Häfner Dietrich

Ftalazinóny, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283270

Dátum: 25.03.2003

Autori: Beume Rolf, Sterk Geert Jan, Kley Hans-peter, Timmerman Hendrik, Boss Hildegard, Van Der Laan Ivonne Johanna, Van Der Mey Margaretha, Hatzelmann Armin, Häfner Dietrich

MPK: C07D 401/06, C07D 237/32, A61K 31/50...

Značky: farmaceutické, ftalazinóny, použitie, obsahom, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Ftalazinóny všeobecného vzorca (I) a ich soli
farmaceutické prostriedky s ich obsahom ako účinné bronchiálne terapeutiká a ich použitie na liečenie porúch dýchacích ciest.

Benzonaftyridíny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283269

Dátum: 25.03.2003

Autori: Goebel Karl-josef, Martin Thomas, Häfner Dietrich, Gutterer Beate, Flockerzi Dieter, Bär Thomas, Amschler Hermann, Boss Hildegard, Kley Hans-peter, Ulrich Wolf-rüdiger, Sanders Karl, Beume Rolf, Hatzelmann Armin

MPK: A61K 31/47, C07D 471/04

Značky: obsahom, benzonaftyridíny, použitie, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané benzonaftyridíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je C1-4-alkyl, R je hydroxyl, C1-4-alkoxy, C3-7-cykloalkoxy, C3-7-cykloalkylmetoxy alebo C1-4-alkoxy, ktorý je celkom alebo prevažne substituovaný fluórom, R3 je hydroxyl, C1-4-alkoxy, C3-7-cykloalkoxy, C3-7-cykloalkylmetoxy alebo C1-4-alkoxy, ktorý je celkom alebo prevažne substituovaný fluórom, alebo v ktorom R2 a R3 spolu tvoria skupinu C1-2-alkyléndioxy, R4 je fenylový radikál,...

Polypeptid s aktivitou pľúcneho surfaktantu a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282441

Dátum: 31.12.2001

Autori: Schäfer Klaus, Häfner Dietrich, Ulrich Wolf-rüdiger, Nave Rüdiger, Sturm Ernst, Melchers Klaus, Krüger Uwe

MPK: A61K 38/17, C07K 14/785

Značky: pľúcneho, surfaktantu, aktivitou, prostriedok, polypeptid, obsahom, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané polypeptidy všeobecného vzorca (I), kde A znamená H alebo Phe, B znamená Phe alebo Trp a C znamená Ile, Leu alebo Ser, ktoré sú účinné ako prirodzené pľúcne surfaktanty. Uvedené polypeptidy možno produkovať vo veľkých množstvách, vo vysokej čistote a použiť pri výrobe farmaceutického prípravku na liečbu syndrómu respiračnej choroby u predčasne narodených detí a u dospelých.

Fenantridínové zlúčeniny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282084

Dátum: 31.08.2001

Autori: Beume Rolf, Bär Thomas, Ulrich Wolf-rüdiger, Goebel Karl-josef, Flockerzi Dieter, Schudt Christian, Häfner Dietrich, Amschler Hermann, Kley Hans-peter, Martin Thomas, Gutterer Beate, Hatzelmann Armin, Boss Hildegard

MPK: A61K 31/47, C07D 221/12

Značky: farmaceutický, zlúčeniny, fenantridínové, použitie, obsahom, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Fenantrídínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú aktívnymi bronchiálnymi terapeutickými prostriedkami
farmaceutické prostriedky ktoré obsahujú uvedené zlúčeniny a ich použitie na výrobu liečiva na liečbu respiračných chorôb.