H05K 7/18

Rám na manipuláciu s doskou plošného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5362

Dátum: 08.02.2010

Autor: Hrčka Jozef

MPK: H05K 7/14, H01R 12/00, H05K 7/00...

Značky: plošného, manipuláciu, doskou, spoja

Text:

...obrázku ll je rez rámom, ktorý ma na jednej strane priskrutkovanú prílôžku, pod ktorú sa zakladá okraj dosky a na opačnej strane je pružná západka.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV príklade l podľa obrázku 1 až 5 je manipulačný rám 1 dosky 5 plošných spojov vyhotovený frézovaním z plochého nekovového materiálu. Má štyri navádzače 3 vyrobené z oceľového plechu, pričom navádzače 3 majú priebežnú tvarovanú drážku. Plech navádzača 3 je...

Manipulačný rám dosky plošného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5065

Dátum: 07.01.2009

Autor: Hrčka Jozef

MPK: H05K 7/00, H05K 7/18

Značky: spoja, plošného, dosky, manipulačný

Text:

...riešeniaV príklade l podľa obrázku 1 až 5 je manipulačný rám 1 dosky 5 plošných spojov Vyhotovený frézovaním z plochého nekovového materiálu. Má štyri navádzače 3 vyrobene z plechu, pričom navádzače 3 majú priebežnú tvarovanú drážku s odstupňovanou šírkou. Plech navádzača 3 je ohnutý do uhla 60 stupňov. Spodnou časťou je uavádzač 3 pripevnený skrutkovým spojom 6 do otvoru v ráme 1. V šikmo vyčuievajúcej časti navádzača 3 je k nemu...

Rameno rámovej konštrukcie skriňového rozvádzača

Načítavanie...

Číslo patentu: 282626

Dátum: 23.09.2002

Autori: Strackbeln Heinrich, Nicolai Walter, Schüler Mattias, Münch Udo, Neuhof Markus, Besserer Horst, Pawlowski Adam

MPK: H05K 7/18, A47B 96/14

Značky: rozvádzača, rámovej, skříňového, rameno, konštrukcie

Zhrnutie / Anotácia:

Rameno rámovej konštrukcie skriňového rozvádzača je tvorené dutým profilom (10), ktorého bočné steny tvoria dve navzájom kolmé časti (11, 12) profilu, prechádzajúce v smere k ich vzájomnému prieniku do na ne kolmých prechodových častí (14, 15), ktoré sú prepojené spojovacím úsekom (13), pričom spojovací úsek (13) zviera s časťami (11, 12) profilu uhol 135°. Časti (11, 12) profilu sú v smere od ich vzájomného prieniku vytvarované do drážok (16,...

Nosný rám bloku vysokonapěťového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260561

Dátum: 15.12.1998

Autori: Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Vostárek Oldřich, Straka Jaromír

MPK: H05K 7/18

Značky: bloků, nosný, vysokonapěťového, měniče

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že je dosaäeno podstatnáho snížení jeho vnějších rosmšrů.vynález bude v dalším textu blíže vysvětlen na příkladu provedení, znazorněného na výkresu. na kterém je zobrazen nosný rám bloku vysokonapětového meniče podle vyndlszu v perspektlvním pohledu.Nosný rám bloku vysokonapětováho měniče sestává z první prostorové části l pro komutaění kondenzdtory a optoelektrcnioké řídící obvody včetně diagnostických...

Propojovací přístrojový rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 263230

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jirkovský Miroslav, Hanousek Karel, Běhounek Ladislav, Johanovský Aleš, Mikulec Jindřich

MPK: H05K 7/18

Značky: přístrojový, propojovací

Text:

...přístrojových propojovecích rámů s více řademí zásuvkových částí konektoru s nožovými vývody.Propojovací přístrojový rám s doskou s pločnými spojí podle vynálezu bude následovně blíže popsén v přikledovém provedení pomocí připojeného vyobrazení, znézorňujícího podstatu jeho uspořádání.Propojovecí prístrojový rám s deskou ł plošných spojü je na začátku svého vytváření opetřen dvěma řàdami zásuvko- j vých částí gg, gg víoenožových...

Nosné zařízení základního modulu s bloky tyristorů vysokonapěťového tyristorového měniče se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253998

Dátum: 17.12.1987

Autori: Straka Jaromír, Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Flieger Jiří

MPK: H05K 7/18

Značky: základního, tyristorů, tyristorového, zařízení, chlazením, měniče, vysokonapěťového, modulu, vzduchovým, nosné, bloky

Text:

...je tvďeno soustsvou sedmi svislých izoleöních desek l. svislé izolační des ky 1 jsou ve svých čtyřech rozích spojeny s kovovými nosníky 2 prostřednictvím äroubových spojd lo e kovo vých ichytů 3, ktoré jsou upreveny ne kovanie nosnících 2. svislé izolační desky l jsou opatřeny ne každá straně vodorovnými drtžknni 5, vytvořenými na každá svislé izo lsöní desce 1 navzájem v různých výšíkách. Účelom to hoto vzájemnáno přesazehí vodorovných...

Zadní rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 252428

Dátum: 17.09.1987

Autori: Fiala Václav, Dohnal Karel

MPK: H05K 7/18

Značky: zadní

Text:

...vodítek, konektorů a třmenů ve dvou profilovaných nosnících a konektory zapájené V propoą jovací desce uáàzovat ze zadní strany rámu. Do třmenů navlače~ ných na špičky konektoru se zasouvají kabelové konektory. Zán roveň se využívá známého principu odnímání zadního rámu, který je výhodný pro snadnou manipulaci při montáži prvků, zkouěení a ostatních technologických postupech. V 1Zadní rám podle vynálezu bude dále popsán se zřetelem k...

Vrstvená nosná část přístroje spojená jednostrannými nýty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252262

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novák Lubomír, . Teršl Vladimír, Procházka Karel, Pavelka Miroslav, Švarc Zdeněk

MPK: H05K 7/18

Značky: jednostrannými, nosná, vrstvená, nýty, prístroje, spojená, část

Text:

...nýtyą Podélné drážky mezi základní vrstvou a krycí vrstvou jsou určeny např. pro nssunutí lemu krytu přístroje nebo vodící lišty.Příkladné provedení vrstvené nosné části přístroje spojené jednostrannými nýty podle vynálezu je znázorněno na příloženém výkrese, kde obr. 1 představuje příčny řez a obr. 2 podélny řez.Na základní vrstvu g doléhá v celé ploše dístanční vložks 1, na dvou protilehlých stránách zúžené, překrytá v celé ploše...

Stojan pro stavebnicovou konstrukci stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251324

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kadoun Slobodan

MPK: H05K 7/18

Značky: stojan, konstrukcí, stavebnicovou, stolu

Text:

...nebo jako boční kryt stojanu s menší. hloubkouą Boční kryty pro obě h 1 oub~ ky stojenů mohou být s větracími otvory nebo bez větracích otvo~ rů a v provedení vysokém nebo nízkém. Nízké provedení se použíw je při návaznosti stojanů stolu na střední díl. Vysoké provedení bočních krytů se použije v případě samostatných stojanů nebo stolu bez 8 tŤ|dnÍh 0 ~dÍluoRémeček se soklem lze použít jako podpěru volného konce desky stolu při vytváření stolu...

Universální stavebnicový rám elektroniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249151

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fafejta Miroslav, Bohata Evžen, Khayl Ludvík, Kadavý Eugen, Slavíček Antonín, Hlavica Břetislav, Krüger Vílem, Svoboda Zdeněk

MPK: H05K 7/18

Značky: elektroniky, universální, stavebnicový

Text:

...podélné otvory lg pro chlazení jednotek, v okrajových částech přerušené strany profilu jsou modulárně umístěny obdél-p níkové otvory g pro uchycení vodítek jednotek l. V nízké zadní stěně profilu píáště 5 jsou jednotné umístěny otvory pro uchycení pole konektorů 1 pomocí šroubů A, v nízké přední stěně mohou být umístěny otvory pro neztratné šrouby pro uchycení jednotek. E bočníoh stěnách pláštějj jsou provedeny zámky 2 pro spojení s bočnícemí...

Nosná konštrukcia pre vytváranie elektronických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229873

Dátum: 15.04.1986

Autor: Ďuroši Peter

MPK: H05K 7/18

Značky: elektronických, nosná, konštrukcia, obvodov, vytváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná konštrukcia je určená pre vytváranie elektronických obvodov spôsobom, kde elektronické prvky sa neletujú aby nedošlo k ich prepáleniu pri montáži a demontáži. Nosná konštrukcia má vysúvateľnú nosnú plochu, opatrenú sústavou dier, ktorá je aspoň z časti opatrená kovovými kontaktmi pre uchytenie integrovaných obvodov. (nosná konštrukcie je tak vytvorená, že umožňuje poschodovitým spôsobom nad sebou nastaviť viac nosných rámov a umožňuje...

Konštrukcia rámu pre vytváranie elektronických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229322

Dátum: 01.03.1986

Autor: Ďuroši Peter

MPK: H05K 7/18

Značky: obvodov, konštrukcia, elektronických, rámu, vytváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia rámu je určená pre vytváranie elektronických obvodov takým spôsobom, kde elektronické prvky sa priamo neletujú, aby nedošlo k ich prepáleniu pri montáži a demontáži. Konštrukcia má vymeniteľnú nosnú plochu, opatrenú sústavou dier, ktorá je aspoň z časti opatrená kovovými kontaktmi pre uchytenie elektronických prvkov. Konštrukcia je tak vytvorená, že umožňuje aj vzájomné spájanie viac konštrukcií a ich vzájomné elektrické prepojenia...