H05H 1/24

Zariadenie a spôsob povrchovej úpravy dreva, drevených vlákien a materiálov na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5951

Dátum: 05.12.2011

Autori: Černák Mirko, Ráheľ Jozef

MPK: H05H 1/24, B27M 1/00

Značky: dřevěných, báze, úpravy, vlákien, povrchovej, spôsob, dřeva, zariadenie, materiálov

Text:

...k vyššie uvedenému účelu, narastá s rastúcim elektrickým výkonom privádzaným do plazmy.Ďalším prekvapujúcim poznatkom je, že difúznosť a homogenita plazmy je vyššia ak sa vo vzdialenosti 0,05 mm až l mm, výhodne pri 0,1 až 0,3 mm, od povrchu dielektrického materiálu, na ktorom sa generuje plazma, nachádza povrch opracovávaného materiálu na báze dreva. Ďalším prekvapujúcim poznatkom je, že takto generovaná plazma je bezpečná pri kontakte...

Systém na termické spracovanie súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20020

Dátum: 23.10.2009

Autori: Laurisch Frank, Bach Friedrich-wilhelm, Rümenapp Thomas, Krink Volker

MPK: B23K 10/02, B23K 26/14, B23K 10/00...

Značky: termické, systém, spracovanie, súčastí

Text:

...využitý spoločný prístup oboch komponentov na spoločne využiteľné0014 Systém podľa vynálezu je pritom vytvorený tak, že hlava na spracovanie laserom a hlava na spracovanie plazmou môžu byť spojené s jediným tyčovým elementom. Pritom sa v tyčovom elemente vyskytujú aspoň jeden prívod pre elektrický prúd k elektróde V hlave na spracovanie plazmou, jedno optické vlákno na laserové žiarenie a jeden prívod pre procesný plyn. Tieto s...

Zariadenie na generovanie studenej plazmy vo vákuovej komore a použitie uvedeného zariadenia na termo-chemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10811

Dátum: 01.02.2008

Autori: Chavanne Hervé, Maurin-perrier Philippe, Poigt Laure

MPK: H05H 1/24

Značky: vákuovej, zariadenia, použitie, zariadenie, plazmy, uvedeného, studenej, termo-chemické, komoře, generovanie, procesy

Text:

...tohto typu prináša patent EP O 881 865, ktorý sa týka zariadenia na produkciu niekoľkých prúdov nízkoteplotnej plazmy pomocou vysokofrekvenčného výkonu použitím vybíjačov. Zariadenie je usporiadané z niekoľkých jednotlivých dutých katódových komôr,každý plazmový prúd prebieha V samostatnej dutej komore, to znamená v uzavretom priestore výboja. Medzi nevýhody tohto riešenia patrí najmä to, že medzi otvormi môže nastaťnerovnomerný výkon a že...

Prenosný prístroj generujúci studenú plazmu na plazmovú úpravu povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20130

Dátum: 26.04.2007

Autori: Stieber Manfred, Kindel Eckhard, Foest Rüdiger, Weltmann Klaus-dieter

MPK: H05H 1/36, H05H 1/24, H05H 1/30...

Značky: prenosný, studenú, plazmovú, plazmu, úpravu, povrchov, prístroj, generujúci

Text:

...elektrickým oblúkom. Predmetom patentových spisov US 6,194,036, US 6,958,063 aUS 6,262,523 sú usporiadania na základe RF budenia plaziem pri normálnom tlaku. Vďalšom patentovom dokumente(US 2002/122896) sú opísané rozličné usporiadania na generovanie plaziem pri normálnom tlaku na základe RF vybudených výbojov V rúrke z izolačného materiálu. V oblasti medicíny sú plazmy tohto druhu používané na argónovú plazmovú koaguláciu (dokumenty...

Stabilizační systém kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250646

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szabó Josef, Kroupa Petr, Řezáč Jiří

MPK: H05H 1/26, H05H 1/24

Značky: kapalinou, hořáku, stabilizovaného, systém, stabilizační, plazmového

Text:

...přičemž poměr vnitřních průměrů zadní trysky a škrtící trysky, resp. zadní škrtící trysky, je větší než poměr vnitřních průměrů škrtící trysky, resp. přední škrtící trysky a hlavní trysky. Zkosené stěny katodové clony, zadní trysky a škrtící trysky nebo trysek mohou být kuželové, nebo mohou mít vypouklý nebo vydutý tvar a trysky a katodová clona mohou být elektricky odizolovány od sebe navzájom, resp. od öela hořáku a od puuzdra...

Způsob výroby nízkoteplotního plasmatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232677

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zvěřina Karel, Szabó Josef, Tlučhoř Zdeněk Rndr, Kroupa Petr, Polidor Jaromír

MPK: H05H 1/24

Značky: nízkoteplotního, způsob, plasmatu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plasmové techniky a řeší problém zvyšování teploty rekombinované plasmy a zvyšování životnosti katody v kapalinou stabilizovaném plasmovém generátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do katodové části stabilizačního systému přivádí kapalina snižující oxidační opotřebení katody a do zbývající části stabilizačního systému se přivádí kapalina mající vysokou vazebnou energii. Používají se kapaliny obsahující chemicky...