H05H 1/00

Zariadenie na úpravu rastlinných semien nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6629

Dátum: 08.01.2014

Autori: Záhoranová Anna, Hudecová Daniela, Kováčik Dušan, Černák Mirko, Henselová Mária, Sťahel Pavel

MPK: H05H 1/00, A01C 1/06

Značky: rastlinných, zariadenie, semien, tlaku, plazmou, úpravu, atmosferickom, nízkoteplotnou

Text:

...a vlhkosti pre úpravu semíen v teplotne optimálnom prostredí, ktoré je výhodne v rozsahu 40 až 60 °C, a ďalej obsahuje sústavu meracích zariadení vysokonapäťové sondy a prúdové sondy, ktoré umožňujú snímať okamžité parametre výboja (prúd, napätie) a kontrolovať a vyhodnocovať výkon plazmy.Hodnoty zo sond sú výhodne spracovávané pomocou osciloskopu.Zariadenie je výhodne vybavené tiež priezorom na možnosť pozorovania prechádzajúcich semíen....

Zariadenie na generovanie vrstvy neizotermickej elektrickej plazmy pomocou kapacitne asymetricky viazaných elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5783

Dátum: 06.07.2011

Autori: Černák Mirko, Ráheľ Jozef

MPK: H05H 1/00

Značky: generovanie, elektrod, asymetricky, vrstvy, kapacitné, zariadenie, viazaných, neizotermickej, pomocou, elektrickej, plazmy

Text:

...analýzy dvojice kapacitných deličov zachytených na elektrickej schéme vyplýva, že každá z kapacitne asymetricky viazaných elektród g a § 2 sa nachádza na odlišnom plávajúcom potenciáli. Pre rozdiel AU ich plávajúcich potenciálov platí výrazkde U je aktuálna veľkosť budiaceho vysokého napätia zo zdroja 49. Medzi dvojicou kapacitne asymetricky viazaných elektród priradených tej istej budiacej elektróde vzniká vďaka rozdiehiej ploche ich príemetu...

Postup premeny energií fúznych produktov na elektrickú energiu a inverzný konvertor cyklotrónovej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287703

Dátum: 23.05.2011

Autori: Rostoker Norman, Monkhorst Hendrik

MPK: G21D 7/00, G21B 1/00, H05H 1/00...

Značky: inverzný, energií, energiu, přeměny, cyklotrónovej, konvertor, postup, elektrickú, produktov, fúznych, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Systém a prístroj na magnetickú topológiu s obráteným poľom (FRC) a premenu produktov fúzie priamo na elektrickú energiu. Plazmové ióny sú prednostne magneticky zadržané v FRC, zatiaľ čo elektróny plazmy sú elektrostaticky zadržané v hlbokej energetickej jame, vytvorenej vyladením zvonka pôsobiaceho magnetického poľa. V tejto konfigurácii majú ióny a elektróny vhodnú hustotu a teplotu, takže pri zrážkach dochádza k ich fúzii jadernou silou, čím...

Zariadenie na reguláciu tlaku v elektroizolačnej alebo chladiacej kvapaline, najmä pre generátory elektrickej plazmy dielektrickými bariérovými výbojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5750

Dátum: 06.05.2011

Autori: Kováčik Dušan, Ráheľ Jozef, Sobota Róbert

MPK: C23C 16/00, B29C 59/14, B29C 59/00...

Značky: dielektrickými, tlaku, plazmy, elektroizolačnej, najmä, výbojmi, generátory, zariadenie, chladiacej, bariérovými, reguláciu, elektrickej, kvapaline

Text:

...telesa, obr. 2 a ukazuje nežiaduce zakrivenie elektródy povrchového zdroja plazmy v prípade, že sa na jeho vstupe nachádza výtlačné čerpadlo,obr. Zb ukazuje nežiaduce zakrivenie elektródy povrchového zdroja plazmy v prípade, že sa na jeho výstupe nachádza saeie čerpadlo a obr. 3 zachytáva schému uskutočnenia technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaTechnické riešenie bude popísané na príklade uskutočnenia, ktoré slúži...

Spôsob likvidácie hospodárskych zvierat v dôsledku infekčných nákaz, predovšetkým SLAK a BSE v mobilnom plazmovom splynovacom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 284326

Dátum: 29.12.2004

Autori: Albíni Július, Klenovčanová Alexandra, Imriš Ivan

MPK: H05H 1/00, F23G 1/00

Značky: plazmovom, infekčných, likvidácie, predovšetkým, splynovacom, dôsledku, mobilnom, zariadení, spôsob, nákaz, hospodářských, zvierat

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu likvidácie hospodárskych zvierat postihnutých infekčnými nákazami, predovšetkým SLAK (slintačka a krívačka) a BSE (tzv. ,,choroba šialených kráv"), prenosnými na ľudí v mobilnom plazmovom splynovacom zariadení. Doteraz sa pri výskyte nákazy - SLAK postihnuté zvieratá likvidujú v kafilériach, pri tomto spôsobe je však nevyhnutný prevoz postihnutých kusov, čo môže spôsobiť a aj spôsobuje rozšírenie nákazy mimo ohniska...

Spôsob napájania plazmového horáka plynom, zmesným plynom alebo plynovou zmesou, pri ktorom sa vykonáva regulácia objemového prúdu plynu v kombinácii s tlakovou reguláciou; a zostava na vykonávanie uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7788

Dátum: 06.07.2004

Autori: Irrgang Gerhard, Krink Volker, Steudtner Thomas, Laurisch Frank

MPK: H05H 1/00, B23K 10/00

Značky: vykonávanie, spôsobu, plynovou, regulácia, napájania, spôsob, zmesným, zmesou, prúdu, uvedeného, horáka, ktorom, zostava, reguláciou, objemového, plynom, tlakovou, plynů, vykonáva, kombinácii, plazmového

Text:

...opisovaných napríklad v DD 132247, nemôže viesť k vytvoreniu optimálnych potrebných rozmanitých zmie šavacích pomerov.0012 Je však tiež známe dávkovanie plynu pomocou čisto objemovej regulácie prúdu. Týmtospôsobom by bolo možné vyrobiť definované reprodukovateľné plynové zmesi.0014 V US-6 972 248 Bl sa opisuje spôsob a zostava umožňujúca zníženie opotrebenia elektród a dýz pri plazmovom rezaní kyslíkom použitím zmesi kyslík-dusik namiesto...

Způsob zpracování plynných, kapalných nebo práškových tuhých látek v proudu plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259071

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tlučhoř Zdeněk, Zvěřina Karel, Szabo Jozef, Kroupa Petr, Rhoads Dean, Schnackel Jay

MPK: H05H 1/00, B01J 19/00

Značky: způsob, tohoto, plazmatu, tuhých, způsobu, látek, plynných, práškových, kapalných, proudu, zpracování, provádění, zařízení

Text:

...se může zahřivat naný produkt nebo produkty se nohou ochlazovat na teplotu njžjwnež 2 300 K během 0,05 až 1 sec., proud plezmatu se může V zehřivat ohmickým ohřevemelektrfckým výpojem, ediabetjckou.kompraát mochanłškým łkrçbnim ą působenłn magnqt 1 ok 6 ho~p 9 tą,~nebo vyaqkofrokvončnłm ohřcvem fonťovo ŕozçnanc 1 iPŕnudnĺušÁ . matu sa můžn komprimdvat pnůchodem tapeta ízolovanou trysknu,ÁÁ.přidavnbhb plynnćho mediá. Elektrický výboj go může...

Plazmový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245920

Dátum: 01.07.1988

Autori: Šajtanova Galina Alexaddovna, Kurjanovie Valentina Vasiljevna, Malceva Larisa Grigorjevna, Dolgich Viktor Pavlovie

MPK: H05H 1/00

Značky: reaktor, plazmový

Text:

...plynného média, emöřujíoím proti proudu plezmetu.Tangenciálně orientované vstupy plynného média mohou být vytvořeny v průběžném vedení, uspořádaném v horní části horizontálně uspořádané reakční komory, jejíž plášt ve své spodní části přechází do ätčrbinového výstupu zpraoovanóho materiálu. Výstup zpraoovaněho materiálu může být tvořen prstencovým otvorom vytvořeným na rozhraní pláětě a čela vertikálne orientované reakční komory. Osový...

Způsob vytváření chemicky aktivního prostředí pro plazmochemické reakce, zejména pro depozici tenkých vrstev a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246982

Dátum: 15.10.1987

Autori: Legeza Vasil, Koemenák Lubomír, Koliáš Jan, Losenický Miroslav

MPK: H05H 1/00

Značky: provádění, chemicky, prostředí, plazmochemické, depozicí, tenkých, vrstev, zařízení, vytváření, způsobu, způsob, reakce, aktivního, zejména

Text:

...s první elektrodou Q.Aktivovatelný plyn l se zavádí do vakuové komory 1 tryakou g v první elektrodä á,pracovní plyn j se zavadí vlastním natrubkem do vakuově komory 1. Obě elektrody 1, g jsou umístěny v oblasti A generovaní plazmetus mezi elektrodami á, § je umístěn pevný eubatrdt 2 v dosahu zóny 2 aktivovaného plynu a na jeho povrchu se vytváří tenké vrstva m. Pevný substrát 2 je upevněn v upínací části pohybového ústrojí | 1.Na obr. 3 je...

Zařízení pro pohon rotační elektrody plasmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233616

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kroupa Petr, Szabó Josef, Zvěřina Karel

MPK: H05H 1/00

Značky: pohon, rotační, zařízení, elektrody, hořáku, plasmového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší problém pohonu rotační anody kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku. Podstata vynálezu spočívá v uspořádání rotační anody na výkyvném rameni a jejím pohonu kapalinovou turbinou napojenou na okruh vodního hospodářství hořáku, přičemž výkyvné rameno je uloženo v ose výstupního členu turbiny. Využití vynálezu přichází v úvahu s kapalinou stabilizovaných plazmových hořáků.