H05G

Multifunkčné zariadenie na získavanie snímok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18882

Dátum: 28.10.2009

Autori: Guilhaumon Laurent, Mazuir Alain

MPK: H05G 1/42, H05G 1/24, G03B 42/04...

Značky: získavanie, multifunkčné, snímok, zariadenie

Text:

...Takto je teda podľa vynálezu možné spoznať kvalitu generátora bez toho, aby bolo potrebné odvolávať sa na určené prístroje schopné merať množstvo reálne vyžiarenej energie.0014 Podľa jednej zvýchodných charakteristík je ovládací modul schopný vložiť krivku vývoja prijatej energie do určenej zóny získanej snímky.0015 Táto charakteristika umožňuje na základe analýzy hociktorej zo snímok získaných pomocou snímača podľa vynálezu na...

Röntgenové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12832

Dátum: 07.02.2003

Autori: Querol Siles Alfonso, Diaz Carmena Francisco, Alvarez Dominguez José Luis, Diaz Carmena Angel

MPK: H05G 1/10, H02M 1/00

Značky: zariadenie, röntgenové

Text:

...alebo výber vhodného výstupu autotransformátora pre napájanie podpomého vybavenia v závislosti od napájacieho napätia zariadenia a v ktorom bude ďalej možné, s cieľom predchádzať poklesom napätia v napájacej sieti, naprogramovať prúd tak, aby bol uspôsobený charakteristikám služby.0013 Navrhované röntgenové zariadenie podľa vynálezu dovoľuje, aby rádiograñcké činnosti mohli byť uskutočňované nezávisle od vstupného napätia a frekvencie, v...

Zařízení automatického řízení rentgenového snímkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262871

Dátum: 11.04.1989

Autori: Phanka Josef, Hamouz Jiří

MPK: A61B 6/00, H05G 1/46

Značky: automatického, rentgenového, zařízení, snímkování, řízení

Text:

...a výstupem násobičky, výstup dávkovéhokomparátoru je spojen se vstupem druhého spínacího stupně, výstup druhého spínacího stupně je spojen se svorkou ukončení snínku. Na první vstup násobičky je připojena ovládací svorka zčernání a na druhý vstup násobičky je připojen výstup třetí nelinearity. Další varianta spočívá v tom, že výstup vzorkovacího zesilovače je zapojen na vstup druhé nelinearity, jejíž výstupje spojen s prvním vstupem...

Zařízení pro automatické řízení expozice rentgenové fotofluorografie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255827

Dátum: 15.03.1988

Autori: Švec Oldřich, Pohanka Josef

MPK: H05G 1/38

Značky: zařízení, rentgenově, expozice, řízení, automatické, fotofluorografie

Text:

...snímku provozu fotofluorografie.Obvod ukončení snímku V ovládači fotofluorografické kamery je spojen se svorkou ukončeníV klidu a V době kdy probíhá příprava snímku v rentgenověm kompletu není na vstupnísvorce l signálu jasu ani na vstupní svorce g expozice napětí. Proto není napětí na neinvertujících vstupech, jak u zesilovače 3 signálu jasu, tak i zesilovače lg bloku. Protože invertující vstup zesilovač lg bloku dostává přes rezistor gg...

Vynálezy kategórie «H05G» v ZSSR.

Zapojení pro řízení jasu rentgenové skiaskopie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239111

Dátum: 01.11.1987

Autor: Pohanka Josef

MPK: H01J 35/14, H05G 1/36

Značky: rentgenově, zapojení, řízení, skiaskopie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení jasu rentgenové skiaskopie pro použití v rentgenových diagnostických kompletech s elektronickým řízením napětí i proudu rentgenky, přičemž k řízení jasu postačí jediný prvek a rozsah řízen expoziční rychlosti záření přes 40 dB prakticky postačí pro všechna skiaskopická vyšetření. Zapojení umožňuje též přepnutí z automatického na ruční řízení při zachování stejné úrovně jasu, jako paměťový prvek slouží regulátor jasu.

Zařízení pro přestavení a centraci zdroje rentgenového záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 244639

Dátum: 14.10.1987

Autor: Piwowarski Wlodzimierz

MPK: H05G 1/00, A61B 6/08

Značky: rentgenového, centraci, zařízení, záření, zdroje, přestavení

Text:

...v zevůou je zasunut a pomocí klinku tixován čep, na jehož horní části je nasunuto kolečko a výrazy.Ddle je podstatou zarízení podle vynálezu taká to, že zdpadka zapadá podle polohy natočení zdroje ve vodorovnám smeru do jednoho z výřezů kolečka.Výhody řešení podle vyndlezu epoćívají v tom, že zařízení nepotrebuje druhý zdroj, preatavení zdroje z jedné polohy do druhé je pro obsluhu enadná a při sve pohotovosti preene. Jemná centrace zdroje na...

Zařízení pro středění rentgenové kazety v podélném směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238276

Dátum: 01.06.1987

Autor: Fajt Pavel

MPK: A61B 6/04, H05G 1/02

Značky: zařízení, kazety, středění, rentgenově, směru, podélném

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro středění rentgenové kazety v podélném směru, jehož podstata spočívá v tom, že má v základové desce (1) vytvořeny dvě souosé drážky (14), z nichž každou prochází čelist (3) otočně propojená s ramenem (7) umístěným od základovou deskou (1) a toto rameno (7)je dále spojeno s táhlem (5) pomocí stavěcího prvku (23), přičemž stavěcí prvek (23) je umístěn suvně v oválném otvoru (24) ramene (7) a na něj je nasunuta výstředná podložka 20) a...

Rentgenová vyšetřovací stěna s obecným polohováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236802

Dátum: 15.03.1987

Autor: Slabý Jiří

MPK: H05G 1/02

Značky: vyšetřovací, polohovaním, rentgenová, stěna, obecným

Zhrnutie / Anotácia:

Vyšetřovací stěna je určena pro lékařskou radiologickou diagnostiku, umožňuje úhlově obecné polohování pacienta a obecné polohování osy projekce. Skládá se ze dvou na sebe kolmých C oblouků, z nichž nosný C oblouk otáčí pacientem okolo příčné osy a nese druhý oblouk, na němž je umístěn rentgenový zařič a zobrazovací systém otáčí osou projekce okolo podélné a příčné osy pacienta a dále má posuvný pohyb podél úložné desky, která je otočná okolo...

Zařízení pro automatické řízení rentgenového snímkování a prohlížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233963

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pohanka Josef, Jursová Ljuba, Hamouz Jiří, Svobodová Blanka

MPK: H05G 1/46

Značky: prohlížení, řízení, rentgenového, snímkování, automatické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je sloučení soustav řízení jasku prohlížení a expoziční automatiky v jeden celek, což umožňuje snazší manipulaci se systémem při obsluze jedním pracovníkem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že řízení automatického provozu obsahuje detekční jednotku expoziční rychlosti záření se zesilovačem signálu detekční jednotky záření s přepínatelným ziskem, jehož výstup je připojen ke komparátoru expoziční rychlosti, jehož výstup je přiveden...