H05B 3/03

Spôsob tavenia pevných materiálov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283103

Dátum: 27.12.2002

Autor: Derkenne Jean-marie

MPK: H05B 7/00, H05B 3/03

Značky: vykonávanie, tavenia, spôsob, zariadenie, pevných, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Pec na výrobu elektrotaveného produktu tavením pevných materiálov je vybavená dvomi elektródami (4, 5). Spôsob sa vyznačuje tým, že pred spustením tavenia sa voľné konce (13) elektród (4, 5) dotýkajú pevného materiálu (23) určeného na tavenie a sú od seba vzdialené tak, aby sa medzi nimi mohol vytvoriť elektrický oblúk, ktorý po zapojení elektród spôsobí tavenie materiálu v blízkosti ich voľných koncov (13). V nadväznosti na rozširovanie...

Zariadenie na elektrický trojfázový elektródový ohrev nedestilovanej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 411

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kučera Stanislav

MPK: H05B 3/03, H05B 3/00

Značky: zariadenie, elektródový, elektricky, trojfázový, ohrev, nedestilovanej

Text:

...plochého materiálu a voči sebe sú eymetricky natočené tak aby medzera medzi nimi bola po ich dlžke rovnaká.Každá elektróda je upevnena tak aby ju bolo mozne posúvať podľa požadovanej a povolenej hodnoty výkonu.Zmenou vzdialenosti medzi elektródami pri zachovaní ich tvaru je možne meniť výkon kotla pri zachovani jeho geometrických rozmerov.Vnútorné usporiadanie ako i vonkajsl geometrický tvar elektrodoveho kotla je zobrazený na obr.cl.0 brazok...

Ochranná vrstva uhlíkových materiálů, zejména grafitových elektrod a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246353

Dátum: 01.08.1988

Autori: Knajfl Josef, Hell Jioí, Kepl Jioí, Severa Jan

MPK: H05B 3/03

Značky: uhlíkových, ochranná, její, zejména, vrstva, způsob, grafitových, výroby, elektrod, materiálů

Text:

...pri 20 °c až o,3.10 °V výhodné 0,3 až 1,5 mm. Měrná hmotnost ochranné vrstvy činí1900 až 2300 kg/m 3. Měrný odpor ochranné vrstvy po 1. vyhřàtí na 400 °c a ochlazeni na zo °c klesá o 16 až 15 z. Při aaLš 1 m ohřàtí na 400 °C a ochlazení se již neměni.Ochranná vrstva podle vynàlezu se vyrábitak, že se do plemene plazmového hořàku,s výhodou hořáku s vodní stabilizacą přivàdi hliník 0 granulpmetrii 0,09 až 0,180 mm a křemík o granulometrii...

Grafitová elektróda so žiaruvzdornou ochranou povrchu, vhodná pre elektrické oblúkové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234165

Dátum: 01.04.1987

Autor: Magnus Anton

MPK: H05B 3/03

Značky: vhodná, elektrické, ochranou, elektroda, oblúkové, grafitová, žiaruvzdornou, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka grafitovej elektródy so žiaruvzdornou ochranou povrchu, vhodnej pre elektrické oblúkové pece a rieši problém materiálového zloženia žiaruvzdornej ochrannej vrstvy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že žiaruvzdorná ochrana je nanesená metalizačne a je tvorená vrstvou hliníka nanesenou na grafitový povrch v hrúbke 70 až 100 ?m, na tejto je oceľová vrstva o hrúbke 120 až 180 ?m. Oceľová vrstva je prekrytá vrstvou hliníka v hrúbke 2...

Uhlíková elektróda na ohrev vody v destilačnom prístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 236602

Dátum: 15.02.1987

Autori: Matejovič Gejza, Legéň Gustáv, Michalička Jozef, Ďuračka Ľudovít

MPK: H05B 3/03

Značky: destilačnom, ohrev, přístroji, uhlíková, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka uhlíkovej elektródy na ohrev vody v destilačnom prístroji, ktorá pozostáva z troch uhlíkových telies mnohouholníkového prierezu, ktoré sú navzájom medzi sebou spojené v kruhovom usporiadaní pomocou elektricky nevodivých vložiek a upevňovacích elementov, pričom uhlíkové telesá sú uložené otočne okolo svojej horizontálnej alebo vertikálnej osi. Vynález možno využiť na ohrev vody v destilačných prístrojov v klimatizačných...