H04Q

Spôsob diaľkového ovládania vypnutia nežiaducej výstrahy na prejazdových svetelných zabezpečovacích zariadeniach a diaľkový ovládací systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288116

Dátum: 12.08.2013

Autori: Čermák Pavel, Višnovský Karel

MPK: B61L 29/00, B61L 29/28, B61L 29/24...

Značky: vykonávanie, světelných, prejazdových, nežiaducej, zariadeniach, výstrahy, dialkový, systém, spôsobu, diaľkového, zabezpečovacích, ovládací, tohto, spôsob, vypnutia, ovládania

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládanie diaľkového vypnutia nežiaducej výstrahy sa uskutočňuje obojsmernou bezdrôtovou komunikáciou medzi prejazdovým svetelným zabezpečovacím zariadením a pevným miestom, prednostne dohľadovým serverom a/alebo pohyblivým miestom, prednostne mobilným rádiovým terminálom, prostredníctvom povelu na dopravný pokoj na prejazde alebo povelu na núdzové vypnutie činnosti. Dohľadový modul aktivuje bezpečné meranie kritického času nežiaducej výstrahy...

Spôsob a zariadenie na zber dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 287938

Dátum: 19.04.2012

Autori: Tunkel Herbert, Pahl Uwe

MPK: H04Q 9/04, G01D 4/00, G08C 15/06...

Značky: zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na zber dát decentralizovane usporiadaných terminálov zberu dát, vytvorených aspoň s jedným terminálom zberu dát (PGxy) a aspoň s jednou medzistanicou (SGx). Pomocou tohto aspoň jedného terminálu zberu dát (PGxy) sa dáta zberajú a odovzdávajú cez prvé komunikačné cesty (4) aspoň na jednu medzistanicu (SGx). Týmto terminálom zberu dát (PGxy) sa dáta prenášajú vo vopred určiteľných časových odstupoch a počas...

Spôsob deaktivácie služby a zariadenie na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16324

Dátum: 26.05.2010

Autori: Liu Xinyu, Yan Jie, He Meng, Shu Chang

MPK: H04W 24/02, H04Q 3/00

Značky: účel, deaktivácie, zariadenie, spôsob, služby

Text:

...deaktivácie služby alebo režim nepovinnej deaktivácie služby bude mat zodpovedajúci problém a potom sa operácia upgradu služby v rámci inteligentnej mobilnej komunikačnej siete nedá dokončiť, alebo to vedie k zrúteniu systému.0007 Príklad predloženého vynálezu poskytuje spôsob a zariadenie na deaktiváciu služby, ktoré sa používajú na vyriešenie problému, ked operácia deaktivácie služby nemôže byt dokončená, ked počet on-Iine hovorov...

Elektronické zariadenie, inteligentná sieť a inteligentnou sieťou implementovaný spôsob spracovania dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13203

Dátum: 13.01.2009

Autori: Balmosan Aurel, Schwöppe Thomas, Hannesen Gert

MPK: H04Q 3/00

Značky: implementovaný, sieťou, inteligentnou, spôsob, spracovania, inteligentná, sieť, elektronické, zariadenie

Text:

...nemôžu byt získané uzlom, ktorý požiadavku na informácie prijal. Počítačový systém, ktorý potrebuje získať dáta zo SAN môže napriklad poslať požiadavku na informácie ktorémukoľvek z uzlov elektronického zariadenia.0010 Podobne, každý uzol elektronického zariadenia podľa tohto vynálezu môže tvoriť uzoI priemyselnej automatizačnej siete, kde automatizačné dáta,ako napriklad riadiace dáta a/alebo meracie dáta, sú ukladané jednotlivými...

Zariadenie a spôsob na diaľkovú diagnózu a/alebo diaľkovú kontrolu, a/alebo diaľkovú inicializáciu automatických dverí, dverných zariadení alebo zariadení vrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 286453

Dátum: 24.09.2008

Autori: Ressel Willi, Theile Ulrich, Ginzel Lothar

MPK: H04M 11/00, H04L 12/26, H04Q 7/00...

Značky: automatických, dveří, dialkovú, inicializáciu, zariadení, spôsob, vrát, dverných, zariadenie, diagnózu, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na diaľkovú diagnózu a/alebo diaľkovú kontrolu, a/alebo diaľkové inicializovanie dverí, dverových zariadení alebo zariadení vrát, riadených mikroprocesorom a prevádzkovaných elektromotoricky. Mikroprocesorové riadenie je na účel diaľkovej diagnózy a/alebo diaľkovej kontroly, a/alebo diaľkového inicializovania nepriamo alebo priamo spojiteľné s prostriedkom na prenos dát. Tento prostriedok na prenos dát je v činnom spojení so...

Vynálezy kategórie «H04Q» v ZSSR.

Spôsob zrušenia registrácie funkčných čísel pre mobilné stanice bezdrôtového komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18396

Dátum: 21.08.2008

Autor: Masur Klaus-dieter

MPK: H04W 8/04, H04Q 3/76, H04W 8/26...

Značky: stanice, systému, funkčných, komunikačného, zrušenia, čísel, mobilné, bezdrôtového, registrácie, spôsob

Text:

...sa pri tom zistí, poukazuje naprechod mobilnej stanice z prvej siete, v ktorej sa predtým vykonala funkčnáregistrácia, do aktuálnej siete pôvodu.Iniciovaním technického systému prislúchajúceho k domácej sieti mobilnej stanice sa takto dá dosiahnut časové oneskorenie zrušenia registrácie o prednastaviteInú hodnotu. Táto prednastavitelná hodnota časového oneskorenia sa dá individuálne modifikovať napríklad aj v závislosti od identity...

Spôsob žiadania o hierarchické smerovanie automaticky prepínanej optickej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10819

Dátum: 01.12.2006

Autor: Sun Desheng

MPK: H04Q 11/00, H04L 12/56

Značky: smerovanie, automatický, siete, žiadania, spôsob, optickej, hierarchické, prepínanej

Text:

...pre0008 Publikácia PNNI-based control plane for automatically switched optical networks (Riadiaca rovina založená na PNNI pre automaticky preplnané optické siete) (Journal of Lightwave Technology, sv. 21, 11, november 2003) opisuje spôsob na vhodnú úpravu režimu asynchrónneho prenosu na optický PNNI (O-PNNI) protokol, ktorý je možné použit ako riadiacu rovinu sietí ASON.0009 Dokument EP 1 727 316 A 1 opisuje spôsob na overovanie podpory...

Zariadenie a spôsob na registráciu stavov počítadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8170

Dátum: 30.11.2005

Autor: Guderjahn Thomas

MPK: G08C 17/02, G01D 4/00, H04Q 9/00...

Značky: počítadiel, stavov, registráciu, spôsob, zariadenie

Text:

...vysielanie rádiových signálov a na ich príjem.výhodnejšie pracuje vtakzvanom ISM-pásme pri 868 MHz. Zariadenie dodatočne obsahuje minimálne jedno zariadenie na zber dát, ktoré je taktiež vybavené rádiovou jednotkou, ktorá cez trasu rádioreléového spojenia prijíma dáta zminimálne jedného počítadla adáta vysiela, aktoré obsahuje riadenie, ktoré postúpi prijaté stavy počítadiel. Zariadenie na zber dát prijíma stav alebo stavy počítadiel ako aj...

Káblový konektor pre dosky s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6817

Dátum: 03.11.2005

Autori: Klein Harald, Neumetzler Heiko

MPK: H01T 4/00, H01R 12/00, H01R 13/66...

Značky: plošnými, káblový, konektor, spojmi, dosky

Text:

...ohľadom na jednoduchú recykláciu.Výhodne, na rozpojiteľné uloženie prepäťového zvodu je usporiadaný na kontaktných prvkoch vždy jeden ďalší zdvojený kontakt. Tvar zdvojených kontaktov je pritom výhodneprispôsobený tvaru kontaktov prepäťového zvodu.V jednej ďalšej výhodnej forme vyhotovenia sú zdvojené kontakty pre dosku s plošnými spojmi (hlavnú dosku) aj prepäťové zvody vyrovnané navzájom rovnobežne, pričom zdvojený kontakt pre dosku s...

Vláknový optický modul a systém obsahujúci zadné konektory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4340

Dátum: 02.11.2005

Autori: Zimmel Steven, Smith Trevor, Nhep Ponharith

MPK: H04Q 1/02

Značky: konektory, modul, zadné, systém, vláknový, opticky, obsahujúci

Text:

...aby skriňa bola usporiadané tak, že je zaistená správna inštalácia modulov a ich vyrovnanie s ostatnými súčasťami V skrini na zodpovedanievopred nainštalovaným prenosovým káblom.zostavu, obsahujúcu skriňu a modul, namontovaný V skrini,pričom skriňa obsahuje plášť, vymedzujúci vnútorný priestor, prístupný predným otvorom, pričom plášť obsahuje zadnú stranuproti prednému otvoru, množinu montážnych miest vo vnútornom priestore, EP 1 808...

Vláknový optický modul a systém obsahujúci zadné konektory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8787

Dátum: 02.11.2005

Autori: Smith Trevor, Zimmel Steven, Nhep Ponharith

MPK: H04Q 1/14

Značky: konektory, obsahujúci, opticky, vláknový, systém, modul, zadné

Text:

...V skrini, pričom skriňa obsahuje plášť, vymedzujúci vnútorný priestor, prístupný predným otvorom, pričom plášť obsahuje zadnú stranu proti prednemu otvoru,množinu montážnych miest vo vnútornom priestore,aspoň jeden vláknový optický adaptér, integrovaný V module, pričom každý vláknový optický adaptérobsahuje predný koniec, smerujúci k prednej strane, a zadný koniec, smerujúci k zadnej strane modulu, pričom každý koniec je usporiadaný na...

Spôsob a produkty na prispôsobenie informácií medzi manažérom a agentom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7353

Dátum: 06.10.2005

Autor: Hirsch Lucian

MPK: H04Q 3/00, H04L 12/24

Značky: medzi, manažérom, informácií, produkty, agentom, spôsob, prispôsobenie

Text:

...strane úrovne úrovne prvkov siete, ako aj na strane úrovne prvkov siete zariadenia, ako napríklad základňové stanicesystému základňových staníc (BSS Base Station System), mobilné telefónne siete GSM, alebo základňové stanice iných komunikačných sietí, prikladne uzlové zàkladňové stanice mobilné siete UMTS (UMTS Universal Mobile Telecommunication System), alebo prístupové body systémuWLAN (WLAN Wireless Local Area Network), príkladne...

Optimalizované riadenie prevádzkového zaťaženia ústrední v komunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4429

Dátum: 07.09.2005

Autori: Heen Kjell-harald, Haga Nils

MPK: H04Q 3/00, H04M 3/487

Značky: riadenie, zaťaženia, komunikačnej, optimalizované, sietí, ústřední, prevádzkového

Text:

...jestvujúcich dátových prenosov a hovorov. Existuje potreba riadenia a optimalizácie prenosu správ cez niekoľko ústrední v sieti v si tuáciách zahŕňajúcich nežiadúce udalosti ako sú tie vyššie opisané.Existujú patenty, ktoré riešia rôzne aspekty komunikácie a riadenia v priebehu udalostí ako sú katastrofy a nešťastia, v ktorých existuje záujem naUS-6.169.894 opisuje ako môžu byť geografický podmienené informácie odovzdávané cez mobilný...

Pripájací modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2992

Dátum: 04.01.2005

Autori: Kauf Peter, Schneckmann Horst, Szabo Thomas

MPK: H01R 13/514, H01R 9/24, H01R 13/46...

Značky: pripájací, modul

Text:

...ňom rozoznať plochý kubický kryt so spodným dielom 11 a snímateľným horným dielom 11. Do prednej steny modulu 19 je osadených šesť zásuviek 12. Do jednej zo zásuviek 12 je zastrčený štandardný dátový kábel g.0013 Na hornej strane krytu možno rozpoznať označniky Ľ, ktoré sú priradené vždy jednej zásuvke 12. Tým je možné jednoznačné priradenie zásuviek g.0014 Vbočnej stene modulu 19 sú vytvorené samčie a samičie spájacie prvky 14, ktoré umožňujú...

Rozdeľovacie zariadenie pre komunikačnú a výpočtovú techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7245

Dátum: 12.11.2004

Autor: Nijhuis Antony

MPK: H04Q 1/02

Značky: komunikačnú, zariadenie, výpočtovú, rozdeľovacie, techniku

Text:

...od multiplexoraSDH/SONET krozdeľovaciemu zariadeniu, pričom v skutočnosti môže smer prenosuVo výhodnej forme uskutočnenia sú výstupné kontakty pripájacieho modulu avstupné kontakty modulu pre pripojenie rozdeľovacieho zariadenia vytvorené ako mnohopólové konektory. Pod pojmom mnohopólový sa pritom rozumie konektor s aspoň 8 kolíkmi, pričompočet kolíkov je výhodne omnoho vyšší. Výhodne sú jediným konektorom realizované všetkyspojenia pre...

Spôsob zisťovania poplatkov za služby s pridanou hodnotou v telekomunikačnej sieti v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1309

Dátum: 18.03.2004

Autor: Vöhringer Gerrit

MPK: H04Q 3/00

Značky: poplatkov, služby, pridanou, sietí, zisťovania, hodnotou, reálnom, telekomunikačnej, spôsob, čase

Text:

...vtedy, keď má byť hovor vyúčtovaný vtakzvanom Prepaid (predplatenom) účastníckom vzťahu, pričom je tu možné úhradu za službu s pridanou hodnotou bezprostredne odčítať z predplateného konta. Opísaný spôsob výhodne umožňuje taktiež zmenu tarify vpriebehu jedného hovoru s jedným poskytovateľom služieb s pridanou hodnotou.0008 Teraz bude s odkazom na obr. 1 opísaný jeden príklad uskutočnenia vynálezu. Na obr. 1 sú opisané všeobecné kroky pre...

Prístroj a spôsob na signalizačné smerovanie v optickej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11074

Dátum: 05.12.2003

Autori: Gao Feng, Ma Heng, Liu Jianguo

MPK: H04Q 11/00, H04B 10/00

Značky: smerovanie, signalizacné, spôsob, optickej, sietí, prístroj

Text:

...cieľový hostiteľ môže tento paket prijať. Každý paket je nezávislý od ostatných paketov, a to i v prípade, že sú ciele týchto paketov rovnaké. Keď dôjde k zlyhaniu v medziľahlom uzle(intermediate node) alebo spojení, tak je možné nájsť alternatívnu cestu v bodezlyhania a zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať tabuľku na preposielanie.0008 Proces preposielania dátového paketu je nasledujúci dátový paket sa pošle od východiskového hostiteľa k...

Spojovací modul koaxiálnych káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283352

Dátum: 12.05.2003

Autor: Burroughs Dennis

MPK: H01R 13/703, H04Q 1/14, H01R 24/02...

Značky: koaxiálnych, spojovací, káblov, modul

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací modul (10) je miniatúrneho vyhotovenie a pozostáva z uzemneného vodivého telesa (36), v ktorom sú umiestnené koaxiálne stredové vodiče (41, 42, 43, 44, 45), ktoré sú udržované dielektrickou vložkou (40) v elektricky izolovanom vzťahu proti telesu (36). Vnútorné plochy telesa (36) obklopujú koaxiálne stredové vodiče (41, 42, 43, 44, 45) a vytvárajú ich koaxiálne tienenie.

Systém ústredného rádiového riadenia a spôsob prevádzky takého systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1081

Dátum: 24.03.2003

Autori: Eibl Martin, Bicker Roland, Wienold Heinrich, Sbick Bernhard

MPK: H04Q 9/00

Značky: takého, spôsob, radiového, systému, riadenia, systém, prevádzky, ústredného

Text:

...v zásade nižšiu prioritu než veľkozákazníkom, ako napriklad podnikom na zásobovanie energiou alebo podnikom verejných služieb.Táto prioritizácia žiadostí o vysielanie, ktorá sa môže uskutočniť V zásade nezávisle od skutočnej technickej výkonnosti systému ústredného rádiového riadenia, vytvára výhodným spôsobom možnosť cieleného a najmä bez problémov meniteľného odstupňovania poplatkov za použitie.Okrem toho sa u systému ústredného rádiového...

Spôsob umožnenia rýchleho prístupu aspoň k jednému kanálu cez xDSL spojenie, prístupový multiplexor a systém umožnenia rýchleho prístupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5157

Dátum: 04.03.2003

Autori: Bathrick Greg, Fencsik Gabor, Camacho Don, Mehta Hemang

MPK: H04L 12/18, H04M 11/06, H04L 12/28...

Značky: spojenie, aspoň, jednému, multiplexor, rychlého, kanálu, systém, prístupový, přístupu, umožnenia, spôsob

Text:

...bola opísaná, nerobírozdiel medzi informáciami a čistou zábavou. Ale rozdielnosťmedzi informáciami a zábavou je viac V kvalite a je subjektívna. Rozsah ich dodávky sa nemusí líšiť. Preto sa dajú ako vizuálne, tak posluchové zábavy označiť ako médiá.0009 Na efektívne súťaženie telekomunikačných spoločností o budúcich zákazníkov budú títo musieť rozvinúť presvedčivú zostavu služieb, ktorá zahrnie médiá. Tieto služby sa musia aspoň vyrovnať,...

Overená zmena médií poskytovaných po DSL spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10322

Dátum: 04.03.2003

Autori: Bathrick Greg, Fencsik Gabor, Mehta Hamang, Camacho Don

MPK: H04M 11/06, H04L 12/28, H04L 12/18...

Značky: spoji, overená, poskytovaných, zmena, médií

Text:

...v budúcnosti súťažiť o zákazníkov, budú musiet ponúknuť presvedčivý balík služieb, ktorý zahŕňa médiá. Tieto služby musia prinajmenšom vyrovnávat, ak nie presahovať, výkon podobných služieb v iných sieťach, ako napríklad poskytovaných káblovými spoločnosťami. Vynález bol vytvorený s ohľadom na0010 US zverejnený patent c. 200110019559 uvádza spôsob samostatného. overovania koncového používateľa jedného z väčšieho počtu poskytovateľov...

Zariadenie a postup pre signalizáciu identifikácie volajúceho účastníka na vzdialenom mieste

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4325

Dátum: 23.01.2003

Autori: Angerer Christian, Eichberger Michael

MPK: H04M 7/00, H04Q 3/72

Značky: identifikácie, zariadenie, účastníka, mieste, volajúceho, signalizáciu, postup, vzdialenom

Text:

...čase, informáciu o prichádzajúcich alebo došlých volaniach aktívne nainternetový terminál na udanú internetovú adresu. Preto môže účastník nainternetovom termináli bezprostredne reagovat na prichádzajúce alebo zmeškané telefonické volanie, napr. presmerovat a prijať hovor, ihneď volat späť, urobit opatrenia atď. Takáto priama interakcia s hovorom nie je pri známych riešeniach možná.0010 Použitie internetového proxy servera s databázou pre...

Spôsob a systém na nastavovanie parametrov zariadenia na vŕtanie hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11870

Dátum: 18.12.2002

Autori: Sandström Lars, Pettersson Roland, Knutsson Jan, Ramström Mikael

MPK: G08C 17/02, H04Q 9/00

Značky: zariadenia, spôsob, parametrov, vŕtanie, systém, nastavovanie, hornín

Text:

...ramien. riadi pohyb a funkciu vŕtacích ramien.0026 V riadiacom systéme, Výhodne V centrálnej jednotke 4 alebo V separátnom pamätoVom module 8, sú dalej uložené rôzne hodnoty nastavenia funkčných parametrov. Tieto môžu zahrnovať rôzne hodnoty nastavenia, napríklad pre hydraulické valce, nárazové mechanizmy, vŕtací tlak alebo iné nastavenia. Funkčné parametre môžu dalej zahmovať nastavenia jednotky MMI, napríklad V ktorom jazyku sa majú...

Telekomunikačná a telefonická sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4062

Dátum: 08.08.2002

Autor: Allegretti Claudio

MPK: H04Q 3/00

Značky: telekomunikačná, telefonická, sieť

Text:

...nemôže mat priamu kontrolu nákladov spôsobených klientom počas roamingových rozhovorov to značne obmedzuje vstupné hodno ty akéhokoľvek telefonického operátora.0011 Naviac nie je pre samotných operátorov možné ponúkať klien tom, telefonujúcim cez roaming, predplatené karty.0012 Konečne telefonické poplatky za tieto hovory sú pre klientov vždy veľmi drahé a je aj veľmi ťažké získať prístup k rôznym možnostiam hlasovej pošty, aktivovaným...

Detektor hlasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281796

Dátum: 04.06.2001

Autor: Barrett Paul Alexander

MPK: H04Q 1/46, G10L 11/02

Značky: hlasu, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Detektor hlasu na zisťovanie prítomnosti reči vo vstupnom signáli, ktorý má šumovú zložku, pozostávajúci z prostriedkov (113) na uchovanie modelu šumovej zložky vstupného signálu, z prostriedkov (114, 115) na zistenie spektrálnej podobnosti vstupného signálu s uloženým modelom šumu na vytváranie výstupného rozhodovacieho signálu, z prostriedkov (112) na aktualizáciu uloženého modelu šumu a z pomocného detektora (200) na riadenie prostriedkov...

Komutační obvod binárních elektrických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268753

Dátum: 11.04.1990

Autor: Můller Siegfried

MPK: H04Q 11/00

Značky: komutační, elektrických, signálu, binárních, obvod

Text:

...rrvyrnrn. mnxmmnxt aJu 1 cJt-r nu ILIHIIICaHIIIJMY Braun npvlnuvlrly. H (Jćuvnmu nemam HUM Moryr ohlTb JysvuuMvI vuw MHIZIFIJZHIIJIbDIbIMM. LLJIVI -cux~ansznrm orsr.ryoavr 913 mm v wanna 538 M prasnvmae-Tcs -m nxcnnu v Buxchnu. ru.Lçr.utvrvsa esurannr nu Kpnňrueň Mar-r mayxxmnununv. npmwcm rmenurrąaanerarnxe HüFIGJIJICEJlhHhIFB cxenu ągpa°capvxyor« Tea-M. um r-emny cnmnň napannnz-.Abno crmazmu MI|JIDłV|TüJ 1 bt~łD EIXOIXN EJEJM vmv...

Zapojenie pre dynamické rozdeľovanie prevádzkového zaťaženia v tranzitnej telefónnej ústredni

Načítavanie...

Číslo patentu: 245336

Dátum: 15.12.1988

Autor: Székely Gyözö

MPK: H04Q 3/66

Značky: prevádzkového, dynamické, tranzitnej, telefónnej, zaťaženia, ústřední, zapojenie, rozdeľovanie

Text:

...blok vyberie z príslušných alternatívnych smerov len jednu, najvýhodnejšiu obchádzaciu cestu, ktorá je k dispozícii pre prichádzajúce volania do tohoto smeru. 0 statné alternatívne smery, okrem priameho smeru, sú v danej prevádzkovej situácii pre prichádzajúce volania neprístupné. Pri zmene prevádzkovej situácie v príslušných spojovacích zvázkoch výber najvýhodnejšej obchádzacej cesty sa opakuje a môže dôjsť ku zmene vybraného...

Zapojení alespoň jedné společně použitelné automatické volací jednotky pro více linek k přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260048

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kovács Imre, Budai Zoltán, Kovács Oszkár, Barta Pál

MPK: H04Q 5/00

Značky: zapojení, použitelné, přenosu, volací, společné, automatické, jednotky, linek, alespoň, více, jedné

Text:

...více podob ných apoąů pro přenos dat, musí se výěeruvedený spínací ípochod při každém připojení linky opakovat, to znamenáže linka se musí zmnohonásobit. U těchto spojení je třeba pro n-iinek nautomatických volacíoh jednotek. Přiřazení zařízení k přenosu dat pracujících v jednotlivých linkách k automatickým volacím jednotkám vytváří stále spojení,zatímco spojení linek mezi sebou je nezávislé.e Každá linka může být ve třech provozních...

Zapojení k analogovému přenosu signálu pro výstavbu spojení vně přenosového pásma přenosových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260047

Dátum: 15.11.1988

Autori: Veress Péter, Bálint János

MPK: H04Q 1/442

Značky: zapojení, analogovému, přenosových, přenosu, signálu, pásma, spojení, výstavbu, zařízení, přenosového

Text:

...nušnýtr 1 gger, produkoŕání impulsu 3polarity. Elektronioný spínač je tvořen dýěmą tranzietory ° ijímače oignáluv běžnémzapoJení, Výše uvedené obvody prí k současnému stavu too že každé zapojení je àložité a drahé a obsa.úmärněhn obalové přenosu impul-f pů se provádí spívlastnoàť,ĺb huje velký počet etąwebn 1 oh.prvků,.čimž rostou ýiastní ů nepřiznivě ovlivňnlký oočet pŕvk Další spoločnou švýrobní náklady a ve enametày ąoolehlivoatiý je, že n...

Zařízení pro propojování bloků ve stojanech elektronického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253991

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vlk Miroslav, Dvorský Vladimír, Kocourek František

MPK: H04Q 1/10

Značky: elektronického, propojování, stojanech, bloků, zařízení

Text:

...připojují do konektoru il, g v k konektorovém rámu 3 l., 33. Elektrické propojení konektor-ü il, 2 je provedeno propojovací doskou plošných spojů § 1, 6 g. Tato deska presahuje nahorní nebo dolní straně nebo na obou stranách výšku bloku ll, lg, aby na ni bylomožno z přední strany umístit propojovací vidlicové konektory 134,3, Ľ. Do těchto konektoru ll, lg,Ľ jsou zaeunuty zásuvky pl, 8, g s plochými páskovými kabely Sl, 22, 21. Na druhých...

Zapojení pro tranzistory řízené síťové přístroje pro dálkové napájení zesilovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241351

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dragomírecký Alexadd, Švejda Jan

MPK: H04Q 1/45

Značky: tranzistory, síťové, zapojení, napájení, prístroje, zesilovačů, dálkově, řízené

Text:

...měřicích oudporů pro proud a napětí na výstup síťověho přístroje podle-če. patentu č. 152 258 však ukázalo, že v důsledku nezabranltelných chybných proudů měřicích odporů se podstatné zhoršila dříve dosahovaná vysoká regulační přesnost výstupního proudu,Úlnolem vynälezu je odstranit tento nedostatek.Úloha je podle vynálezu řešeoa tím, že výstupní měřicí odpor výstupniho pro-udu je zapojen na emltor regul-ačního tranzistolru před měřicím...

Rozváděcí lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: 241037

Dátum: 15.08.1987

Autori: Danilenko Olesja Pavlovna, Bužinskij Igor Michajlovie

MPK: H04Q 1/14

Značky: lišta, rozváděcí

Text:

...umístěné v radách po dvojicích,jejichž konce vyčnívající z čelní strany tvoří svorky k vodlvému připojení vodičů, které jsou přívedeny k jednotlivým bodům připojení a vytvoreny například jako hovorové vodiče. Kontaktní díl nacházející se uvnitř každého funkčního elementn 4 je vytvořen tak, aby mohl sloužlt jako odpojevací nebo spínací kontakt..Vodicí elementy 3 obsahujíyelký počet vodicích kanálů 5, které vycházejí z přední strany...

Propojovací blok programově řízených jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244707

Dátum: 14.08.1987

Autori: Karašeák Zdenik, Peola Pavol

MPK: H04Q 9/00, G05G 1/24

Značky: programové, jednotek, řízených, propojovací

Text:

...pro vyhodnocení adresy je centralizováno do propojovacího bloku.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Programové řízené jednotky 5 až gg jsou pripojeny paralelními sériovými datovýmí sběrnicemi gl až gg přes vstupní vyrovnávací obvody łł až łg na vstupní supermultíplex 3. K vstupnímu supermultiplexu 3 je připojen první vstup komutátoru 5 a řídící část Q.První výstup řídící části 3 je připojen na ovládací vstupy vstupních...

Komutační pole kvazielektronické automatické telefonní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 245297

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kueera František, Lukeš Eduard

MPK: H04Q 3/52

Značky: komutační, stanice, kvazielektronické, automatické, telefonní

Text:

...cnaas - aöoneurcxaa nnnua I 4,BXOĽ 13 B dnom 2 uonuenrpauum, suxol 5 ma duoua 2, nem 6 noqHaH npouemyrouuax umaua 6, npouemyroqauň mur I 7,Bxon 7 Gnome 4 cMemnBaHnH, BHXDĽ 8 M 3 önoxa 4, muyponoä KOMHHGET I 0, BHXDÄ 5 Gnona 2, nxon I 3 ónona 2, a 6 oHeHm~ cxan nnnma I 4. Hpoxoxnenue coenwueaua qepea önox 4 cuemusauna onnoupamnoe (npnuoe).Bxonnmaa sxemnnn 03335 - Bxoxamaa COGĽMHMTGHBHBH nnaua I 6, Buxon 8 ónoxon 4 cuemuBaHma, Bxon 7 ónoxa 4,...