H04M 3/42

Spôsob oznamovania volaného účastníka v prípade nedostatočného kreditu volajúcej strany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17862

Dátum: 17.01.2012

Autor: Nicolaescu Gheorghe

MPK: H04M 3/42, H04M 3/38, H04M 15/00...

Značky: případě, oznamovania, účastníka, volaného, strany, spôsob, nedostatočného, kreditu, volajúcej

Text:

...telefónu účastníka. Na.3 druhej strane sa môže vyskytnúť situácia technickej poruchy siete, následkom ktorej dôjde k vytvoreniu spojenia pri prenášanom hovore a volaný účastník odpovie. V takom prípade bude náklady hradit volajúci účastník a od svojho operátora dostane faktúru.0017 To znamená, že očakávaný výsledok sa nedosiahne.0018 To všetko výrazne zníži spoľahlivosť spôsobu spravovania telefónnej komunikácie opísane V patente č....

Príručný elektronický prístroj s displejom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4614

Dátum: 03.11.2006

Autor: Novák Martin

MPK: H04M 3/42, H04M 1/02, H04M 1/22...

Značky: elektronický, prístroj, displejom, príručný

Text:

...okienko obalu príručného elektronického prístroja priliehajúca k displeju.Je tiež výhodné, keď je konvexná plocha plankonvexnej šošovky opatrená antireflexnou vrstvou.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je schematicky znázornený axonometrický pohľad na príkladné vyhotovenie príručného elektronického prístroja podľa tohto technického riešenia, na obrázku 2 a 3 sú axonometricky zobrazené príkladné tvary plankonvexných šošoviek.Príklady...

Spôsob informovania účastníka mobilnej komunikačnej siete o zmeškaných hovoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5728

Dátum: 11.07.2006

Autori: Weigang Holger, Jessen Peter

MPK: H04M 1/57, H04W 4/00, H04M 3/42...

Značky: siete, účastníka, informovania, zmeškaných, spôsob, hovoroch, mobilnej, komunikačnej

Text:

...medzi účastníkom mobilnej komunikačnej siete a jeho Mobilboxom. Takéto riadenie dialógu svýhodou spočíva vhovorenej informácii zo strany Mobilboxu na mobilný telefónny prístroj účastníka a DTMF komunikácii zo strany mobilného telefónneho prístroja účastníka smerom kMobilboxu. Toto riadenie dialógu s výhodou prebehne pred prepojením spojenia a pred vytvorením dátových sád pre spoplatnenie podľa taríf (Charging Records) v mobilnej...

Systémové preverovacie zariadenie pôvodu mobilných telefónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3658

Dátum: 04.11.2003

Autor: Števica Marek

MPK: H04Q 7/20, H04M 3/42, H04B 7/26...

Značky: zariadenie, mobilných, systémové, preverovacie, telefónov, povodu

Text:

...pôvodu mobilných telefónov s intemým vyhľadávacím blokom umiestneným u operátora mobilnej siete ako je to znázomené na obr. l. Toto systémové preverovacie zariadenie pôvodu mobilných telefónov je realizované tak, že pozostáva z vyhľadávacieho bloku 4 informačným tokom prepojeného s databázou 5 IMEI odcudzených mobilných telefónov. Pritom databáza 5 IMEI odcudzených mobilných telefónov obsahuje päť nahlasovacích vstupov 6. Prvým nahlasovacím...

Prideľovanie dočasných anonymných telefónnych čísiel v telekomunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14081

Dátum: 11.09.2002

Autor: Kehr Klaus

MPK: H04M 3/42

Značky: telekomunikačnej, telefónnych, čísiel, dočasných, anonymných, prideľovanie, sietí

Text:

...aby bolo potrebné uzavierať nové zmluvy s prevádzkovateľom siete alebo poskytovateľom služieb alebo vydávať ďalšie SIM karty.EP 1 425 899 34513 0009 S každým jednotlivým TAC telefónnym číslom môže byt združený vlastný proñl, v ktorom sa stanoví dostupnosť (napr. druh služby SMS a/alebo telefónie), doby dostupnosti a doba platnosti a ďalšie znaky TAC telefónneho čísla. Cez takto konñgurované TAC telefónne číslo je tak účastník dostupný len po...

Zariadenie určené na prenos T-mail správ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2711

Dátum: 07.11.2000

Autor: Račanský Vladimír

MPK: H04M 3/42, H04M 3/487

Značky: prenos, správ, určené, zariadenie, t-mail

Text:

...prijímacieho tlačidla.Zariadenie na prenos E-mail a SMS textových správ je finančne nenáročné a preto môže byť dostupné širokej verejnosti.Zariadením podľa riešenia možno riadiť spotrebiče, snímať informácie v reálnom čase, prípadne dostávat všeobecné informácie napr. o počasí, kultúmych a športových podujatiach, prípadne burzové informácie a pod. Vzhľadom na identifikáciu pomocou čipovej karty a použitia kódovania kryptovacou metódou je...

Zapojenie odpovedacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260349

Dátum: 15.12.1998

Autor: Mišura Jaroslav

MPK: H04M 3/42

Značky: odpovedacieho, zariadenia, zapojenie

Text:

...osobou v systéme informáciea zvolávanie osôb. Zeriadenie je v neaktívnom stave odpojené od telefónnej linky a nemá žiadnu spotrebu.Zapojenie podľa vynálezu je príkladne znázornená na prlpojenom výkrese, kde naprvé vedenie 1 je pripojený spínač 2, ktorý je vedením 3 pripojený na modulátor 4, z ktorého je tretím vedením 5 napájaný blok základnej frekvencie B, blok deliča 8 a blok kombinačnej logiky 10, ktorý je šiestym vedením 11 spojený s...

Riadiací systém verejných telefónnych staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 277752

Dátum: 19.02.1992

Autori: Ibanez Palomeque Francisco, Mir Cepria Jose

MPK: H04L 12/00, H04M 3/42

Značky: telefónnych, riadiaci, veřejných, systém, stanic

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaci systém verejných telefónnych staníc (1) pozostáva z overovacích a identifikačných jednotiek (2) zapojených medzi modulovými verejnými telefónnymi stanicami (1) a komutovanou telefónnou sieťou (6), ku ktorej je pripojený oblastný operačný systém (4), ku ktorému je pripojená sieť (8) s paketovým prepínaním, ku ktorej je pripojené overovacie a účtovacie stredisko (5) kreditných kariet. Komutovaná telefónna sieť (6) je pripojená špeciálnym...

Zapojenie pre rozpoznávanie signálov z telefónnej linky pomocou mikropočítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 269525

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gábris Juraj

MPK: H04M 3/42

Značky: signálov, linky, zapojenie, pomocou, rozpoznávanie, mikropočítača, telefónnej

Text:

...rozpoznávania signáiov podla »ynálezu je uvedena na pripojenom zcbrazcní. smer cesty signálu je označený šípkami. komunikačná zbernica Ag je obojsmerné.Telefónna linka łvje pripojená na vstup bloku g impedančného prispôsubenia a gal vanického oddelenia, výstup ktoreho je spojený so vstupom zosilňovače g s automatickou reguláciou úrovne, ktoreho výstup je prepojený na vstup pásmovej priepusti 5. Výstup pásmovej priepusti 5 je prepojený so...

Zapojení obvodu pro souběžný záznam hovorového a časového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260665

Dátum: 12.01.1989

Autori: Žežulka Radomír, Kos Jan, Novák Alois, Pelc Antonín

MPK: H04M 3/42

Značky: souběžný, záznam, signálu, zapojení, časového, hovorového, obvodů

Text:

...obvodu pro souběžný záznam hovorového a časového signálu podle obr. 1 představuje blokové uspořádání, jehož jednotlivé části a jejich funkce jsou známy. Výstup zdroje l hovorového signálu je za účelem záznamu připojen na první vstup g magnetofonu 1, na jehož druhý vstup je připojen první výstup 5 řídící jednotky 5 pro zajištění záznamu úplné časové informace. Na první vstup gg řídící jednotky 5 je připojen výstup časového modulu 2 k...