H04J

Otáčavé viacrozmerné konštelácie na zlepšenie rozmanitosti kanálov s únikom signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20549

Dátum: 17.08.2010

Autori: Kimura Tomohiro, Petrov Mihail

MPK: H04J 11/00, H04B 7/02

Značky: konštelácie, zlepšenie, otáčavé, rozmanitosti, signálu, viacrozmerné, únikom, kanálov

Text:

...slabnutia je zvýšená. Hlboké slabnutie na jednom. z rozmerov ovplyvní všetky bity konštelácie avšak tento účinok by nebol tak škodlivý ako V bežnom prípade, takže sa V priemere pravdepodobnosť chyby znižuje. Toto sa vliteratúre označuje ako modulačná diverzita.0006 Jedným zo spôsobov ako dosiahnuť modulačnú diverzitu je otočiť (hyper-kubickú) konšteláciu na rozšírenie účinku slabnutia kanála na všetky jeho rozmery. Toto je znázornené na OBR....

Prenosové zariadenie, prijímacie zariadenie, spôsob prenosu, spôsob prijímania a spôsob na generovanie rotovaných viacrozmerných konštelácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20537

Dátum: 17.08.2010

Autori: Petrov Mihail, Kimura Tomohiro

MPK: H04B 7/02, H04J 11/00

Značky: konštelácií, rotovaných, prijímacie, viacrozmerných, přenosu, zariadenie, generovanie, prijímania, přenosové, spôsob

Text:

...kde N 2 a B 1. Napríklad, ako je znázornená na OBR. lB, v pripade,že kanál reprezentovaný na zvislej osi unikne, konštelačné body O 0, O 1, 10 a ll sa2 priblížia k vodorovnej osi (pozdĺž pevných šípok na OBR. lB).Avšak, tieto konštelačné body zostanú rozoznateľné v rozmere reprezentovanom horizontálnou osou. Ako také, konštelačné body O 0, 01 , 10 a 11 zostanú rozoznateľné aj po hlbokom úniku v kanáli reprezentovanom zvislou...

Spôsob a systém vysielania a prijímania signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13529

Dátum: 05.09.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26, H04J 11/00

Značky: systém, signálov, prijímania, vysielania, spôsob

Text:

...BICM dekódovaća, zobrazeného na obrázku 19.0040 Obrázok 27 zobrazuje blokovú schému príkladu výstupného procesora, zobrazeného na obrázku 19.Najlepší spôsob uskutočnenia vynálezu0041 Teraz sa podrobne poukáže na výhodné uskutočnenia tohto vynálezu, ktorých príklady sú zobrazené na priložených výkresoch. Vždy, keď je to možné, sa na všetkých výkresoch použijú rovnaké vzťahové čísla na označenie rovnakých alebo podobných častí.0042 Obrázok 1...

Spôsob a systém vysielania a prijímania signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16909

Dátum: 05.09.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04J 11/00, H04L 27/26

Značky: vysielania, prijímania, systém, signálov, spôsob

Text:

...Stream) aviacerých generických tokov. Vstupný procesor (101) môže segmentovat vstupné toky na viacero výstupných signálov pre viacero liniek fyzických vrstiev (PLP - Physical Layer Path). Bitovo vkladané kódovanie a modulácia (BICM) (102) môže kódovat a vkladať PLP individuálne. Vytvárač (103) rámcov môže transformovať PLP na celkovo R RF pásiem. Pre každé RF pásmo sa môže použit technika MIMO/MISO (viacnásobný vstup viacnásobný výstup...

Spôsob a zariadenie na prenos a prijímanie riadiacich informácií na randomizáciu medzibunkovej interferencie v mobilnej komunikácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14250

Dátum: 07.01.2008

Autori: Li Ying, Zhang Yujian, Cho Joon-young, Lee Ju-ho, Kim Young-bum

MPK: H04B 1/713, H04J 11/00, H04J 13/00...

Značky: mobilnej, informácií, komunikácií, spôsob, zariadenie, prijímanie, medzibunkovej, riadiacich, randomizáciu, prenos, interferencie

Text:

...identifikovaná hodnotami cyklického posunu časovej domény ZC sekvencie. Hodnoty cyklického posunu sú špecifické pre PZ, aby spĺňali podmienku, že sú väčšie ako maximálne prenosové oneskorenie rádiovćho prenosu, čím sa zabezpečí vzájomná kolmosť medzi PZ. Złtohto dôvodu závisí počet PZ, ktoré môžu byť prispôsobené pre viacnásobný prístup, od dlžky ZC sekvencie a hodnôt cyklického posunu. Napríklad, v prípade, že ZC sekvencia je dlhá 12 vzoriek...

Spôsob distribuovania sekvencie, spôsob spracovania sekvencie a prístroj v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9932

Dátum: 25.09.2007

Autori: He Yujuan, Qu Bingyu

MPK: H04B 7/00, H04L 23/02, H04J 11/00...

Značky: komunikačnom, distribuovania, spôsob, spracovania, sekvencie, prístroj, systéme

Text:

...zahŕňagenerovanie skupiny sekvencií obsahujúcej skupinu sekvencií, kde sekvencie v skupinesekvencií sú určované podľa obsadzovacích módov časovo-frekvenčných zdrojov sekvenciíkde obsadzovacie módy časovo-frekvenčných zdrojov sekvencií obsahujú prinajmenšom obsadzovanie časovo-frekvenčných zdrojov ktoré majú rôzne šírky pásma rôznymi sekvenciamikde sekvencie v skupine sekvencií obsahujú prinajmenšom jednu z nasledujúcichsekvenciu s nulovou...

Signály, systém, metóda a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15440

Dátum: 20.06.2007

Autori: Pratt Anthony, Owen John

MPK: H04J 13/10

Značky: systém, zariadenie, metoda, signály

Text:

...na oboch stranách frekvencie nosnej vlny pri frekvencii l 1,023 MHz, i 2,046 MHz atď. Podobne výkonové spektrum pre kód P(Y) má maximálnu amplitúdu vycentrovanú na frekvenciách Ll aL 2, pričom nulová hodnota sa vyskytuje pri násobkoch 10,23 MHz, ako sa dá očakávať pri tvare vlny funkcie sinc.0009 Vie sa, že diaľkomemé kódy možno ďalej modulovať pomocou pomocných nosných vln (tzv. subcarrier), t.j. ku signálom, ktoré sa podobajú kódom P...

Signalizovanie časového kvanta pre širokopásmové digitálne vysielanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7061

Dátum: 22.01.2003

Autor: Pekonen Harri

MPK: H04J 3/00, H04L 12/12, H04L 29/06...

Značky: kvanta, časového, signalizovanie, digitálne, širokopásmové, vysielanie

Text:

...11 prenáša ku klientovi majúcemu prístup k prijimaču 15 digitálneho vysielania. informačný signál 21 typicky vysiela poskytovateľ služieb 11 do vysielača 13 cez linku, ktora môže byt internetová linka. Vysielač 13 vysiela informačný signál prijimaču 15 ako streamovaci signál 23, typicky pomocou vysielacej antény (nie je zobrazená).0041 V bežnej aplikácii prenosu signálu, vysielač 13 poskytuje súvislý alebo pomaly sa meniaci tok dát, ktorý má...

Zariadenie a spôsob na zníženie spotreby energie v mobilnom oznamovacom prijímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 282130

Dátum: 21.09.2001

Autori: Tiedemann Edward, Kerr Richard, Geib Kenneth, Weaver Lindsay

MPK: H04J 3/16

Značky: energie, oznamovacom, mobilnom, spôsob, zníženie, zariadenie, přijímací, spotřeby

Zhrnutie / Anotácia:

Komunikačný systém obsahuje vysielač a jeden alebo viac prijímačov, ktoré zaznamenávajú periodicky správy v blokoch. Každému prijímaču je priradený blok, cez ktorý je monitorované vysielanie. Vysielač vysiela správy do prijímača iba v priradených blokoch. Prijímač je v aktívnom stave počas tohto priradeného bloku. V priebehu neaktívneho stavu môže prijímač plniť ostatné funkcie nevyžadujúce koordináciu s vysielačom. Tak môže v priebehu tohto...

Zapojenie oznamovacieho systému, najmä telefónneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 279649

Dátum: 11.01.1999

Autori: Kremser Hannes, Kausel Wilfried, Stallbaumer Hermann

MPK: H04J 3/18, H04M 11/06

Značky: oznamovacieho, telefónneho, zapojenie, najmä, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Účastníci sú spojení vedením (6) s ústredňou tak, že na strane ústredne aj na strane účastníkov je na koncoch vedenia (6) pripojený obojsmerný kompresný alebo dekompresný obvod (17, 17') a cez tiež obojsmerný modem (5, 5') na moduláciu a demoduláciu dát podľa stanoveného prenosu, a na multiplexory alebo demultiplexory (4, 4') sú pripojené obojsmerné kompresné a dekompresné obvody (3, 3'), alebo na obojsmerný kompresný alebo dekompresný obvod...

Číslicový způsob fázování vícevlnného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260415

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vachala Vladimír

MPK: H04J 1/18

Značky: vícevlnného, způsob, číslicový, signálu, fázování

Text:

...vlny F b 2 je spektrum fázově modulované nosné vlny b 3 je spektrum fázově modulované nosné vlny po kmitočtovém vydělení čtyřmi a odranění nosné vlny h 4 je spektrum dolního postranního pásma po filtraci v jedné Signálové dráze fázově natočené o 0 ° i 15 je spektrum dolního postranního pásma po flltraci v jiné Signálové dráze fázově natočené 0 90 °.Na obr. 4 je na první vstupní svorku 1 přlpojen první vstup prvního slučovacího členu S 1. Druhý...

Spôsob dekódovania prenášanej segmentovej správy v prijímači výberového volania a prijímač selektívneho volania na vykonanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281270

Dátum: 08.05.1996

Autori: Kuznicki William Joseph, Willard David Frank

MPK: H04Q 7/00, H04J 3/24

Značky: správy, segmentovej, dekódovania, vykonanie, výběrového, spôsob, volania, spôsobu, přijímací, prenášanej, přijímač, selektívneho

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač (106) selektívneho volania prijíma jeden alebo viacero správových paketov prenášanej segmenovanej správy, kde každý z tohto jedného alebo viacerých správových paketov obsahuje adresu (1605) a dátovú časť (1610) správy. Dátová časť (1610) správy obsahuje indikáciu (1702) o tom, či v tejto segmentovanej správe má byť prijatých viacero správových paketov. Prijímač (106) selektívneho volania prijíma adresu každého správového paketu a potom...

Komunikačné zariadenie na komunikáciu s viacnásobným prístupom s kódovým delením

Načítavanie...

Číslo patentu: 280276

Dátum: 06.10.1993

Autori: Antonio Franklin, Gilhousen Klein

MPK: H04J 13/00

Značky: delením, kódovým, viacnásobným, zariadenie, komunikačné, prístupom, komunikáciu

Zhrnutie / Anotácia:

V komunikačnom zariadení na komunikáciu s viacnásobným prístupom s kódovým delením sú informačné signály prenášané cez anténovú sústavu medzi užívateľmi používajúcimi komunikačné signály s viacnásobným prístupom s kódovým delením. Zariadenie obsahuje základňovú stanicu (10) a anténovú sústavu (26) na bezdrôtovú komunikáciu medzi jednotlivými užívateľmi prítomnými v oblasti pokrytej anténovou sústavou. Medzi základňovou stanicou (10) a anténami...

Spôsob prenosu údajov z periférie do rádiotelefónu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281169

Dátum: 07.07.1993

Autori: Paggeot Bruce, Tripp Jeffrey, Marry Patrick

MPK: H04J 3/24, H04Q 7/00

Značky: rádiotelefónu, údajov, spôsob, periferie, přenosu, vykonávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj (211, 213) na prenos údajov na perifériu rádiotelefónu používajúceho časovo multiplexnú údajovú zbernicu na komunikáciu s veliacou zbernicou rádiotelefónu (201) a s inými prístrojmi na vstup užívateľských informácií, ako je ručná súprava (203) pre bunkový mobilný rádiotelefón, k ústrednému procesoru rádiotelefónu a procesoru (207) reči. Prístroj na prenos údajov vyvíja časové úseky vo formátoch snímok, v ktorých sa informácia posiela...

Zapojení kumulačního členu v přijímači digitálního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264382

Dátum: 12.07.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: přijímací, zapojení, digitálního, členu, kumulačního, signálu

Text:

...signálů, jehož řídící vstup je spojen s druhým stavovým výstupem lg regenerativních obvodů lg. K výstupu vstupního slučovacího členu 1 je připojen vstup integračního členu 5, jehož výstup je spojen s kumulačním vstupem Q výstupního slučovacího členu Ž. Druhý výstup zdroje g eliminačních signálů je spojen s předpěíovým vstupem 1 výstupního slučovacího členu Ž, jehož výstup je spojen se vstupem analytického bloku §. Regenerativní obvody lg...

Způsob tvarování kompenzačního signálu při příjmu digitálního signálu s kvantovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264366

Dátum: 12.07.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: vazbou, způsob, tvarování, signálu, digitálního, zpětnou, kompenzačního, příjmu, kvantovanou

Text:

...signálu a zvětší se stabilita příjímače.Další výhodou způsobu podle vynálezu je, že elementární kompenzaćní impuls je popsán pouze dvěma parametry - dobou trvání a amplitudou. výsledný kompenzační signál se proto snadno vytvoří v jednoduchám generátoru funkci, který lze reà lativně snadno zahrnout do integrovaného monolitiokého regenerátoru, přičemž nároky kladené na tvarování signálu v přímě cestě příjímače jsou stejné jako u jiných...

Zapojení pro identifikaci a lokalizaci chyb v přijímači digitálního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262205

Dátum: 14.03.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: lokalizaci, přijímací, signálu, zapojení, identifikaci, digitálního

Text:

...úroveň prvního jprahového detektoru 24, zaIpíše se Clio připojeného prvního posuvného reaízstru 27 im-puis..V následujícím r-ozhodovacím okamžiku lokalizace T 4 prekročí napětí na výstupu kumulačniho členu 7 rozhodovací úroveň druhého pnaho-vého detektoru 24 a na jeho výstupu se -objeví nenulové .napětí, které se spolu s .napätím z výstupu prvního. stupně prvního posuvného registru 27 přivádí na.dva vstupy prvního podmínkového členu...

Zapojení řízeného zdroje schodovitého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262204

Dátum: 14.03.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: zapojení, řízeného, napětí, zdroje, schodovitého

Text:

...průběh a v obr. 2,post-upuje na prvý řídící vstup 2 časovacího bloku 1 aa dále (štvrtým posuvným registrern 13. zpoždění mezi impulvsy vystupujicími z posuvného registru 13 deďinuje zhruba trvání elementárního kompenzačního impulsu.Ve sluěovacím členu 14 se impulsy přicházející z posuvného registru 13 převedou na dve impulsy, které se vyšlou na různé výstupy slučovacítro členu 14, viz průběhy Í, g v obr. 2 .a které způsobi, že »díferegněnně...

Zapojení přijímače digitálního signálu s kvantovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262025

Dátum: 10.02.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: vazbou, prijímače, signálu, digitálního, zpětnou, kvantovanou, zapojení

Text:

...3 - viz obr. 2. Při bezchybnéu přenosu . se po detekci tohoto impulsu objeví na zpětnovazobnim výstupu 3tu, obvodů 3 pŕíme cesty impuls, na ktorý blok § kvantované vazbyzereaguje vygenerovbnín jmenovitóho kompenzačniho impulsu - viz křivks Q. Kompenzační impuls postoupí dále do obvodů gřpřimé cesty, kde se sečte s impulsen z jejich korekčního.zesi 1 ovače a potlačí jeho symbolovou interterenci - viz krivka 2. Dokud procesor Q adaptačnich...

Způsob vícenásobného přenosu binárních nebo analogových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 261363

Dátum: 10.02.1989

Autor: Drábek Vladimír

MPK: H04J 7/02

Značky: informaci, binárních, způsob, přenosu, analogových, vícenásobného

Text:

...informací s přenosovým systémem, eventuálně jejich galvanické spojení navzájem. Dosud používané oddělovací členy vyžadují napájení z místního zdroje nebo dálkově po napájecím vedení.Výše uvedené nevýhody způsobu vícenásobného přenosu binárních nebo analogových informací po dvouvodičovém vedení na principu multiplexu odstraňuje řešení, jehož podstatou je, že galvanické oddělení vstupních informací od přenosového systému se provádí...

Způsob vícenásobného přenosu binárních nebo analogových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 260858

Dátum: 12.01.1989

Autor: Drábek Vladimír

MPK: H04J 7/02

Značky: přenosu, analogových, informaci, vícenásobného, způsob, binárních

Text:

...vedení puls opačné polarity, během něhož se vysílací částí oba vodiče vodivě propojí na dobu danou charakterem přenášené informace. Pro přenos informací stačí dvouvvodičové vedení. Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost napájení vysílací části elektrickou energií z místního zdroje nebo dálkově po napájecím vedení.Výše uvedené nevýhody způsobu vícenasobného přenosu bínárních nebo analogových informací po dvouuodíčovém vedení na principu...

Zapojení pro redukci chyb v přijímači digitálního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261263

Dátum: 12.01.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: signálu, redukci, digitálního, zapojení, přijímací

Text:

...spojen se signálovým vstupem pamětového členu, k jehož výstupu jsou připojeny výstupní obvody a výstup chybových přiznaku regenerativnich obvodu je spojen se vstupem logického členu,jehož výstup je připojen ke korekčnimu vstupu pamětového členu.Hlavni výhodou zapojení podle vynálezu je to, že umožňuje odstranění chyb zjištěných obvodem pro lokalizaci s identifikaci chyb, což při zachování stejné relativní četnosti chyb ve výstupním signálu...

Způsob vícenásobného přenosu binárních a analogových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 238594

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vlk Jiří

MPK: H04J 7/02

Značky: informaci, vícenásobného, přenosu, způsob, analogových, binárních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob je založen na principu časového multiplexu binárních a analogových relací. Napáječ vedení, dodávající proud pro vybuzení na jednu logickou úroveň, se spustí krátkodobým zkratováním řídicí jednotky. Ta zahájí binární relací, obsahující adresovou a datovou část. K výměnám jednoho bitu informace mezi řídicí jednotkou a další jednotkou dochází po pozitovním vyhodnocení adresové částí relace. Z doby celkového zkracování vedení vyhodnocují obě...

Prostorové spojovací pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 251056

Dátum: 11.06.1987

Autor: Baudin Jacques

MPK: H04J 1/02

Značky: prostorové, spojovací

Text:

...nichž každý má čtyři analogové multíplenory, a všechny řádky majítýž počet 2 L základních motivů. í/ýstupy z matice jsou označený S 1, S 2, S 3, . . . Sn- 1, Sm. Matice je sestavena ze základních nííodulů podle dvíoíjkooívého zákona., což znía-« mená, že počet základních moldulů jednoho typu na počátku každého řádku se zdvoj 251056násobuje od jednoho řáclku ke druhému a že v každém řádku je tento počet základních modulů jednoho typu...

Zapojení pro vytváření a vysílání složeného kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249552

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bradáč Zdeněk

MPK: H04J 3/00

Značky: kódu, vytváření, vysílání, složeného, zapojení

Text:

...ústředen, bezpečnostních ústředen a další zvětšení počtu přenášených informací na stávajících okruzích, využívající časový neb úrovňový kód bez nároku na zvětšení počtu spojů.Vynález je blíže vysvětlen na příkladu provedení dle připojených výkresů, kde obr. 1 značí schéma zapojení pro vytvoření a vysílání složeného kódu, obr. 2, 3, 4 vytvoření složeného kódu z úrovňového a časového kódu.Na vysílací straně je upraven zdroj l kmitočtu, na...

Zapojení pro příjem složeného kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249551

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bradáč Zdeněk

MPK: H04J 3/00

Značky: kódu, složeného, zapojení, příjem

Text:

...první blokovací člen g, na jehož výstup je připojeno druhé úrovnové hradlo Ž,které obsahuje paralelné připojený usměrňovač, na jehož výstup- 3 249 551 je připojen druhý obvod Q pro vyhodnocení úrovňového kódu. Na výstup druhého úrovňového hradla g je připojendmhý útlumový člen ll, jehož výstup je připojen na první obvod łQ pro vyhodnocení časového kódu. Ne výstup pásmové propusti l je připojen druhý blokovací člen Q, na jehož výstup je...

Zapojení přenosového kanálu s malým telegrafním zkreslením

Načítavanie...

Číslo patentu: 234495

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mejta František, Hanžlík Jaroslav

MPK: H04J 3/06

Značky: přenosového, kanálu, zkreslením, malým, telegrafním, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména přenosu pilotního kmitočtu, sloužícího k synchronizaci vysílačů hromadného dálkového ovládání, používaných v energetice, jako součást systému řízení odběru elektrické energie, a to bez nutnosti použití složitých vyhodnocovacích zařízení na straně příjmu. Tohoto účelu se dosáhne seriovým zapojením oscilátoru, prvního děliče frekvence, amplitudového modulátoru, prvního zesilovače, vysílacího filtru, přenosové cesty,...

Obvod pro přenos čtyř kvaziperiodických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247798

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ježík Pavel, Ježíková Daniela

MPK: H04J 3/04

Značky: signálu, prenos, kvaziperiodických, obvod, čtyř

Text:

...u multiplexeru 1. lezi výstupy jednotlivých multiplexerů jsou za ojena odpovídající vinutí přenosového transformátoru 3. Řídicí signály jsou vytvářeny v obvodu logického řízení 1, vedeny přímo do multiplexeru 1 a do multiplexeru L přenášeny pomocí obvodu pro přenos adres Ž (například optočleny) se stejnými logickými hodno- tami. V obvodu 1 je zároveň vytvářen signál pro vybavovaní vstup multiplexeru 1. V zapojení podle obrázku je signál A 2...