H04B 7/00

Kontrolné vozidlo pre cestný mýtny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18944

Dátum: 06.12.2011

Autori: Hanisch Harald, Povolny Robert, Nagy Olivér

MPK: G07B 15/06, H01Q 3/00, G08G 1/00...

Značky: systém, vozidlo, kontrolné, cestný, mýtny

Text:

...a prijímací prístroj prostredníctvom postupne ovládaného anténového prepínača všetky anténové komplexy, čoŠetrí náklady na vysielacie a prijímacie prístroje, avšakvyžaduje si zvláštny anténový prepínač. Podľa alternatívneho variantu vynálezu sa môžu anténové komplexy vždy obsluhovať vlastnými DSRC vysielacími a prijímacími prístrojmi, ktoré sú Synchronizované na postupné odovzdávanie DSRC rádiových informácií. Tento variant vyžaduje viac...

Rádiové veliteľské stanovište

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5947

Dátum: 05.12.2011

Autori: Mojžíš Jan, Roman Juraj

MPK: H04B 7/00, H01Q 1/00

Značky: veliteľské, rádiové, stanovište

Text:

...rádiové VKV a KV, hlasové a dátové spojenie s nadriadenými, podriadenými a spolupôsobíacimi jednotkami prostredníctvom dvoch VKV a jednej KV rádiovej stanice, súčasnú prevádzku zabudovaných rádiových prostriedkov na mieste a za pohybu, bezpečné ukladanie, prenos, archivovanie, spracovanie a čítanie súborov, prenos elektronickej pošty a správ, tlačenie správ, využívanie WEB služieb, vyhľadávanie informácií v LAN, Rádiové veliteľské...

Mobilný spojovací uzol – tranzitný

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5693

Dátum: 04.03.2011

Autori: Roman Juraj, Mojžíš Jan

MPK: H04B 7/00, H01Q 1/00

Značky: tranzitný, spojovací, mobilný

Text:

...rádiovýrni sieťami a prenosovou dátovou sieťou WLAN prostredníctvom smerovačov, vybudovanie zabezpečenej bezdrôtovej dátovej siete pre mobilné terminály v celom pôsobisku mobilného spojovacieho uzla - tranzitného.Ďalej umožňuje miestne nastavovanie a monitorovanie zariadení, prístup do systému riadenia siete, samotestovaníe technických parametrov zariadeni. KV/VKV rádiostanica umožňuje automatický rádiový vstup účastníkov KV bojovej...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7618

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04B 7/00, H04L 5/00, H04L 27/00...

Značky: signálu, spôsob, prijímania, vysielania, prijímanie, vysielanie, prístroj

Text:

...a stĺpcov pamätí bitových vkladačov 1312 a a 1312 b podľa typov symbolových mapovačov 131 Sa a 131 Sb0037 Obrázok 22 je pohľad zobrazujúci druhý príklad počtu radov a stĺpcov pamäti bitových vkladačov 1312 a a 1312 b podľa typov symbolových mapovačov 1315 a a 1315 b0038 Obrázok 23 je schéma zobrazujúca koncepciu ďalšieho uskutočnenia vkladania bitového vkladača0039 Obrázok 24 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie bitového vkladača0040...

Celulárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4964

Dátum: 07.01.2008

Autori: Záhradník Tibor, Jakubec Pavol, Minárik Igor, Záhradník Erich

MPK: H04Q 7/20, H04B 7/00

Značky: systém, celulárny

Text:

...signál prenášaný do antćn mikrocelúl a prostredníctvom 40 mobilnej siete mikrocelúl je digitálny signál prenášaný do konečného zariadenia. Systém funguje obojsmerne, t. j. z konečného prijímača môže byť vysielaný a prenášaný signál opačným smerom. Celulámy systém je možné využiť V oblasti bezpečnosti verejnosti - zdravotná pomoc, polícia, požiarnici, V oblasti multimédií, verejnej dopravy a v obchode. Výhodou tohto technického riešenie je, že...

Spôsob distribuovania sekvencie, spôsob spracovania sekvencie a prístroj v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9932

Dátum: 25.09.2007

Autori: Qu Bingyu, He Yujuan

MPK: H04B 7/00, H04L 23/02, H04J 11/00...

Značky: prístroj, systéme, spôsob, distribuovania, spracovania, komunikačnom, sekvencie

Text:

...zahŕňagenerovanie skupiny sekvencií obsahujúcej skupinu sekvencií, kde sekvencie v skupinesekvencií sú určované podľa obsadzovacích módov časovo-frekvenčných zdrojov sekvenciíkde obsadzovacie módy časovo-frekvenčných zdrojov sekvencií obsahujú prinajmenšom obsadzovanie časovo-frekvenčných zdrojov ktoré majú rôzne šírky pásma rôznymi sekvenciamikde sekvencie v skupine sekvencií obsahujú prinajmenšom jednu z nasledujúcichsekvenciu s nulovou...

Zapojenie elektronického prenosového systému multimediálnych dát z virtuálnej videopožičovne do koncového multifunkčného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4633

Dátum: 07.12.2006

Autor: Novák Radek

MPK: H04B 7/00, H04L 12/28, G06F 13/00...

Značky: multimediálnych, přenosového, videopožičovne, koncového, zapojenie, multifunkčného, elektronického, systému, zariadenia, virtuálnej

Text:

...na platforme Linux s voliteľným typom databáze (MySQL, PostgreSQL, Oracle). V databáze sú udržované nasledujúce dáta ako sú užívateľské kontá,prístupové práva, infonnácie/odkazy na multimediálne súbory, záznamy o platobných transakciách, záznamy o udalostiach-log súbory, administratívne záznamy a užívateľské preferencie. Ako už bolo uvedené, centrálny server je prepojcný dátovou sieťou s komunikačným serverom mobilného operátora cez...

Spôsob synchronizácie a prenosu informácií v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9046

Dátum: 18.01.2006

Autor: Popovic Branislav

MPK: H04L 27/26, H04B 7/00, H04L 7/04...

Značky: komunikačnom, systéme, přenosu, synchronizácie, informácií, spôsob

Text:

...synchronizačnćho signálu zDokumentu 1 vygenerovaná pomocou IDFT s N z 128 vzoriek, scyklickým prefixom 10 vzoriek, jezobrazená na obrázku l.0010 Vzorec (2) vysvetľuje široký trojuholníkovitý tvar diferenciálnej korelačnej funkcie na obrázku 1. Malé skreslenia trojuholníkového tvaru pochádzajú z tluktuácií obálky signálu. Čiže z (2) možno vidieť, že diferenciálna korelácia závisí od obálky synchronizačného signálu tak, že rôzne...

Imunoanalytický testovací prúžok zahŕňajúci rádiofrekvenčný identifikačný (RFID) štítok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17786

Dátum: 24.01.2005

Autor: Peeters John

MPK: C12M 3/00, G01N 33/543, C12Q 1/00...

Značky: zahŕňajúci, testovací, rádiofrekvenčný, identifikačný, štítok, rfid, prúžok, imunoanalytický

Text:

...diagnostické senzory možno čítať a analyzovať na mieste pomocoulacných bezdrôtových zariadení, napríklad upravených mobilných telefónov, ktoré zahŕňajú multiprotokolovú RFID čítačku a komunikačné štandardy ako Gen-2. Táto technológia umožňuje použitie upraveného mobilného telefónu na priamu identifikáciu vonkajších hrozieb alebo na uskutočnenie takmer akéhokoľvek typu diagnostického testu na jedinej platforme pomocou lacných...

Diagnostické rádiofrekvenčné identifikačné senzory a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16650

Dátum: 24.01.2005

Autor: Peeters John

MPK: G08B 1/08, C12M 3/00, C12Q 1/00...

Značky: použitie, rádiofrekvenčné, identifikačné, senzory, diagnostické

Text:

...tohto vynálezu je, že diagnostické senzory možno čítaťaanalyzovať na mieste pomocou lacných bezdrôtových zariadení, napríklad upravených mobilných telefónov, ktoré zahŕňajú multiprotokolovú RFID čítačku akomunikačné štandardy ako Gen-2. Táto technológia umožňuje použitie upraveného mobilného telefónu na priamu identifikáciu vonkajších hrozieb alebo na uskutočnenie takmer akéhokoľvek typu diagnostického testu na jedinej platformepomocou...

Synchronizovaná broadcast/multicast komunikácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7969

Dátum: 20.01.2005

Autori: Jacobs Paul, Black Peter, Jayaraman Srikant, Grob Matthew

MPK: H04B 7/00

Značky: synchronizovaná, komunikácia

Text:

...vo výkresoch, výkresy nie sú nevyhnutne vyhotovené V mierke, pokiaľ to nie je konkrétne uvedené.0020 Všeobecne unicast komunikácia je z jediného vysielača do jediného prijímača alebo one-to-one. V mobilných komunikačných systémoch môže unicast komunikácia zahrňovať viacero vysielačov prenášajúcich komunikáciu do jediného prijímača. Multicast komunikácia je jediná správa alebo komunikácia zaslaná skupine užívateľov. Broadcast môže byť...

Mobilný komunikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3543

Dátum: 01.07.2003

Autori: Murphy Roger, Jadron Kamil, Bzincák Pavol, Sameliak Viliam, Gavenda Ivan

MPK: H04B 1/38, H04B 7/00, H04B 1/00...

Značky: komunikátor, mobilný

Text:

...dáta z čiarových kódov aj na slnečnom svetle alebo pri silnom umelom osvetleni. Globálny polohový systém sleduje vozidlá, naviguje vodičov, lokalizuje miesta činnosti, pomáha pri zabezpečení on-line potvrdenia o dodaní tovaru.Prehľad obrázkov na výkresochMobilný komunikátor podľa tohto technického riešenia bude bližšie ozrejmený pomocou výkresov, na ktorých obr. l zobrazuje uloženie LCD displeja na nosný rám. Na obr. 2 je znázomená...

Metóda a zariadenie na prenos informácie v mobilnom komunikačnom móde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14767

Dátum: 12.09.2002

Autori: Zubarev Jury Borisovich, Ivanov Valery Filippovich, Panferov Fedor Konstantinovich, Sarian Viliam Karpovich, Djermakyan Karen Jurievich

MPK: H04B 7/00, H04W 88/04, H04W 88/02...

Značky: informácie, komunikačnom, zariadenie, metoda, mobilnom, prenos, móde

Text:

...opakovač pripojený na jednotku riadenia obsahuje aspoň jeden obojstranný rádiový prijímač a jeden pomocný rádiový prijímač pričom každý z nich je spojený so základnou stanicou a pomocným prijímačom prostriedku mobilnej0006 Avšak, použitie doteraz známej metódy a prístroja v mobilných komunikačných systémoch kde sú dáta nepretržite vymieñané medzi mobilným komunikačným zariadením a základnou stanicou, prináša ťažkosti. Tieto sú spôsobená...

Systém zberu a centrálnej evidencie informácií o činnosti hracích automatov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2935

Dátum: 06.08.2001

Autor: Valenta Miroslav

MPK: H04B 7/00, G08C 19/00

Značky: centrálnej, evidencie, zberu, činnosti, systém, informácií, automatov, hracích

Text:

...manipulácii s počítadlami výherných hracích prístrojov a kontrola pravidelnej prevádzky hracích prístrojov vrátane možností porovnávania. To potom úzko súvisí s účinnou ochranou dosahovaných tržieb zpohľadu prevádzkovateľa, ale izpohľadu povoľovacích orgánov (obcí), spočívajúcou vzabránení alebo výraznom obmedzení prípadného krátenia tržieb, zabezpečení správneho odvodu časti výťažku atď. Systém taktiež umožňuje operatívnukontrolu...

Univerzálny komunikačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2052

Dátum: 11.01.1999

Autori: Otisk Milan, Burger Oldřich

MPK: H04B 1/00, H04B 7/00

Značky: komunikačný, univerzálny, systém

Text:

...potreby do systemu prednoetne vstupovať napriklad vyššie zložky územne - eprávneho riade nia. ochrany obyvateľstva. a to 1 z väčšej vzdialenoeti.Prehľad obrazkov na vkresoohsenia je bližšie rozvedenav ďalšom opiee na niekoľkých príkladoch praktickéhov blokovom znazornení predstavuje ~obr. 1 základnú komunikačnú sohemu medzi staoionárnym odbavovaoím praooviskom a prijímacou častou systému, obr. 2 jepodrobnejšou komunikačnou eohémou medzi...

Zapojenie rádiolokátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1624

Dátum: 08.10.1997

Autori: Schreier Zbyněk, Hajduch Ľubomír, Sojka Jaroslav, Mička Martin, Kacvinský Štefan

MPK: H04B 7/00

Značky: rádiolokátora, zapojenie

Text:

...prepojením. Frekvenčný blok pozostáva z anténového uzla, na ktorý jevstupno-výstupným prepojením spojený prvý a druhý prijímač a prvý a druhý vysielač.z Anténový uzol je vstupno-výstupným prepojením spojený s riadiacim blokom, pozostávajúcimz ovládacieho bloku, ktorý je vstupno-výstupným prepojením spojený. s prvým díagnostickým blokom. Ovládací blok je vstupno-výstupným prepojením spojený s prvým adruhým vysielačom ako aj s prvým a druhým...