H04B 3/54

Sústava zariadení, najmä LED svietidiel s digitálnym riadením a prenosom dát cez napájanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7296

Dátum: 03.12.2015

Autori: Martaus Jozef, Paus Anton

MPK: H02J 13/00, H04B 3/54, H05B 37/02...

Značky: napájanie, zariadení, digitálnym, prenosom, svietidiel, riadením, sústava, najmä

Text:

...pripojených alebo odpojených zariadení behom jednotiek sekúnd. Aby bolo možné komunikovať s každým zariadením individuálne, Master zariadenie priradí každému z nich jedinečnú adresu. Okrem regulácie jasu svietidiel tiež monitoruje ich stav a informuje používateľa v prípade zistenia chybného stavu svietidla. CPS protokol tiež podporuje reguláciu svietidiel, ktoré majú viac výstupných kanálov, ako sú svietidlá typu TW, t. j. Tunable White -...

Merač a spôsob na monitorovanie spotreby energie dodávanej elektrickým prenosovým systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18220

Dátum: 23.11.2011

Autori: Shi Xiao Ming, Long Yan, Sobotka Peter

MPK: H04B 3/54, G01D 4/00

Značky: elektrickým, dodávanej, energie, systémom, monitorovanie, přenosovým, spôsob, spotřeby, merač

Text:

...príjem signálu nízkeho napätia a generovanie správy o strate prenosu energie do obvodu spojeného s kapacitným obvodom do elektrického prenosového systému.0011 V merači môže byť správa o strate elektrickej energie vysielaná na nosné správy s frekvenciou nosnej v rozsahu približne 2 MHz a 30 MHz na premostenie nespojitosti V elektrickom prenosovom systéme.0012 V merači môže po detekcii stavu nízkeho napätia modul merača sledovať...

Systém a postup pre komunikáciu po elektrickom vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17614

Dátum: 23.11.2011

Autori: Long Yan, Shi Xiao Ming, Sobotka Peter

MPK: G01D 4/00, H04B 3/54, H04L 29/08...

Značky: vedení, komunikáciu, systém, postup, elektrickom

Text:

...Elektrická sieť zahrnuje prvú elektrickú sieť poskytujúcu energiu na prvej napäťovej úrovni a druhú elektrickú sieť spojenú s prvou sieťou. Druhá sieť rozvádza energiu na druhej napäťovej úrovni do vzdialeného miesta, pričom druhá napäťová úroveň je nižšia ako prvá napäťová úroveň. Postup zahrnuje získavanie aktualizácie stavu z meračov zo servera spojeného s centrálnym miestom vysielaním správ o vysielaní, určených pre dodanie do prvého...

Systém a spôsob riadenia pripojenia, ako je pripojenie napájania merača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20232

Dátum: 23.11.2011

Autori: Sobotka Peter, Long Yan, Shi Xiao Ming

MPK: H04B 3/54

Značky: spôsob, systém, pripojenia, merača, riadenia, napájania, pripojenie

Text:

...V merači môže modul manažéra žiadosti spracovať správu o vysielaní prijatú z headendu a vzťahujúcu sa na clusterový príkaz pre merače v podsieti obsahujúcej merač.0014 V merači môže modul manažéra plánovania synchronizovať hodiny merača so systémovým časom riadeným na headende.0015 V druhom aspekte je poskytnutý spôsob monitorovania spotreby elektrickej energie poskytovanej elektrickým prenosovým systémom do miesta, vykonávaný...

Zapojenie sieťového vypínača s reguláciou osvetlenia a jeho konštrukčné usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5840

Dátum: 04.10.2011

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04B 3/54, H02J 13/00

Značky: reguláciou, sieťového, zapojenie, usporiadanie, osvetlenia, konštrukčné, vypínača

Text:

...polvlny a blok í skratovacieho rozpájača pre modulátor zápornej polvlny je pripojený paralelne k bloku 3 amplitúdového modulátora zápornej polovlny.Zapojenie sieťového vypínača s reguláciou osvetlenia a jeho konštrukčné usporiadanie znázornené na obr. 6 pozostáva z bloku § amplitúdového modulátora kladnej a zápomej polvlny, bloku 2 skratovacieho rozpájača pre modulátor kladnej polvlny, bloku m skratovacieho rozpájača pre modulátor zápomej...

Vynálezy kategórie «H04B 3/54» v ZSSR.

Zariadenie a spôsob na detekciu komunikačného spojenia v rozvodnej sieti elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18452

Dátum: 07.10.2010

Autor: Veroni Fabio

MPK: H04B 3/54

Značky: sietí, spojenia, rozvodnej, spôsob, detekciu, elektrickej, energie, komunikačného, zariadenie

Text:

...vedením a schopných monitorovať spotrebu energie na danom mieste a komunikovať dáta o spotrebe po elektrickom vedení.0009 Patentový spis US 5,912,633 uvádza smerovač (router) nastanovenie prenosových ciest k elektromeru cez medziľahlýelektromer. Ak sa zistí, že komunikácia s elektromeronl nie je možná cez akúkoľvek z prenosových ciest uložených do pamate pre daný elektromer, potom elektromer je považovaný za stratený. V tomto spise...

Spôsob amplitúdovej modulácie na účely prenosu informácie vo výkonovom vedení 230V a zapojenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5537

Dátum: 07.10.2010

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/02, H04B 3/54, H02J 13/00...

Značky: vykonávanie, přenosu, modulácie, spôsob, amplitúdovej, tohto, zapojenie, informácie, výkonovom, spôsobu, účely, vedení

Text:

...modulácie a demodulácíe. V tomto prípade modulátor ovplyvňuje len kladnú polperiódu. Tá nesie inštrukciu o hodnote informácie. Využíva sa dvojstavová modulácia. Ak je špičková hodnota kladnej polperiódy rovnaká ako hodnota zápomej - referenčnej polperiódy,znamená to pre vyhodnocovací obvod logická 0. Ak je špičková hodnota kladnej polperiódy znížená znamená to logická 1. Hodnota kladnej polperiódy sa porovnáva vždy s predošlou...

Zapojenie elektronického predradníka s detektorom riadiaceho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5495

Dátum: 09.08.2010

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04B 3/54, H05B 37/02

Značky: detektorom, predradníka, elektronického, signálu, riadiaceho, zapojenie

Text:

...využíva na reguláciu výkonu samostatné vedenie. Týmto vedením sa z riadiaceho centra prenášajú pokyny určujúce výkon akým má svetelný zdroj svietiť.Nedostatkom takéhoto riešenia je zložitosť, a nevyhnutnosť použiť pre reguláciu ďalšie vedenie, čo komplikuje rozvody osvetlenia.Uvedený nedostatok odstraňuje zapojenie pozostávajúce zo sériovo vyrábaného regulovateľného elektronického predradníka, detektora a svetelného zdroja. Sériovo...

Elektronický regulátor na plynulú zmenu výkonu výbojky svietidla verejného osvetlenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5315

Dátum: 07.12.2009

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 41/36, H03K 17/00, H04B 3/54...

Značky: osvetlenia, svietidlá, veřejného, změnu, výbojky, plynulú, výkonu, regulátor, elektronický

Text:

...čím sa zvyšuje príkon na svietidlách. Prepätie v sieti okrem zvýšenej spotreby tiež znižuje životnosť výboj ok. Regulácia výkonu je tiež žiaduca z dôvodov časovej potreby svietenia verejného osvetlenia.Uvedený nedostatok odstraňuje zapojenie pozostávajúce zo svietidla a bloku regulátora. Blok regulátora je umiestnený s výhodou V korpuse svietidla. Ovládaný je pomocou systému prenosu informácii napájacím vedením. Podstata riešenia spočíva v...

Spôsob a zariadenie na exkluzívnu identifikáciu kontrolných signálov v železničnom elektrickom vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17280

Dátum: 25.08.2009

Autori: Morelli Maurizio, Trentini Daniele

MPK: H04B 3/54, H04L 27/24

Značky: spôsob, železničnom, elektrickom, signálov, kontrolných, vedení, exkluzívnu, zariadenie, identifikáciu

Text:

...skalámeho súčinu medzi takým signálom a rôznymi jednoznačnými slovami je možné overiť prítomnosť správneho jednoznačného slova a takým spôsobom detekovať signálprúdového zdroja, ízolovaný od šumu. Okrem toho je možné detekovať ďalšie signály prívodu elektriny overením prítomnosti jedného alebo väčšieho počtu ďalších jednoznačných slov,napríklad v dôsledku porušenia elektrickej izolácie medzi káblami.0018 Po takom overení môže prístroj v...

Spôsob komunikácie vo vedení 230 V pomocou zmeny úrovne jednosmernej zložky a zapojenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5208

Dátum: 06.08.2009

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/02, H04B 3/54

Značky: zapojenie, vedení, tohto, pomocou, úrovně, spôsobu, zložky, změny, uskutočňovanie, jednosmernej, komunikácie, spôsob

Text:

...príklad zapojenia vysielacieho bloku, Obr. 3 znázorňuje zapojenie prijímacieho bloku,obr. 4 znázorňuje zapojenie dolnej priepuste DP prijímacieho bloku a) RC člen, b) viacnásobná DP tvorená RC členmi, c) aktívna dolná priepusť, d) integrátor, obr. 5 znázorňuje kompletnú funkčnú schému zapojenia komunikácie v obvode napájania pomocou zmeny úrovne j ednosmemej zložky.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie pozostáva z...

Spôsob a zariadenie na spracovanie dát, ako aj systém, zahrnujúci také zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16586

Dátum: 24.04.2008

Autori: Lichtnekert Johann, Hochleitner Kurt, Seiler Andreas, Kussyk Jaroslaw

MPK: H04L 12/803, H04L 12/721, H04B 3/54...

Značky: zahrnujúci, zariadenie, spracovanie, systém, také, spôsob, dát

Text:

...poznamenať, že sa u základňovej stanice jedná o uzol, ktorý disponuje prípojom resp. možnosťou pripojenia k chrbticovej sieti. Ďalej je ďalším uskutočnením,že každá základňová stanica je spojená s chrbticovou sieťou alebo disponuje možnosťou pripojenia k chrbticovej sieti, obzvlášť prostredníctvom aspoň jednéhoUzol sa výhodne hodí k tomu, aby viedol dáta ďalej k aspoň jednému ďalšiemu uzlu.Tento aspoň jeden ďalší uzol je preto nepriamo...

Systém pre komunikáciu po distribučnej elektrickej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7444

Dátum: 18.03.2008

Autor: Henderieckx Luc

MPK: H04B 3/54

Značky: distribučnej, elektrickej, komunikáciu, sietí, systém

Text:

...energie. Každý ztýchto filtrov pri tom zahŕňa filtrujúce súčiastky pre blokovanie frekvencií v rámci vopred stanoveného frekvenčného pásma, ktoré sa používapre komunikáciu po elektrickej sieti cez siet pre rozvod energie.0008 Navrhnuté technické riešenie podľa tohto vynálezu odstraňuje zdroje rušenia zoboch strán tým, že sa vloží na jednej strane filter, ktorý na PLC frekvenciách používaných inteligentnými meracími zariadeniami, združovačmi...

Hnací systém pre systém deliacej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285697

Dátum: 28.05.2007

Autor: Janutta Reinhard

MPK: G08C 15/00, E05F 15/14, H02J 13/00...

Značky: stěny, systém, deliacej, hnací

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka hnacieho systému pre systém deliacej steny, pozostávajúceho z väčšieho počtu jednotlivých dielov (52, 53), ktoré sú zavesené na vodiacej lište (45, 48), pripevnenej na strope budovy, alebo v nej a prostredníctvom kladiek alebo zodpovedajúcich prostriedkov sú horizontálne pohyblivé. Jednotlivé diely (52, 53) sú z polohy, keď sú zoradené za sebou, automaticky premiestniteľné do odstavnej polohy. Aspoň časť týchto jednotlivých...

Spôsob a zariadenie na komunikáciu po silnoprúdovom vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14491

Dátum: 12.10.2006

Autori: Koga Hisao, Kodama Nobutaka

MPK: H04L 27/26, H04B 3/54

Značky: zariadenie, vedení, komunikáciu, silnoprúdovom, spôsob

Text:

...pripojených ku každej sieti všeobecne spoločné, a to i v prípade, že sa pomocou sieťového kľúča apod. vytvoria rôzne logické siete. Komunikačné zariadenia tak môžu signály prenášané medzi rôznymi sieťami zisťovať na úrovni fyzickej vrstvy komunikačných zariadení, takže interferencií medzi signálmi je možné predchádzať použitím CSMA (Carrier Sense Multiple Access), čo umožňuje hladkú komunikáciu i vrelatívne blizko pri sebe umiestnených...

Prenos dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6514

Dátum: 28.04.2006

Autori: Jones Alfred, Mcghee Stephen, Patrick Matthew William

MPK: H02G 15/00, H04B 3/54

Značky: prenos

Text:

...môže byť vytvorené z izolačného materiálu, napriklad nylonu.0026 Prvý koniec spojky výhodne zabezpečuje povrch obklopujúci odhalenú dĺžku tienenia kábla na prijatie indukčnej súčiastky. Výhodne zabezpečuje povrch kolmý na os kábla, aby sa prijala indukčná súčiastka. Indukčná súčiastka môže byt vhodná tlmivka, avšak výhodne indukčná cíevka.0027 Výhodne elektrický systém obsahuje indukčný prostriedok usporiadaný okolo uvedenej odhalenej časti...

Zariadenie pre prevádzku prestavného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8605

Dátum: 27.11.2004

Autor: Walddörfer Dieter

MPK: E05F 15/10, E06B 9/68, H02P 1/42...

Značky: prestavného, prevádzku, zariadenie, systému

Text:

...musí byt toto zariadenie kompletne vyrnenené. To spôsobuje značneÚkolom vynálezu je Vytvoriť zariadenie V úvode zmieneneho druhu, ktorého funkčnosť je s čo najnižšími nákladmi prispôsobiteľnáPre vyriešenie tohto úkolu sú upravene znaky nároku l. Výhodné formy uskutočnenia a ďalšie výhodne vytvorenie vynálezusú opísané vo vedľajších nárokoch.Zariadenia podľa vynálezu slúžia pre prevádzku prestavného systému v dvoch smeroch pohybu. Toto...

Spôsob a modem na dátovú komunikáciu v sieťach káblovej televízie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2284

Dátum: 12.02.2004

Autori: Vunnel Hannu, Vunnel Lasse

MPK: H04N 7/173, H04B 3/54

Značky: káblovej, sieťach, spôsob, dátovú, modem, televízie, komunikáciu

Text:

...účelom poskytovania dátovej komunikácie a prístup kdátovej sieti vmalých a stredne veľkých sieťach koaxiálnych káblov, ako napr. v sieťach MATV (Master Antenna Television) aDl WO 96/37062 ukazuje dvojcestne systémy prenosu dát z bodu do násobného bodu(point-to-multipoint) s využitím existujúceho systému CATV, ktorý môže zahŕňať segmenty koaxiálneho kábla, segmenty vlákien a ich kombinácie. Modemy zahrnuté v systéme, t.j.modem odovzdávajúcej...

Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1134

Dátum: 08.05.1996

Autori: Šitár Ľubomír, Madanský Jozef, Léder Andrej, Vasiľ Pavol, Kluch Karol

MPK: H04B 13/00, H04B 3/54

Značky: údajov, zariadenie, napätia, prenos, vysokého, vedení

Text:

...modemu, s jedným vstupom loqického prepínača a s frekvenčným modulátorom a tiež s druhým vstupom frekvenčného modulátora,ktorého výstup je pripojený ku koncovému zosilňovaču. Ten je spojený s ďalším vstupom loqického prepinača.Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého napätia umožňuje obojstranný prenos údajov priamo po kábloch vysokého napätia na frekvencii 50 až 150 kHz a tak umožňuje rýchly a operatívny zásah do prevádzky...

Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278696

Dátum: 08.03.1995

Autori: Kluch Karol, Madanský Jozef, Šitár Ľubomír, Léder Andrej, Vasiľ Pavol

MPK: H04B 3/54, H04B 13/00, G01R 31/08...

Značky: napätia, vedení, vysokého, prenos, údajov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na umiestnenie na distribučné trafostanice a pozostáva z vysielacieho a prijímacieho bloku (1), ktorého feritová anténa je umiestnená v bezpečnej vzdialenosti nad prípojnicami vnútri ohradeného priestoru trafostanice, a ktorý je spojený s logickým prepínačom (2) pripojeným cez zosilňovač (3) ku frekvenčnému demodulátoru (4), ktorý je spojený s dekódovacou časťou obojsmerného modemu (5), ktorého kódovacia časť je spojená s...

Zapojení pro převod elektrických signálů na dlouhé vodivé části technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241770

Dátum: 10.08.1987

Autor: Netolický Ladislav

MPK: H04B 3/54

Značky: dlouhé, částí, zapojení, zařízení, elektrických, vodivé, technologických, signálu, převod

Text:

...5. Na vinutí A se připojuje výstup vyeílače nebo vstup přijí-. mače elektrických signálu Magnetický obvod l.a vinutím A je od dlou-4 he vodivé části g oddělen distanční vložkou 3. Dietanční.vložka Ä je z elektricky i magnetický nevodivého materiálu např. bakelitu, j pertinaxu, dřevą e je tvarována podle konstrukčních požadavků sestavy. Konetrukčně je možné např. takové řešení V . l v Kolem dlouhé vodivé části g se upevní distanční vložka 3 e...

Zapojení pro přenos informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 229370

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kopřiva Václav, Šašek Jaroslav

MPK: H04B 3/54

Značky: zapojení, prenos, informace

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká slaboproudé elektroniky a řeší přenos informace, zejména o teplotě v železničních vagónech. K prvnímu proudovodiči vedení jsou připojeny jednak svými prvními vývody první a druhý kondenzátor a jednak svými prvními vývody jeden nebo více rezonančních obvodů se stavovým kontaktem. Jejich druhé vývody jsou připojeny ke druhému proudovodiči vedení, ke kterému jsou dále připojeny první vývody vysokofrekvenčního generátoru a...