H03M 5/14

Prístroj, spôsob a program na moduláciu/demoduláciu s následným limitovaním minimálnej dĺžky série

Načítavanie...

Číslo patentu: 288035

Dátum: 17.12.2012

Autori: Schouhamer Immink Kornelis Antonie, Van Den Enden Gijsbert, Shimpuku, Kahlman Joseph, Nakagawa, Nakamura, Narahara

MPK: G11B 20/14, H03M 5/14

Značky: minimálnej, serie, následným, program, prístroj, spôsob, dĺžky, limitovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Problém: ako zaznamenávať a prehrávať dáta pri vysokej linkovej hustote. Prostriedky na vyriešenie tohto problému: Jednotka na určovanie/vkladanie kontrolného bitu DSV (11) vkladá kontrolné bity DSV na vykonanie kontroly DSV do vstupného dátového reťazca a vysiela dátový reťazec obsahujúci kontrolné bity DSV do modulačnej jednotky (12). Modulačná jednotka (12) konvertuje dátový reťazec so základnou dátovou dĺžkou 2 bity na kód s premenlivou...

Spôsob premeny postupností m-bitových informačných slov na modulovaný signál, kódovacie zariadenie, dekódovacie zariadenie a nosič záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283798

Dátum: 29.12.2003

Autor: Schouhamer Immink Kornelis Antonie

MPK: H03M 5/14, G11B 20/14, H03M 7/20...

Značky: spôsob, informačných, modulovaný, dekódovacie, nosič, postupnosti, záznamu, signál, kódovacie, zariadenie, přeměny, m-bitových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe premeny postupnosti m-bitových informačných slov (1) na modulovaný signál (7) je ku každému informačnému slovu z postupnosti vytvorené n-bitové kódové slovo (4). Vytvorené kódové slová sú premenené na modulovaný signál (7). Kódové slová (4) sú rozdelené do aspoň jednej skupiny (G11, G12) prvého typu a aspoň jednej skupiny (G2) druhého typu. Pri vytvorení každého kódového slova patriaceho do skupiny (G11, G12) prvého typu určí...

Spôsob a zariadenie na prenos širokopásmového číslicového signálu špecifického vzorkovacieho kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280559

Dátum: 15.10.1991

Autor: Lokhoff Gerardus Cornelis Petrus

MPK: H04B 1/66, H03M 5/14

Značky: specifického, prenos, vzorkovacieho, signálu, spôsob, širokopásmového, kmitočtu, zariadenie, číslicového

Zhrnutie / Anotácia:

Pri prenose s vysielaním a/alebo prijímaním signálu sa na vysielacej strane na vstupnú svorku (2) privádza širokopásmový číslicový signál špecifického vzorkovacieho kmitočtu Fs. V prevádzacom obvode (1) sa tento signál prevádza na druhý číslicový signál, obsahujúci po sebe nasledujúce rámce, z ktorých každý rámec obsahuje skupinu informačných zväzkov IP, majúcich každý počet N bitov, kde N je väčšie ako 1, ktorý sa v druhom prevádzacom obvode...