H03M 13/00

Vysielač/prijímač vysielacieho signálu a spôsob vysielania/prijímania vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20362

Dátum: 23.02.2011

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul, Hong Ho Taek

MPK: H03M 13/11, H03M 13/09, H03M 13/00...

Značky: spôsob, signálu, vysielacieho

Text:

...uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa tretieho uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa štvrtého uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa šiesteho uskutočnenia tohto systémuzobrazuje štruktúru P 1 symbolu a AP 1 symbolu podľa jedného uskutočnenia tohto vynáiezuzobrazuje...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13345

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H03M 13/00, H04H 20/76, H04H 20/65...

Značky: prijímania, vysielanie, prijímanie, signálu, spôsob, vysielania, prístroj

Text:

...konvenčnými systémami.0040 Obrázok 41 zobrazuje štruktúru rámca, ktorá zahrnuje preambulu pre signaíizovanie L 1 a dátový symbol pre dáta PLP.0041 Obrázok 42 zobrazuje priklad vytváraća rámcov.0042 Obrázok 43 zobrazuje priklad pilotnej vložky (404) zobrazenej na obrázku 4.0044 Obrázok 45 zobrazuje novú štruktúru SP alebo pilotný model (PP - Pilot Pattem) 5. 0045 Obrázok 46 zobraz je navrhovanú štruktúru PP 5.0046 Obrázok 47 zobrazuje vzťah...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12951

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04H 20/76, H03M 13/00, H04H 20/65...

Značky: signálu, vysielania, prístroj, vysielanie, spôsob, prijímanie, prijímania

Text:

...Modulation), použlvanej v európskej DVB-T.0013 Obrázok 2 zobrazuje spôsob binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Reflected Gray Code).0014 Obrázok 3 zobrazuje výstup blízko gaussiánu moditikovanlm 64-QAM požívanej v DVB-T. 0015 Obrázok 4 zobrazuje Hammingovu vzdialenosť medzi zrkadlovým párom v BRGC.0015 Obrázok 5 zobrazuje charakteristiku v QAM, kde zrkadlový pár existuje pre každú os l a os Q.0017 Obrazok 6 zobrazuje sposob...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12369

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04H 20/65, H04H 20/76, H03M 13/00...

Značky: prijímanie, vysielania, prístroj, prijímania, signálu, vysielanie, spôsob

Text:

...QAM. kde zrkadlový pár existuje pre každú os I a os Q.001 I Obrázok 6 zobrazuje spôsob modiñkovania QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. 0018 Obrázok 7 zobrazuje príklad moditikovanej 64/256/1024 l 4096-QAM.0019 Obrázky 8 a 9 sú príkladom modiñkovanej 64-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. 0020 Obrázky 10 a 11 sú príkladom modiñkovanej 256-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC.0021 Obrázky 12 a 13 sú príkladom modiñkovanej 1024-QAM pomocou...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15305

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H03M 13/00, H04H 20/76, H04H 20/65...

Značky: prístroj, spôsob, prijímania, signálu, vysielania, vysielanie, prijímanie

Text:

...symboly a symboly PLP dát, pričom preambulové symboly obsahujú najmenej jeden Tl blok L 1 a záhlavie L 1, kde najmenej jeden Tl blok L 1 a záhlavie L 1 sa opakuje vpreambulovom symbole prostriedok na modulovanie signálového rámca metódou ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania, OFDM a prostriedok na vysielanie modulovaného signálového rámca, pričom záhlavie L 1 obsahuje informáciu o Tl móde L 1 naznačujúcu hĺbku časového...

Vynálezy kategórie «H03M 13/00» v ZSSR.

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15203

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H03M 13/00, H03M 13/27, H03M 13/25...

Značky: signálu, spôsob, vysielanie, prístroj, prijímanie, vysielania, prijímania

Text:

...type paketu dátového segmentu, pričom informácia o type naznačuje, či paket dátového segmentu zahrnuje, alebo nezahrnuje záhlavia FECFrame, pričom paket dátového segmentu zahrnuje XFECFame, keď informácia o type naznačuje prvý typ paketu dátového segmentu a paket dátového segmentu zahrnuje XFECFrame a záhlavie FECFrame, keď informácia o type naznačuje druhý typ paketu dátového segmentu.0009 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje pristroj...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15018

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H03M 13/00, H04H 20/65, H04H 20/76...

Značky: prijímanie, spôsob, signálu, prístroj, vysielanie, vysielania, prijímania

Text:

...kódovaných signalizačných dát L 1 spôsobom skrúcania riadkov a stlpcov, pričom spôsob skrúcania riadkov a stlpcov zahŕňa vstupné bunky signalizačných dát L 1 zapísané do vkladacej pamäte v diagonálnom smere a sériovo načítané po riadkoch bez zváženia pilotných pozícií, a privedenie na výstup Tl bloku L 1 prostriedok na vytváranie signálového rámca obsahujúceho preambulové symboly a symboly dátových segmentov, pričom preambulové symboly...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10453

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04H 20/65, H04H 20/76, H03M 13/00...

Značky: vysielanie, signálu, vysielania, spôsob, prijímania, prístroj, prijímanie

Text:

...zobrazuje spôsob binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Reflected Gray Code).0013 Obrázok 3 zobrazuje výstup blízko gaussíánu modiñkovaním 64-QAM, poživanej v DVB-T. 0014 Obrázok 4 zobrazuje Hammingovu vzdialenosť medzi zrkadlovým párom v BRGC.0015 Obrázok 5 zobrazuje charakteristiku v QAM, kde zrkadlový pár existuje pre každú os l a os Q.0016 Obrázok 6 zobrazuje spôsob modiñkovánia QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. 0017 Obrázok...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10419

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04H 20/65, H03M 13/00, H04H 20/76...

Značky: prijímanie, vysielanie, vysielania, prijímania, signálu, spôsob, prístroj

Text:

...nehomogénnu konšteláciu. Obrázok 34 zobrazuje príklad digitálneho prenosového systému. Obrázok 35 zobrazuje priklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informácia, ktorá môže byt obsiahnuté v základnom pásme (BB Base Band).-3 Obrázok 37 zobrazuje príklad kódovanej modulácie s vkladaním bitov (BICM - Bitlnterleaved Coded Modulation).Obrázok 38 zobrazuje príklad skráteného/punktuovaného kódovača. Obrázok 39 zobrazuje príklad použitia...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10418

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04H 20/65, H03M 13/00, H04H 20/76...

Značky: prístroj, vysielania, prijímania, signálu, vysielanie, prijímanie, spôsob

Text:

...pričom časové vkladanie sa ďalej uskutočňuje bez zvažovania pozicie pilota spätný mapovač, nakonfigurovaný na spätné mapovanie časovo rozložených preambulových symbolov na bity a dekódovač. nakonñgurovaný na dekódovanie bitov skrátenou a punktuovanou dekódovacou schémou LDPC (kontrola parity s nízkou hustotou).0010 Priložené výkresy. ktoré sú zahrnuté s cielom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú začlenené v tejto prihláška a tvoria jej...

Skracovanie a dierovanie kódov kontroly parity s nízkou hustotou (LPDC) pre kódovanie a dekódovanie kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13424

Dátum: 08.12.2008

Autori: Kim Jae-yoel, Yang Kyeong-cheol, Lim Yeon-ju, Myung Seho, Kim Kyung-joong, Jung Peter, Yun Sung-ryul, Jeong Hong-sil, Kwon Hwan-joon, Lee Hak-ju

MPK: H03M 13/00, H03M 13/15, H03M 13/11...

Značky: kontroly, hustotou, lpdc, nízkou, dierovanie, kódov, skracovanie, dekódovanie, parity, kódovanie, kanálov

Text:

...I k celkovému počtu premenlivých uzlov je zadefinovaný ako f., a pomer počtu kontrolných uzlov stupňa j k celkovému počtu kontrolných uzlov je zadefinovaný ako gj. Napríklad pri kóde LDPC zodpovedajúcom obrázkom 1 a 2, f 24/8, f 33/8, f 41/8 a ů 0 pri 2, 3, 4 a g§ 3/4, g 51/4, and gJ-O pri 5, 6. Keď je dĺžka kódu LDPC zadeñnovaná ako N,teda počet stlpcov je zadefinovaný ako N a keď je počet radov zadefinovaný ako N/2, hustota nenulových...

Spôsob a zariadenie na kódovanie kanálov v komunikačnom systéme využívajúceho kódy kontroly parity s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14315

Dátum: 08.12.2008

Autori: Lim Yeon-ju, Yun Sung-ryul, Jeong Hong-sil, Kwon Hwan-joon, Myung Seho, Lee Hak-ju, Kim Jae-yoel, Yang Kyeong-cheol, Kim Kyung-joong, Jung Peter

MPK: H03M 13/00, H03M 13/11, H03M 13/29...

Značky: využívajúceho, hustotou, kontroly, zariadenie, systéme, komunikačnom, kódy, nízkou, spôsob, kódovanie, kanálov, parity

Text:

...nenulových položiek V stlpcoch matrice kontroly parity H 1 Obr. 1, ktorý zodpovedá premenlivým uzlom Obr. 2, sa zhodujú so stupňami 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2 a 2 a čísla nenulových položiek V radoch matrice kontroly parity H 1 Obr. 1, ktoré zodpovedajú kontrolným uzlom Obr. 2, sa zhodujú s ich stupňami 6, 5, 5 a 5.0010 Ak chcete znázomiť šírenie stupňa pri uzloch kódu LDPC, pomer počtu premenlivých uzlov stupňa I k celkovému počtu premenlivých uzlov...

Spôsob a zariadenie na dekódovanie kanálov v komunikačnom systéme využívajúceho kódy kontroly parity s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14314

Dátum: 08.12.2008

Autori: Yang Kyeong-cheol, Lee Hak-ju, Kim Jae-yeol, Lim Yeon-ju, Kwon Hwan-joon, Yun Sung-ryul, Jung Peter, Kim Kyung-joong, Myung Seho, Jeong Hong-sil

MPK: H03M 13/29, H03M 13/00, H03M 13/11...

Značky: využívajúceho, hustotou, parity, zariadenie, dekódovanie, kódy, systéme, spôsob, nízkou, kontroly, kanálov, komunikačnom

Text:

...1 Obr. 1, ktoré zodpovedajú kontrolným uzlom Obr. 2, sa zhodujú s ich stupňami 6, 5, 5 a 5.0009 Ak chcete znázomiť šírenie stupňa pri uzloch kódu LDPC, pomer počtu premenlivých uzlov stupňa I k celkovému počtu premenlivých uzlov je zadefinovaný ako fi, US 2007/0162814 A 1 zverejňuje pristroj a metódu systému kódovania LDPC s odkazom na kódovanie a dekódovanie v rámci komunikačného systému, pomer počtu kontrolných uzlov stupňa j k celkovému...

Zariadenie a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6463

Dátum: 22.10.2008

Autori: Samuel Asanbeng Atungsiri, John Nicholas Wilson, Matthew Paul Athol Taylor

MPK: H03M 13/00, H04L 1/00, H04L 27/00...

Značky: spôsob, zariadenie, spracovanie

Text:

...a na vyčítanie vstupných dátových symbolov preOFDM subnosné z pamäti interleaveru, čím sa uskutočňuje mapovanie. Vyčítanie sa uskutočňuje v inom poradí ako načítanie, kde toto poradie je určené množinou adries, čo má za účinok, že dátové symboly sú interleavované na subnosných signáloch. Množina adries je určená generátorom adries a pre každý zo vstupných symbolov je vygenerovaná adresa pre indikáciu jedného zo subnosných signálov, na ktoré sa...

Zariadenie a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6329

Dátum: 22.10.2008

Autori: Taylor Matthew Paul Athol, Wilson John Nicholas, Atungsiri Samuel Asangbeng

MPK: H04L 1/00, H03M 13/00, H04L 27/26...

Značky: spracovanie, zariadenie, spôsob

Text:

...uskutočňuje mapovanie, pričom sa vyčítanie uskutočňuje v inom poradí ako načítanie, kde toto poradie je určené množinou adries, čo má za účinok, že dátové symboly sú deinterleavované zo subnosných signálov OFDM. Generátor adries je určený na generovanie množiny adries, pričom sa adresa generuje pre každý zprijatých dátových symbolov pre indikáciu subnosného signálu OFDM, zktorého má byť prijatý dátový symbol namapovaný na výstupný tok...

Spôsob dekódovania cyklicky kódovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285826

Dátum: 09.08.2007

Autor: Habermacher Thomas

MPK: H03M 13/00

Značky: kódovaného, cyklický, spôsob, dekódovania, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe dekódovania cyklicky kódovaného signálu, ktorý existuje ako dátové slovo (a(x)), ktoré je kódované prostredníctvom jedného generátorom vytvoreného polynómu (t(x)), sa tento generátorom vytvorený polynóm (t(x)) vytvorí zo súčinu prvého a druhého polynómu (f(x), g(x) t(x) = f(x) . g(x)). Kódovaním týmto generátorom vytvoreným polynómom (t(x)) vznikne kódové slovo (c(x) = t(x) . a(x)), ku ktorému sa pripočíta druhý polynóm (g(x)),...

Zariadenie na spracovanie dát a spôsob spracovania dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7878

Dátum: 23.03.2004

Autor: Peron Jean-luc

MPK: H03M 13/00, H04N 5/00, H04L 27/00...

Značky: spôsob, spracovanie, zariadenie, spracovania

Text:

...vytvára, s dodatočným bitom, dvanásťbitovú adresu, ktorá obsahuje jedenásťbitovú adresu R,-n pre i-tý dátový symbol z bitu pritomného v n-tom stave registra R,An podľa tejto tabuľkya dodatočný bit je najvýznamnejší bit adresy, pričom hodnota dodatočného bitusa prepina medzi 0 a 1 medzi za sebou nasledujúcimi OFDM symbolmi.0008 Napriek tomu, že je pri DVB-T štandarde známe, že sa poskytuje 2 k režim a 8 k režim, existujú výhody pri...

Spôsob a systém na generovanie kódov kontroly parity s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11856

Dátum: 03.07.2003

Autori: Eroz Mustafa, Sun Feng-wen, Lee Lin-nan

MPK: H03M 13/15, H03M 13/00, H03M 13/11...

Značky: generovanie, kódov, systém, hustotou, nízkou, parity, spôsob, kontroly

Text:

...parity s nízkou hustotou) autorov J. W. Bonda a ost. (Proc., IEEE/AFCEA Information Systems for Enhanced Public Safety and Security (Informačné systémy pre zvýšenú verejnú bezpečnosť a ochranu), EUROCOMM 2000, 17. mája 2000) opisuje vytváranie výkonných kódov LDPC s kódovými pomermi 1/2 a 4/7.O 7 Existuje požiadavka na efektívne používanie kódov LDPCpre podporu vysokých rýchlostí prenosov dát bez zavádzaniaväčšej komplexity. Rovnako...

Kódovanie kódov paritnej kontroly nízkej hustoty (LDPC)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14919

Dátum: 03.07.2003

Autori: Sun Feng-wen, Eroz Mustafa, Lee Lin-nan

MPK: H03M 13/11, H03M 13/09, H03M 13/00...

Značky: ldpc, paritnej, kódovanie, kontroly, nízkej, kódov, hustoty

Text:

...vynálezu je uvedený kodér pre generovanie kódovaných signálov. Kodér je konñgurovaný na prevádzanie vstupnej správy na kódové slovo reprezentované väčším počtom sád bitov.0011 Ďalšie aspekty, vlastnosti a výhody predloženého vynálezu sú ľahko zrejmé z nasledujúceho detailného opisu, jednoducho ilustrovaním väčšieho počtu určitých uskutočnení a realizácií, zahŕňajúcich najlepší spôsob uvažovaný na vykonávanie predloženého vynálezu....

Spôsob prenosu informačného signálu, obsahujúci kódovanie s ochranou proti chybám

Načítavanie...

Číslo patentu: 278568

Dátum: 08.10.1997

Autori: Furuya Tsuneo, Suzuki Tadao

MPK: H03M 13/00, H03M 13/22, G08C 19/00...

Značky: chybám, přenosu, signálu, obsahujúci, proti, kódovanie, ochranou, spôsob, informačného

Zhrnutie / Anotácia:

Na prenos informačného signálu sa vytvorí sektor z väčšieho počtu rovnomerných skupín užívateľských dát, pričom každá táto skupina je kódovaná prvým Reed-Solomonovým kódom na ochranu proti chybám. Takto vytvorené kódové slová sa rozdelia po ďalších rovnomerných skupinách slabík, ktoré sú všetky kódované druhým Reed-Solomonovým kódom. Všetky slabiky sektora sú teraz kódované pomocou dvoch ďalších Reed-Solomonových kódov so vzájomným preložením....

Zapojenie na kódovanie a dekódovanie obrazovej a zvukovej informácie, najmä televízneho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278111

Dátum: 10.05.1995

Autor: Konečný Dušan

MPK: H03M 13/00, H04N 9/64

Značky: televízneho, kódovanie, zvukovej, najmä, zapojenie, signálu, obrazovej, informácie, dekódovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je vybavené vstupmi obrazovej modulácie, ktoré sú prepojené prostredníctvom snímkových pamäťových obvodov (11 až 1N) na vstupy modulátorov (21 až 2N). K modulátorom (21 až 2N) sú pripojené vstupy (Z1 až ZN) zvukovej modulácie, ďalej zdroj (5) referenčného kmitočtu a cez elektronické rozhranie (9) prostredníctvom zbernice (8) počítač (6) kódovacieho systému. K snímkovým pamäťovým obvodom (11 až 1N) a k elektronickému rozhraniu (9) je...

Spôsob dekódovania samoopravných kódov násobkov zostrojených z najmenej dvoch kódov BCH

Načítavanie...

Číslo patentu: 277719

Dátum: 17.12.1991

Autor: Farkas Péter

MPK: H03M 13/00

Značky: zostrojených, násobkov, spôsob, dekódovania, najmenej, kódov, samoopravných, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu ochrany údajov prenášaných alebo uchovávaných na rôznych médiách voči chybám. Riešenie umožňuje zvýšiť samoopravnú schopnosť kódu násobku zostrojeného aspoň z dvoch BCH kódov. Podstata spôsobu dekódovania spočíva v tom, že pri dekódovaní prvej série kódových slov sa vykonáva len oprava kombinácií, v ktorých je predpoklad, že je najviac t1 chýb a pri dekódovaní ďalších sérií kódových slov sa vykonávajú opravy ti chýb a...

Spôsob dekódovania samoopravných kódov násobkov zostrojených z najmenej dvoch kódov BCH

Načítavanie...

Číslo patentu: 277718

Dátum: 12.11.1991

Autor: Farkas Péter

MPK: H03M 13/00

Značky: násobkov, dvoch, samoopravných, spôsob, kódov, dekódovania, zostrojených, najmenej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu ochrany údajov prenášaných alebo uchovávaných na rôznych médiách voči chybám. Riešenie umožňuje zvýšiť samoopravnú schopnosť kódu násobku zostrojeného aspoň z dvoch BCH kódov. Podstata spôsobu dekódovania spočíva v tom, že pri dekódovaní prvej a druhej série kódových slov sa vykonáva len oprava kombinácií, v ktorých je predpoklad, že je najviac t1 chýb a pri dekódovaní ďalších sérií kódových slov sa vykonávajú opravy ti...

Spôsob dekódovania samoopravných kódov násobkov zostrojených z najmenej dvoch kódov BCH

Načítavanie...

Číslo patentu: 277707

Dátum: 12.11.1991

MPK: H03M 13/00

Značky: spôsob, najmenej, zostrojených, dekódovania, kódov, dvoch, násobkov, samoopravných

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu dekódovania spočíva v tom, že pri dekódovaní prvej série kódových slov sa vykonáva len oprava kombinácií, v ktorých je predpoklad, že je najviac t1 chýb a pri dekódovaní ďalších sérií kódových slov sa vykonávajú opravy t1 chýb a označenia tých kódových slov, v ktorých je odhalená neopraviteľná chyba ako zmazaných. Po dekódovaní všetkých sérií slov použitých v kóde násobku - po ukončení prvého cyklu sa pokračuje ďalším cyklom od...

Zapojení pro násobení binárního kódu celého čísla binárním kódem podílu dvou celých čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264667

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bakoš Pavel

MPK: H03M 13/00

Značky: celých, celého, binárním, zapojení, čísla, kódem, kódu, binárního, podílu, násobení, čísel

Text:

...připojen zdroj kódu celé- .ho čísla násobence. Datový výstup zpětného čítače je připojen na vstup dekodéru nulového stavu, jehož výstup je připojen na vstup správnosti kódu zobrazovače binární informace. Na datový vstup zobrazovače binární informace je připojen výstup přímého čítače, na jehož vstup je připojen výstup druhého proměnného děličeVýhoda zapojení podle vynálezu spočíva v univcrzálnosti, která umožňuje změnu číselné hodnoty...

Zapojení bezpečného bezkontaktního dekodéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262346

Dátum: 14.03.1989

Autor: Konečný Ivan

MPK: H03M 13/00

Značky: dekodéru, bezkontaktního, bezpečného, zapojení

Text:

...podle vynálezu, na obr. 2 je příklad praktické realizace bezpečného bezkontaktního dekodéru.V konkrétním provedení bezpečného bezkontaktního dekodéru podle obr. 1 se přivádí impulsní elektrický signál, jehož přítomnost je zapotřebí bezpečně deködovat na vstupní svorku l, která je pripojene na ovládací obvody g bezkontaktního přepínače 3. Ovládací obvody 3 bezkontaktního přepínače 3 pracují jako konvertor vstupního impulsního signálu na...

Zapojení pro dekódování dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 259069

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kolář Aleš

MPK: H03M 13/00

Značky: dekódování, zapojení

Text:

...čtecího zařízení je připojen synchronizační vstup ll fázově vázaného oscilátoru § 19 p a datový vstup gł posuvného registru § 3.Výstup lg fázově vázaného osoilátoru § 19 je přípojen na vstup gł čítače Šłl a na vstup gg posuvného registru gg. Skupina hodinových výstupů gg posuvného re ag 1 stru gg je připojena na skupinu hodinových vstupů Q logické sí~tě gg. Skupina datových výstupů gg posuvného registru EB je připo V jena na...

Zapojení vrcholového detektoru s rychlým návratem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245941

Dátum: 01.07.1988

Autor: Šeerbin Leonid Alexaddovie

MPK: H03M 13/00

Značky: rychlým, detektoru, vrcholového, návratem, zapojení

Text:

...V konkrétním případě použití bylo doseženo časové konstanty návratu 0,1 sec místo jinak potřebných 10 coc.Zspojení podle vynñlezu bude dálo popaáno se zřetelu k připojenónu echůntu.zapojení podle výnálszu eoetává z nopůtovćho komparátoru l, prvního hradla g ,druheho hradls 3, znovúepuetitelného nonoetabilního obvodu g a knitočtového integritoru j. Napöĺový komparútor l je spojen e prvním vetupen prvního hradla g, na jehož druhý vstup je...

Zapojení pro korekci údaje čítače kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245245

Dátum: 01.07.1988

Autori: Székely Róza, Schönafinger Karl

MPK: H03M 13/00

Značky: zapojení, údaje, korekcí, kmitočtu, čítače

Text:

...vylučuje chybny odečet a přispívá k podstatnému snížení únavy pozorovatele.Zejména je vhodné pro všechny kmitočtové čítače, u nichž se nepředpokládá odhad dalších míst ze změn posledního místa.Zapojení podle vynálezu bude dále výsvětleno se zřetelem k připojenému schéma.Zapojení podle vynálezu je tvořeno klopným obvodem 1, jehož výstup je připojen k paměti g a současně k druhému vstupu přídavné paměti 5. K druhému vstupu paměti g je...

Zapojení korekčních obvodů s automatickým korektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256253

Dátum: 15.04.1988

Autori: Petrášek Josef, Vojta Ludomír, Jiránek Miloš

MPK: H03M 13/00

Značky: korektorem, automatickým, obvodů, korekčních, zapojení

Text:

...l je mezi první a druhý konec sekundárního vinutí vstupního transformátoru Q připojen první odpor gł. Střed sekundárního vinutí je uzeměn. K prvnímu konci sekundýrního vinutí vetupního transformátoru 2 je připojena paralelní kombinace druhého odporu gg a prvního kondenzätoru gl, jejíž druhý konecje připojen přes třetí odpor 31 k zemi a zároveň je připojen k sériové kombinaci čtvrtého odporu 53 a první indukčnosti El.Její druhý konec je...

Zapojení pro korekci znaků na výstupu dekodéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245973

Dátum: 01.03.1988

Autor: Hahlbeck Eckhard

MPK: H03M 13/00

Značky: korekcí, zapojení, znaků, dekodéru, výstupu

Text:

...čítače,na jehož první vstupje připojen výstup druhého logickáho hradla, zatímnov na nulovací vstup čítsče je připojen výstup obvodu synchronizačních impulsů.Vyšší účinekzapojení podle vynálezu proti dosud známým zapojením je spatřován v zajištění přenosu správně kődovaných znaků, zatímco chybné znaky způsobené výpadkem signálu na vstupu dekodáru MCMI nebo CMI jsou potlačeny.Zapojení podle vynálezu bude dále popsáno se zřetelem k při,pojenému...

Samotestovateľný logický obvod pre kontrolu kódu 1 z 8

Načítavanie...

Číslo patentu: 245892

Dátum: 15.12.1987

Autor: Bartošek Vít

MPK: H03M 13/00

Značky: kontrolu, samotestovateĺný, logický, kódu, obvod

Text:

...jeho výstup je pripojený na vstup člena. logického súčinu 34. D 0 logickej úrovne č. ll patria členy logické-ho súčtu 21, 22, 23, 24,25. Vstupy člena logickéhnl súčtu 21 sú pripojené na vstupné svorky 1 a 8 a na výstup člena logického súčtu 11. Výstup má pripojený na vstup člena logického súčinu 31 a 34. Vstupy člena logického súčtu 22 sú.pripojené na vstupnú svorku 5 a na výstup člena logickěho súčtu 13. jeho výstup je pripojený na vstup...

Samotestovateľný logický obvod pre kontrolu kódu 1 z 1, 2

Načítavanie...

Číslo patentu: 245891

Dátum: 15.12.1987

Autor: Eerná Jitka

MPK: H03M 13/00

Značky: kódu, kontrolu, logický, obvod, samotestovateĺný

Text:

...2 a 24.Vstupy člena luogického súčtu 13 s.ú pripojené na vstuptné svorky 3, 6, 7, 1 D a jeho výstup je pripojený na vstup člena logického súčtu 23 a 25. Do, logickej úrovn-e č. lt patria členy logického súčtu 2-1. až 26. Vstupy člena IDŠIÍGKŠĚÍI) súčtu 21 sú pripojené.na vstupnú svorku. 1, 10 a na výstup člena l-ogiekéh-o. súčtu 12, Výstup je pripojený» .imagvstupy člena logického süčinu 31 a 3,5., Vstup-y člena. Logickélzto súčtu 22 sú...

Zařízení pro generování periodicky kódovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238976

Dátum: 01.07.1987

Autor: Novák Josef

MPK: H03M 13/00

Značky: generování, periodicky, signálu, kódovaného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oborů aplikované elektroniky, zejména železniční zabezpečovací techniky, kdy jsou na průběh signálu nebo na generátor signálu kladené specifické požadavky, například bezpečnost. Zařízení podle vynálezu řeší novým, elektronickým principem generování speciálních periodických kódu, přičemž vhodným rozložením vzorků kódu v paměťovém poli lze dosáhnout bezpečnosti kódu a je možno vypustit složité kontrolní a dohledávací obvody....

Zařízení pro fázové kódování a dekódování číslicové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 251158

Dátum: 11.06.1987

Autor: Filip Pavel

MPK: H03M 13/00

Značky: informace, zařízení, fázové, kódování, dekódování, číslicové

Text:

...přes vstup łgg kôdovaných dat na tvarovač Í, jehož výstup je spojen s prvním monostabílním klopným obvodem Q, na něž je přípojeno první hradlo § negovaného logického součinu, první ínvertor Z a druhý obvod łł exkluzívního logického součtu. Druhý monostabilní klopný obvodnímž je propojen i první invertor Z. Druhé hradlo g negovanéhologického součinu je spojeno s klopným obvodem RS gg. První monostabilní klopný obvod § je spojen s prvním...

Detektor předepsané konečné posloupnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 238182

Dátum: 01.05.1987

Autori: Beneš Jiří, Prouza Ludvík

MPK: H03M 13/00

Značky: předepsané, detektor, posloupností, konečné

Zhrnutie / Anotácia:

Detektor předepsané konečné posloupnosti je určen pro příjem kódovaných signálů na pozadí šumu mebo rušivých signálů. Detektor má dva logické obvody na principu sekvenčních automatů. Detektor lze použít v radiolokaci a technice kosmických spojů.

Zapojení pro dálkové ovládání nejméně jednoho sledovaného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247651

Dátum: 15.01.1987

Autori: Košťál Václav, Ševc Bohumil

MPK: H03M 13/00

Značky: dálkově, zapojení, nejméně, jednoho, zařízení, ovládání, sledovaného

Text:

...má připojen na výstup bloku logických veličín. Na svůj třetí vstup má druhý vysílací kodérpřipojen výstup analogového snímače a na svůj čtvrtý vstup má připojen výstup snímače havarie. Druhý generátor hodinového kmitočtu je svýmrvýstupem připojen paralelné jednak k prvnímu vstupu druhého přijímacího dekodéru, jednak k pátému vstupu druhého vysílacího kodéru. Přitom radiová stanice řídící stanice a radiová stanice každé z podřízených stanic...

Synchronní detektor s kompenzací vnitřních rušivých signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236051

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šmydko Josef, Blabla Jan

MPK: H03M 13/00

Značky: vnitřních, rušivých, detektor, synchronní, signálu, kompenzaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se využívá pro amplitudové a fázové vyhodnocování střídavých signálů, které jsou zkresleny rušivými signály vznikajícími v klíčovacích prvcích . Kompenzací rušivých signálů klíčovacích prvků se řeší zařízení pro vyhodnocování velmi slabých signálů s velmi dobrým poměrem signálu k šumu. Při řešení se využívá dvojího klíčovacího procesu odděleného filtračním a fázovacím členem, přičemž druhý klíčovací člen je dvoucestný. Signál z druhého...