H03L

Zapojenie osvetlenia spínaného senzorom s podsvietením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5571

Dátum: 07.10.2010

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H02J 9/04, F21S 8/02, F21S 9/00...

Značky: osvetlenia, zapojenie, spínaného, senzorom, podsvietením

Text:

...osvetlenie vtedy, ak senzor zachytí pohyb osoby V danom priestore. V ostatných prípadoch je na chodbe tma. Človek vstupuje do absolútnej tmy. Nevýhoda takéhoto riešenia je výrazná vtedy, ak pohybový senzor zachytí pohybujúcu sa osobu neskoro.Uvedený nedostatok odstraňuje uvedené zapojenie osvetlenia.Podstata spočíva nie vo vypínaní, alebo zapínaní osvetlenia, ale riadení jeho intenzity. Riešenie je navrhnuté tak, aby priestor bol V prípade...

Zapojenie svetelnej signalizácie a osvetlenia na priechode pre chodcov ovládané meračom rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5568

Dátum: 07.10.2010

Autor: Sedlák Jozef

MPK: G08G 1/07, F21V 23/00, F21S 9/00...

Značky: priechode, meračom, osvetlenia, rychlostí, ovládané, zapojenie, chodcov, signalizácie, svetelnej

Text:

...Merač rýchlosti, ktorý má nastavenú hranicu povolenej rýchlosti je spojený s riadiacou jednotkou signalizácie a osvetlenia. V prípade,že merač nameria prekročenie rýchlosti motorového vozidla, dá pokyn signalizácii na rozsvietenie červenej,alebo rozsvietenie osvetlenia priechodu pre chodcov a tým dá jasnú informáciu vodičovi, že rýchlosť je prekročená. V prípade, že motorové vozidlo spomalí, červená zhasne a rozsvieti sa zelená. Prípadne...

Univerzálny synchronizačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 285084

Dátum: 18.05.2006

Autori: Lakota Bohuslav, Šostronek Mikuláš, Exnar Zdislav

MPK: H03L 7/00, H03L 7/02, G01S 13/00...

Značky: systém, univerzálny, synchronizačný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie univerzálneho synchronizačného systému umožňuje univerzálnu konštrukciu synchronizačného systému a výrobu synchronizačných impulzov s pevnou i premennou opakovacou periódou, ktorá je daná programovým riešením mikroprocesoru. Tohto účelu sa dosahuje tým, že riadiace impulzy jednotlivých podsystémov zariadenia sú odvodené od impulzov základného oscilátora (1) z dôvodu presnej definície ich časovej postupnosti. Preto je použitý delič (3)...

Zapojenie synchronizačného systému s kvázináhodnou zmenou opakovacej periódy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285083

Dátum: 18.05.2006

Autori: Exnar Zdislav, Šostronek Mikuláš, Lakota Bohuslav

MPK: G01S 13/00, H03L 7/08, H03L 7/00...

Značky: kvázináhodnou, synchronizačného, periódy, systému, zapojenie, opakovacej, změnou

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie univerzálneho synchronizačného systému umožňuje univerzálnu konštrukciu synchronizačného systému a výrobu synchronizačných impulzov s kvazináhodnou zmenou opakovacej periódy, ktorá je daná činnosťou voľne kmitajúcich oscilátorov a programovým riešením mikropočítača. Tohto účelu sa dosahuje tým, že riadiace impulzy jednotlivých podsystémov zariadenia sú odvodené od impulzov základného oscilátora (1) z dôvodu presnej definície ich...

Synchronizačný systém s automatickou kompenzáciou slepých rýchlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282691

Dátum: 14.10.2002

Autori: Exnar Zdislav, Adamčík Róbert, Lakota Bohuslav

MPK: G01S 13/528, G01S 7/292, H03L 7/00...

Značky: automatickou, slepých, synchronizačný, rychlostí, systém, kompenzáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie patrí do odboru rádioelektroniky a rádiolokačnej techniky. Rieši problém synchronizácie elektronických zariadení a systémov. Navrhované riešenie synchronizačného systému s automatickou kompenzáciou slepých rýchlostí umožňuje konštrukciu synchronizačného systému a výrobu synchronizačných impulzov s premennou opakovacou periódou s automatickou kompenzáciou slepých rýchlostí, ktorá je daná programovým riešením mikropočítača. Tento účel...

Spôsob synchronizovania výstupných frekvencií taktovacieho generátora v zariadení na externé vstupné frekvencie vysokej presnosti a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281836

Dátum: 15.06.2001

Autori: Huhn Karl-eckardt, George Rainer, Egbers Jochen, Riehm Nikolaus

MPK: H03L 7/07

Značky: zariadení, synchronizovania, frekvencie, generátora, vstupné, presnosti, taktovacieho, spôsobu, vysokej, zariadenie, spôsob, frekvencií, tohto, externé, vykonávanie, výstupných

Zhrnutie / Anotácia:

Frekvenčný generátor (FGEN) vydá relatívne nepresnú pracovnú frekvenciu (FWORK) do frekvenčného syntetizátora (FSYN), do frekvenčného vyhodnocovacieho obvodu (FB) a do digitálneho regulačného obvodu (DPLL) fázy, že frekvenčný syntetizátor (FSYN) spoločne s digitálnym regulačným obvodom (DPLL) fázy a riadiacim mikroprocesorom vyhodnotí pracovnú frekvenciu (FWORK) v porovnaní s presnými externými vstupnými frekvenciami (FE), pričom externá...

Zapojenie na horizontálne rozmietanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279245

Dátum: 05.08.1998

Autori: Rodriguez-cavazos Enrique, Fernsler Ronald Eugene

MPK: H03L 7/093, H04N 5/04, H03L 7/099...

Značky: zapojenie, horizontálně, rozmietanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prvá slučka (12) fázového závesu generuje prvý časovací signál na prvej horizontálnej synchronizačnej frekvencii (1fH) zodpovedajúcej horizontálnej synchronizačnej zložke na vedení (13) v obrazovom signáli. Obvod (22) prevádzača odvodzuje z prvého časovacieho signálu (1fH) druhý časovací signál, ktorý má druhú frekvenciu (2fH) na násobku prvej frekvencie, pričom táto podlieha zmenám frekvencie na početnosti zodpovedajúcej prvej frekvencii....

Zapojení pro kompenzaci teplotní závislosti krystalových oscilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270447

Dátum: 13.06.1990

Autori: Szabó, Halász Andor, Mérzáros János, Nagy Ferenc

MPK: H03L 1/02

Značky: krystalových, teplotní, oscilátoru, kompenzaci, zapojení, závislosti

Text:

...být použit v lakovćm osoiiétorovćm obvodu jako irokvenoi určujíoí prvek, jehož okamžité (rokvonce může být ovlivnäna kapacitní diodou. Při znalosti zmeny írekvonoe krystslu a teplotou o účinku napätí kapacltní diody na lrekvonci může být pro každou teplotu vypočteno takové napůtí U. ktoré jo schopno účinek teplotní změny komponzovat. to jest u kterého kmitć osoilátor práve na jmenovitó írokvencí. Tato závislost napätí - teplota je so každý...

Spätnoväzobný člen s optoizolátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270159

Dátum: 13.06.1990

Autor: Štofka Marian

MPK: H03F 17/00, H03L 1/00

Značky: spätnoväzobný, optoizolátorom, člen

Text:

...pm Joąntzupaą Anad nana uoçtad AoJoazueJ ooxtonpľaąarąrtouou 2 naoaerzuuąą oqçnad Jo 1 ąo 1 oą e nąJoAn ntaoľçdeu tzpem çuafodez aľ 910pa má e (I) zeJ 4 A OUUJJB ľoAn 4 d eu uatç 4 AJd ou u 9 fnzoupoq çAo 1 nueu Apga ąew yanw Ty JOQGIZSJ 9 oz to aľ nupoq 4 oN -ní ątçtuz oqate ątpuągod U noąoupoq noą 1 eA s pnJd aaa uąoąçtnzroądn npgtpoąo zen oągu cuatg oqçuqozgnouzgds ttoçxçtda rad Aąçnts range-nñaą oqonaod ad 9 aľ nupoq 4 au noçtvg (1) nquzA...

Zapojení k nastavování hranic časových oken pro vyhodnocování dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 269270

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolouch František, Skřivánek Leopold

MPK: H03L 7/00

Značky: vyhodnocování, zapojení, hranic, nastavování, časových

Text:

...první řídící svorku 6 pro připojení na neznázorněný první číslicově-analogový převodník. Výstuplg druhého spínače § 33 je přípojen přes pátý odpor R 5 na první vstup 92 ladící kapacity druhého napětím řízenéb oscilátoru 323 g. Mezi první a druhý vstup 92, 23 ladící kapacity druhého napätím řízeného cscílátoru íje připojen šestý kondenzátor C 6. Napájecí přívod 91 druhého napätím řízeněhooscilátoru vga je připojen jednak přes pátý kondenzátor...

Zapojení obvodu lavinové fotodiody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268043

Dátum: 14.03.1990

Autori: Minařík Karel, Tryzna Bohuslav, Veselý Luboš

MPK: H03L 5/00

Značky: obvodů, fotodiody, lavinové, zapojení

Text:

...je zapojen rychlý přepinač Ě, připojaný k lavínově fotodiodě l mezi zdrojem 2 topnáho napětí I proudovým s napěľovým omezenim připojsným k napćjecimu zdroji Q s mäřicím obvodom 3. Zdroj 3 topnáho napětí je určen pro vyhřótí čipu lavínové fotodiody ł ne provozní teplotu. Účelom rychlěha přapínáni je mi nimelizace změn teploty čipu mezi dobou vyhříváni e dobou měření.Za ůčslem získání provozniho napětí je parelelně ke zdroji 5 topněho...

Zapojení obvodu pro impulsní bezkontaktní vybíjení akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267647

Dátum: 12.02.1990

Autori: Machalík Ludvík, Punčochář Josef

MPK: H03L 5/00

Značky: vybíjení, zapojení, bezkontaktní, impulsní, obvodů, akumulátorů

Text:

...§ 1 připojen na druhou svorku 33 vybíjccíhorezistoru ł a druhou napájecí svorkou 13 je připojen no druhou svorku 120 zdroje stř-í davého napě tí oPo připojení zdroje střídavého napětí na. svorky 10 a B 2 so uvedou elektronické obvody do činnosti, procesu střídavého nabíjení a vybíjení, který je podnxíněn okamžitou. polaritou střídnvého napětí na. svorce 112. Při kladných půlvlnách sinusovćho napětí nebo impulanílto napětí. na. svorce 11 Q,...

Celosinusový stabilizátor střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266890

Dátum: 12.01.1990

Autor: Machula Josef

MPK: H03L 1/00

Značky: celosinusový, stabilizátor, střídavého, napětí

Text:

...napětí přes kolektor a emitor spínacího tranzistoru VT 2. jeden výstup operačního zesilovače NA je zapojen na odpor R 8 pro nastavení pracovního bodu VT 1 k bázi spínacího tranzistoru Vll, přičemž mezi bázi a cmitorem je zapojen odpor R 9 pro nastavení pracovního bodu VTl. Druhý výstup operačního zesilovače NA je propojen přes odpor 10 pro nastavení pracovního bodu VT 2 na bázi spínacího tranzistoru VT 2. Mezi bázi a emitorem spínacího...

Vícenásobný automatický korektor zpoždění digitalizovaných obrazových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266423

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kubíček František

MPK: H03L 7/00, H04N 9/64

Značky: korektor, signálu, automatický, digitalizovaných, obrazových, zpoždění, vícenásobný

Text:

...adres prvního pamětověho bloku ll je připojen výstup prvního genorátoru l zápisových adres, jehož vstup jo spojen s výstupe zdroje lg synchronizačních signálů, který je současně zdroje synchronizečních signálu pro zdroj lg digitálního signálu. Na vstup zápisových adres druheho penětovćho bloku g je připojen výstup druhého generátoru gzápisových adres, jehož vstup je spojen s výstupen druheho zdroje gi synchronizačních signálu, který je...

Zařízení pro stabilizaci příkonu odporové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265894

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zrůst Jiří, Svoboda Petr, Šulc Stanislav

MPK: H03L 5/02

Značky: příkonu, zátěže, stabilizaci, zařízení, odporové

Text:

...který je přípojen k nastavovecíeu vstupu bloku 5 generátoru časového intervalu. Spouštěcí vstup bloku § generátoru časového íntern velu je přípojen k výstupu bloku 5 detektoru prechodu nulou a výstup bloku§ generátoru časového intervalu je přípojen ke epíneoímu vstupu bloku Q sepnutí. ktorý je opntřen final»ním výstupom celého zařízení.Řízení přikonu odporovó zàtěža vychází z principu apinàni atřidavého napájeciho napětí po určitou...

Zapojenie mikropočítačom riadeného obvodu číslicovej regulácie a stabilizácie frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 265760

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kudják Vladimír, Fuchs Peter

MPK: H03L 7/12

Značky: riadeného, mikropočitačom, obvodů, frekvence, zapojenie, regulácie, stabilizácie, číslicovej

Text:

...frekvencie (deliacim pomerom Nr), ktorý z referenčného signálu fref odvodeného z časovej základne mikropočítača g generuje periodický vzorkovací signál s frekvenciou fv fref/Nr, so vzorkovacou periôdou TV 1/fv, intervalom počítania Tvl a intervalom vyhodnocovania TV 2, pričom Tvl TV 2 Tv. Počas intervalu počítania sa privedie zosilnený a tvarovaný vstupný signál s frekvenciou fo cez vzorkovacie hradlo na vstup riadeného preddeliča...

Zapojení fázového závěsu pro vyhodnocení sériových dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265159

Dátum: 13.10.1989

Autor: Loutocký Dušan

MPK: H03L 7/10

Značky: zapojení, sériových, závěsu, fázového, vyhodnocení

Text:

...obvodu l 0, jehož výstup l 021 je připojen k prvnímu vstupu 511 druhého součinového hradla j, přičemž první výstup 621 řízeného oscilátoru g je přípojen k druhému vstupu 412 klop 2Funkce zapojení podle vynálezu je následujícíHrana signálu cĺlové frekvence spusti prvý monostabilni obvod 1 a zároveň nastavý klopný obvod 5. Klopný obvod 5 je nulován přichodem signálu z prvního výstupu 621 řízeného osciláto ru É.Prvé součinové hradlo 5 generuje...

Zapojení pro řízení rekuperačního zařízení ke zpětnému získávání tepla z barvicích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 262309

Dátum: 14.03.1989

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: H03L 5/00

Značky: lázni, zpětnému, získavání, barvicích, rekuperačního, zapojení, zařízení, tepla, řízení

Text:

...spínačů ll, ll, 35, otevření ventilů rovněž s kladným vývodem napájecího zdroje lg.Činnost obvodu je následující předpokládá-li se, že není na počátku otevřen žádný z ventilů a cívky l, g, l, 1, Q, g jsou bez napájecích napětí, pak i rozpínací kontakty všech skupin l, g, g kontaktů relé jsou spojeny. Potom stisknutím zapínacího tlačítka,například ll otevírání prvního ventilu se sepnou kontakty ovládané cívkou l relé otevírání prvního...

Způsob stabilizace střídavého signálu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261702

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hrdlička Drahomír

MPK: H03L 1/00

Značky: signálu, střídavého, způsob, zapojení, provádění, tohoto, způsobu, stabilizace

Text:

...na emitor prvního tranzistoru Qgl řízeného elektrickým polem, jehož kolektor je připojen na záporný potenciál. Neinvertující vstup prvního operačního zesilovače ggi je připojen na nulový potenciál,kdežto jeho výstup na anodu první diody pg a na katodu druhé diody, jejíž anoda je připojena na řídící elektrodu prvního tranzistoru gg řízeného elektrickým polem, dále jednak přes konden zátor C 2 l na nulový potenciál, jednak přes šestý odpor R...

Zapojení generátoru stop impulsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261497

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hajoš Zoltán

MPK: H04N 9/64, H03L 7/10

Značky: generátoru, impulsů, zapojení

Text:

...stop impulsu,vyznačující se tím, že je tvořeno posuwným registrem, jehož první vstup je připojon na zdroj barevné nosné a druhý vstup je připojen na zdroj řádkových impulsů, přičemž na výstupu je stop impuls. WVyšší účinek zapojení podle vynálezu v porovnání se známým doeavadním napojením je spatřován zejména v obvodové jednoduchosti, vysoké přesností a úspoře nastavovacíoh časů při opakované výrobě.Zapojení podle vynálezu bude dále...

Obvod synchronizace oscilátorů pro napájení snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260853

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bukolský Aleš

MPK: H03L 1/00, H03L 7/00, H03L 7/06...

Značky: polohy, synchronizace, obvod, napájení, snímačů, oscilátoru

Text:

...prvního tranzistoru 5, na jehož kolektor je připojen jednak druhý odpor 7, na jehož druhý pól je připojeno napájení a jednak třetí odpor B,jehož druhý pól je přlpojen do prvního uzlu 9. K prvnímu uzlu 9 je připojen také čtvrtý odpor 10, jehož druhý pol je uzemněn, přičemž emitor prvního tranzistoru 5 je uzemněn.ze sériové kombinace pátého »odporu 11 aprvního kondenzátora 12, zapojený mezi prvni uzel 9 a bázi druhého tranzistoru 13,k níž je...

Zapojení obvodu čtených dat datového adaptoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258974

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šmíd Zbyněk, Sapák Vojtěch

MPK: H03L 7/00, G06F 1/04, G06F 3/00...

Značky: zapojení, adaptoru, čtených, obvodů, datového

Text:

...fáze. Výstup Ž fázového detektoru 59 je při~ pojen na vstup Q dolní propusti QQ, jejíž výstup gg je připojen na vstup 21 napětově řízeného oscilátoru 19. ýýstup 1 napětově řízeného oscílátoru 19 je připojen na časový vstup §ł děliče frekvence, jehož první časový výstup § tvoří současně první časový výstup Q zapojení pro připojení na datový adaptor. Řídicí vstup lg napětově řízeného oscilátoru 19 tvoří současně druhý řídící vstup 1...

Zapojení stabilizátoru úbytku napětí vzniklého průtokem stabilizovaného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258336

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vojta Ludomír, Jiránek Miloš

MPK: H03L 5/00

Značky: stabilizátoru, zapojení, úbytku, proudu, stabilizovaného, napětí, průtokem, vzniklého

Text:

...báze je připojeną na výstup rozdilového zesilovače a jehož emitor je pŕipojen na 1 kladnou avorku zdroja konstantniho proudu a navýstupnívsvorku. Zapojeni podle vynálezu má malý příkon. Stabilizuja úbytok napětí vzniklý na etejnosměrnám odporu.opakovače při provozu,Lze je ąvýhodou použít pro otabilizátory v mono 11 t 1 ekérormě.121 Přiklad vynálezu je dále popeán pomocí výkreeu. Na neivertugJíci vetup rozdilověho zesilovače Z Je připojen...

Zapojení pro kmitočtovou úpravu signálu ve smyčce fázového závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258199

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bálek Rudolf, Petržílka Vladimír

MPK: H03L 7/16

Značky: fázového, kmitočtovou, úpravu, smyčce, signálu, závěsu, zapojení

Text:

...na předkládaném zapojení podle připojených výkresu, kde obr. 1 značí základní schéma a obr. 2 konkrétní uspořádání spínaného amplitudového modulátoru.zapojení pro kmitočtovou úpravu signálu ve smyčoe fázového závěsu, znázorněné na připoje ném obr. 1 sestává ze spínaného amplitudového modulátoru lg, do něhož je zaveden výstupz transpozičního krystalového osoilátoru gg a dále výstup 2 napěřově řízeného oscilátoru l. výstup ze spínanêho...

Zapojenie riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 257807

Dátum: 15.06.1988

Autor: Cisko Jozef

MPK: H03L 5/00

Značky: zapojenie, meniča, riadiacej, tranzistorového, částí

Text:

...diôd lga lg, invertujúci vstup operačného zosilňovača lg je pripojený na katódu diódy gl a súčasne cez odpor gg na zápornú svorku napájacieho zdroja. Výstup operačného zosilňovače lg je cez ochranný odpor ll pripojený na anödu Zenerovej diôdy lg. Anódy Zenerovej diddy lg a diôdy gł sú pripojené na nulový potenciál napájacieho zdroja.Na výstupoch komparátorov 1 a A sú po komperácii výstupného napätia regulátora a referenčného signálu impulzy...

Zapojení spojitého stabilizátoru pevného napětí 5 V s vysokou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 242611

Dátum: 01.05.1988

Autor: Miletín Jioí

MPK: H03L 5/00

Značky: pevného, zapojení, vysokou, stabilizátoru, spojitého, účinnosti, napětí

Text:

...ae napojena na stejné sekundární vinutí sítového tranerormátoru.Výhodou zapojení je, že Je možné použít sitový transformátor s Jednin sekundárním vinutím o nízkém napětí, což výrazv ně zvýši účinnost celého stabilizátoru, neboř se sníží výkonová ztráta regulaöního člena, protože napájecí větev hlavního stabiiizátoru je přes kapacitní oddělovaö, zdvoaovač na- Á pětí a pomocný stabilizátor upraveno na dostateöněvysokou úroveň, zabezpeöujíoí...

Spínačový napájecí zdroj stabilizovaného napětí pro elektronická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242606

Dátum: 01.05.1988

Autor: Rambousek Jaroslav

MPK: H03L 5/00

Značky: napájecí, zařízení, stabilizovaného, spínačový, elektronická, napětí, zdroj

Text:

...referenčního napětí. Výstupnapětí obdélníkového průřezu z řízeného spínačového dílu je přes usměrňovač zapojen na výstupní svorky stabilizovaného- 3 242 sus vystupnino napětí epínačového napájecího zdroje. Tento výstup napětí obdélníkového průřezu z řízeného spínačového dílu může být zapojen na výstupní svorky stabílizovaného výstupního napětí spínačového napájecího zdroje přes usmerňovač a přes filtr a filtrační kondenzátorVe výhodném...

Zapojení zdroje referenčního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255046

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jiránek Miloš, Vojta Lubomír

MPK: H03L 5/00

Značky: napětí, zdroje, zapojení, referenčního

Text:

...podle vynálezu dává etálé napětí v äirokém rozmezí okolní teploty při malé vlastní spotřebě.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Invsrtující vstup komparátoru §je připojen přes druhý odpor gg na výstup 5 komparátoru Ě a pŕGB třetí odpor 3 na kolektor a bázi prvního tranzistoru gł. Báze prvního tranzístoru 3 je přes čtvrtý odpor 31 uzsmněne. Neinvertující vstup komparátoru.§ je připojen jednakpřes první odpor 3 ke kladné svorce Q...

Testovací obvod primární zálohové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242132

Dátum: 01.02.1988

Autor: Klimešová Jitka

MPK: H03L 5/00

Značky: zálohové, primární, testovací, baterie, obvod

Text:

...je připojen na výstupní svorku lg, zatímco tlačítko lg je jedním vývodem připojeno na spojnici mezi omezovacím odporem ll a časovacíkapacitu prodlevy lg, kdežto druhým vývodem je připojeno k nulová svorce gg.Funkci testovacího obvodu primární zálohové baterie lze charakterizovat taktovstupní svorka l je připojena na kladný pől zálohové baterie,jejíž záporný pől je připojen na nulovou svorku gg. Na svorku napájecího napětí lg je připojen kladný...

Zapojenie obvodu číslicovej stabilizácie frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243792

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vávra Zdenik, Vurm Vladimír

MPK: H03L 7/06

Značky: číslicovej, obvodů, zapojenie, frekvencie, stabilizácie

Text:

...príslušnom výstupe Z alebo X objaví impulz, ktorý zopne príslušný prúdový zdroj v obvode prúdových zdrojov 7. Výstup obvodu prúdových zdrojov 7 je pripojený na vstup integračného obvodu E 3. signály Z, X z výstupu vyhodnocovacího obvodu 6 sú zároveň privedené na vstup riadiaceho obvodu 5, ktorý za pred pokladu fs 1 ľs signálom U, resp. Up umožní prechod signálu H cez hradlovací obvod 1 na príslušný vstup čítača 2.Týmto signálom je čítač 2...

Zařízení pro automatickou regulaci zvukových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253874

Dátum: 17.12.1987

Autor: Malínek Miloslav

MPK: H03L 5/00, H04N 5/222

Značky: regulaci, signálu, zařízení, automatickou, zvukových

Text:

...sekund po přepnutí zvukových zdrojů.Regulace působí tak, že přizpůsobuje začátek nového příspěvku závěru minuléhopříspěvku,aby byly zmírněny případně nadměrné skoky v úrovni signálů při navázání příspěvků. využívá se přitom poznatků z fyziologické akustiky, že pamät pro sluchový vjem zahrnuje časové uplynulých 10-15 s a dále že pomalé změny hlasitosti signálu do 5 dB za 10 s züstávají nepczorcvány.zařízení má dva provozní módy měření a...

Zapojení pro synchronizaci hodinového kmitočtu přijímače dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 252449

Dátum: 17.09.1987

Autor: Šípek Josef

MPK: H03L 7/08

Značky: hodinového, kmitočtu, synchronizaci, zapojení, prijímače

Text:

...kmitočtu příjímače data přijímané datové posloupnosti. Proto je možné zkrátit sledA vhodně uspořádaných bitů na počátku datové posloupnosti, sloužících pro synchronieaci. Při tom jsou po získání počátečního synchronismu změny fáze hodinového kmítočtu výhodné nízká. Další výhodou zapojení podle vynélezu je snížení bitovéchybovosti při přenosu datové posloupnosti radiovým Rayleighovým kanálem. Zapojení podle vynálezu řídí fázi...

Zapojení automatického přepínání rozsahu přístrojů s analogovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246132

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pospíšil Rostislav

MPK: H03L 5/00, C01R 1/00

Značky: zapojení, rozsahu, automatického, přístrojů, výstupem, přepínání, analogovým

Text:

...horní mez výstupního napětí je připojen na výstup obvodu LL akčních členů, u jehož výstupního napětí se požaduje, aby jeho úroveň byla menší než požadovaná horní mez výstupního napětí s na tuto úroveň. nasta-y ví překlápšcí napětí komparštoru g pro horní mez výatupního napětí. Případná blokovací vazbu je vyvedena z výstupu druheho monostabilního obvodu § 93.Obvod Q, automatickőho přepnutí na nižší rozsah je též tvořen dvěma monostabilními...

Zapojenie ultrazvukového generátora s automatickou reguláciou času činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 240499

Dátum: 15.08.1987

Autor: Huber Irén

MPK: H03L 7/24

Značky: činnosti, ultrazvukového, automatickou, reguláciou, generátora, zapojenie, času

Text:

...1.vPri kontaktov-ani dvoch materiálov ultrazvukovou energiou, napriklad pri výrobe integrovaných obvodov» a tranzistorov V mikroellektronike, kde sa kontaktuje propojovací drôt na čipy a vývody puzdra, dochádza k zvyšovaniu záťaže, ultrazvukovej hlavice 4 predstavovanej postupoou deformáciou drôtu.V dôsledku toho rastie aj impedancia ultrazvu-kovej hlavice 7, takže prúd ňou tečúci bude klesať. Ak do série s ultrazvukovou hlavicou 4...