H03K 19/00

Řídicí obvod měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 277119

Dátum: 15.04.1992

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H03K 19/00

Značky: řídící, obvod, měniče

Zařízení pro měření otáček parní turbíny a její zabezpečení proti nadměrným otáčkám

Načítavanie...

Číslo patentu: 265641

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bureš Zdeněk, Sýkora Jindřich, Mičkalová Ludmila, Pokorný František, Brichta Zdeněk

MPK: G01P 3/44, H03K 19/00

Značky: nadměrným, zařízení, turbiny, zabezpečení, otáčkám, proti, její, parní, měření, otáček

Text:

...čidla 5 otáčok jehož výstup lg je připojen na vstup jgg prvního vstupního obvodu gg, jehož výstup lg je připojen na vstup łgg prvního převodníku 5 a současně na první vstup ggg prvního řízeného výběrového obvodu êłg impulsního signálu a výstup łgá prvního převodníku Q je připojen na vstup łgg prvního obvodu gg pro testovaní, jehož výstup jgg je spojen s prvním vstupem jgg prvního komparačního obvodu gg a současně se vstupem lłg prvního...

Zachytávač impulzov BOS

Načítavanie...

Číslo patentu: 264805

Dátum: 12.09.1989

Autor: Ozábal Milan

MPK: H03K 19/00

Značky: impulzov, zachytávač

Text:

...veličiny z úrovne log. H (1) na úroveň log. L (o) a druhá polovica prezachytenie zmeny napätovej úrovne druhej vstupnej veličiny z úrovne log. L na úroveň log. H. Výstupné veličiny sú použité pre signa lizáciu.Na výkrese svorka l prvej vstupnej veličiny je zapojená cez prvé hradlo lg NAND na prvý vstup druhého hradla ll NAND. svorka 5 druhej vstupnej veličiny je zapojená priamo na prvý vstup trietieho hradla lg NAND. Výstup druhého hradla ll...

Zapojení pro potlačení statického hazardu na výstupu multiplexoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260872

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kristen Jiří

MPK: H03K 19/00

Značky: potlačení, hazardů, výstupu, statického, zapojení, multiplexoru

Text:

...200. Obdobuě jsou propojeny i následující vstupní datové svorky m-tá 00 M je spojene s in-týrn datovým vstupem 101 V prvního multíplexoru 100 a současně je spojene s prvním datovým vstupem 201 druheho multiplexoru 200. Zároveň první vstupní adresová svorka 01 je prop-ojoua na první adresový vstup 11 prvního mnltiplexoru 1,00 a nadto je propojeua na Jitąpa 31 jzrmí oegace 401, jejíž výstup 41 je spojen s prvním adresovým vstupem 21...

Zapojení pro řízení budiče datové sběrnice mikroprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 260673

Dátum: 12.01.1989

Autor: Horský Petr

MPK: H03K 19/00

Značky: datové, systému, sběrnice, budiče, mikroprocesorového, řízení, zapojení

Text:

...mikroprocesoru ZBO-CPU a výstupy adresových dekodérů, připojene na jeho vstupy ggg, resp. ggg. Na jeho výstupu § 91 se objevuje požadavek na čtení z pamětových nebo periferních obvodů mimo desku. První klopný obvod g typu D adruhý klopný obvod 1 typu D tvoří ppsuvný registr, řízený hodinovými impulsy přivedenýmido jejich hodinových vstupů ggz, łgg z výstupu łłl zdroje hodinových impulsů, synchronních se systémovýmí hodinovými impulsy....

Zapojenie transformácie relatívneho smeru zobrazovania grafickej informácie do absolútneho smeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259354

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zamba Juraj

MPK: H03K 19/00

Značky: absolútneho, zapojenie, grafickej, transformácie, informácie, relatívneho, zobrazovania, směru

Text:

...programovom ošetrení takejto zmeny. Ďalšou výhodou zapojenia je jeho jednoduchosť a použitie bežne dostupných súčiastok.Na pripojenom výkrese je znázornená bloková schéma zapojenia podľa vynálezu.Blok 2 vstupnej kombinačnej logiky je napojený na blok 3 hradiel, ďalej nasleduje pamäť 4 absolútneho smeru a blok 5 výstupnej kombinačnej logiky. Vstupné svorky 1 sú pripojené k bloku 2 vstupnej kombinačnej logiky, vstupné svorky IA a IB k pamäti 4...

Zapojení logických obvodů s potlačeným vlivem rušení v rozvodu země

Načítavanie...

Číslo patentu: 259311

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kottek Eduard, Kudrna František

MPK: H03K 19/00

Značky: rušení, obvodů, země, potlačeným, zapojení, logických, rozvodu, vlivem

Text:

...jsou spojený se vstupními svorkamí druhých hradel dvojic, přičemž první a druhé hradlo každé dvojice hradel spolu topologicky sousedí a zemní svorky prvního a druhého hradla každé dvojice hradel jsou připojeny na společnou zemní sběrnici. V dalších zapojeních může být kritických cest více než jedna.Výhodou řešení je, že rozdělením hradel na kritické cestě do dvojíc, které jsou připojeny zemní svorkou na stejný napěčový potenciál, se kompenzuje...

Zapojení obvodu pro realizaci součtů a rozdílů počtu impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258501

Dátum: 16.08.1988

Autori: Havlíček Václav, Uhlíř Jan

MPK: H03K 19/00

Značky: součtu, realizaci, počtu, obvodů, impulsů, zapojení, rozdílu

Text:

...je připojen na vstup QQ téhož vratného čítače A pro požadavek čítaní dolů. Výstupy obou multiplexorů g a g jsou zároveň pripojeny na dvouvstupové hradlo § typu NANDívýstup hradla 5 je připojen na vstup Q dekodéru § 1 z n, jehož adresové vstupy 5 5 jsou propojeny jednak s adresovými vstupy obou multiplexorů g a g, jednak s napájecím generátorem adres 1, cyklicky generujícím všechny použité adresy a tvořeným čítačem V Grayově kódu.výstupy 5, 3,...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování nízkých četností impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245964

Dátum: 01.03.1988

Autor: Fritz Joachim

MPK: H03K 19/00

Značky: vyhodnocování, četnosti, impulsů, nízkých, zapojení, obvodů

Text:

...analogovým vstupem pamětového bloku a výstup pamětověho bloku je výatupem obvodu.Výhodou takto zapojeného obvodu je, že napětí na výstupu mezi dvěma ímpuley je konstantní a odpovídá době mezi posledním dvěma impulsy, jeho kolísání je tedy způsobeno pouze změnami v četnosti měřených impulsů. Volbou vhodného průběhu generátoru funkce je možno dosáhnout libovolné závislosti výstupního napětíNa připojeném výkresu je schemeticky znázorněno...

Obvod pro časové třídění impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245951

Dátum: 01.03.1988

Autori: Wetzel Wilhelm, Drozdinskij Valerij Mojsejevie, Špak Leonid Semenovie, Gorevoj Boris Iljie

MPK: H03K 19/00

Značky: obvod, třídění, časově, impulsů

Text:

...gg druhého klopného obvodu § 93 .je přes druhý logický člen § 53 připojen na první vstup třetího logického členu § 63,,jehož druhý vstup je připojen k výstupu g prvního klopného obavodu IQ a prvnímu můstkovacímu bodu g. Výstup třetího logického členu pq Je připojen k druhému můstkovacímu bodu g. Třetí mustkovscí bod g Je připojen k druhému vstupu p třetího klopného obvodu § 91. Jeho první, třetí a čtvrtý vstup Q, Q, p Jsou připoJeny ke...

Samotestovatelný logický obvod pre kontrolu kódu 1 z 24

Načítavanie...

Číslo patentu: 244551

Dátum: 15.01.1988

Autor: Karásek Richard

MPK: H03K 19/00

Značky: kontrolu, logický, kódu, obvod, samotestovateĺný

Text:

...osemnásty člen logického súčtu 47 je spojený s druhým členom logického súčinu 52 a so šiestym členom logického súčlnu 55, ďalej devätnásty člen logického súčtu 48 je spojený s tretím členom logickêho súčinu 53 a so siedmym členom logického súčinu 57, ďalej dvadsiaty člen logického súčtu 49 je spojený so štvrtým členom logického süčinu 5-4 a s ôsmym členom logického súčinu 58, pričom prvý člen logického süčinu 51, druhý člen logického súčinu...

Zapojenie pre analýzu neperiodických dejov v číslicovýcb zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 246409

Dátum: 15.12.1987

Autori: Špilár Jozef, Rýznar Ladislav, Bilohradský Miloslav

MPK: H03K 19/00

Značky: analýzu, dejov, zariadeniach, zapojenie, neperiodických, číslicovýcb

Text:

...1 sa vstupný signál porovná s nastaviteľnou reierenčnou úrovňou pre úroveň logickej nuly a logickej jednotky a vyhodnotí sa ako logická nula, logická jednotka, pripadne ako zakázaný stav. Tieto stavy sa zobrazia ako U, 1, X. Výsledok komparácie sa pre každý kanál zapíše do dvojice pamätí 2 RAM. zapisovanie do pamätí 2 RAM sa vzorlk-uje buď nastavitelnou frekvenciou v generátore 3 adresy, alebo zo vstupu 30 externého vzorkovania hodinami...

Zapojenie stabilizátora magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 245896

Dátum: 15.12.1987

Autori: Žoudlík Josef, Kaneev Peter Kirilov, Zavoel Jaroslav, Berger Johannes

MPK: H03K 19/00

Značky: stabilizátora, poľa, zapojenie, magnetického

Text:

...vstupom zosilňovače, druhý výstup zdroja riadiacich impuzov je spojený s hr-adlorvatzím vistuvpom zosilňovače a s hradlovacim vstupom spínaného integrátoara a tretí výstup zdroja riadiacich impuilzov je spojený s riadiacim vstupom pamäťovéłio obvodu.Výhodou zapojenia stabilizátore. magnetického poľa je zníženie požiadaviek .na časovú stabilitu napájacieho prúdu pre elektromagnet. Ďalšou prednosťou je schopnosť pracovat v impuulznoun .režime...

Zapojenie pre meranie jednosmerných parametrov polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236170

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bogyo Peter, Krupár Rastislav, Segeš Ján

MPK: H03K 19/00

Značky: prvkov, zapojenie, meranie, parametrov, polovodičových, jednosmerných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie pre meranie jednosmerných parametrov integrovaných obvodov strednej a veľkej integrácie, riadenie mikroprocesorom s cyklickým oživovaním referenčných napätí. Podstatou vynálezu je, že ako blok riadenia je použitý mikropočítač 1, ktorý je pripojený na vnútornú obojsmernú zbernicu 3, cez ktoru je príslušnými vedeniami zabezpečený styk s výstupným analógovým prepínačom 6, číslicovo-analógovým prevodníkom 4, analógovým...

Zapojenie digitálneho integrátora s premennou periódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244956

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hebestreit Gerhard, Masczyk Dietmar, Steinert Erhard

MPK: H03K 19/00

Značky: integrátora, premennou, periódou, zapojenie, digitálneho

Text:

...zapojenie je pomerne jednoduché,nie sú problémy s oživením a stabilitou. Presnosť integrácie je prakticky obmedzenálen medznými trekvenciami použitých súčiastok. Zmenou irekvencie impulzov možno menit periódu integrácie pri dodržaní rovnakej presnosti.Na priloženom výkrese, obr. 1, je znázornené zaplojennie digitálneho integratora s premennou periódou podľa Vynálezu.Hodinové riadiace impulzy sú vedené do deliaceho obvodu 4 a blokovacieho...

Zapojení digitálního selektoru posloupnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 253037

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vaške František

MPK: H03K 20/00, H03K 21/40, H03K 19/00...

Značky: selektoru, posloupností, zapojení, digitálního

Text:

...ještě ořipojen na vstup Ldvouvstupového druhého hradla L 1 n je jednou vstupní svorkou, o hodinový vstup QLZ druhého klopnáho obvodu LL je připojon na vstup 1 dvouvstupového prvního hradla n je druhou vstupní svorkou. Výstup 1 prvního hradla LL n výstuo 1 druhého hradla 21 jsou výstupními svorkami B 1 a zg. Výstupy Q prvního hlopného obvodu , je připojen na vstup g prvního hredle § 23, a výstup ggdruhého kiopného obvodu , je připojen na vstup...

Zapojenie na identifikáciu materiálov v procese vysokopecnej vsádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241313

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kala František

MPK: H03K 19/00

Značky: zapojenie, procese, vsádzky, vysokopecnej, identifikáciu, materiálov

Text:

...každá reaguje na inú vlastnosť materiálov.Ak napríklad sonda 1 na materiál reaguje, vysiela do riadiaceho centra R signál,ináč signál nevysiela. Na schéme podľa obr. 1 táto skutočnosť je znázornená prepínačmi - ak sonda 1 reaguje na materiál je pripojená na riadiace centrum R, v opačnom prípadeje odpojena. Stavu, že sondy 1, 2, 3,a 4 reagujú priraduje sa číslica 1 ajstavu nereaguje číslica 0. Pri stanovenom poradi sond - na obr. 1 je to...

Přírůstkový maticový mikroprocesor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241256

Dátum: 01.09.1987

Autor: Kuchynka Tomáš

MPK: H03K 19/00

Značky: mikroprocesor, přírůstkový, maticový

Text:

...součtové aritmetické jednotky a svým datovým paralelním vatupem je spojene s datovým paralelním výstupomodpovídající lokélní pamäti, zatímco pro vzájemné propojeníelementárních mikroprocesorů má každý výstupní registr svůj výstup a každý násobící operační jednotka má svůj násobícíTechnický pokrok řešení podle vynálezu je charakterizován tím, že takto vytvořený přírůetkový maticový mikroprocesor zásadním způsobem řeší paralelní spolupráci...

Zapojení stereotypního oddělovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244719

Dátum: 14.08.1987

Autori: Lonský Jioí, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: H03K 19/00

Značky: oddělovacího, stereotypního, zapojení, obvodů

Text:

...pôlem druhého pracovního kontaktu łàg prvého relé l.Třetí pracovní kontakt a prvý klidový kontakt § 43 a łěg prveho relé jsou vždy svým jedním pôlem spojeny s druhou napájecí přípojnící 1 a s jedním pôlem třetího pracovního a prvéhoklidového kontaktu 2 a 345 druhého relé g, jehož třetí pracovní kontakt 24 je svým druhým pôlem spojen s druhou špičkou Éàg druhého návěštního konektoru 3 a s druhou výstupní svorkou łg zapojení. Třetí...

Zapojení nelineárního klasifikátoru pro analýzu kvaziperiodického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237370

Dátum: 01.08.1987

Autor: Tintěra Milan

MPK: H03K 19/00

Značky: klasifikátoru, zapojení, signálu, kvaziperiodického, analýzu, nelineárního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je provést přiřazení kvaziperiodického signálu jiným periodickým signálům a vyhodnotit odchylky signálů s důrazem na libovolnou část periody s vyloučením citlivosti vůči amplitudovým změnám, které nejsou obsaženy v periodických signálech v paměti a se značně zjednodušeným programem počítače a zvýšením rychlosti analýzy. Zapojení nelineárního klasifikátoru je tvořeno číslicovou pamětí, mající sekcí bytů význačnosti. Výstup dat...

Generátor n-bitového pseudonáhodného kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238951

Dátum: 01.07.1987

Autor: Hurych Pavel

MPK: H03K 19/00

Značky: pseudonáhodného, n-bitového, generátor, kódu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru generování logických signálů s možností nastavení pravděpodobnosti pseudonáhodného signálu. Předmět vynálezu řeší problém snížení součástkové náročnosti pro generátory n-bitového slova. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v časově multiplexním režimu je pseudonáhodný signál generátoru po předem určené modifikaci zapisován postupně do n-bitového registru a tím je vytvořen požadovaný signál. Vynálezu lze využít při konstrukci...

Zapojenie digitálneho špičkového detektora

Načítavanie...

Číslo patentu: 240346

Dátum: 15.06.1987

Autor: Oehák Jaroslav

MPK: H03K 19/00

Značky: špičkového, digitálneho, detektora, zapojenie

Text:

...For movaním výsiiupnej postupnosti hodnôt, ktoré reprezentujú informáciu o obálke signálu, sa odstráni prídavné spracovanie v analogovej oblasti s príslušným ďalším pre vodom. Výhodou vynálezu je tiež presné ur-, čenie časovej konštantya jej jednoduchá zmena v pamäti procesora.Na priloženom obrázku je bloková schéma zapojenia digitálneho špičkového detektora podľa vynálezu. , Vstupný signál X digitálneho špičkového detektora je...

Způsob měření délky časového intervalu pomocí příznakového analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242760

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lehuta Viliam, Pr3bela Alexander, Danišová Cecília, Oachaj Eugen, Drgoo Milan, Suroveík Rudolf

MPK: H03K 19/00

Značky: časového, příznakového, analyzátorů, měření, způsob, délky, intervalu, pomocí

Text:

...1 na datové sondě, přičemž volba funkčních hran řídicíoh signálu zůstává zachována.Způsob měření délky časového intervalu podle vynálezu zjednodušuje snímaní charakteristického příznaku, a tím délky časového intervalu. Při měření ve více bodech obvodu stačí přemistovat pouze hrot datové sondy, zatímco při měření dosud známým způsobem je třeba přemistovat připojovací háčky signálu START a STOP a datovou sondu držet na úrovni log 1, či použít...

Zapojenie programovateľného viacfázového generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 238843

Dátum: 15.05.1987

Autor: Chamraz Jozef

MPK: H03K 19/00

Značky: generátora, zapojenie, programovatelného, viacfázového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie programovateľného viacfázového generátora nanosekundových impulzov, ktorý pozostáva z bloku pre normálne oneskorenie impulzu ( 1) a z bloku pre alternatívne oneskorenie impulzu (2), ktoré sú pripojené na prvý prepínač (51) analógového bloku prepínania (5). Na druhý prepínač (52) toho istého bloku sú pripojené blok pre normálnu šírku impulzu (3) a blok pre alternatívnu šírku impulzu (4). Analógový blok prepínania (5)...

Asynchrónne číslicové oneskorovacie členy so spoločným nastavením času

Načítavanie...

Číslo patentu: 238814

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H03K 19/00

Značky: spoločným, číslicové, oneskorovacie, členy, nastavením, asynchrónne, času

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obvodové zapojenie ľubovoľného počtu asynchrónnych číslicových oneskorovacích členov so spoločným nastavením času, pri ktorých povel môže prísť asynchrónne v rôznych fázach reálneho času a ktoré pracujú s ľubovoľným prekrytím počítaného času jednotlivých členov.

Zařízení pro číslicovou syntézu kmitočtů v oblasti 0 až 1 MHz

Načítavanie...

Číslo patentu: 237726

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pfeffer Miloš, Englich Jiří, Čížek Petr

MPK: H03K 19/00

Značky: syntézu, oblastí, číslicovou, kmitočtu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je generace harmonických kmitočtů s vysokou stabilitou a s jemným frekvenčním krokem. Dosažení tohoto účelu je umožněno zvýšením operační rychlosti dekadické sčítačky pracující v BCD /1 248/ kódu a modulárním uspořádání střádače. Podstata spočívá v tom, že se využije dekadické sčítačky pracující v paralelním BCD kódu se zvýšenou operační rychlostí, která se zajístí tím, že se signál dekadického přenosu vyhodnocuje mimo binární...

Zapojenie riadiacej logiky procesora

Načítavanie...

Číslo patentu: 234186

Dátum: 01.04.1987

Autor: Žlnka Ľuboš

MPK: H03K 19/00

Značky: procesora, riadiacej, zapojenie, logiky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie riadiacej logiky procesora je určené pre ovládanie pracovnej jednotky, ktorá stromy odvetvuje a kráti na predvolené výrezy. Účelom vynálezu je odstrániť konštrukčnú a výrobnú zložitosť riadiacej logiky, použitím integrovaných obvodov dosiahnuť podstatného zníženia nákladov a spotreby elektrickej energie pri súčasnom zvýšení spoľahlivosti procesora. Zapojenie pozostáva z blokov - komparátora (1), prvého až tretieho klopného obvodu (7,...

Zapojenie generátora testovacej postupnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 237124

Dátum: 15.03.1987

Autori: Chamraz Jozef, Kubo Jozef

MPK: H03K 19/00

Značky: zapojenie, postupnosti, generátora, testovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie generátora testovacej postupnosti na generovanie algoritmických a nealgoritmických vzorov na testovanie integrovaných obvodov strednej a veľkej hustoty integrácie pozostáva z bloku riadenia programového priebehu, bloku algoritmického a bloku nealgoritmického generovania. Jednotka rozhrania je pripojená na pamäť mikroprogramu, ktorá je tiež spojená s jednotkou riadenia komunikácie a táto riadi obvody rozhrania.

Elektronický komparátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249170

Dátum: 12.03.1987

Autor: Klaška Karel

MPK: H03K 19/00

Značky: elektronický, komparátor

Text:

...elektronického komparátoru podle tohoto vynálezu ena obr. 2 jsou jeho statické převodní charakteristiky.Neinvertující vstup-Í operačního zesilovače 1 ~je připojen na referenční napětí gg. Invertující vstup je spojen 8 básemi prvního transistoru l i druhého transistoru g e s prvním odporem i, připojeným druhým vývodem na záporné napájecí napětí- gn Na znázorněném příkladu emitnm prvního transistoru l je spojen přímo, zetímco emitor...

Zapojenie na meranie statických a dynamických parametrov integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235561

Dátum: 15.02.1987

Autori: Chamraz Jozef, Červinka Jiří

MPK: H03K 19/00

Značky: statických, obvodov, dynamických, meranie, integrovaných, parametrov, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pozostáva z bloku mikropočítača, bloku periférnych zariadení a bloku testera, pričom blok periférnych zariadení (1) obsahujúci prvú kazetovú páskovú pamäť (11) a druhú kazetovú páskovú pamäť (12), videoterminál (13), popisovaciu jednotku (14) a modem pre spojenie s nadriadeným počítačom (15) je spojený pomocou zbernice mikropočítač - periférie (32) s mikropočítačom (3), ktorý je pomocou zbernice mikropočítač - tester (31) pripojený na...

Oneskorovací člen z hradla DTL

Načítavanie...

Číslo patentu: 235218

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H03K 19/00

Značky: oneskorovací, hradla, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oneskorovacieho člena z hrada DTL s vývodom pre pripojenie integračnej kapacity. Zapojenie je utvoreno tak, že na vývod pre pripojenie integračnej kapacity je pripojený jednak kondenzátor s druhým pólom pripojeným na záporný pól zdroja napájacieho napätia, jednak anóda diódy, ktorej katóda je spojená so vstupom hradla.

Zapojení pro převod paralelních číslicových nesynchronních signálů na sériový synchronní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 236575

Dátum: 15.11.1986

Autori: Zavadil Milan, Bártek Ladislav

MPK: H03K 19/00

Značky: převod, nesynchronních, synchronní, sériový, signál, zapojení, paralelních, číslicových, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sčítání nesynchronních paralelních signálů, zejména signálů z impulsních vysílacích elektroměrů, průtokoměrů apod. Účelem vynálezu je převést paralelní číslicové nesynchronní signály na sériový synchronní signál s čítáním počtu impulsů. Tohoto účelu je dosaženo zapojením obsahujícím dvojice klopných obvodů typu D, jejíchž počet je roven počtu zpracovávaných nesynchronních signálů, jejichž výstupy jsou pomocí cyklického nulování...