H03K

Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6899

Dátum: 03.10.2014

Autori: Špánik Pavol, Praženica Michal, Dobrucký Branislav, Radvan Roman, Kaščák Slavomír

MPK: H01L 29/00, H01L 29/739, H03K 17/00...

Značky: využívajúci, tranzistorov, činnosti, inverzný, spínač, obojsmerný, režim, mosfet

Text:

...celý spínač. V porovnaní s ostatnými zapojeniami má zapojenie s integrovanou diódou menšie straty vďaka jej integrácii do štruktúry tranzistora. Ďalšie zníženie strát je možné dosiahnuť použitím nového typu obojsmemého spínača, ktorý je zložený z dvojice MOSFET tranzistorov ~ obrázok 4.Obojsmemý spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov tvorí dvojica tranzistorov,ktorých elektródy S sú spojene v jednom uzle spolu s...

Zariadenie detekujúce okraj signálu na zbernici s neznámou polaritou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15573

Dátum: 23.01.2012

Autor: Veldeman Pol

MPK: H03K 5/1534, G01R 19/14

Značky: detekujúce, polaritou, signálu, okraj, neznámou, zariadenie, zbernici

Text:

...komparátora.0014 Podľa výhodného stelesnenia bus zariadenie ďalej zahŕňa mikrokontrolér na spracovanie výstupného signálu.0015 Podľa ďalej rozvinutého stelesnenia bus zariadenie ďalej pozostáva z modulačného obvodu nastaveného tak, aby na zbemicu vrstvil modulačný signál na poslanie. Mikrokontrolér môže byt tiež nastavený na kontrolu modulačného obvodu.0016 Ďalej bus zariadenie typicky zahŕňa tlmič zdroja energie nastavený na...

Ovládací systém elektronického spínača a spôsob ovládania elektronického spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16606

Dátum: 16.04.2010

Autori: Schwarz Marcos Guilherme, Ferreira Nerian Fernando

MPK: H03K 17/13, H03K 5/1536, H03K 19/003...

Značky: systém, elektronického, ovládací, spôsob, spínača, ovládania

Text:

...Ovládací okruh 3 sa prednostné skladá z digitálneho procesora typu mikroovládača alebo z procesora digitálnych signálov (DSP) špeciálne navrhnutého na účely tohto vynálezu.0022 Uvedený zdroj striedavého napätia 4 je elektricky spojený, prostredníctvom prvej koncovky napájania 20, s prvou vodivou koncovkou 25 elektronického spínača 1.0023 Uvedený elektronický spínač 1 môže pozostávať zo zariadenia typu tyristora, ako je TRIAC a podobne. Rovnaký...

Spôsob spustenia akcie na otváraní automobilového vozidla a zodpovedajúce zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11686

Dátum: 11.03.2010

Autori: Ménard Eric, Musat Ciprian

MPK: E05B 65/20, H03K 17/955, H03K 17/96...

Značky: vozidla, spustenia, automobilového, otváraní, spôsob, zariadenie, akcie, zodpovedajúce

Text:

...rýchlosť zmeny, monotónnosť zmeny, dosiahnutý vrcholový prah, trvanie výstupného signálu v tom istom prahu.- prinajmenej jeden z uvedených charakteristických parametrov zodpovedá jednému špeciñckému údaju uvedenej reprezentatívnej krivky, akým je polomer krivosti, spád, hladkosť aspoň jednej časti uvedenej krivky vo vopred určenom časovom úseku, etapa autentiñkácie príkazu uvedeného používateľa zahrňuje nasledujúce etapy ...

Elektronický regulátor na plynulú zmenu výkonu výbojky svietidla verejného osvetlenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5315

Dátum: 07.12.2009

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04B 3/54, H03K 17/00, H05B 41/36...

Značky: plynulú, výkonu, veřejného, výbojky, změnu, regulátor, osvetlenia, svietidlá, elektronický

Text:

...čím sa zvyšuje príkon na svietidlách. Prepätie v sieti okrem zvýšenej spotreby tiež znižuje životnosť výboj ok. Regulácia výkonu je tiež žiaduca z dôvodov časovej potreby svietenia verejného osvetlenia.Uvedený nedostatok odstraňuje zapojenie pozostávajúce zo svietidla a bloku regulátora. Blok regulátora je umiestnený s výhodou V korpuse svietidla. Ovládaný je pomocou systému prenosu informácii napájacím vedením. Podstata riešenia spočíva v...

Vynálezy kategórie «H03K» v ZSSR.

Ručný tepelný elektrický spotrebič s časovým vypínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5141

Dátum: 05.03.2009

Autor: Rafaj Robert

MPK: D06F 75/00, H01H 71/00, G05B 9/00...

Značky: tepelný, elektricky, časovým, vypínaním, spotrebič, ručný

Text:

...Toto zariadenie 1 obsahuje elektrický prívod 11 umiestnený na zadnej homej časti tela 22. Z elektrického prívodu 11 vedie vnútrom tela 22 elektrické vedenie 15 do dotykového vypínača 12, časového vypínača 13 a tepelnej špirály 14, ktoré sú taktiež vzájomne prepojené elektrickým vedením 15 a tvoria ostatné súčasti zariadenia 1 na časové vypinanie. Dotykový vypínač 12, slúžiaci na rozpojenie kontaktov pri pusteni rúčky, je upevnený na...

Oddeľujúce zariadenie pre výkonový polovodič a spôsob prevádzky oddeľujúceho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9771

Dátum: 21.02.2009

Autori: Bittner Roland, Jair Do Nascimento

MPK: H03K 17/08

Značky: zariadenia, zariadenie, oddeľujúceho, prevádzky, oddeľujúce, polovodič, spôsob, výkonový

Text:

...nie je zo strany výkonového polovodiča zaťažovaná napríklad skratomalebo skratom na zem a môže byť ďalej prevádzkovaná. Pomocoutohto oddeľujúceho zariadenia sa môže udržať aspoň obmedzená prevádzka výkonovej siete, aj keď vypadne tento výkonový polovodič.0009 Vynález teda umožňuje zabrániť prerušeniu prevádzky systémového zariadenia, šetriť náklady a zabezpečiť výpadkom neovplyvnenú ďalšiu prevádzku systemoveho zariadenia. Je to značná výhoda...

Budiaci obvod na aktivovanie výkonového polovodičového spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18015

Dátum: 09.07.2008

Autori: Hofmair Markus, Bode Rüdiger, Königsmann Gunther, Mühlhöfer Alexander

MPK: H03K 17/06, H03K 17/16, H03K 17/567...

Značky: výkonového, obvod, spínača, polovodičového, aktivovanie, budiaci

Text:

...prúdový zosilňovač a koncový stupeň môžu byt skonštmované zakaždým samostatne (diskrétne). Dískrétna konštrukcia, teda použitie neintegrovaných alebo len nízko integrovaných konštrukčných prvkov, ako sú napríklad bipolárne tranzistory alebo MOSFET tranzistory, v diskrétnom zapojení je podstatne cenovo výhodnejšia ako použitievyššie uvedeného plnointegrovaněho budiaceho modulu.Menič hladiny môže obsahovať tranzistor s predradenými odpormi,...

Menič úrovne pre riadiaci spínač pre výkonové polovodičové komponenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11938

Dátum: 10.07.2007

Autori: Rossberg Matthias, Vogler Bastian, Herzer Reinhard

MPK: H03K 17/10, H03K 17/0814, H03K 17/687...

Značky: riadiaci, měnič, komponenty, výkonové, polovodičové, úrovně, spínač

Text:

...aj postupne zmeniť prostredníctvom množiny n rovnomerne odstupňovaných zapojených známych meničov úrovne, pričom n je tu a v ďalšom celé číslo dva alebo viac. Prierazné napätiejednotlivého vysokonapäťového polovodičového konštrukčného prvkuako časti meniča úrovne musí preto byť len n-tá časť celkového napätia (medziobvodové napätie plus maximálne dynamické prepätie pri spínaní), za predpokladu, že sa celé napätie rovnomerne rozdelí na...

Ovládacia jednotka pre domáce spotrebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13755

Dátum: 11.05.2007

Autor: Roth Bernhard

MPK: H03K 17/96

Značky: domáce, ovládacia, jednotka, spotřebiče

Text:

...1 uvádza blok tlačidiel pre automaty,u ktorého je osvetľovací prostriedok usporiadaný zapriechodným otvorom vodiacej dosky.EP 1 355 425 A 2 uvádza ovládaciu jednotku, u ktorej je osvetľovací prostriedok pridružený senzorovému prvku, pričom svetelný vodič spôsobuje zmenu smeru svetla, ktoré jeVynález si kladie za úlohu navrhnúť ovládaciu jednotku pre domáce spotrebiče zhora uvedeného druhu, ktorá by vykazovala veľmi malú stavebnú výšku a ktorá...

Bezdotykový snímač polohy s reverzibilným automatickým nastavením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15714

Dátum: 08.01.2007

Autor: Sellien Kai

MPK: H03K 17/97

Značky: bezdotykový, reverzibilným, automatickým, polohy, snímač, nastavením

Text:

...jednotky a ktorý sa pohybuje V orientovanejpolohe. Toto riešenie má však tú nevýhodu, že pre montáž súpotrebné samostatné časti. a okrem toho je použiteľné »len pre0007 US 6,531,667 B 2 opisuje snímač posunutia pedála pre zisťovanie posunutia polohy pedála. Snímač posunutia pedála obsahuje aspoň ovládaciu páku a spínací prvok. Týmto spôsobom je ovládacia páka uložená V puzdre umiestnenom na osi otáčania a môže sa otáčať pomocou pedála....

Bezpečný trojfázový bezkontaktný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3671

Dátum: 01.11.2005

Autori: Novák Jaroslav, Burda Martin, Fuchs Pavel, Doubek Pavel, Martinec Josef

MPK: H02M 5/00, B61L 5/00, H03K 17/00...

Značky: bezkontaktný, bezpečný, spínač, trojfázový

Text:

...pokoji a nie sú privádzané signály na žiadne spínacie prvky. Jednotlivé alebo viacnásobné poruchy sa prejavia bezpečným smerom, t.j. zvýšením prúdu, na ktorý reaguje istiaci prvok zaradený pred bezpečným trojfázovým bezkontaktným spínačom alebo výskytom jednosmerného napätia na výstupe bezpečného trojfázového bezkontaktného spínača, čo má za následok vyvolanie brzdného účinku na motor.0 O 14 Tvorba riadiacich signálov na ovládanie riadených...

Kapacitné spínacie zariadenie reagujúce pri zmene veličiny a/alebo na dotyk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4310

Dátum: 23.09.2005

Autor: Romanowski Hans-jürgen

MPK: H03K 17/94

Značky: spínacie, reagujúce, zariadenie, veličiny, změne, kapacitné, dotyk

Text:

...pri zmene veličiny a/alebo na dotyk V úvode uvedenéhodruhu podľa vynálezu znakmi uvedenými V nároku 1.Vynález prináša zo sebou tú výhodu, že vinutou tlačnou pružinou môžu byť premostené rôzne odstupy medzi krycou doskou a nosnou doskou, bez toho, že by sa poloha senzorovej plochy na dolnej strane krycej dosky bočne posunula. Ďalej môžu byť touto vinutou tlačnou pružinou okrem odchýlok V paralelnosti medzi nosnou doskou a krycou doskou...

Automatický dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12705

Dátum: 13.07.2005

Autori: Mok Kin Lun, Mok King Lun, Ng Hong

MPK: H03K 17/94, A47K 10/36

Značky: automatický, dávkovač

Text:

...zverejnený v patente DE 196 39 285 Cl.0010 Jedným zcieľov predstavovaného vynálezu je dosiahnutie nízkej spotreby energiesnímacíeho systému vobdobiach, keď vdostatočnej blizkosti od dávkovača nie je zistenáprítomnosť možného/potenciálneho používateľa (t. j. objektu, o ktorom sa predpokladá, že ide o používateľa požadujúceho vydanie produktu, akým je jedna dĺžka uteráka na ruky alebo toaletného papiera), a zároveň dosiahnutie relatívne...

Automatizovaný dávkovač so sústavou snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14574

Dátum: 13.07.2005

Autori: Ng Hong, Mok King Lun, Mok Kin Lun

MPK: A47K 10/36, H03K 17/94

Značky: snímačov, dávkovač, automatizovaný, sústavou

Text:

...pravdepodobne, pretože, ako je opísane v skôr spomenutom dokumente, ruka používateľa už je vo výške dávkovača. To môže mať za následok zníženie úrovne hygieny v prípade, ak sa dávkovača po sebe dotkne niekoľko0008 Taktiež, pretože podľa skôr spomenutého dokumentu je intenzita IČ žiarenia vysielaného z vysielača zdanlivo konštantná (okrem možných výkyvov zdôvodu nízkeho napätia batérie), takáto konštrukcia pri napájani z batérií (a nie zo...

Systém a spôsob ovládania spúšťania triaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16764

Dátum: 15.12.2004

Autor: Ribeiro Duarte Ronaldo

MPK: H03K 17/13

Značky: triaků, spúšťania, ovládania, spôsob, systém

Text:

...analógového komparátora na uskutočnenie obvodu- využitie veľmi jednoduchého digitálno-analógového D/A meniča- adekvátne ovládanie triaku pre akúkoľvek hodnotu záťažového prúdu a účinníka záťaže.0011 Na dosiahnutie cieľov predloženého vynálezu by mal teda systém cez ovládaciu jednotku detegovať úroveň prechodu od výstupu komparátora k aktivovaniu triaku. Komparátor dostáva napäťové signály z hradla triaku a napätie z D/A meniča,...

Jednosmerný vstupný článok pre obvody zberu dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 284293

Dátum: 29.11.2004

Autori: Husson Henri, Franckart Jean-pierre, Meunier Pierre

MPK: H03K 19/007, B61L 1/20, G08B 29/16...

Značky: vstupný, článok, obvody, jednosmerný, zberu

Zhrnutie / Anotácia:

Jednosmerný vstupný článok pre obvody zberu dát, najmä pre železnice, obsahuje dve paralelné vetvy (A, B) identických prvkov a každá vetva (A, B) obsahuje aspoň jednu Zenerovu diódu (DZ1, DZ2) a odporový prvok (R2, R18). Vetvy sú spojené dvomi elektronickými väzobnými členmi (U3, U4), obsahujúcimi diódu LED a pripojenými k príslušným bodom medzi odporovými prvkami (R2, R18) a Zenerovými diódami (DZ1, DZ2). Každá vetva obsahuje prepínač (SW1,...

Jednotka na vstupy striedavého napätia v obvodoch zberu dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 283834

Dátum: 02.02.2004

Autori: Franckart Jean-pierre, Husson Henri

MPK: G08B 29/16, B61L 1/20, H03K 19/007...

Značky: striedavého, jednotka, zberu, napätia, vstupy, obvodoch

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka na vstupy striedavého napätia v obvodoch zberu dát, najmä v železničnej doprave, obsahuje najmenej dve vetvy (A, B) ako prostriedky na detekciu vstupu striedavého napätia, obsahujúce rovnaké prvky umiestnené v obidvoch vetvách proti sebe, pričom každá vetva obsahuje najmenej jednu Zenerovu diódu (DZ1. DZ2), optočlen (U1, U2) s LED diódou, diódu (D2, D4) a rezistor (R1, R3), zapojených do série.

Zapaľovací stupeň na spaľovacie motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 283436

Dátum: 24.06.2003

Autori: Meinders Horst, Schleupen Richard

MPK: F02P 9/00, F02P 3/04, F02P 3/055...

Značky: zapalovací, spaľovacie, motory, stupeň

Zhrnutie / Anotácia:

Zapaľovací stupeň s Darlingtonovým zapojením tranzistorov je vyrobený s budiacim tranzistorom (T2) a s výkonovým tranzistorom (T1), ktoré tvoria dvojstupňové Darlingtonove zapojenie tranzistorov (T1, T2) a na strane kolektora sú spojené so zapaľovacou cievkou (1). Paralelne s prechodom báza - emitor Darlingtonovho zapojenia tranzistorov (T1, T2) je usporiadaný prechod kolektor - emitor skratového tranzistora (T3). Darlingtonove zapojenie...

Usporiadanie obvodu na kontrolovanie výkonového polovodičového tranzistora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12388

Dátum: 22.05.2003

Autor: Do Nascimento Jair

MPK: H03K 17/0412, H03K 17/04, H03K 17/0812...

Značky: obvodů, polovodičového, usporiadanie, tranzistora, kontrolovanie, výkonového

Text:

...nákladoch na spinaciu techniku dáva k dispozícii rovnomerné a rýchle nabitie, resp. zmenu náboja alebo vybitie náboja riadiacej elektródy výkonového tranzistora a tým udržanie nízkych spínacích strát pri komutácii, ako aj jemné utváranie tejto komutácie.0007 Táto úloha je vyriešená opatreniami podľa nároku 1. Ďalšie výhodné stvárnenia sú uvedené v závislých nárokoch.0008 Základná myšlienka vynálezu je opísaná pomocou n kanála IGBT ako...

Elektronický bezpečnostný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282389

Dátum: 10.12.2001

Autori: Faran Antonín, Srb Stanislav, Houser Jiří, Klapka Štěpán, Pšenička Pavel

MPK: H03K 17/16, B61L 1/20, H03K 17/76...

Značky: bezpečnostný, elektronický, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický bezpečnostný spínač je usporiadaný tak, že výstup dvojcestného usmerňovača (U) je pripojený jednak na vstup spínacieho mostíka (S) a jednak na vstup mikroprocesora (MS) spínacieho mostíka (S), pričom výstup spínacieho mostíka (S) je pripojený v sérii s dohliadacím snímačom (DC) na primárne vinutie výstupného transformátora (VTP) s pravouhlou hysteréznou slučkou, ktorého sekundárne vinutie je pripojené na záťaž (Z). Výstupné svorky...

Zapojenie oscilátora s transformáciou a kompenzáciou stratovej vodivosti rezonátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279790

Dátum: 12.03.1999

Autor: Malý Petr

MPK: H03B 5/04, H03K 3/011, H03B 5/00...

Značky: rezonátora, vodivosti, stratovej, oscilátora, zapojenie, transformáciou, kompenzáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Na druhú svorku (12) indukčno-kapacitného rezonátora (1) je pripojená výstupná svorka (31) konvertora (3) kapacita - vodivosť. Prvá svorka (11) indukčno - kapacitného paralelného rezonátora (1) je pripojená na vstupnú svorku (21) konvertora (2) vodivosť - kapacita. Výstupná svorka (22) konvertora (2) vodivosť - kapacita je pripojená na prvú svorku (41) syntetického kapacitora (4). Druhá svorka (42) syntetického kapacitora (4) je pripojená na...

Zapojení dynamické logické sondy ECL s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260486

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zajíc Miroslav

MPK: H03K 5/04

Značky: pamětí, logické, zapojení, dynamické, sondy

Text:

...»navzájom spojeny a přes spínač 5 a pátý rezistor R 3 jsou připojeny na svorku 2 napájecího napětí.Při příchodu impulsu log 1 .na vstup sondy se kiopný obvod KDz překlopí do log 1. Tím se na inverzním výstupu 3 objeví log. O a přes rezistor R 5 se začne vybíjet kondenzátor C 2. Na vstupu R 2 se se zpožděním objeví log. 0 a klnopný obvod (02 se vynuluje. Tím je za-jištěno prodloužení vstupního impulsu na dobu, potřebnou pro optickou...

Způsob vyhodnocování signálu pulsní polohové modulace provázeného šumem a rušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260406

Dátum: 15.12.1998

Autor: Peisker Ivan

MPK: H03K 7/04

Značky: signálu, vyhodnocování, rušením, provázeného, šumem, pulsní, polohové, způsob, modulace

Text:

...převodníkem 2 na číslicovou formu a průběžně se ukladá do operační paměti 4 mikroprocesorové části 3. V mikroprocesorové části 3 se prüběžně provádí průměrováni většího počtu prijatých následných period pulsní polohové modulace, prüběžně ukládaných do operační paměti 4. Perioda pulsní polohové modulace z vysílače je konstantní a její hodnota je uložená společně s programom v řídící paměti 5 mikroprocesorové části 3. Zprůměrováním se...

Zapojenie na elektronickú kontrolu pneumatických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260161

Dátum: 15.12.1998

Autor: Štefkovič Štefan

MPK: H03K 17/18

Značky: elektronickú, zapojenie, obvodov, pneumatických, kontrolu

Text:

...je oapájané z iskrovobezpečného zdroja.Hlavnou výhodou zapojenia na elektronickú kontrolu pneumatických obvodov je,že ho možno používat na kontrolu pneumatických obvodov v pvroetrediach s nebezpečim výbuchu, pričom je to lacné miniatúrne zariadenie vhodné aj pre ťažké prevádzkové podmienky.Na výkrese je znázornená schéma zapo 4jenia na elektronickú kontrolu pneumatických obvodov podľa vynálezu.Do kontrolovaných pneumatických obvodov 2 sú...

Identifikační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260107

Dátum: 15.12.1998

Autori: Štěpánek Zdeněk, Lulek Karel, Toman Vladislav

MPK: H03K 17/94

Značky: zařízení, identifikační

Text:

...svým kontaktom jsou při~ pojeny přes ochranné odpory gł na výstupní svorky 2 ěidla ł. vnější pouzdro čidla Q je vyrobeno z magneticky měkkého materiálu, takže pracuje jako stínění vnějších megne~ tických polí.Jednotlivé kődy kődových trnů Ž se volí použitím fe~ ritových magnetů 5 a distančních podložek 51 z magnetického materiálu. Ngvolená kombinace kődového trnu 5 je uzavřena do trubky lg z nemagnetického materiálu. Feritové magnety ił,...

Elektronický obvod pro přímé číslicové řízení úhlu otevření tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260104

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zapletalík Milan, Čechura Stanislav, Spíral Ludvík

MPK: H03K 19/096

Značky: řízení, tyristorových, měničů, číslicové, přímé, úhlu, otevření, elektronický, obvod

Text:

...99, kde je uchovánado příchodu následujícího synchronizačního ímpulsu. Výstup prvního čítače 99 je připojen na vstup prvního monostabílního klopného obvodu 29, jehož výstup je spojen se vstupem prvního rozdělovacího obvodu 39. Výstup druhého čítače § 99 je analogícky přes druhý monostabilní klopný obvod §§ 9 epojen a druhým rozdě lovacím obvodom § 99. Druhými vstupy prvního a druhého rozdělo vacího obvodui 9 a § 99 jsou výstupy...

Zapojenie elektronickej jednotky na vyhodnotenie zmeny kapacity senzora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1045

Dátum: 10.01.1996

Autori: Čičmanec Pavol, Krasula Luboš, Sághy Jozef

MPK: H03K 17/00

Značky: senzora, vyhodnotenie, elektronickej, změny, jednotky, zapojenie, kapacity

Text:

...kde analógovú časť tvorí zapojenie predzosilňovača 1, pásmoveho filtra 2, zosilňovaća Q a obvodu 3 kontroly senzora. Komparátor Q. zapojený na výstup zosilňovača Q, impulzný filter Q a koncový stupeň 1 sú súčasťou digitálnej časti jednotky.V náhradnej schéme zapojenia senzora na báze koaxiálneho kábla podľa obr.2 predstavuje E odpor, cez ktorý je kábel polarizovaný jednosmerným napätím. Odpor El, zatažovaci odpor Ez, izolačný odpor B a...

Vysokofrekvenčný MSV zmiešavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278699

Dátum: 11.07.1995

Autori: Kaboš Pavel, Češkovič Rudolf, Hyben Peter, Keszegh Ľudovít

MPK: H03K 7/02, H03C 1/02, H03K 7/00...

Značky: vysokofrekvenčný, zmiešavač

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vysokofrekvenčného MSV zmiešavača, pozostávajúceho z dielektrického substrátu, na ktorom je z jednej strany vytvorený budiaci mikropásikový menič magnetostatických vĺn, pričom druhá strana substrátu je pokrytá vodivou vrstvou, je, že na dielektrickom substráte (1) pozdĺž budiaceho meniča (2) je súmerne, v tvare jednoduchého meandra, vytvorené modulačné mikropásikové vedenie (4), prepojené nad budiacim meničom (2), a na oblasti...

Obvod zvislej časovej základne televíznej obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280743

Dátum: 07.06.1995

Autori: Shepherd John Avis, Douziech Patrick

MPK: H03K 4/08, H04N 5/00

Značky: základné, obvod, časovej, obrazovky, zvislej, televíznej

Zhrnutie / Anotácia:

Zahŕňa usporiadanie (10, 25, 30, 35, 40, 45) na vyvíjanie zvislého svahového napätia s prvým a s druhým sklonom, ktoré zodpovedajú pomeru rozmerov obrazu 4 : 3, prípadne 16 : 9. Usporiadanie (50, 55, 56) pričíta vopred určené napätie k vopred určenej časti spádového napätia zodpovedajúceho pomeru rozmerov 16 : 9, takže nežiaduce viditeľné signály sú umiestnené mimo viditeľnú oblasť tienidla obrazovky pri zobrazovaní obrazov majúcich pomer...

Riadiace zapojenie pre bipolárny symetrický tranzistor

Načítavanie...

Číslo patentu: 280397

Dátum: 10.05.1995

Autor: Zierhut Hermann

MPK: H03K 17/62, G06F 13/40, H03K 17/04...

Značky: tranzistor, riadiace, zapojenie, bipolárny, symetrický

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiace zapojenie na bipolárny symetrický tranzistor má na obidve pracovné elektródy (21, 22) bipolárneho tranzistora (1), ktorý je vytvorený ako tranzistor s dvojitým emitorom, zapojené vždy jedno prvé prúdové zrkadlové zapojenie (5, 6), pričom obidve zrkadlové zapojenia (5, 6) sú svojimi bázami navzájom spojené a ich kolektory sú zapojené vždy na ďalšie inverzné prúdové zrkadlové zapojenia (7, 8), ktoré sú spojené vždy s bázou jedného z...

Zapojenie prevodníka prúdu na frekvenciu pre obe polarity vstupného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279042

Dátum: 12.01.1995

Autor: Hribik Ján

MPK: H03K 3/00, H03K 7/06, H03M 1/36...

Značky: polarity, vstupného, zapojenie, prúdu, prevodníka, frekvenciu

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z operačného zosilňovača (7), dvoch diód (3, 4), rezistora (6), integračného kondenzátora (2), elektronického spínača (5), porovnávacích obvodov (8, 10), zdrojov referenčného napätia (9, 11) a riadiaceho obvodu (12). Vstupný prúd nabíja integračný kondenzátor (2), ktorý je cez rezistor (6) zapojený v spätnej väzbe operačného zosilňovača (7). Pri kladnom vstupnom prúde sa tento nabíja tak dlho, kým napätie na výstupe operačného...

Hydridný dekóder s M-transformátorom a Module-PCM

Načítavanie...

Číslo patentu: 277779

Dátum: 12.01.1995

Autori: Šurianský Jozef, Chmúrny Ján

MPK: H03K 11/00, H03M 5/08

Značky: m-transformátorom, dekóder, module-pcm, hydridný

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie hybridného dekodéra tvoreného dekodérom Modulo-pulznej kódovej modulácie a blokom spätného M-transformátora je využiteľné na dekódovanie komprimovaných signálov pri zachovaní dobrých vlastností Modulo-pulznej kódovej modulácie a spätnej M-transformácie. Podstata zapojenia je v tom, že vstupný kódovaný signál je privádzaný na dekodér Modulo-pulznej kódovej modulácie, na výstupe ktorého je signál v podobe transformačných koeficientov a...

Zapojenie diferenčného optoelektronického senzora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278720

Dátum: 06.04.1994

Autor: Malý Petr

MPK: H03K 17/62

Značky: diferenčného, zapojenie, senzora, optoelektronického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie diferenčného optoelektronického senzora, ktoré pozostáva z tranzistora (T1), na bázu ktorého je pripojená vstupná svorka (1), kolektor ktorého je pripojený na výstupnú svorku (3), tranzistora (T2), na bázu ktorého je pripojená vstupná svorka (2), kolektor ktorého je pripojený na výstupnú svorku (4). Prvý pól rezistora (R1) je pripojený na emitory tranzistorov (T1), (T2) a druhý pól je uzemnený. Prvý pól fotorezistora (R1) je pripojený...

Zapojenie prevodníka elektrickej kapacity na elektrické napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278162

Dátum: 12.01.1994

Autor: Malý Petr

MPK: G01R 27/26, H03K 17/00

Značky: elektrické, prevodníka, napätie, kapacity, zapojenie, elektrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Na vstupnú svorku (1) aktívneho filtra 2. rádu (1A) je pripojený prvý pól kondenzátora (C1) a prvý pól kondenzátora (C2), pričom druhé póly kondenzátora (C1) a kondenzátora (C2) sú uzemnené. Na kompenzačné svorky (2, 3) aktívneho filtra 2. rádu (1A) sú pripojené póly rezistora (R1) a výstupná svorka (4) aktívneho filtra 2. rádu (1A) je pripojená na vstupnú svorku (5) aktívneho filtra 2. rádu (1B). Na referenčnú svorku (6) aktívneho filtra 2....

Aktívny obvod s prepínaním funkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278159

Dátum: 12.01.1994

Autor: Malý Petr

MPK: H03K 17/00

Značky: funkcie, obvod, aktívny, přepínáním

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupná svorka (11) riadiaceho obvodu (1) je pripojená na vstupnú svorku (21) spínacieho obvodu (2). Výstupná svorka (22) spínacieho obvodu (2) je pripojená na vstupnú svorku (31) aktívneho obvodu (3) so svorkami (U1) vstupného signálu a výstupnými svorkami (U2) kombinovaného signálu.

Odpojovač spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 252

Dátum: 09.09.1993

Autor: Pelant Jaroslav

MPK: H03K 17/00

Značky: spotrebičov, odpojovač

Text:

...na chodu momoru , kdy se spotřebič odpojí odlsítě až po určité době po.zastavení motoru, při poklesu napětí baterie pod stanovenou hodnotu.Na přiloženém výkresu je znázorněn příklaď provedení odpojovsče spotřeüičů podle technického řešení. Oďpojowač spotřemičú pro připojování spotřehičů k elektrické síti a jejich oďpojování odelektricé sítě, o jmenovitém.napětí 6, 12 nebo24 V, automobilů neborkaravanü, prostřeďnictvím autokonektoru...

Zariadenie na ručné bezdotykové ovládanie hlavne počítačových informačných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 238

Dátum: 09.09.1993

Autori: Kožený Roman, Bresler Zdeněk

MPK: H03K 17/955

Značky: počítačových, systémov, informačných, ovládanie, zariadenie, ručné, bezdotykové, hlavne

Text:

...do prohlubné za zadní strane klavesnice. Výhodou tohoto uchycení je snadný přístup ke kapacitní klavesnici, tím umožňuje její snadnou výménu, případně odstranění při diskontinuálním provozu.Na obr. 1. je názornén čelní pohled na upevnění kapacitního snímače na ochranné skleněné desce pomocí přítlačné konsoly .Na obr. 2. je znazornén boční pohled na upevnění kapacitního snímače na ochranné skleněné desce pomocí přítlačné konsolyNa obr. 3....

Zapojenie prúdovo napájaného blokovacieho oscilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278002

Dátum: 07.07.1993

Autor: Gálfy Ľubomír

MPK: H03K 4/66

Značky: napájaného, oscilátora, zapojenie, blokovacieho, prúdovo

Zhrnutie / Anotácia:

Do obvodu s napäťovým zdrojom (1) a záťažou (2) je sériovo zapojený blokovací oscilátor (3) cez svoje napájacie svorky (31, 32) a paralelne k nim je pripojený kondenzátor alebo napäťový obmedzovač výhodne realizovaný diódou (43). Pri striedavom napäťovom zdroji (1) treba k napájacím svorkám (31, 32) blokovacieho oscilátora (3) paralelne pripojiť ešte opačne pólovanú diódu (6).