H03J

Zapojenie ovládania prijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 601

Dátum: 05.10.1994

Autor: Max Peter

MPK: H04N 7/22, H03J 9/06

Značky: ovládania, prijímača, zapojenie

Text:

...zapojenie ovládania prijímača v blokovej schéme s aplikáciou na farebný televízor.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie ovládania prijímača, najmä televízneho, pozostáva z vysielače łgg infračerveného svetla prepojeného s predzosilňovačom ggg, ktorý je prepojený druhým vstupom gg s dekodérom § 99. Prvý vstup lg dekodéru ggg je spojený s miestnym ovládačom 1100 a tretím vstupom äg je spojený s napájacím zdrojom łggg, ktorý s...

Vynálezy kategórie «H03J» v ZSSR.

Elektricky laděný rezonanční obvod s dielektrickým rezonátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270613

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mařas Josef, Strobl Karel

MPK: H03J 7/08

Značky: rezonátorem, rezonanční, obvod, dielektrickým, laděný, elektricky

Text:

...nevýhod je snížen činitel jakosti obvodu, ladicí charakteristika se stává nespojitou a nastavení frekvence složité.Shora uvedená nevýhody jsou odstranäny elektricky laděným resonančním obvodem s dielektrickým rezonátorem podle vynálezu, který je umístěn na substrátu mikropáskového vedení a kterého podstata epočívá v tom, že na substrátu je podál elektrického rezonátoru umístěn půlkruhový mikropáskový segment, který je přerušen a do mezery...

Zapojení pro identifikaci a lokalizaci chyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 264383

Dátum: 12.07.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H03J 3/02

Značky: identifikaci, lokalizaci, zapojení

Text:

...detektoru lg dlouhodobé díference připojen svým vstupem prvý funkční člen lg, svým výstupem spoje~ ný s prvním vstupem slučovacího členu lg, Druhý vstup slučovacího členu 1 je spojen s výstupem druhého funkčního členu lg, který je svým vstupem připojen k druhému vstupu detektoru lg dlouhodobé diference. Výstup slučovacího členu 1 je propojen svýstupem detektoru lg dlouhodobé diference. U Lalternativního zepojení detektoru lg dlouhodobé...

Zapojení pro absolutní souběh laděného obvodu s nezávisle nastavitelného zdroje kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242613

Dátum: 01.05.1988

Autor: Wais Stanislav

MPK: H03J 7/00

Značky: nezávisle, zdroje, souběh, kmitočtu, obvodů, nastavitelného, zapojení, absolutní, laděného

Text:

...vlivem teploty je stejné e je automaticky kompenzovená zpětnovazební smwčkou, čímž frekvenční stabilita je daná pouze stabilitou nezávisle nastavitelného zdroje kmitočtu. Při uvádění do funkce dochází k podststnému zjednoduěení nastavovacích prací, neboř odpedejí iterační kroky nutné jinak ke sladění v několika bodoch při eproximetivním eouběhu.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 schemsticky znázorněn příklad zapojení podle vynálezu s na ob....

Televizní kanálový volič

Načítavanie...

Číslo patentu: 242602

Dátum: 01.05.1988

Autor: Trojan Jioí

MPK: H03J 5/02

Značky: kanálový, volič, televizní

Text:

...což má za následek podetatné snížení menipuwlační náročnosti a dopravy rozměrově relativně velkých ekříní televizních přijímačů na kontrolní pracoviště. Současně se danýmřešením sníží riziko zničení některých elektrických částí televizního příjímače, citlivých na elektrické výboje, Z ekonomického hlediska dochází mimo výše uvedené k úsporám propojovacího kabelu anténního konektoru na zadní stěně televízoru a mechanické části obsahující...

Napojenie napájania varikapov pri prepínaní pásiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256735

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kuchár Ján

MPK: H03J 5/08

Značky: napájania, napojenie, varikapov, pásiem, přepínání

Text:

...koniec je spojený s kolektorom spínacieho tranzistora 3, ktorého emitor je spojený so zemou 9 a báza je pripojená na kolektor ovladacieho tranzistora 4 spolu s deličom z odporov, ktoré sú jeden odpor 7 pripojený na napätie zdroja pre varikapy 1 a druhý odpor 8 na zem 9, na ktorú je pripojený aj emitor ovládacieho tranzistora 4, ktorého báza je pripojená na bežez odporového trimra B, ktorý je spodným koncom pripojený na zem 9 a horným koncom na...

Zapojenie na ladenie a automatické prepínanie dvoch frekvenčných pásiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247256

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vaníeek Vlastimil

MPK: H03J 3/12

Značky: zapojenie, automatické, dvoch, pásiem, ladenie, prepínanie, frekvenčných

Text:

...strmost prepnutia a tepelnú stabilitu.Na obr. 1 je znázornené zapojenie podľa vynálezu. Na obr. 2 je znázornená výsledná charakteristika ladiaceho napätia chráneného zapojenia. Na obr. 3 je konkrétne zapojenie aplikované do rozhlasového prijímača.V konkrétnom príklade je popísané automatické prepínanie pre príjem dvoch frekvenčných pásiem rozhlasového prijímača V oblasti VKV, kde jediná vstupná jednotka osadená ladiacimi diodami je riešená...

Generátor schodovité funkce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238570

Dátum: 01.12.1987

Autor: Homola Pavel

MPK: H03J 5/02

Značky: generátor, schodovité, funkce

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor schodovité funkce je určen pro měření elektrických veličin, přičemž každou elektrickou veličinu je třeba vyjádřit v digitální formě. Součástí generátoru schodovité funkce je generátor obdélníkové funkce, na jehož výstup je zapojen integrovaný čitač, na jehož výstupy v BCD kódu je zapojen integrovaný převodník BCD kódu na kód 1 z n, na jehož výstupy jsou zapojeny přes invertory a omezovací odpory báze spínacích tranzistorů, jejichž...

Obvod s konštantnou veľkosťou impedancie a plynule meniteľnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241568

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bohlmann Dieter

MPK: H03J 3/22

Značky: fázou, měnitelnou, veĺkosťou, obvod, konštantnou, plynule, impedancie

Text:

...v oveľa bohatšomsortimente. Regulácia sa robi jediným ovládacím prvkom bez prepínače pre. záporné a kladné hodnoty fáze, pričom reguľovateľný rozsah fáze možno dosiahnut veľmi velký, ak sa zvolí najvhodnejší regulačný odporník, čo d.o rozsahu jeho odporu, zaťažiteľnosti a mechanického prevedenia. Požiadavky na kvalitu použitých súčiastok sú minimálne. Tak napríklad odpor vinutia tlmivky nemá vplyv na presnosť a funk ciu obvodu, iba...

Zapojenie indikátora príjmu frekvenčne modulovaných vysielačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241567

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hergeth Heinz, Limmer Heinz

MPK: H03J 3/12

Značky: frekvenčne, příjmu, zapojenie, indikátora, vysielačov, modulovaných

Text:

...v tom, že druhý vstupoperačného zosilňovače je spojený so zdro jom porovnávacieho napätia.Nový účinok zapojenia podľa vynálezu spočíva predovšetkým v technickej oblasti,kde rozsah použitia indikátora je možný i tam, kde vstupné napätie pri presnom vyladení je superponované rovnosmernou zložkou, bez ohľadu na jej polaritu.j Na obr. 1 je funkčné blokové zapojenie indikatora podľa vynálezu. Na obr. 2 je kon 4krétne zapojenie indikátora pre...

Zapojenie na diodové spínanie vstupného ladeného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248469

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kaliarik Rudolf, Žilavý Marcel

MPK: H03J 5/24

Značky: laděného, diodové, spínanie, zapojenie, vstupného, obvodů

Text:

...pripojený k dolnému vývodu prvého vstupného obvodu 21. jeho horný Vývod je spojený s anódou desiatej diody 26, ktorej katóda je pripojená na výstup B a cez tretí odpor 27 na zem.Základná schéma podľa obr. l slúži na prenos Vysokofrekvenčného signálu z bodu A do bodu B cez prvý Vstupný obvod .21 za podmienky, že V bode C je prítomné kladné spínacie napätie.Na obr. 27 principiálne schéma vyznačuje zapojenie u jednosmerných a striedavých...

Zapojenie obvodu na prepínanie dvoch frekvenčných pásiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248114

Dátum: 15.01.1987

Autori: Drgon Jozef, Kaliarik Rudolf, Bleško Dušan

MPK: H03J 3/12

Značky: prepínanie, zapojenie, frekvenčných, pásiem, dvoch, obvodů

Text:

...rozsahu velmi krátkych vln rozhlasového prijímača s presným vylúčením daného medzípásma. Oproti doterajším zapojeniam je výhodné predo-všetkým znížením ekonomických nákladov na spinaci obvod deliča napätia a, novým zapojením klopného obvodu spinajúceho delič napätia tak,že využíva pôvodný spínací tranzistor zapojený podľa vynálezu AO 210145 a doplňuje ho riadiacim tranzistorom určujúcím hranice preklopenia. Zapojenie sa hodí hlavne pre...

Zapojenie na umlčovanie príjmu rozhlasových prijímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231799

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kaliarik Rudolf, Tarčík Jozef

MPK: H03J 5/00

Značky: zapojenie, příjmu, rozhlasových, umlčovanie, prijímačov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru rozhlasových prijímačov. V prijímačoch najvyšších akostných skupín rieši na všetkých vlnových rozsahoch a volených funkčných vstupoch ako aj predvoľbách pri ich prepínaní krátkodobé umlčovanie nimi prijímaného programu. Toto umlčovanie sa uskutočňuje krátkodobým skratovaním signálovej cesty pred vstupom do nízkofrekvečného zosilňovača. Súhrnne podstata vynálezu spočíva v impulznom ovládaní aktívneho riadiaceho obvodu a...

Zapojenie meniča napätia so stabilizátorom a operačným zosilňovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 233488

Dátum: 15.09.1986

Autori: Cvečko Peter, Brunner Anton, Sedláček Juraj

MPK: H03J 1/00

Značky: napätia, operačným, stabilizátorom, meniča, zapojenie, zosilňovačom

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zapojenie tranzistorového meniča napätia v súčinnosti so stabilizátorom napätia a operačným zosilňovačom pre prípady, keď je potrebné z nízkeho jednosmerného napätia získať niekoľkonásobne vyššie stabilizované jednosmerné napätie. Pripojením jednosmerného napätia z externého zdroja na vstup operačného zosilňovača je možné ovplyvňovať stabilizované jednosmerné napätie. Vynález je možné s výhodou použiť najmä v...