H03H

Prepojovacie zariadenie pre priemyselné vysokofrekvenčné generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13434

Dátum: 16.07.2008

Autor: Darges Bernard

MPK: H03H 7/48

Značky: zariadenie, prepojovacie, priemyselné, vysokofrekvenčné, generátory

Text:

...rezonančný obvod 12, 12 s frekvenciou indukcie.0011 Na vytvorenie významných HF výkonov (niekoľko kW až MW), sa sčítanie elementárnych modulov M 1, M 2, Mi, Mn RFtranzistorov, z ktorých každý poskytuje časť celkového výkonu navýstupe generátora ohrevu, stáva jediným riešením V oblasti emitorov V pevnej fáze.0012 Týmito elementárnymi tranzistorovými modulmi sú generátory napätia a zapojenie generátorov napätia paralelne spôsobuje veľké...

Antikorózny ultrazvukový zvukovod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2795

Dátum: 26.11.2003

Autor: Gunnerman Rudolf

MPK: H03H 9/00

Značky: zvukovod, antikorózny, ultrazvukový

Text:

...striebra bude zaujimat buď stredovú časć koncovej plochy alebo celú koncovú plochu. Zvukovod s kovovým materiálom na báze striebra na jeho obnaženom konci môže byt využívaný počas predĺženej doby,a to V podstate so žiadnym poklesom jeho schopnosti zosilňovatPrehľad obrázkov na výkresoch0005 Obr. 1 znázorňuje pohľad v reze na prvé príkladnéuskutočnenie ultrazvukového zvukovodu podľa tohto vynálezu.0006 Obr. 2 znázorňuje pohľad V reze na...

Bezpečný vstupný obvod zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3077

Dátum: 03.12.2001

Autori: Minařík Karel, Bukač Pavel, Houser Jiří

MPK: H03H 1/02, B61L 29/00

Značky: vstupný, zariadenia, zabezpečovacieho, bezpečný, obvod

Text:

...tohoto technického riešenia môžu byt konštruované akýmkoľvekznámym spôsobom, bez toho aby bola zmenená podstata technického riešenia. Napäťovýkomparátor môže byť realizovaný napríklad pomocou zenerovej diódy a jedného optrónu alebo pomocou komparátora a zdroja napätia, zatiaľ čo elektronický spínač môže obsahovať druhý optrón alebo tranzistor, čí tranzistor MOS. Do výstupnej slučky elektronického spínača potom môže alebo nemusí byť zaradený...

Zapojenie izolačného zosilňovača s prvkom s povrchovou akustickou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279789

Dátum: 12.03.1999

Autori: Šurianský Jozef, Puttera Jozef

MPK: H03F 3/38, H03H 9/145

Značky: prvkom, zapojenie, izolačného, akustickou, vlnou, povrchovou, zosilňovača

Zhrnutie / Anotácia:

Na modulátor (2) je pripojená prvá vstupná svorka (21), výstupná svorka (11) oscilátora (1) je pripojená na druhú vstupnú svorku (22) modulátora (2). Výstupná svorka (23) modulátora (2) je pripojená na vstupnú svorku (31) prvku (3) s povrchovou akustickou vlnou. Výstupná svorka (32) prvku (3) s povrchovou akustickou vlnou je pripojená na vstupnú svorku (41) demodulátora (4). Na demodulátor (4) je pripojená výstupná svorka (42).

Nesymetrický induktor so spínanými kondenzátormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260351

Dátum: 15.12.1998

Autor: Mikula Ján

MPK: H03H 11/12

Značky: induktor, kondenzátormi, nesymetricky, spínanými

Text:

...tretieho spinača k vstupu zosilňovače. Vstup zosilňovače je pomocou štvrtého spínača pripojený k svorke pre pripojenie záťaže a k rozpojenej svorke druhého spínače. Výstup zosilňovača je piatym spínačom pripojený k výstupnej svorke a k rozpojenej svorke prvého spínača. Tretí kondenzátor je pripojený jedným vývodom k spoločnej svorke a druhým vývodom k rozpojenej svorke štvrtého spínača. Rozpojená svorka tretieho spínača je pripojená k...

Vynálezy kategórie «H03H» v ZSSR.

CCD filter s násobiacim číslicovo-analógovým prevodníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260323

Dátum: 15.12.1998

Autori: Chmúrny Ján Laureát Štátnej Ceny Gottwalda, Šurianský Jozef

MPK: H03M 1/66, H03H 17/00

Značky: filter, číslicovo-analógovým, násobiacim, prevodníkom

Text:

...CSC.,KOPERNICKY IVAN RNDr. ing. CSC., BRATISLAVA54 Spôsob prípravy ropnei živice1 2 Ropné živice Ska využívajú pri výrobe farieb a Lakov, lnrpregnačných a tadhéztaych Inateriá-łov., gúm a pod. Podstata spôsobu prípravy ropne živice spočíva v tom, že termickej poulytnerizácii sa podrobí frakcita- py rolýznehro benzínu vrlaca V intervale teplôt130 až 210 °C s obsahom menej ako 2,8 0/0 hmot. talfa-metylstyrénu, pričom hmotnostný pomer...

CCD filter s hradlovacím obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260322

Dátum: 15.12.1998

Autori: Chmúrny Ján Laureát Štátnej Ceny Gottwalda, Šurianský Jozef

MPK: H03H 11/04

Značky: hradlovacím, filter, obvodom

Text:

...prevodníkom a použitie klasických CCD posuvných registrov pri konštrukcii týchto filtrov. Poidstata riešenia je v tom, že vstupný analógový signál je pripojený na prvok s nábojovou väzbou, ďalej je signál spracovvävlayný po~~ stupne v prvom vzork-ovacłom obvode, v. násovbiacom číslicovo-analógovoln iplrevodvníku. v- sígnálovom integrátore, v druhom vzorkovacom obvode, kde dostávame Výstupný signál. Riadenie je zabezpečené...

Zapojenie R filtra typu horný priepust 3. rádu s vysokou hodnotou vstupnej impedancie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279097

Dátum: 03.06.1998

Autor: Štulrajter Jozef

MPK: H03H 11/12, H03H 11/00

Značky: horný, hodnotou, řadů, filtra, impedancie, zapojenie, vstupnej, vysokou, priepust

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupná svorka (5) operačného zosilňovača (1) a vstupná svorka (8) operačného zosilňovača (2) je uzemnená. Na vstupnú svorku (6) operačného zosilňovača (1) je pripojený rezistor (R4), ktorý je uzemnený, a rezistor (R3), ktorý je pripojený na výstupnú svorku (13) operačného zosilňovača (3). Na výstupnú svorku (7) operačného zosilňovača (1) je pripojený rezistor (R1) a rezistor (R2), ktorý je pripojený na vstupnú svorku (12) operačného...

Zapojenie kanála nízkofrekvenčného ekvalizéra

Načítavanie...

Číslo patentu: 278818

Dátum: 04.03.1998

Autori: Němec Ladislav, Perniš František

MPK: H03H 17/00, H03H 11/00

Značky: nízkofrekvenčného, kanála, ekvalizéra, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prvá výstupná svorka (42) analógového multiplexora (4) je pripojená na vstupnú svorku (51) pásmového priepustu, ktorého výstupná svorka (52) je pripojená na druhú vstupnú svorku (43) analógového multiplexora (4). Druhá výstupná svorka (44) analógového multiplexora (4) je pripojená na druhú vstupnú svorku (62) bloku korekcie (6). Prvá výstupná svorka (63) bloku korekcie (6) je pripojená na tretiu vstupnú svorku (45) analógového multiplexora (4)....

Zapojenie sekvenčného filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: 278259

Dátum: 12.04.1995

Autori: Šurianský Jozef, Chmúrny Ján

MPK: H03H 17/00, H03H 15/00

Značky: zapojenie, sekvenčného, filtra

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupný signál je v prvom analógovom multiplexore (1) striedavo pripojený na prvok (3, 7) s prenosom náboja. Uvedené prvky (3, 7) s prenosom náboja s paralelným výstupom vo funkcii analógovej pamäte privádzajú signály cez druhý analógový multiplexor (4) a tretí analógový multiplexor (6) na prvú a druhú rezistorovú maticu (8, 11), kde dochádza k interakcii týchto signálov na základe číslicových signálov z číslicovej pamäte (5). Výstupné signály...

Spôsob generácie povrchovej ultrazvukovej vlny v arzenide galitom dopovanom chrómom pomocou svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277845

Dátum: 12.04.1995

Autori: Koštial Pavol, Braciník Juraj, Štelina Július

MPK: H03H 9/12, H01L 41/107, H03H 9/42...

Značky: chrómom, galitom, arzenide, spôsob, světla, pomocou, ultrazvukovej, dopovanom, generácie, povrchovej

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný zväzok dopadá medzi dve elektródy, na ktoré sa privádzajú vysokofrekvenčné impulzy, čo umožňuje konverziu elektromagnetického žiarenia na elektrický signál s voliteľným oneskorením voči budiacemu impulzu vygenerovanému dopadajúcim svetlom.

Zapojenie multifunkčného R filtra 3. rádu s vysokou hodnotou vstupnej impedancie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278927

Dátum: 12.01.1995

Autor: Štulrajter Jozef

MPK: H03H 11/00, H03H 11/12

Značky: řadů, impedancie, zapojenie, multifunkčného, filtra, hodnotou, vysokou, vstupnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie patrí do odboru rádioelektroniky, telekomunikačnej techniky. Rieši problém plynulého nastavenia medznej, prípadne strednej frekvencie prenášaného pásma, plynulého nastavenia činiteľa akosti so ziskom väčším ako jeden. To sa dosahuje tak, že vstupná svorka (5) operačného zosilňovača (1) a vstupná svorka (11) operačného zosilňovača (3) sú uzemnené. Vstupná svorka (6) operačného zosilňovača (1) je pripojená na výstupnú svorku (12)...

Zapojenie R filtra typu pásmová zábrana 3. rádu s vysokou hodnotou vstupnej impedancie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278661

Dátum: 12.01.1995

Autor: Štulrajter Jozef

MPK: H03H 11/12, H03H 11/00

Značky: vysokou, filtra, impedancie, zábrana, hodnotou, zapojenie, řadů, vstupnej, pásmová

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupná svorka (6) operačného zosilňovača (1) je pripojená na rezistor (R4), ktorý je uzemnený, a rezistor (R3), ktorý je pripojený na výstupnú svorku (13) operačného zosilňovača (3). Na výstupnú svorku (7) operačného zosilňovača (1) je pripojený rezistor (R1). Na vstupnú svorku (8) operačného zosilňovača (2) je pripojený rezistor (R1) a rezistor (R2), ktorý je uzemnený. Vstupná svorka (9) operačného zosilňovača (2) je pripojená na výstupnú...

Zapojenie obvodu odporového filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: 278144

Dátum: 18.11.1992

Autor: Jajcaj Gregor

MPK: H03H 11/12

Značky: zapojenie, filtra, obvodů, odporového

Zhrnutie / Anotácia:

V zapojení je neuzemnená svorka (1) spojená jednak s derivačným zosilňovačom (2), jednak s integračným zosilňovačom (3). Výstupy z derivačného a integračného zosilňovača sú privedené na deličku (4) zabezpečujúcu podiel veľkosti signálov prichádzajúcich z derivačného zosilňovača (2) a integračného zosilňovača (3). Výstupný signál z deličky (4) je privedený na obvod (5) zabezpečujúci odmocninu veľkosti signálu prichádzajúceho z obvodu (5). Výstup...

Symetrizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 276882

Dátum: 12.08.1992

Autori: Snedkerud Ole, Gassmann Felix

MPK: H03H 7/38

Značky: symetrizátor

T-RC korektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 275111

Dátum: 15.01.1992

Autori: Bilka Viliam Ing, Bilka Miroslav

MPK: H03H 11/34

Značky: korektor

Kapacitní komplexní odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 271308

Dátum: 12.09.1990

Autor: Dreier Benno

MPK: H03H 11/00

Značky: komplexní, kapacitní, odpor

Gyrátorová pásmová propust s nulami přenosu na imaginární ose

Načítavanie...

Číslo patentu: 270075

Dátum: 13.06.1990

Autor: Klier Emanuel

MPK: H03H 11/08

Značky: nulami, propust, imaginární, přenosu, gyrátorová, pásmová

Text:

...łł až gg s podálnými kapacitními vazbami 2 a s přemostující kapacitní vazbou 1 mezi druhým rezonátorem gg a pátým rezonátorem já. Na obr. 4 je kaskáda rezonátorů łl až 22 s přemostující kapacitní vazbou Q mezi prvním rezonátorem 21 atřetím rezonátorem 22. Druhý rezonátor gg má opačnou orientaci než první rezonátor łl.Gyrátorovou pásmovou propust podle obr. 3 tvoří kaskáde šesti gyrátorových rezonátorů łl až 25 navzájem vázaných...

Laděný rezonátor s plošnou odbočkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269246

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zítka Jan, Widenský Jan

MPK: H03H 3/007

Značky: odbočkou, rezonátor, laděný, plošnou

Text:

...o péjaci atranou apojo § a koncom ploané civky Z 3 na izolovoně prokovený otvor odbočky 55, jak ukozuja obrázok 3- avým zaćàtkom Zł na izolované prokovaný otvor gg a koncom ploiné civky lg na izolovanê prokovený otvor odbočky 55, zřojmé z obrázku 5.složanin aoatavy vinuté civky o dolaüovaoim prvkaa pro čroubovicový rozonétor,obrázok l, a plošným apojem podle obrázku 2 a galvanickým prepojenia začátku vinuté civky gł a koncom plošné...

Zapojení filtru prvého řádu s časově proměnlivým filtračním faktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268411

Dátum: 14.03.1990

Autor: Tůma Jiří

MPK: H03H 7/12

Značky: filtračním, zapojení, řadů, časově, filtru, proměnlivým, prvého, faktorem

Text:

...faktoru,dále je tvořeno druhým zadávacín blokem 4 ustálené hodnoty filtračního faktoru, jehožprvý výstup je zaveden jako prvý vstup do prvého eoučtového bloku § a druhý výstup jako dělenec na prvý vstup podílového bloku Q, dále je tvořeno třetím zadávecín blokemłi prvé hodnoty výstupního signálu filtru, výstup třetího zadávacího bloku ji je zaveden na prvý vstup druhé zpožőovací paměti łg výstupního signálu filtru, přičemž výstup...

Zapojení nelineárního filtru pro přenos dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267812

Dátum: 12.02.1990

Autor: Andrle Miloš

MPK: H03H 3/00

Značky: filtru, nelineárního, zapojení, prenos

Text:

...diody Ž ome~ zovnče. jejíž kntoda je připojena k běžcí prvního cdporového trímru lg omezovače, ktorý má jeden konec připojený na zem a druhý konec k napájecí svorce lg a současně je odporový trimr2 íntcgrnčního článku svým druhým vývodem přípojen ke kotodě druhé diody 5 omezovače, jejížanoda je přípojena k běžci druhého odporověho trímru ll omezovače, který má jeden konec připojený na zem n druhý konec k napájecí svorce lg a kromě toho je...

Zapojení termistorového převodníku teplota-napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267001

Dátum: 12.02.1990

Autori: Holec Jaroslav, Markes Rudolf

MPK: H03H 11/10

Značky: zapojení, termistorového, převodníku, teplota-napětí

Text:

...273,16) 3,042 0,965 S . lnR 0.0012 . (lnH)3. łokud se použije čtyř nelineárních obvodů téhož typu, napr. dvou integrovaných obvodů MAA l 458 s pssivními součástkami, bude pro dané pásmo 0 až 100 °C maximální odchýlka od linearity nejvýše Í 0,041 °C.zapojení podle vynálezu je dále vysvětleno na příkladech.V zapojení podle obrázku je na invertující vstup operačního zesilovače l připojen přes odpor g termistor 1, spojený se zdrojem A napětí....

Symetrická zpožďovací linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266505

Dátum: 12.01.1990

Autor: Suchyňa Petr

MPK: H03H 7/34

Značky: zpožďovací, linka, symetrická

Text:

...soumćrnn vedení a nesoumérnou zpcždovaci linku se zapojí přizpůsobovací člen, tim však dojde k případným ztrátím energie.Výhodnější je konssrukčni usořaŇu 1 sy.ctrickć zožduvcí linky podle vynálczu,jehož podstata spočivá v tom, že mezi dvema vnějšimi elektriv|y vodivými vrstvami jsou vnější dielcktrická vrstvy, mezi nimiž je základní část, jež C složena z jádra složenéhoz nejméně dvou dieloktrických vrstev, mezi nimiž jsou elektricky vodivě...

Číslicový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 266303

Dátum: 13.12.1989

Autori: Wiggins Richard, Brantingham George

MPK: H03H 11/00

Značky: filtr, číslicový

Text:

...pro reproduktor lg.Budicí signál Q se obecně odvozuje z jednoho ze dvou zdrojů, zdroje 15 hlasnéhoIlgn/Ilu I zdnnju- IQ nc-hlnnrxôhn zxlgnĺulu. ktorý z obou zdrojů Io uplatní, určuje člrliaový přepánač ll. Zdroj 3 hlasného signálu se použije ke genercvání zvuku, při kterých během řeči kmitají lidské hlasivky nebo hlasové vazy, jako je zvuk E ve slevě Eva. Rychlost,jakou se hlasové vazy zavírají a otvírají, určuje výšku generovaného zvuku....

Zapojení čtyřsvorkového kombinovaného etalonu impedance

Načítavanie...

Číslo patentu: 265662

Dátum: 14.11.1989

Autor: Volný Karel

MPK: H03H 11/48

Značky: kombinovaného, etalonu, čtyřsvorkového, zapojení, impedance

Text:

...j fázového posouvače 1 a jednak přes referenční impedanci g s druhou proudovou svorkou Lg etalonu J. impedsnce a s druhýmvstupem 32 fázového posouvače 3. První a druhý výstup 33, 35 fázového posouvače ąje propojen s odgovídajícím prvním a druhým vstupom 5 L, łg transformátoru i napětí. První výstup ü transformátoru i napětí je spojen s první napětovou svorkou ä etalonu 1. impedance, druhý výstup 43 transformátoru i napětí je propojen s...

Zpožďovací linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265151

Dátum: 13.10.1989

Autor: Suchyňa Petr

MPK: H03H 7/34

Značky: linka, zpožďovací

Text:

...větší plochu s natištěnýmí kondenzátory. To umožňuje zvolit jakostnější dielektrický materiál, a omezit tak ztráty a snížit útlum zpožčovací linky. Malá parazitní indukčnost, hybridní technologií vytvorených kondenzátorů, umožňuje snížit rozptyl charakteristické impedance a zpoždění linky. Při konstrukcí linky, která je složena například ze dvou základních části umistěných nad sebou, je možné zvýšit počet sekci v závislosti na rozměru...

Zapojení trojcestné pásmové propusti s kompenzovanými parazitními propustnými pásmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265053

Dátum: 12.09.1989

Autori: Moos Petr, Trnka Josef, Laipert Miloš

MPK: H03H 11/00

Značky: zapojení, pásmové, pásmy, parazitními, kompenzovanými, propusti, trojcestné, propustnými

Text:

...oddělovacího stupně łg je mezi svorky Á,zena trojcestná přepínaná horní propust gg tvorená opět trojicí šestého, sedmého a osmého kondenzátoru C 4, C 5 a C 6 stejné hodnoty, cyklícky spínaných šestým až osmý 5 spĺHečešS 4, S 5 a S 6, který má výstupní větev tvořenou sériovým zapojením devátéE 3 e desátého přepíneče S , Sd, k jejichž společnému bodu je připojen jeden vývod pátého kondenzátoru C 20, jehož druhý vývod je uzemněn ke svorce Q....

Zpožďovací linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264793

Dátum: 12.09.1989

Autor: Suchyňa Petr

MPK: H03H 7/34

Značky: linka, zpožďovací

Text:

...zpoždění je možné použít feromagnetické pásky pro vytvoření vnějších vrstev a tím se umožní zvětšení celkové indukčncsti zpožčovací linky. Pro vytvoření zpožčovací linky s menší tolerancí výroby a pro zplepšení signálových parametrů linky je možné použít dielektrického materiálu pro vytvoření vnějších vrstev a tím také zvětšit rozloženou kapacitu vedení zpožčovací linky.Konkrétní provedení zpoždovací linky vycházející z jednotlivých bodů...

Zpožďovací linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264755

Dátum: 12.09.1989

Autor: Suchyňa Petr

MPK: H03H 7/34

Značky: zpožďovací, linka

Text:

...vodivé zemnící vrstvě. Tím se omezí parazitní indukčnost přívodů jednotlivých kondenzátorü, zvýši se homogenita celkového vedení a tím i maximální přenosová frekvence zpoždovací linky v závislosti na kvalitě kondenzátorů. zjednoduší se výrobní postup.Vinutí je navinuto na jedno ploché jádro. Toto provedení je méně pracné než navíjení indukčností na totoidní feritové jádra. Připojování kondenzátorů se provádí přímo na elektric,ky...

Zapojení mikrovlnné pásmové propusti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262910

Dátum: 11.04.1989

Autor: Peterka Roman

MPK: H04N 7/20, H03H 7/12

Značky: zapojení, pásmové, mikrovlnné, propusti

Text:

...jako je nízký útlum a velká strmost, jekož i v minímálních nárocích na prostor.zapojení podle vynálezu bude dále popsáno se zřetelem k připojenému výkresutNa izolační podložce 2 je vytvořen vodivý motív mikrovlnné pásmové propusti. První resonátor 3 je ppojen prvním mikropáskovým vedením g se vstupem l mikrovlnné pásmové propusti a druhým mikropáskovým vedením Ž s druhým resonátorem Š. Třetí resonátor 3 je spojen třetím mikropáskovým...

Zapojení konvertoru družicového přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 262107

Dátum: 10.02.1989

Autor: Peterka Roman

MPK: H04N 7/20, H03H 7/12

Značky: zapojení, konvertoru, družicového, prijímače

Text:

...jednoduchou konstrukcí mikrovlnného příjímače výrobné snadno reprodukovatelnou, umožňuje snadnou přeladitelnost v širokém pásmu a filtruje nežádoucí šumy místního oscilátoru do přenosového a zrcadlsového pásma směš-ovače.zapojení podle vynálezu bude dále popsáno se zřetelem k připojenému vyobrazeIll.zapojení podle vynálezu je Vytvořeno jako vodivý motív. mikropáskového obvodu na izolační podložce 1 například skloteflonové. Vstupní...

Čtyřsvorkový etalon nízkofrekvenčního odporu s koaxiálními proudovými svorkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261022

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vomela Jan, Horák Oldřich, Volný Karel

MPK: H03H 11/48

Značky: etalón, proudovými, svorkami, koaxiálními, čtyřsvorkový, nízkofrekvenčního, odporu

Text:

...druhý proudový vodič tvořený vnějším vodičem koaxiálního vedení.výhodou čtyřsvorkového etalonu nízkofrekvenčního odporu s koaxiálními proudovými svorkami podle vynálezu je snadná mechanická realizace etalonu v rozsahu 1 až 100 Q a jednotná mechanická konstrukce etalonů pro všechny hodnoty v rozmezí 1 až 100 Q při dodržaní stability a malé teplotní závislosti odporu etalonu.vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno konstrukční...

Laditelný filtr typu HPN se zvýšeným potlačením přenosu na rejekčním kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260874

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hájek Karel

MPK: H03H 11/12

Značky: rejekčním, přenosu, filtr, zvýšeným, laditelný, kmitočtu, potlačením

Text:

...ve velkém potlačení přenosu na rejekčním kmitočtu při zachování jednoduchosti technicłçé realizace a jednoduchosti ladění.Na přiloženém obrázku je uvedene zapojení přeladítelnělio filtru typu HPN. Vstupní brana filtru je mezi svorlzou 12 a společnou svorkou 14, výstupní brána filtru je mezi výstupní svorkou 13 a společnou svorkouFiltr je tvořen dvěma operačními zesilovači lll a 11 se Spojenými invertujícími vstupy a dále kapacitory 3 a...

Symetrizační a transformační linka s feritovými toroidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259799

Dátum: 15.11.1988

Autori: Satranský Jiří, Fornůstek Ctibor, Radomskij Jaromír

MPK: H03H 7/42

Značky: toroidy, feritovými, symetrizační, linka, transformační

Text:

...linkou tvořenou vodičom vedeným uvnitř jedné z trubek připojeným na rozpojeném konci k druhé trubce, přičemž podél každé z trubek je veden další vodič připojený v nezkratovaném místě k»opačné trubce. Uvedené vodiče tvoří s přísluěnými trubkami osyłiąotoioké linky o neatejném profilu, nebo průměru vodičů a jejich nepřipojené konce Jsou výstúpnimiisvorkami symetrické brány, Na každou z obou asymetrických linek Jsou nesunnty feritové toroidy. 9...

Zapojení syntetického induktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258913

Dátum: 16.09.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: H03H 11/48

Značky: syntetického, induktoru, zapojení

Text:

...nastavení korekce nĺzkých či středních kmitočtú akustického pásma projeví i v parazitní korekci pro horní pásmo kmitočtů. Při vícenásobnć korekci se tyto projevy od jednotlivých korekčních filtrú sčítaji, takže uvedený parazitní pzojev má podstatný vlív.Výše uvedené nedostatky řeší nové zapojení syntetického induktoru, kde zapojení syntetického induktoru s jedním operačním zesílovačem, kapacitorem a čtyřmi rezistory je doplněno druhým...