H03D

Vylepšenie v a súvisiace s logaritmickými detektormi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11571

Dátum: 31.10.2008

Autor: Brown Forrest James

MPK: H03D 1/18, H03D 5/00

Značky: vylepšenie, detektormi, logaritmickými, súvisiace

Text:

...odozvu je možné dosiahnuť kaskádou z viacerých ziskových blokov (zosilňovače 1, 2,n) v sérii. Výstup každého zosilňovacieho stupňa napája ďalší stupeň a ďalej výstup každého zo zosilňovačov prechádza príslušnou diódou (D 1, D 2,Dn) kde sú tak jednotlivé takto generované signály sčítané do súčtového zosilňovača 10, pričom celkový výstup tohoto sčitacieho zosilňovača 10 dáva požadovanúObvod zobrazený na obr. 1 je skôr zjednodušená verzia toho,...

Pasívny zmiešavač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10612

Dátum: 01.04.2003

Autori: Sjöland Henrik, Tillman Fredrik

MPK: H03D 7/14

Značky: pasívny, zmiešavač

Text:

...( LNA ), ktorý často predbieha zmiešavač prijímača,5 výsledkom nižšieho konverzného zisku a menšej šírky pásma. Ak je zmiešavać vyvážený, doplnkový spínač bude ovplyvňovať0009 US 5,606,738 popisuje obvod na úpravu frekvencie, ktorý má aspoň jeden tranzistor so vstupným vývodom a výstupným vývodom. Frekvenčný signál, ktorý má byť upravený, alebo miestny oscilátorový ( LO ) signál, je privedený na vstupnú pripájaciu svorku. Lineárny...

Zmiešavací obvod na potlačenie zrkadlového kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 362

Dátum: 19.07.2002

Autori: Jovenin Fabrice, Canard David

MPK: H03D 7/00, H03B 21/00

Značky: kmitočtu, zmiešavací, potlačenie, obvod, zrkadlového

Text:

...0, pre ktoré platíNa potlačenie jedného z dvoch kmitočtov je ešte nutné použiť nízkofrekvenčný filter2 §(obr. 5) na odstránenie najnižšieho kmitočtu, čo predpokladá, aby obidva kmitočtyzískané pred filtrovaním boli od seba veľmi vzdialené a teda deliaci pomer Div bol veľký.Prítomnosť takéhoto filtra V obvode predstavuje nevýhody týkajúce sa interferencií so vstupným signálom.Okrem už uvedených riešení bol tiež použitý numerický delič kmitočtu....

Zapojenie synchrónného demodulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 260381

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H03D 1/00

Značky: synchrónneho, demodulátora, zapojenie

Text:

...voči amplitúde u doteraz používaných zapojení synchróunyoh demodulátorov.Na pripojenom výkrese je schematicky Zľlĺilcñoľllčłllé blokové zapojenie synchrónueho demodulátora.Zapojenie synchrónneho demodulátora pozostáva zo vstupnej svorky 1, tvarovača 2, prvého fázovača 3, druhého fázovača 4, prvého súčinového obvodu 5, druhého súčinového obvodu B, a z výstupnej svorky 7.Vysokofrekvenčný amplitúdovo modulovaný signál privádza sa...

Vynálezy kategórie «H03D» v ZSSR.

Zapojení pro měření okamžitého kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270074

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vávra Josef, Klier Emanuel, Kermes Jiří

MPK: H03D 3/00

Značky: měření, kmitočtu, okamžitého, zapojení

Text:

...mikroelektronických integrovaných obvodú.Príklad zapojení pro měrení okamžitého kmitočtu podle vynálezu je znázorněn na obr.,který značí blokové schéma.Výstup signálu ł je nppojen na vstup tvsrovsče g, jeho výstup je napojen na vstup prvního zpołčovecího obvodu 1. Výstupprvního zpožčovacího obvodu 1 je napojen na vstup druhého zpožůovacího obvodu 3. Dvládací vstupy analogového prepínače 2 jsou napojeny na výstupy tvarovaüe g, prvního...

Zapojení pro zvýšení ekvivalentní vzorkovací frekvence periodických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269864

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kučera Zdeněk, Nejezchleba Václav, Trmač Jiří, Tůma Jindřich, Pek Milan

MPK: H03D 7/16

Značky: zvýšení, frekvence, ekvivalentní, periodických, vzorkovací, signálu, zapojení

Text:

...5 s výstupní evorkou 2 zapojení. Vstupní svorka l aapojoní je současně propojena přes synchronizační obvody § s druhý vstupom obvodu A přiřazení vzorku. Druhý vstup vzorkovače g je spojen s prvním-výstupom generdtoru 1 vzorkovacích impulsd, jehož druhý u výstup je propojen přes generátor § dílčíeh intervalu s třetím vstupem obvodu à přiřazení vzorku.Signál ze vstupní sverkył je vzorkován, případně převeden na číslicovć ekvivalenty, ve...

Zapojení kmitočtově fázového detektoru s potlačeným pásmem necitlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263609

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šváb Zdeněk, Vydaren Branislav

MPK: H03D 13/00, H03D 3/18, H03D 3/02...

Značky: fázového, pásmem, zapojení, detektoru, necitlivosti, kmitočtově, potlačeným

Text:

...detektoru podle vynálezu, na obr. 2 je znázorněn přenos detektoru při ideálním stavu, na obr. 3 je znázorněn přenos překomponzovaného detaktoru a na obr. 4 jsou uvedeny průběhy na jednotlivých výstupech bloku kmitočtově-fázovóho detektoru podla vyndlezu.Vstupní svorka 33 kmitočtu fl je spojena se synchronním nastavovacím vstupem 33 horního klopného obvodu 3 a vstupní svorka Q 3 kmitočtu f 2 je spojene se synchronním nastavovacím vstupem 33...

Zapojení pro kontrolu fázového nastavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262327

Dátum: 14.03.1989

Autori: Remek Josef, Dykast Karel

MPK: H03D 13/00

Značky: zapojení, fázového, kontrolu, nastavení

Text:

...je připojen k hodinovému vstupu lQłg prvního klopného obvodu łgł a ke vstupu łg§ł druhé zpoždovací linky łgä, k níž je připojen signální vstup łgg druhého klopného obvodu łgg.Na obr. 2 je první vstup ll obvodu ł vyhodnocení časové odchylky připojen k signálnímu vstupu łgłł prvního klopného obvodu łgł, jehož přímý výstup ggłA je připojen k součinovému hradlu łgł. Druhý vstup lg obvodu ł vyhodnocení časové odchylky je připojen k druhé...

Zapojení kmitočtového demodulátoru se sníženou prahovou úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 246365

Dátum: 01.08.1988

Autori: Návrat Emil, Rupeldt Ivan, Popiolek Stanislav

MPK: H03D 3/00

Značky: prahovou, zapojení, demodulátoru, úrovní, sníženou, kmitočtového

Text:

...oscilací ve sledujícím osciletoru je měkke, nedochází k prudkému narůstání úrovně výstupního šumu při híubokém poklesu vstupní úrovně signálu.Funkční schéma zapojení kmitočtového demodulátoru se sníženou prahovou úrovní je na obrázku. Celé zapojení se skládá ze dvou základních známých funkcnich bloků- sledujícího osciíatoru druhe varianty (s vysokofrekvenční zpětnou vazbou)1 ,- soustavy automatické fázové synchronizace g .Soustavs...

Fázový detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258201

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vikár Ivan

MPK: H03D 3/14

Značky: detektor, fázový

Text:

...účinok riešenia podľa vynálezu spočíva v jeho jednoduchosti pri zachovaní presnosti a linearity. Pre správnu činnost je potrebné spárovat tranzistory a zaručiť,aby aktívne napätia bolo vždy menšie ako porovnávacie, ktorého hodnota je väčšia ako 1 V,ale súčasne menšia ako maximálne prístupné napätie báza - emitor použitých tranzistorov. Zisk fázového detektora je priamo úmerný hodnote emitorového odporu.Príklad fázového detektora podľa...

Zapojení pro demodulaci dvou vysokofrekvenčních kmitočtově modulovaných signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256423

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tománek Neklan, Striček František

MPK: H03D 3/00

Značky: demodulaci, vysokofrekvenčních, signálu, modulovaných, zapojení, kmitočtově

Text:

...rem. jehož druhý vývod je spojen se svorkou. Druhý vývod druhého í vnějšího přizpsobovaoího odporu je spojen s druhým keramickým re-.Mzonátorem. jehož druhý vývod je spojen se svorkou. Střední vývodyÁobou keramických rezonátorü jsou spojený se svorkou, na kterou jesoučasně připojen zakončovací odpor. jehož druhý vývod je spojen se svorkou.zapojení podle vynálezu umožňuje příjem zvukového doprovodu .v televizních přijímačích ve...

Zapojení frekvenčního demodulátoru s kompenzací vlivu kolísání otáček magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242589

Dátum: 01.03.1988

Autor: Exner Rudolf

MPK: H03D 1/00, G11B 15/18

Značky: frekvenčního, demodulátoru, otáček, kolísání, magnetofonu, zapojení, vlivů, kompenzaci

Text:

...vyráběnýoh magnetofonů.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zapojením frekvenčního demodulátoru s kompenzací vlivu kolísání otáček podle vynálezu,jehož podstata spočívá vJtom, že monostabilní klopný obvod je4 ppatřen prvním řídícím łstubeh pro řízení šířky impulzů a druhýmfžídłeim vstupem pro řízení amplitudy impulsů, přičemž alespoň kjednämu z řídioích vstupů je připojen výstup frekvenčního demodu látoru referenčního kanálu.Kompenzaoe vlivu...

Zapojení pro rycjlé měření odporů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238600

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mattausch Pavel, Kolliner René, Uhlíř Karel

MPK: G01R 27/14, H03D 1/04

Značky: zapojení, odporu, měření, rycjlé

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je použitelné pro měření velkého množství odporů v krátkém čase. Účelem je zkrátit čas pro měření na co nejmenší hodnotu, při současném odstranění aditivních chyb měřicího řetězce a chyb vlivem rušení indukční sítě. Uvedeného účelu se dosáhne měřením pro obě polarity, z jejichž rozdílu je pak stanoven výsledek. Tím se současně sníží i chyby vlivem rušivé indukce sítě rychlým střídáním měření pro obě polarity, kdy přírůstek aditivní...

Zapojení pro kvadraturní čtyřfázovou demodulaci signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253508

Dátum: 12.11.1987

Autori: Klier Emanuel, Novotný Vladimír

MPK: H03D 1/00

Značky: demodulaci, signálu, kvadraturní, zapojení, čtyřfázovou

Text:

...je dále popsán pomocí výkresu. Vstupní svorka § je přtpojena na signálové vstupy prvního a druhého modulátoru l, g a vstup invertoru 2, jehož výstup je připojen na signálové vstupy třetího a čtvrtého modulátoru Q, 3. Výstupy prvního a třetího modulátoru l, 1 jsou připojeny do prvního součtového uzlu Q, který je spojen s první výstupní svorkou gl. Výstupy druhého a čtvrtého modulátoru g, 1 jsou připojeny do druhého součtového uzlu, který je...

Zapojení pro měření malých stejnosměrných napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240237

Dátum: 15.06.1987

Autor: Badalová Marta

MPK: H03F 3/387, G01R 19/155, H03D 1/04...

Značky: zapojení, malých, stejnosměrných, napětí, měření

Text:

...51 do prvého vstupu integračního analogo-číslicového převodníku 5, jehož druhý výstup je připojen sběrnicí 65 na vstup bloku 6 vyhodnocovacích obvodu, přičemž z bloku 7 řidicich signálů je propojen prvý výstup spojem 71 do tře tího vstupu bloku 1 vstupního přepínače a .druhý výstup spojem 37 do druhého vstupu zesilovačeB s logicky ovládaným ziskem a třetí výstup bloku 7 řidiclch signálu je zapojen spojem 47 do třetího vstupu bloku 4...

Způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237298

Dátum: 01.05.1987

Autor: Krtek Jan

MPK: G01R 29/02, H03D 13/00, G01R 25/00...

Značky: fázového, veličin, způsob, měření, okamžitého, posunu, n-fázových

Zhrnutie / Anotácia:

Řešením je způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin a zapojení k jeho provádění. Způsob měření je vhodný zejména pro veličiny nesinusového průběhu s proměnnou nebo malou úhlovou rychlostí. Podstata způsobu spočívá v tom, že každou z obou porovnávaných vícefázových veličin je amplitudově modulován pomocný N-fázový signál s nosným kmitočtem, přičemž amplitudová modulace je provedena s jedním postranním pásmem, načež je...

Zapojení demodulátoru amplitudového impulsově modulovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249272

Dátum: 12.03.1987

Autor: Mach Jan

MPK: H03D 1/18

Značky: demodulátoru, modulovaného, amplitudového, impulsově, signálu, zapojení

Text:

...svorce 1.Třetí výstupní svorka § je dále přes kolektorový odpor lg spojena s kolektorem prvního tranzistoru l, dále přes odpor kolektorový lg s kolektorem druhého tranzistoru g a bází třetího tranzistoru 3, konečně přes kolektorový odpor gg s kolektorem třetího tranzistoru 1. který je zároveň spojen s první výstupní svorkou §. První výstupní svorka É je také přes sériovou kombinaci vazebního odporu 3 a druhého vazebního kondenzátoru lg...

Zapojení amplitudového okénkového diskriminátoru pro spektrometrii záření gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 230373

Dátum: 15.11.1986

Autor: Ryba Jiří

MPK: H03D 3/06

Značky: spektrometrii, okénkového, záření, amplitudového, zapojení, diskriminátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení amplitudového okénkového diskriminátoru pro spektrometrii záření gama, obsahující dva amplitudové diskriminátory, jejichž vstupy jsou spájeny se vstupní svorkou amplitudového okénkového diskriminátoru, dále paměťový klopný obvod, časovací obvod a součinové hradlo, vyznačené tím, že výstup horního diskriminátoru (3) je připojen na nulovací vstup (5) paměťového klopného obvodu (4) a výstup dolního diskriminátoru (2) je připojen jednak na...