H03C

Zapojenie pre galvanické oddelenie elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260368

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hliničan Vladimír, Rafaj Michal

MPK: H03C 1/62

Značky: elektrického, oddelenie, galvanické, zapojenie, signálu

Text:

...všetky signály zúčastnäné na. prenose sú navzájom galvanicky oddelené. Zapojenie pre galvanicky oddelený prenos elektrického slgnálu podľa vynálezu umožňuje budit zniiešavače vysokou frekvenciou, ktorá môže dosahovať rádove stovky MI-Iz. Vysoká budiaca frekvencia umožňuje technickú realizáciu väzobných transformátorov, ktoré zabezpečujú aj galvanické oddelenie vstup od výstupu. Umiestneniezmiešavacich diód V jednom puzdre minimalizuje vplyv...

Zariadenie na riadenie výkonu nosnej vlny amplitúdovo modulovaných vysielačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279226

Dátum: 06.11.1996

Autor: Červený František

MPK: H03C 1/62

Značky: zariadenie, vysielačov, riadenie, nosnej, výkonu, amplitúdovo, modulovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo signálového procesora (1), ktorý je prostredníctvom zbernice prepojený s pamäťami (2) RAM, pamäťou (3) EPROM, obvodom (6) predvoľby, číslicovo-analógovým prevodníkom (5), na ktorý je zapojený jednosmerný zosilňovač (10) a s obvodom (7) na vyvolanie resetu. Sériovým kanálom je na signálny procesor (1) pripojený kodér/dekodér (4), pričom na signálny procesor (1) sú zapojené vstupné obvody (8) a výstupný zosilňovač (9).

Vysokofrekvenčný MSV zmiešavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278699

Dátum: 11.07.1995

Autori: Keszegh Ľudovít, Češkovič Rudolf, Hyben Peter, Kaboš Pavel

MPK: H03C 1/02, H03K 7/02, H03K 7/00...

Značky: vysokofrekvenčný, zmiešavač

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vysokofrekvenčného MSV zmiešavača, pozostávajúceho z dielektrického substrátu, na ktorom je z jednej strany vytvorený budiaci mikropásikový menič magnetostatických vĺn, pričom druhá strana substrátu je pokrytá vodivou vrstvou, je, že na dielektrickom substráte (1) pozdĺž budiaceho meniča (2) je súmerne, v tvare jednoduchého meandra, vytvorené modulačné mikropásikové vedenie (4), prepojené nad budiacim meničom (2), a na oblasti...

Zariadenie na riadenie výkonu nosnej vlny amplitúdovo modulovaných vysielačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 758

Dátum: 08.03.1995

Autor: Červený František

MPK: H03C 1/62

Značky: výkonu, amplitúdovo, zariadenie, modulovaných, riadenie, vysielačov, nosnej

Text:

...riadiaceho napätia od modulačného je daná programom. V tomto pripade si uživateľ môže sám určiť proporcionalitu riadenia. Od veľkostiriadenia závisí aj Šetrenie elektrickej energie.Prehľad obrázkov na výkreseNavrhované riešenie bude bližšie vysvetlené pomocouobrázku, na ktorom je uvedená bloková schéma zariadenia.Zariadenie na riadenie výkonu nosnej vlny amplitúdovo modulovaných vysielačov pozostáva zo signálového procesora 1, ktorý je...

Vynálezy kategórie «H03C» v ZSSR.

Zapojení modulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 273357

Dátum: 12.03.1991

Autor: Suchánek Petr

MPK: H03C 1/54

Značky: zapojení, modulátoru

Modulátor s jedním postranním pásmem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269977

Dátum: 14.05.1990

Autor: Gautschi Max

MPK: H03C 3/38

Značky: modulátor, postranním, pásmem, jedním

Text:

...na druhou, tyto mocniny se sčítají a ze součtu mocnin se zjišřují kořeny, resp. zjištuje odmocnina, takže na výstupu amplitudového sumátoru 8 a současně na prvním výstupu 9 modulátoru 1 s jedním postranním pásmem je k dispozici modulátorový amplitudový signál Z(t) lX 2(T)Y 2(t 1,který nevykazuje fázový podíl.Součtový signál lg je dále přiváděn jednak přímo spínacímu kontaktu igcyklického spínačel§ a jednak prostřednictvím invertoru lg...

Zapojenie jednopásmového amplitúdového modulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 262781

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H03C 1/52

Značky: modulátora, zapojenie, amplitudového, jednopásmového

Text:

...spojeným so štvrtým vstupom sčítavacieho obvodu 7, zo sčitavacieho obvodu 7 s výstupom spojeným s výstupnou svorkou B.Na vysokofrekvenčný vstup prvého modulátora 3 sa privádza sínusový signál z výstupu zdroja 1 nosného signálu, pričom na modulačný vstup prvého modulátora 3 sa privádza sínusový signál z výstupu zdroja modulačného signálu 2. Na výstupe prvého modulátora 3 vznikajú sínusový priebeh nosného signálu, kladný kosínusový priebeh...

Zapojení modulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245248

Dátum: 01.07.1988

Autor: Paszkowski Jerzy

MPK: H03C 1/36

Značky: zapojení, modulátoru

Text:

...modulátorů lze realizovat modulační proces odpovídající násobení obecného signálu sinusovým průběhem při obou polaritách vstupního napětí v širokém rozsahu zpracovávaných amplitud signálu. Nový a vyšší účinek lze také spatřo vat v jednoduché realizaci.Na připojeném výkrese je schematicky znázorněn príklad zapojení modulátoru podle vynálezu. Vstupní svorka 1 je připojena na první vstup základního modulátoru g a zároveň naj první vstupy...

Zapojení amplitudově modulovaných rozhlasových vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254414

Dátum: 15.01.1988

Autor: Gregora Pavel

MPK: H03C 1/62

Značky: modulovaných, vysílačů, amplitudové, zapojení, rozhlasových

Text:

...podle vynárleztl, jehož podstata spočíva v tom, že k modulačnímu vstupu modulátortí je svým výstupem připojena zpožďovací linka a k řídicímu vstupu hlavního usměrňovače je přes řídící obvody hlavního usmčrňovače svým výstupem připojen regulátor nosné, k jehož vstupu, který je spojen se vstupeín zpožďovací linky, je připojen přívod modulačního signálu.Hlavní výhoda zapojení podle vynálezu spočíva v tom,proti dosud známým řešením...

Zapojení pro kvadraturní čtyřfázovou modulaci signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253509

Dátum: 12.11.1987

Autori: Klier Emanuel, Novotný Vladimír

MPK: H03C 1/52

Značky: čtyřfázovou, kvadraturní, zapojení, signálu, modulací

Text:

...vstupy sumátoru 2. Výstupy třetího a čtvrtého modulátoru 1, § jsou připojeny na invertující vstupy sumátoru 3. Výstup sumátoru 2 je připojen na výstupní svorku lg zapojení. Vstupy nosných vln modulátorů Q, Q, 1, § jsou připojeny na jednotlivé výstupy nosných vln časovacího obvodu ll. Na obr. 2 jsou před vstupy třetího a čtvrtého modulátoru 1, g předřazeny invertory §, 5. Výstupy třetího a čtvrtého modulátoru 1, § jsou v tomto případě...

Zapojení budícího stupně třídy “D”

Načítavanie...

Číslo patentu: 246240

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ivašina Jevgenij Niktarjevie, Simonov Viktor Porfirjevie

MPK: H03C 1/38, H03K 7/02

Značky: budicího, třídy, stupně, zapojení

Text:

...je spatřován v rychlém spínání velkých proudů a udržení provozního napětí v rozepnutém stavu, přičemž odpadá nutnost používání derivačního transformátoru.zapojení budicího stupně podle vynálezu bude dále vysvětleno na příkladu u připojeného schématu.Spínačem § je připojen jeden ze dvou zdrojů napětí gl, gz na odporový zesilovač s prvním polovodičovým spinačem lg, rezistorem 1, první pojistkou a druhým polovodičovým spínačem ll Paralelně...

Zapojení pro generování přeladitelného harmonického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246163

Dátum: 15.09.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: H03C 3/06

Značky: generování, zapojení, harmonického, přeladitelného, signálu

Text:

...z děličky A kmitočtu je připojen na druhý vstup přepínače § na jehož třetí vstup je připojen výstup ze zesilovače 2. Výstup z prepínače á je připojen na vstup integrátoru 1 jehož výstup je spojen přes tverovací obvod g na výstupní svorku 2. Provádíme-li, v systému znázorněném na obr. 1,signál ze zdroje L ovládacího napětí na napätím řízený generátor g mění se v závislosti na velikosti tohoto napětí kmitočet výstupního signálu, který může...

Zapojení pro zlepšení slyšitelnosti amplitudově modulovaných vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241156

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hetflejš Jioí, Reiss Jioí

MPK: H03C 1/00

Značky: zapojení, amplitudové, modulovaných, zlepšení, vysílačů, slyšitelnosti

Text:

...jehož výstup je spojen se vstupem druhé dolní propusti a se vstupem součtového členu a nebo, že vstup součtového členu je spojen s výstupem druhé dolní propusti.Přínos vynálezu spočíva ve zjednodušenízapojení podle československého VyIláĺeZLl,A 0 č. 206 804, protože odpadne omezovač a zmenší se harmonické zkreslení procházejícího signálu o úrovních převyšujícíclí jmenovitou úroveň.Na přípojeném výkresu je hlokově zobrazeno zapojení...

Zapojení můstkového modulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237697

Dátum: 01.06.1987

Autor: Skopal Jaromír

MPK: H03C 1/54

Značky: zapojení, můstkového, modulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení můstkového modulátoru vysokofrekvenčního signálu opatřeného symetrickým vstupem vysokofrekvenčního signálu a nejméně jedním modulačním vstupem řeší problém zajištění kvalitní modulace výkonů, s nízkým zkreslením a malým obsahem nežádoucích produktů, s vysokou stabilitou parametrů. Podstata řešení spočívá v tom, že nejméně jedna dvojice sousedících ramen můstku, spojená s modulačním vstupem 3, je v obou ramenech opatřena shodně...

Modulovaný oscilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238808

Dátum: 15.05.1987

Autor: Samek Ernest

MPK: H03C 1/18

Značky: modulovaný, oscilátor

Zhrnutie / Anotácia:

Modulovaný oscilátor vyznačený tým, že na každý prívod primárneho vinutia výstupného transformátora sú pripojené jedna trioda a antiparalelne jeden tyristor. Možné obory využitia sú napríklad zváračky v ochrannej atmosfére, zdroje pre plazmové rezanie a zváranie, zariadenia pre indukčný ohrev.

Zapojení kmitočtového modulátoru pro reaktanční snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239475

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hűbner Pavel

MPK: H03C 3/12

Značky: snímače, reaktanční, kmitočtového, zapojení, modulátoru

Text:

...druhým kondanzitorem m, e kmitočet určující reektanoe 5, je tvořeno .první indukční cívkou u. První zpčtnovezehní reaktance 3 podle tratí alternatívy provedení vynilesu je tvořeno tretí indukmí cívkou až, čtvrtou indukční cívkou ü a vodjemnou indukčností lll mezi nimi, přičemž jeden konec třetí indukční oívký až je připojen na výstup zesilovače á a její opačný konec je pŕipojen na jeho vstup-výstup n. Druhú zpčtnovazební reaktance 4 je...

Hlídač pauzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238065

Dátum: 01.04.1987

Autor: Círman Lubomír

MPK: H03C 1/36

Značky: pauzy, hlídač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je hlídání poruchového snížení úrovně proměnlivé modulace s rozlišením mezi běžným poklesem pod stanovenou mez a poklesem při poruchovém stavu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přivedeme-li na vstupní kondezátor Cl modulaci zvuku, nabije se již po několika impulsech kondenzátor C2 přes diodu D a tranzistor Tl na plné napětí zdroje a přes T2 se toto napětí převede na výstupní odpor R. Výstupní obvod může mít přitom velkou...

Zapojení špičkového modulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248413

Dátum: 12.02.1987

Autor: Romler Jaroslav

MPK: H03C 1/36

Značky: špičkového, modulátoru, zapojení

Text:

...rezistor k řídící elektrodě regulačního členu a zápornému pőlu druhého zdroje, jehož kladný pől je připojen přes první rezistor k řídící elektrodě regulačního členu, jehož základní elektroda je připojena k výstupu špičkového modulátoŕu. Vyšší účinek zapojení špičkového modulátoru ve srovnání s dosavadním stavem techniky spočíva v jednoduchosti budícího stupně, kde je možno použít pro regulační člen tranzistorů řízených polem s normálními...

Zapojení pro přímou kmitočtovou modulaci sínusového oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232866

Dátum: 01.01.1987

Autor: Moskala František

MPK: H03C 3/00

Značky: zapojení, přímou, modulací, kmitočtovou, oscilátoru, sínusového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru elektroniky. Týká se zapojení pro přímou kmitočtovou modulaci sinusového oscilátoru, zejména vhodné pro přenosové systémy pracující v prostředích a nebezpečím výbuchu v hlubinných dolech. Podstata spočívá v tom, že dvě diferenciální dvojice tranzistorů jsou napojeny na symetrický rezonanční, obvod a zpětná vazba je uzavřena přes dvojitý diferenciální fázovací článek. Vynálezu lze a výhodou také využít v oboru chemie a...

Zapojení zdroje pomocného signálu pro kontrolu činnosti přijímače i vysílače jedné stanice duplexního mikrovlnného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231934

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mikolášková Marie, Vodička Ivan

MPK: H03C 1/00

Značky: pomocného, stanice, kontrolu, prijímače, mikrovlnného, jedné, činnosti, zapojení, duplexního, vysílače, zdroje, signálu, spoje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zdroje pomocného signálu pro kontrolu činnosti přijímače a vysílače jedné stanice duplexního mikrovlnného spoje. Zdroj sestává z mikrovlnného amplitudového modulátoru s PIN diodou, přesazovacího oscilátoru a směrového odbočného členu. Nízkofrekvenční vstup mikrovlnného amplitudového modulátoru je připojen k výstupu přesazovacího oscilátoru a společný vysokofrekvenční vstup a výstup modulovaného signálu mikrovlnného amplitudového...