H03B

Generátor impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3335

Dátum: 06.11.2002

Autor: Szloszjár Ladislav

MPK: H03B 5/20

Značky: impulzov, generátor

Text:

...rezistorom,indukčnou cievkou a kondenzátorom. Podstatné je, že generátor impulzov je ľahko preladiteľný cez infrazvukové spektrum až do ultrazvukového spektra.Generátor impulzov s touto vlastnosťou je veľmi dobrepoužiteľný ako skúšobný generátor pre široké spektrum.Generátor impulzov sa dá podľa potreby ľahkoZapojenie znázornené na výkrese sa skladá z cievky L, z elektrolytického kondenzátora QL, z tranzistora 1 L, z tranzistora l , z...

Oscilátor a integrovaný obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10408

Dátum: 06.09.2002

Autor: Mattisson Sven

MPK: H03B 5/36

Značky: integrovaný, oscilátor, obvod

Text:

...Preto je oscilátor náchylný na zvýšenie rušeniaz kremíkového substrátu integrovaného obvodu. Navyše, často súrezonančné časti obvodu oscilátora umiestnené mimo integrovaného obvodu ( t.j. mimo integrovaného balenia obvodu ), je oscilátor tiež náchylný na zvýšenie rušenia prepojovacích vodičov a zakončení. Samozrejme je obvod veľmi stabilný a do istej miery je schopný potlačiť rušenie, ale pokiaľ sú požiadavky veľmi prísne, je redukcia...

Zmiešavací obvod na potlačenie zrkadlového kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 362

Dátum: 19.07.2002

Autori: Jovenin Fabrice, Canard David

MPK: H03B 21/00, H03D 7/00

Značky: kmitočtu, zrkadlového, obvod, zmiešavací, potlačenie

Text:

...0, pre ktoré platíNa potlačenie jedného z dvoch kmitočtov je ešte nutné použiť nízkofrekvenčný filter2 §(obr. 5) na odstránenie najnižšieho kmitočtu, čo predpokladá, aby obidva kmitočtyzískané pred filtrovaním boli od seba veľmi vzdialené a teda deliaci pomer Div bol veľký.Prítomnosť takéhoto filtra V obvode predstavuje nevýhody týkajúce sa interferencií so vstupným signálom.Okrem už uvedených riešení bol tiež použitý numerický delič kmitočtu....

Zapojenie oscilátora s transformáciou a kompenzáciou stratovej vodivosti rezonátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279790

Dátum: 12.03.1999

Autor: Malý Petr

MPK: H03B 5/04, H03K 3/011, H03B 5/00...

Značky: kompenzáciou, rezonátora, vodivosti, transformáciou, stratovej, oscilátora, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na druhú svorku (12) indukčno-kapacitného rezonátora (1) je pripojená výstupná svorka (31) konvertora (3) kapacita - vodivosť. Prvá svorka (11) indukčno - kapacitného paralelného rezonátora (1) je pripojená na vstupnú svorku (21) konvertora (2) vodivosť - kapacita. Výstupná svorka (22) konvertora (2) vodivosť - kapacita je pripojená na prvú svorku (41) syntetického kapacitora (4). Druhá svorka (42) syntetického kapacitora (4) je pripojená na...

Zapojenie bezinduktorového generátora harmonického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278160

Dátum: 07.02.1996

Autor: Malý Petr

MPK: H03B 5/08, H03B 5/12

Značky: signálu, generátora, harmonického, bezinduktorového, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z mutátora (5) transformujúceho kapacitu na dvojnú kapacitu. Medzi rezonančnú svorku (1) a zemniacu svorku (2) mutátora (5) transformujúceho kapacitu na dvojnú kapacitu je pripojený rezistor (R). Zemniaca svorka (2) mutátora (5) transformujúceho kapacitu na dvojnú kapacitu je pripojená na zemniacu svorku (3). Výstup (Uvýst) je medzi výstupnou svorkou (4) mutátora (5) transformujúceho kapacitu na dvojnú kapacitu a zemniacou svorkou (3).

Vynálezy kategórie «H03B» v ZSSR.

Zapojenie štartovacieho obvodu pre meniče napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278784

Dátum: 11.07.1995

Autor: Štofka Marian

MPK: H03B 5/00

Značky: zapojenie, napätia, měniče, obvodů, štartovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Prvá vstupná svorka (A) je spojená cez (R1) s riadiacou elektródou a cez (R4) so zbernou elektródou (T1). Zdrojová elektróda je spojená s anódou (D1), katódou (D4) a katódou (ZD1). Riadiaca elektróda (T1) je spojená s katódou (ZD3), ktorej anóda je spolu s anódou (D4) spojená s kolektorom (T2). Emitor (T2) je cez (R2) spojený s bázou (T2), pričom báza (T2) je spojená s anódou (ZD1) a zároveň cez (R3) s anódou (ZD2). Katóda (ZD2) je spojená s...

Zdroj látkovej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 375

Dátum: 06.04.1994

Autor: Rolak Štefan

MPK: H03B 21/00

Značky: látkovej, zdroj

Text:

...tak, že sú navzájom posunuté 0 uhol 2 /7. Uscilačný obvod 2 je vytvorený sériovým zapojením troch indukčných cievok l, 1 a 4 a kondenzátorom 2.Oscilačný obvod ll je vytvorený sériovým zapojením štyroch indukčných cievok 6, 8, 2 a lga kondenzátorom 7.Takto vytvorené zariadenie umiestnené v magnetickom poli dosahuje dve rovnovážne polohy. Prvá je dosiahnutá vtedy, ak je zariadenie voči vonkajšiemu magnetickému poľu v pokoji, druhá...

Zapojenie signalizačného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 29

Dátum: 07.07.1993

Autor: Jiránek Břetislav

MPK: H03B 21/00, B60Q 5/00

Značky: zapojenie, obvodů, signalizačného

Text:

...navzájem paralelně dvě seriové kombinace omezovacích odporů a zenerových diod BÄLZQL a Bg zpgiggg. První omezovací odpor B omezuje proud první zenerovou diodou Z 9 a napájí stabilizovaným napětím o velikosti 11 voltü generátor L (viz obr.1) signalizačních a modulačního kmitočtu. tvořený prvním integrovaným obvodem Lgl. a transistory I 1 g bloku Q teplotní stabilizaoe a modulace. Druhý omezovací odpor EQ omezuje proud v serid zapojenými...

Zapojení oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 277249

Dátum: 16.12.1992

Autor: Babík Zdeněk

MPK: H03B 5/04

Značky: zapojení, oscilátoru

Kmitočtový syntetizér

Načítavanie...

Číslo patentu: 272287

Dátum: 15.01.1991

Autor: Nikiforov Vladimir

MPK: H03B 19/00

Značky: kmitočtový, syntetizér

Generátor sinusoidových kmitů s termo nezávislou amplitudou a krátkou dobou stanovení kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268755

Dátum: 11.04.1990

Autori: Reinelt Gabriele, Löwis Of Menar Richard

MPK: H03B 5/12

Značky: sinusoidových, dobou, termo, kmitů, nezávislou, krátkou, generátor, stanovení, amplitúdou

Text:

...canun YCTQMBBMMBBĽTCH xmnaemam aMnAMTyna na nuxone. K nonUxMTenuHoMy Bxony ycwnmvenn V nonxnnweu mnpenanmnmmň qauToTy L/Ľ - Koneóareąbnuň KoHTyp. UdpaTHan cnasb 0 cymecTBnseTcn UT uuxona V names nucAenmuaTcnnHme mxnnueume ucrpeuno oknnueuuux amnnoa VD 1 M VD 2 M CDnPUTMBAüHMüR 5 Takxm K nUnuxMTenbnmMy Bxony V. Hepea R 4 Uóa nwona VD 1 M VD 2 npenBapMTenbHo cneu.Hua nonycknon Hannaaaenmm. c nonomoo R 3 nocronnuoe nanpnxenme na auxone...

Kruhový vyvážený širokopásmový směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 265970

Dátum: 14.11.1989

Autori: Macháček Milan, Kvapil Vladimír

MPK: H03B 21/01

Značky: širokopásmový, kruhový, směšovač, vyvážený

Text:

...izolace mezi vstupy a výstupem jsou srovnatelné se směšovači nejvyšší kvalitatívní třídy, určenými pro měřĺcí účely a V oblasti směšovaoích ztrát je dosahováno hodnot dokonce nižších. Zemnící pásek dokonale uzemňuje všechny místa propojená na zemní potenciál a zabraňuje tím vzniku parazitních vazeb mezi vstupya výstupem. Společným účinkem uspořádání jednotlivých dílů směšovače je dosažení vysokých technických parametrů V celém...

Oscilátor s rotátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263651

Dátum: 11.04.1989

Autori: Laipert Miloš, Moos Petr, Trnka Josef

MPK: H03B 5/08

Značky: rotátorem, oscilátor

Text:

...31. Dale je k tomuto vstupu operač ního zesilovače 91 připojen jeden konec druhého odporu 52, jeho druhý konec je spojen e výstupní svorkou g rotátoru gg a mezi tento vstup operačního zesilovače gg a jeho výstupje zapojen třetí odpor 33. Mezi druhý vstup operačního zesilovače Q a jeho výstup je zapojen čtvrtý odpor 3. a mezi tento druhý vstup a vstalný uzel Q rotatoru gg je płipojen proměnnýodpor 55. Vztažný uzel Q je zároveň první výstupní...

Kmitočtově stabilní mikrovlnný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262738

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vodička Ivan

MPK: H03B 9/12, H03K 3/357

Značky: stabilní, mikrovlnný, generátor, kmitočtově

Text:

...dále pdpsán se zřetelem k příkladovým provedením, kde na obr. 1 je řez generátorem s ústím podkritic~262 735 kého vlnovodu do středu dna rezonátoru a v obr. 2 totéž uspo řádání v kolmém osovém řezu, zatím co v obr. 3 je znázornčno vyústění ve stěně a v obr. 4 kolmý osový řez tohoto uspořádání.Konstrukce stabilního mikrovlnného generátoru podle vynálezu je znázorněna v osovém řezu A-A například v obr. 1,kde do siředu dna dutinového rezonátoru ł...

Zapojenie na vytvorenie dvoch striedavých elektrických napätí s konštantným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262617

Dátum: 14.03.1989

Autor: Grňo Ladislav

MPK: H03B 27/00

Značky: pomerom, striedavých, napätí, zapojenie, konštantným, dvoch, vytvorenie, elektrických

Text:

...vstupná svorka g je spojená s prvým vstupom druhého sumátora §§, ktorého výstup je spojený s druhou výstupnou svorkou gg, pričom signálcvý vstup riadeného usmerňovača g§~je cez prvú impedanciu 55 spojený s prvou výstupnou svorkou QA a cez druhú impedanciu gg s druhou výstupnou svorkou gg a referenčný vstup riadeneho usmerňovačą gg je spojený s prvou výstupnou svorkou gg a prvý výstup riadeného usmerňovača gg je spojený s riadiacim vstupom...

Zapojení zdroje lineárně proměnného kmitočtu s časem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261719

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mejta František

MPK: H03B 5/00

Značky: zapojení, kmitočtu, lineárně, zdroje, proměnného, časem

Text:

...děliče łg kmitočtu a na první vstup prvního čítače 3, jehož druhý vstup je současně připojen na druhý vstup prvního fázového závěsu g a na výstup prvního komparàtoru §, jehož první vstupy jsou připojeny na výstupy prvního čítače 5, druhé vstupy prvního komparátoru § jsou připojeny na výstupy druhého čítače Q. jehož první vstupy jsou připojeny na výstupy prvního přepinače Z, jehož vstupy jsou uzemněny, výstup druhého fázového závěsu g je...

Oscilátor RC s širokým rozsahem přeladění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260856

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hájek Karel

MPK: H03B 5/02

Značky: oscilátor, širokým, rozsahem, přeladění

Text:

...je tvořen operačním zesilo 260856íačeinížlhík uěmužje připojen v jedné smyčce zpětné vazbyplynule laditelný člá nek 1 RC tvaru přemostěiíé T a v druhé ismyčce zpětné vazby Ťizený nelineární dělič napětí 3 bez linearizačních prvků, který je řízeni-qb.QdBl 14 pro řízení nelineáriíího dělíčenapětí 3. Princíp funkce vyplývá ze zpětnovazební teorie oscílátorů, kdy plynule laditelný článek 1 RC tvaru přemostěné í je selektivním zpětnovazebním...

Generátor zložky napätia pre vytvorenie vektorov a bodov na zariadeniach zobrazujúcich v pravouhlej súradnicovej sústave

Načítavanie...

Číslo patentu: 260780

Dátum: 12.01.1989

Autor: Janičina Milan

MPK: H03B 28/00

Značky: zložky, vytvorenie, zobrazujúcich, súradnicovej, bodov, sústave, vektorov, zariadeniach, napätia, generátor, pravouhlej

Text:

...16 so zemnou svorkou 29, pričom jeho riadiaci vstup je spojený s prvým výstupom druhých budiactch a kompenzačných obvodov 15, ktorých vstup je spojený s tretím vstupom 3 zapojenia generátora. Riadiace vstupy tretieho 17 a štvrtého spínaša 21 sú spojené s tretím výstupom tretích budiacich .a kompenzačných obvodovlll, ktorých vstup je spojený so štvrtým vstupom 4 zapojenia generátor-a.K poslednej časti 12 deleného integratiného odporu 9,...

Přeladitelný RC oscilátor pro velmi nízké kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259718

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: H03B 28/00

Značky: velmi, nízké, kmitočty, oscilátor, přeladitelný

Text:

...amplitudy musí být podstatné pomalejší,je použití normálních generátorů RC pro kmitočty nižší než 1 Hz velmi problematické. Proto je ąpro velmi nízké kmitočty využíván princip pilovêho generátoru s tvarovacím obvodom. Ovšem zde je obtížné dosáhnout harmonické zkreslení pod jedno procento.výše uvedené nedostatky řeší nový typ oscilátoru RC, který vychází z »obvodu vyivořeného spojením přelanditelného aktivního filtru RC a nelineárního...

Oscilátor RC

Načítavanie...

Číslo patentu: 258960

Dátum: 16.09.1988

Autor: Sýkora Rudolf

MPK: H03B 28/00

Značky: oscilátor

Text:

...1 a druhým odporem § spolu s kondenzátorem Q a proměnným odporem 2, a regulačním obvodem pro stabilizaci amplitudy kmitů lg, jehož vstup je připojen k výstupu prvního nebo druhého zesilovače. 4Pro přenos rozdílového zesilovače a fázového posouvače. kde RM je hodnota odporu první impedance 1GM je hodnota kapacity druhé impedance 2 R je hodnota proměnného odporu ŽC je hodnota kapacity kondenzatoru QA je hodnota přenosu pomooného obvodu 2 U 4...

Zapojenie pre generovanie harmonických kmitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258662

Dátum: 16.09.1988

Autor: Babirád Josef

MPK: H03B 5/26

Značky: generovanie, harmonických, zapojenie, kmitov

Text:

...napätia frekvencie. Zapojenie je jednoduchšie, spolñajhlivejšie a nevyžaduje potrebu použitia .analógových násobičiek.j schematicky znázornená blokové zapojeniepre generovanie harmonických kmitov, nia obr. 2 je znázornená premena trojuholníkovéh-o signálu na harmonický signál v. závislosti od použitého funkčného Ineniča, na obr. 3 je znázornená závislosť tvaru harmonickej funkcie na skokovoim riadiacom napätí bez zapojenia bloku analógových...

Zapojení elektricky přelaďovaného generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247213

Dátum: 01.08.1988

Autor: Morávek Josef

MPK: H03B 5/42

Značky: generátoru, zapojení, přelaďovaného, elektricky

Text:

...výkresu je znázorněn příklad zapojení elektricky přeladovaného generátoru podle vynálezu.Zapojení sestává z vstupní svorky l, na kterou je přiváděno ovládací napětí a je spojena přes první odpor R 1 jednak s první elektrodou prvního varikapu V 1 a jednak přešprvní oddělovací kondenzátor C na výstupní švbrku 5. Výstupní svorka je zároveň přes první Íšdící kondenzátor Cl připojena na druhou elektrodu prvního varikapu V 1, která...

Zapojení programovatelného generátoru nelineární časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246355

Dátum: 01.08.1988

Autor: Krejsa Otakar

MPK: H03B 19/00

Značky: základný, zapojení, časově, nelineární, generátoru, programovatelného

Text:

...logiky.âl vpřed - zpět čítače převodníku Ě, na druhý vstup logiky 31 vpřed - zpět čítače převodniku Ě je připojen druhý výstup paměti frekvençí lg typu ROM. Třetí výstup paměti frek 246 355vencí 1 ä typu ROM je přípojen na nastavovací vstupy bínárního čítače E 3 čítače převodníku 3. Sběrnícový výstup bínárního čítače 33 je přípojen na vstup dígítálně analogového převodníku Š,jehož analogovým výstupem je nelíneární časová základna.Podle obr. 2,...

Zapojení krystalového oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243998

Dátum: 01.07.1988

Autor: Arndt Friedrich

MPK: H03B 5/00

Značky: oscilátoru, zapojení, krystalového

Text:

...a krystalu pouze čtyři odpory a jeden kondenzátor s běžnými výrobními tolerancemi.Vynález je podrobněji vysvětlen na pripojených výkveggdml kde na obr. 1 je příklad zapojení oscilétoru podle vynálezu a na obr. 2 je príklad zapojení oscilátoru s omezovacím odporemzapojení podle obr. l sestává ze dvou tranzistorů, čtyř odporů, jednoho krystalu a jednoho kondenzátoru První tranzistor l je připojen emitorem přímo k druhému polu napájecího...

Zapojení pro stabilizaci kmitočtu oscilátoru vysokofrekvenčních generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242630

Dátum: 01.05.1988

Autor: Bieánek Bedoich

MPK: H03B 5/08

Značky: vysokofrekvenčních, zapojení, kmitočtu, oscilátoru, stabilizaci, generátoru

Text:

...členem zapojení podle vynálezu je frekvenční závěs,Ktorý je tvořen ze dvou křemíkových tranzistorů NPN a PNP a integrovaného obvodu označovaného MAA 435. Oscilátor je řízen varikapem a monotónní změna kmitočtu je zajištěną členem RC. Integrovaný obvod MAA 435 plní funkcí amplitudového-detektoru, zesilovače a přepínače s časovým zpožděním.5Frekvenční závěs l je tvořen dvěma tranzistory lg a gg a integrovaným obvodom Q, ktorý je...

Číslicový syntezátor kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256872

Dátum: 15.04.1988

Autor: Štork Milan

MPK: H03B 21/02

Značky: kmitočtu, syntezátor, číslicový

Text:

...řízení přednastavení čítače 3 čítajícího dolů, dále pak na děličku 1 frekvence.Vstupní pulzy o frekvenci fi jsou přivedeny na vstupní obvod l, který vždy bud na nástupní, nebo odcházející hrane generuje krátký pulz, který je veden jednak na řídící vstup registru 3 a umožňuje tak do registru Q zápis čísla, které je na datových Vstupech registru Q. Dále je tento pulz ze vstupního obvodu ł veden na nulovací vstup ćítače g čítajícího nahoru,...

Zapojení RC oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246475

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jiskra Miloslav

MPK: H03B 19/00

Značky: oscilátoru, zapojení

Text:

...na prvním schémetu je uvedeno principiální schéma predmetného zapojení a na druhém je konłkrétní příklad zapojení RC oscilátoru.K napětovému zdroji 1 jsou přípojeny první a třetí odpor 3 a 5, přičemž kondenzátor 2 je připojen jedním vývodem mezi prv-ní odpor 3 a druhý odpor 4. Na svorku GX rozpínacího kontaktu a na svorku CY zapínaoího kontaktu multiplexeru B jsoupřipłojeny třetí odpor 5 a druhý odpor 4, na adresový vstup c multiplexerem ü je...

Zapojení polovodičového výkonového vysokofrekvenčního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242436

Dátum: 01.12.1987

Autori: Movean Nikolaj Ivanovie, Berger Friedrich, Lucas Klaus

MPK: H03B 5/04

Značky: zapojení, polovodičového, vysokofrekvenčního, generátoru, výkonového

Text:

...zjištění tohoto stavu a přes výstup signalizace proudového omezení zabezpečí snížení napájecího napätí generâtoru. Použitím galvanického oddělení v obvodech zatčžovaoí impedanoe a budíoího oscilátoru může být generátor napájený přímo usmčrněným sítovým napätím, čím se odstraní nutnost rozměrného sítového transformâtoru a galvanioká oddělení Je možná zabezpečiť například vysokofrekvenčními transformátory podstatne menších rozměrů,Na...

Násobič kmitočtu pro centimetrová a milimetrová pásma

Načítavanie...

Číslo patentu: 242410

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tomanová Alena

MPK: H03B 19/10

Značky: centimetrová, násobič, pásma, milimetrová, kmitočtu

Text:

...potlačení nežádoucích harmonických na výstupu menší než rozměry náaobičü konetruovanýcä na základě známých řešení. Další výhodou je, že ho lze realizovat v jednom kroku Na rozdíl od známých řešení, která vyžadují experimentování při nastavování násohiče je nastavení násobiče podle vynálezu jednoduché a snadné. Na rozdíl od známých řešení, kde projevy hystereze a výskyt parazitních signálů byly častým jevem, dosahuje se v náeobiči podle...