H02P 7/63

Frekvenčný menič na prevádzku asynchrónneho trojfázového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283106

Dátum: 27.12.2002

Autor: Willers Frank

MPK: H02M 7/527, H02P 5/41, H02P 7/63...

Značky: prevádzku, asynchrónneho, trojfázového, měnič, motora, frekvenčný

Zhrnutie / Anotácia:

Frekvenčný menič s riadiacim členom (19) na vyhodnocovanie signálov modulovaných šírkou pulzov a na ich ďalšie vedenie k jednotlivým výkonovým polovodičovým ventilom sa podľa vynálezu získa tak, že na prispôsobovací člen (13) charakteristiky je privedený signál, odpovedajúci zadanej menovitej hodnote bez spätnej väzby, že prispôsobovací člen (13) charakteristiky má zaťažovaciu charakteristiku so zapamätanými hodnotami na zisťovanie riadiacich...

Zapojení pro regulaci asynchronního motoru napájeného řízeným invertorem s vnější komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270780

Dátum: 12.07.1990

Autori: Tresner Jiří, Pavelka Jiří, Jelínek Josef

MPK: H02P 7/42, H02P 7/63

Značky: napájeného, regulaci, motorů, asynchronního, invertorem, zapojení, řízeným, vnější, komutaci

Text:

...k tyristorovému ínvertoru s vnější komutací. Paralelně k asynchronnímu motoru jsou zapojeny kondenzátory.Výhodnost řešení podle vynálezu spočíva v tom, že pro regulaci otáček asynchronního motoru lze použít asynchronní motor s kotvou nakrátko a jednoduchý tyristorový invertor s vnější komutací.Vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, jehož schéma zapojení je znázorněno na výkresu. Na svorky třífázověho...

Zapojenie riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 265757

Dátum: 14.11.1989

Autor: Cisko Jozef

MPK: H02M 7/5395, H02P 7/63

Značky: meniča, riadiacej, tranzistorového, zapojenie, částí

Text:

...g lineárne narastá. Pri prvom vygenerovanom impulze na výstupe prvého komparátora 3 v periöde referenčného signálu nástupné hrana impulzu na výstupe prveho súčinového člena É cez blokovací člen § spôsobí zablokovanie prenosu impulzov cez druhýsučinový člen 1. Zostupná hrana tohto impulzu spôsobí zablokovania prenosu impulzov aj cez prvý súčinový člen 5 Analogická účinnost prehieha, ak v periöde referenčného signálu ako prvý bude...

Zapojenie komparátorov riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 265513

Dátum: 13.10.1989

Autor: Cisko Jozef

MPK: H02P 7/63, H02M 7/5395

Značky: meniča, komparátorov, zapojenie, tranzistorového, riadiacej, částí

Text:

...Ž a lg dostávame na výstupoch Q a § budiacich signálov pravouhlý šírkovo impulzne modulovaný signál, ktorého kladná úroveň je využitá pre budenie jednotlivých vetví meniča. Kladná spätná väzba komparátorov Ě a łâ, ktorá sa vplyvom prvej diödy1 a druhej diódy l§uplatňuje iba pri kladnej polarite výstupných impulzov komparátorov § a l spôsobuje hysteréziu. Generovanie nástupnej hrany výstupného impulzu komparátorov § al v každej perióda...

Zapojenie riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 265512

Dátum: 13.10.1989

Autor: Cisko Jozef

MPK: H02M 7/5395, H02P 7/63

Značky: zapojenie, meniča, riadiacej, tranzistorového, částí

Text:

...kladnej a zápornej polarity 5 výstupným napätím regulátora Ě dostávame na výstupoch komparátorov l a 3 pravouhlý, šírkovo impulzne modulovaný signál. Pretože referenčný signál kladnej polarity má malý posuv do záporných napätových hodnôt a referenčný signál zápornej polarity je tvorený invertovaním signálu kladnej polarity,V oblasti výstupných napätí regulátora blízkych nule sú generované v jednej perióde signály na výstupoch oboch...