H02P 5/50

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 260768

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sidor Karol, Jaško Ján

MPK: H02P 5/50

Značky: vyhodnocovanie, fázového, zapojenie, výstupného, rychlostí, signálu, meniča, uhlovej

Text:

...deliča 5 a zároveň so Vstupom pomocné logiky B. Výstup deličuarýchlostírýstupné jiťna rñera nie sku-5 je spojený so vstupom frekvenčne faxového komp-arátora 2. Na vetru) pomocnej logiky 6 je privedený pomocný in inový signál.. Výstup 5.1 pomocnej logiky ii je spojený so vstupom binárnoho synchrönnehio vratnéh-o čítača 7, na lłgtnrého vstup nastavenia je pripojený druhý Iýstu-p 5.2 z pomocnej logiky ü. Ďalší výstup 8.7 i pomocnej logiky...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245319

Dátum: 15.12.1988

Autori: Ladányi László, Simonyi István

MPK: H02P 5/50

Značky: fázového, zapojenie, uhlovej, rychlostí, závěsu, otáčania, pomocou, vyhodnocovanie, analogového

Text:

...riadeného oscilátora je pripojený na zpätnoväzobný vstup fázového komparátora.Hlavné výhody zapojenia pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlostí otáčania pomocou analógového fázového závesu podľa vynálezu spočívajú v tom, že sa vylúči z regulačnej štruktúry tachodynamo, čím sa minimalizuje pocet použitých snímačov. Dalšou výhodou je použitie fázového meniča ako snímača rýchlosti pre servosystémy pra 4Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244967

Dátum: 15.11.1987

Autori: Rysin Nikolaj Ivanovie, Tchaj Vitalij Sergejevie

MPK: H02P 5/50

Značky: rotora, meniča, veľkosti, pomocou, fázového, rychlostí, závěsu, vyhodnocovanie, otáčania, uhlovej, zapojenie

Text:

...zapojenia podľa predmetu vynálezu je, že súčasne sa získa informáciao rýchlosti V tvare šínkovo modulovaného,čísiicového, impulzneho a analógového signálu. Prevodová charakteristika je lineárna.Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia obvodu pre vyhodn-ocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu zo signálu fazového meniča podľa vynálezu.Zapojenie obvodu pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovej...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252536

Dátum: 17.09.1987

Autori: Gažák Lubomír, Buday Jozef, Sidor Karol, Jaško Ján

MPK: H02P 5/50

Značky: rotora, rychlostí, veľkosti, fázového, otáčania, výstupného, vyhodnocovanie, zapojenie, uhlovej, meniča, signálu

Text:

...podľa predmetu vynálezu je možné jednoducho ovplyvňovať vlastnosti zapojenia, ktoré má vlastnosti regulačného obvodu a súčasne vyžaduje menší počet aktívnych prvkov ako s použitím číslicových obvodov pri súčasnej situácii V súčiastkovej základni V ČSSR.Príklad zapojenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom obrázku.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z zového meniča 1, ktorého výstup je pripojený na vstup fázového komparátora 4,...

Zapojenie pre synchrónny chod rotačných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239822

Dátum: 15.06.1987

Autor: Jaromioský Jaroslav

MPK: H02P 5/50

Značky: strojov, synchrónny, zapojenie, rotačných

Text:

...násobením frekvencie na vstupe kruhových čítačwov, prípadne aj rôznym pomerom počtu značiek na jednotlivých snímačoch, príslušných k hriadeľom jednotlivých rotaičných strojov, číim je umožnené dosiahnut aj pomer otáčok V nie celých číslach.principiálne blokové schémy zapojenia pre synchrrónny chod rotačnýoh strojov. Na obrazku 1 je výstup porovnavuaoieho snímačaS .porovnávacieho rotačnéh-o stroja M spo jený s počítacím vstupom...

Elektrické zapojenie regulovaného pohonu zaťažovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 233210

Dátum: 17.04.1987

Autori: Jelínek Josef, Vieska Ján

MPK: H02P 5/50

Značky: zariadenia, zaťažovacieho, zapojenie, regulovaného, pohonů, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši elektrické zapojenie regulovaného pohonu zaťažovacieho zariadenia, napr. zaťažovacieho zariadenia kruhovej skúšobnej dráhy na testovanie vozovkových konštrukcií, zabezpečujúce zhodnosť otáčok regulovaných hnacích jednosmenných motorov všetkých vozidiel zariadenia v každom okamihu prevádzky a zvlášť vysoké nároky na dynamiku. Podstatou vynálezu je, že hnacie jednosmerné motory všetkých vozidiel zariadenia majú paralelne zapojené...

Zapojení pro regulaci stavových veličin elektrického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229813

Dátum: 15.09.1986

Autor: Anderle Vladislav

MPK: H02P 5/50

Značky: elektrického, regulaci, pohonů, stavových, veličin, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci stavových veličin elektrického pohonu sestávající z komutačního členu, odchylkového členu, odchylkového zesilovače, řiditelného omezovače, omezovače úrovně první derivace, části s řiditelnou úrovní první, druhé a třetí derivace a výstupního integrátoru vyznačené tím, že výstup (13) odchylkového členu (1) je připojen na první vstup (71) komutačního členu (7) a současně na vstup (21) odchylkového zesilovače (2), jehož výstup...