H02N

Energetický zdroj bezdrôtovej počítačovej myši

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7192

Dátum: 01.07.2015

Autori: Čekan Michal, Musil Miloš, Bachratý Michal, Horvát František, Hučko Branislav, Šoltés Lukáš

MPK: G06F 3/033, H01L 31/042, G06F 3/0354...

Značky: bezdrôtovej, energeticky, myší, počítačovej, zdroj

Text:

...spôsobom získaná elektrická energia je privedená na vstup integrovaného obvodu, kde je následne upravená pre akumuláciu v superkapacitore. Po naakumulovaní potrebnej elektrickej energie v superkapacitore je možné túto energiu použiť, bud na dobíjanie existujúcej batérie počítačovej myši, alebo ako autonómny zdroj energie tohto zariadenia.Hlavnou výhodou energetického zdroja bezdrôtovej počítačovej myši podľa tohto technického riešenia je...

Kombinovaný riadiaci systém mikrorobota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7004

Dátum: 07.01.2015

Autori: Šurianský Jozef, Naščák Ľubomír, Hrčková Mária

MPK: H02N 15/00, G05B 19/00, B25J 7/00...

Značky: kombinovaný, riadiaci, systém, mikrorobota

Text:

...Obrázok č. 2 znázorňuje tvar mikrorobota. Obrázok č. 3 znázorňuje blokovú štruktúra riadenia mikrorobota.Magnetický aktuátor predstavuje akčný podsystém (obrázok l), ktorý slúži na polohovanie magnetického mikrorobota (obrázok 2), sa skladá zo šiestich elektromagnetických cievok, ktoré ho obkolesujú. Štyri cievky(polohové) vytvárajú v rovine definované magnetické pole a obkolesujú pracovnú oblasť s naznačeným mikrorobotom (obrázok l)....

Silový modul so submodulmi a aktivovacím a zaisťovacím modulom pre vysoko dynamickú výrobu sily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20697

Dátum: 23.02.2012

Autori: Schreiner Hans-jürgen, Bindig Reiner, Brandt Jürgen, Kelnberger Alfons

MPK: H02N 2/04, H01L 41/047, H01L 41/053...

Značky: zaisťovacím, dynamickú, silový, aktivovacím, modul, vysoko, submodulmi, výrobu, modulom

Text:

...tenké a potrebujú preto málo miesta. Okrem toho je možné, vyviesť ich jednoducho a utesnene zo skrinky. Pod pojmom doska plošných spojov sa rozumie chybné, elektricky izolujúce ploché tenké nosné teleso0012 S výhodou je každá doska plošných spojov na koncovej strane opatrená pripoj ovacímkonektorom. To uľahčuje elektrické pripojenie submodulov k aktivovaciemu a zaistbvaciemu0013 U výhodnej formy uskutočnenia je každý submodul zapuzdrený a má...

Spôsob poháňania ultrazvukového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17493

Dátum: 05.09.2008

Autori: Li Yi, Peng Yong, Hu Xiaoping

MPK: H02N 2/10, H02N 2/14

Značky: spôsob, motora, poháňania, ultrazvukového

Text:

...motorom. Keď je napätie batérie ñxované a amplitúda napätia vstupujúceho do ultrazvukového motora sa zvýši, zvýši sa príslušné pomer posilnenia DC/DCprepínajúceho obvodu tak, že motor je omnoho obťažnejšie uskutočniť.0007 EP 0 740 354 A 1 opisuje prvok konvertujúci energiu vrstveného typu, ktorý zahmuje prvý elektromechanický energiu konvertujúci prvok majúci množinu poháňacích elektród ako prvú skupinu, z ktorej sú všetky polarizované v prvom...

Termo-elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4635

Dátum: 07.12.2006

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: H02N 10/00

Značky: termo-elektromotor

Text:

...možné uvedený termo-elektromotor využívat aj v mrazoch, čím sa jeho účinnosť zvýši pri nízkych teplotách, lebo sa zväčší teplotný rozdiel medzi ohrievaným a chladeným koncom termočlánku, čo zvyšuje jeho účinnost pri nízkych teplotách.Ohrievanie teplého konca termočlánku sa dá realizovat horákmi na všetky typy tekutých palív a (horľavých) plynov, ako aj na ohrev pomocou slnečnej energie s vhodnou optikou. Pri ohreve horákmi sa jedná o...

Vynálezy kategórie «H02N» v ZSSR.

Vysokonapěťový elektrostatický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256002

Dátum: 15.04.1988

Autor: Klas Jaroslav

MPK: H02N 1/06

Značky: generátor, vysokonapěťový, elektrostaticky

Text:

...elektrostatického generátoru vzniká po zasunutí kladné zelektrizovaného dielektriką do prostoru mezi prvý kotouč g a prvou kovovou desku 1 základní kladné elektrody Ž a roztočení hřídele l generátoru pomocí pomocného elektromotoru. Kladně nabité dielektrikum indukuje na polepech 2 prvého kotouče g záporný náboj a kladný náboj odchězí přes sběrný kartáček lg do země. V důsledku otáčení hřídele l se záporně nabité polepý Ž prvého...