H02M 7/12

Zapojení stabilizovaného zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264216

Dátum: 13.06.1989

Autori: Jeřábek David, Hylmar Jaroslav, Padevět Jiří

MPK: H02M 7/12

Značky: stabilizovaného, zapojení, zdroje

Text:

...odpor R 9 na první pevný kontakt 4 F elektronického přepínače 4 a přes desátý odpor R 10 na druhý pevný kontakt 4 B elektronického přepínače 4. Společný kontakt 4 C, 4 E elektronického přepínače 4 je připojen na výstup 6 C digitálně-analogového převodníku 6. Zdroj 7 referenčního napětí je připojen na vstup 5 A invertoru 5 a vstup 6 A digitálně-analogického převodníku 6. Řídicí vstup GB tohoto převodníku 6 a řídící vstup 4 G elektronického...

Řízený usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 243960

Dátum: 01.07.1988

Autor: Majer Ladislav

MPK: H02M 7/12

Značky: usmerňovač, řízený

Text:

...napájecího trans~ formátoru.Řízený usměrňovač na obr. 1 je tvořen dvěma nesymetrickými usměrňovacími můstky l, g, napájenýmí z napájecího transformátoru Ž V diagonále prvního nesymetrického usměrňovacího müstku l,tvořeněho diodami 5, Ž a tyristory 2, lQ,je zapojena jedna sekce Q sekundárního vinutí napájecího transformátoru Ž, jejíž začátek je připojen ke společnému bodu diod 1, Ž a konec ke společnénu bodu tyristorů 3, lg. V díagonále...

Zapojení řízeného polovodičového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 257681

Dátum: 16.05.1988

Autor: Štekl Miloslav

MPK: H02M 7/12, B60L 15/20

Značky: zapojení, řízeného, polovodičového, měniče

Text:

...způeoby řízení. .Příkladné zapojení řízeného poloyodičového měniče podle vynálezu je schemeticky znázorněno na přiloženém výkresu.A Anoda páté diody lg e prvního tyristoru ł je připojenak jednomu vývodu zátěže łg a anoda pátého tyristoru Q a první diody g je připojena k jednomu vývodu zátěže gg. Katode pátého tyrietoru§ a páté diody 32, jakož i anode-šesté diody łi a šeatého tyrietoru Š jsou připojeny k jednomu vývodu vinutí...

Zapojení spínacího stabilizátoru napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256965

Dátum: 15.04.1988

Autor: Moskala František

MPK: H02M 7/12, H02M 3/145

Značky: stabilizátoru, zapojení, spínacího, napětí

Text:

...zapojení.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zapojení podle výnálezu.K vývodu usměrñovače g je kokektorem připojen spínací tranzistor g, u jehož bázi je připojena anoda tyristoru A a k jehož emitoru je připojena jednak katoda Zenerovy diody Q,jejíž anoda je připojena na řídící elektrodu tyriatoru A a odpor lg, jednak anoda diody §,jejíž katoda je připojen a k výstupní svorce g spolu s kondenzátorem 1,...

Zapojení obvodu regulátoru střední hodnoty proudu pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 241785

Dátum: 10.08.1987

Autori: Polanský Alois, Novák Antonín, Rehbergerová Gabriela, Schles Bedoich

MPK: H02M 7/12

Značky: hodnoty, regulátoru, měniče, střední, proudu, obvodů, pulsního, zapojení

Text:

...ze zadâvacího obvodu 1, bloku Q logi-ky, měříoího převodníku § proudu pulsního měniče, obvodu 1 protiskluzově a protismykovê ochrany, regulačního zesilovače 2V s integračním nebo proporcionâlně-integračním přenosem, omezo vaöe 1 minima, t.j. minimální hodnoty proudu a prvního a druhéhoomesovače Ě Ž maxima, čili maximální hodnoty proudu. Výstup zadâvacího obvodu 1 je připojen jednak ke druhému vstupu gg regulačního zesilovače 2 a jednak...

Tyristorový stejnosměrný napaječ trakčních měníren

Načítavanie...

Číslo patentu: 250869

Dátum: 14.05.1987

Autori: Straka Jaromír, Flieger Jiří

MPK: H02M 7/12

Značky: stejnosměrný, trakčních, tyristorový, napáječ, měníren

Text:

...se řídijcími výstupy 53, 54 řídicího obvodu 5, který je dále opatřen ovládaním vstupom 51 s indilkačním výstupom 52, které jsou propojeny s centrálním řídicím systémem 100.Ke stejnosměrným výlstupům 103, 104,které jsou připojeny ke Sp-Olečllýll výstupínm výsuv-ným ,kontaktůrn 114, 213 třííázových tyristoro-vých blołků 31, 32, jsou ,pak,přes vývody 101, 102 trolej-oveho vedení palľaleldlě jiřipojeny ú-selkove ddIpoj-ovawíe 71, 72, 73,...

Zapojení tyristorové měnírny městské hromadné dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250184

Dátum: 15.04.1987

Autori: Devátý Jiří, Faltus Emanuel, Straka Jaromír, Hadt František

MPK: H02M 7/12

Značky: hromadné, městské, měnírny, zapojení, dopravy, tyristorové

Text:

...sít. Tímto napojením mänímy je také podstatné snížena precnoet její obsluhyĺvynález je objasněn na ŕíkladu provedení, který je popsán na základ püpojenáho výkresu, na kterém je schematicky znázorněno celková zapojení tyristorová měníruy městské hromadné dopravy. která sestává ze dvou transformátoru 34, 33 g püpojených pšee střídavé vypínače g 11, 21 n ke stšídevá trojfázové síti, k jejichž sekundárním vinutím jeoupřes motorické odpojovače...

Systém stejnosměrného napájení trolejového vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250183

Dátum: 15.04.1987

Autori: Flieger Jiří, Straka Jaromír

MPK: H02M 7/12

Značky: systém, stejnosměrného, trolejového, vedení, napájení

Text:

...indukčnost slouží k omezení nárastu zkratových proudů, zejména půl zkratech V blíakoeti systému etejnoemšmného napájení, čímž ee omezí velikost zkratových proudů a eníží se proudová namáhání celého systému, zejména tyristorů e pojistek, což umožňuje optimální přiřazoní pojistek k tyrietorům o tím zajištění ochrany tyristorů ve všech provozních reäimach.Zařazení indukčnoeti v zapojení e celołízeným můetkem se dále dosáhne zkrácení...

Zapojení aktivního převodníku střídavého proudu na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239602

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kvietok Anton

MPK: H02M 7/12

Značky: převodníku, zapojení, stejnosměrné, aktivního, napětí, střídavého, proudu

Text:

...pólu zenerovy diody, zatímoo druhý pól Zenerovy diody je spojen se stŕedním vývodem vinutí přímo.Hlavní předností zapojení je, že přenos výkonu přes proudový transformátor je velmi nízký, neboč potřebný přenášený výkon je dán pouze ztrátami na usměrňovacíoh diodách. Proto je v tomto případě výhodnější použít například spínací germaniové diody jak v müstkovém zapojení, tak i v dvoucestném usmrňovači. zapojení umožňuje, aby proudový...

Zapojení zdroje stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234204

Dátum: 01.03.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02M 7/12

Značky: stejnosměrného, zdroje, zapojení, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení zdroje stejnosměrného napětí tvořeného spínačem, meziobvodem stejnosměrného napětí, stabilizátorem a řídicím obvodem. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že výstup spínače, spojeného se střídavým vstupem, je připojen ke vstupu meziobvodu stejnosměrného napětí, jehož výstup je spojen jednak se vstupem stabilizátoru, spojeného se stejnosměrným výstupem, a jednak s prvním vstupem řídicího obvodu pro spínání v...

Zapojenie polovodičového zdroja s voľbou polarity výstupného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 229534

Dátum: 15.08.1986

Autori: Magač Andrej, Bujňáček Marián

MPK: H02M 7/12

Značky: polovodičového, napätia, zdroja, polarity, voľbou, výstupného, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie polovodičového zdroja s voľbou polarity výstupného napätia je vhodné pre použitie v regulačnej, najmä pre reverzáciu jednosmerných a univerzálnych motorov. Zapojenie využíva dvoch triákov a štyroch diód v symetrickom zapojení na sekundárnej strane transformátora. Umožňuje pracovať v jednocestnom, alebo v dvojcestnom usmernení a taktiež umožňuje fázovo ovládať príkon dodávaný do záťaže.