H02K 15/02

Zariadenie a spôsob na osadenie rotora hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287669

Dátum: 27.04.2011

Autori: Lilie Dietmar Erich Bernhard, Odorczyk Marcos Fernando

MPK: F04B 39/14, H02K 1/30, H02K 15/02...

Značky: osadenie, rotora, kompresora, hermetického, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie a proces osadenia rotora hermetického kompresora, dané zariadenie obsahuje ťažnú tyč (40), voľne a koaxiálne zabezpečenú cez rotor (30) elektromotora kompresora, s cieľom spojiť jej prvý koniec s koncom hriadeľa (10) umiestneného pri prednej koncovej časti rotora (30) a umiestniť jej druhý koniec oproti opačnej koncovej prednej časti rotora (30), pričom sú ku nej pripojené pohonné prostriedky (PP) na zabezpečenie pohybu danej tyče...

Spôsob a zariadenie na výrobu rotorových a statorových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11858

Dátum: 22.06.2010

Autor: Mössner Bernd

MPK: B21D 28/22, H02K 15/02

Značky: rotorových, zariadenie, výrobu, spôsob, statorových, plechov

Text:

...pretože to umožňuje optimálne využitie materiálu.0012 Pritom je vo vynáleze výhodné, že na vystrihovanie rotorových drážok a otvoru stĺpika na jednej strane a vystrihovanie statorových drážok a vykonávanie deliacich strihov na strane druhej, sa vždy používa jeden nástroj, respektíve kombinácia nástrojov, a plech sa pohybuje v kľukatom pohybe pod nástrojmi, respektíve kombináciami nástrojov. Alternatívne sa môžu prirodzene pohybovať tiež...

Rotorová zostava pre synchrónne reluktančné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17011

Dátum: 30.09.2008

Autori: Johansson Erik, Kylander Gunnar, Magnussen Freddy

MPK: H02K 1/24, H02K 15/02

Značky: stroje, zostava, reluktančné, rotorová, synchronně

Text:

...sú často vysoko toxické a vyžadujú rozsiahle bezpečnostné opatrenia vovýrobných procesoch na ochranu robotníkov a životného prostredia. Tieto faktory vedú k zvýšeniu času potrebného na výrobu aj výrobných nákladov. Naviac lepidlami spojené rotorové plechy môžu mať problémy s tým, aby vydržali vysoké zvýšenie teploty a mechanické napätie, vytvorené napríklad odstredivými silami pri prevádzke za vysokých rýchlostí a/alebo vysokého výkonu....

Spôsob výroby statora pre elektromotor a elektromotora, stator a elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16883

Dátum: 30.07.2008

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 1/14, H02K 15/06, H02K 15/02...

Značky: výroby, spôsob, stator, elektromotora, elektromotor, statora

Text:

...výstupky sa stanú statorovými pólmi. Výhodne je každé vinutie navinuté okolo príslušnej cievky, ktorá je uložená na každý Iaminárny výstupok.0021 Výhodne, takto získaný ohnutý tvar stranových výstupkov je zahnutý/zaoblený, a výhodne vhodný na to aby sa uvedeným koncovým oblastiam dal tvar bežného pólového nástavca, prispôsobeného na zaobalenie alebo obklopenie vonkajšieho valcového telesa. 0022 Krok pripravenia Iaminárneho telesa výhodne...

Spôsob, nástroj a zariadenie na výrobu paketov lamiel a paket lamiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12601

Dátum: 07.03.2007

Autori: Blocher Daniel, Bauer Steffen

MPK: H02K 1/12, H02K 15/02

Značky: zariadenie, výrobu, paket, spôsob, paketov, nástroj, lamiel

Text:

...993 sú napr. definované rozsahyrýchlosti až 200 - 300 zdvihov za minútu. Pre nákladovo priaznivú výrobu jadier musia byť rýchlosti lisovania najmenej 400 zdvihov za minútu, pričom veľmi žiaduce typické hodnoty sú cez 600 zdvihov zab. Je ťažké udržiavať nástroj čistý. Napr., je pri jednej z technológií pravdepodobná hranica niekoľkých tisic zdvihov, po ktorých musí byť nástroj podrobený údržbe a vyčistený. Normálny interval údržby je pre...

Rotor trakčného motora (TM) AL, 1AL 4542 FiR s novým izolačným systémom na výkon 1000 kW

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4328

Dátum: 01.12.2005

Autor: Baštek Marian

MPK: H02K 1/22, H02K 15/02

Značky: izolačným, výkon, trakčného, rotor, systémom, novým, motora

Text:

...na el. rušňoch, ako trakčné motory.Rekonštruovaný TM so zvýšeným výkonom na 1000 kW je možné osadit podľa potreby a požiadaviek prevádzkovateľov na el. rušne so zvýšenými požiadavkami na výkon a traťove rýchlosti.Rekonštrukcia TM sa vyznačuje tým, že cievky HP a PP je možné altematívne realizovať do statora podľa požiadaviek prevádzkovateľa v tepelnoizolačnej triede H.Nove rotorové cievky znázomené na obr. 2 a 3 sú vyrábané technológiou na...

Rotor trakčného motora TE 005; TE 005c; TE 005e; TE 015 s novým izolačným systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4327

Dátum: 01.12.2005

Autor: Baštek Marian

MPK: H02K 1/22, H02K 15/02

Značky: 005c, motora, 005e, rotor, trakčného, novým, izolačným, systémom

Text:

...v rozpúšťadlovom laku, tepelnoizolačná trieda F.Nové rotorové cievky znázomené na obr. 3 a 3.1 sú vyrábané technológiou - na vysoko - z vodiča, rozmer 1,3 x x 7,5 mm l, s izoláciou OLlK-l 2 v izolačnom systéme tepelnoizolačnej triedy H. izolačný systém rotorových cievok je zostavený z izolácie rovných časti 5, z ovinu kolien cievok 6, z vonkajšieho ovinu predných a zadných čiel 8 a vymedzovacich vložiek predných čiel cievok 9, 10. Použité...

Generátor/elektromotor, predovšetkým na použitie vo veterných elektrárňach, lanových kladkostrojoch alebo hydraulických zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10475

Dátum: 16.09.2005

Autori: Pabst Otto, Kleinlercher Michael

MPK: H02K 1/18, H02K 1/27, H02K 15/00...

Značky: zariadeniach, lanových, kladkostrojoch, veterných, použitie, hydraulických, elektrárnách, predovšetkým

Text:

...kvinutiam a/alebo0008 Každý sektor obsahuje minimálne jeden permanentný magnet a/alebo jedno vinutie,ktorý/ktoré je usporiadaný/usporiadané na báze, ktorá je vybavená profilom v tvare lastovičieho chvosta, ktorý zaberá v okienku statorového a/alebo rotorového prstenca. Tak je každýsektor v axiálnom smere výsuvný bez toho, aby musel byt odobratý celý stator a/alebo rotor.0009 Ďalšie prednosti generátora/elektromotora podľa vynálezu vyplývajú z...

Spôsob výroby pólového nástavca alternátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283651

Dátum: 20.10.2003

Autor: Goffart André Eugéne

MPK: B23P 15/00, B21K 1/74, C21D 8/00...

Značky: výroby, nástavca, spôsob, alternátora, pólového

Zhrnutie / Anotácia:

Dosiahnutie kompromisu medzi znížením hladiny hluku, výstupným výkonom, magnetickou permeabilitou, pevnosťou materiálu a polohou ťažiska je dané vhodnou voľbou výrobných operácií a ich sledu pri výrobe pólového nadstavca alternátora. Výrobné operácie zahrnujú kovanie za tepla, pieskovanie oceľovou drvinou, fosfátovanie, kalibrovanie za studena a dva kroky plne dokončujúcej operácie, zahrnujúce stlačenie výkovku a ohýbanie výstupkov (19), a...

Zariadenie na demontáž a montáž nemagnetických obručí rotora generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283639

Dátum: 13.10.2003

Autori: Novák Petr, Novák Pavel

MPK: H02K 15/02

Značky: obručí, zariadenie, nemagnetických, rotora, demontáž, montáž, generátora

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie umožňuje umiestniť nemagnetickú obruč (2) pri následnej montáži do zaručene správnej polohy, v ktorej bola pred demontážou. Zariadenie pozostáva z oporného prvku (3) odnímateľne upevneného na teleso (11) rotora (1) alebo jeho ložiskový čap (12). Je opatrené aspoň jedným lineárnym silovým členom (4). Ďalej pozostáva z držiaka (5) odnímateľne upevniteľného na nemagnetickej obruči (2) a prispôsobeného na spojenie s mačkou (6) pozdĺžne...

Zariadenie na zalisovanie navinutého statorového zväzku do kostry elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279517

Dátum: 12.04.1995

Autori: Lachváč Jozef, Schulz Jozef

MPK: H02K 15/02, H02K 15/06

Značky: statorového, navinutého, zalisovanie, zariadenie, zväzku, kostry, elektromotora

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na zalisovanie navinutého statorového zväzku (6) do kostry elektromotora (5), pozostávajúce z prípravku (3) vybaveného kalibrom (2) a vidlicovým posúvačom (7), ktorý je ovládaný pomocným hydraulickým motorom (14). Pneumatický motor (10) je možné uviesť do chodu len vtedy, keď sa piest pomocného hydraulického motora vráti do prednej polohy, čo zabezpečuje koncový spínač (15), zapojený do série so spínačom...

Zapojení pro měření dynamické momentové charakteristiky elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 268380

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lomovciv Michail, Hudec Miroslav

MPK: H02K 15/02, G01R 31/34

Značky: zapojení, točivého, dynamické, stroje, měření, momentové, elektrického, charakteristiky

Text:

...podstata spočíva v tom, že mezi derivační obvod a inkrementální snímač je začleněn sněšovač, jehož první vstup jepřipojen k výstupu ínkrementálního snímače, druhý vstup je připojen k výstupu pomocného-oscilatoru a jehož výstup je připojen ke vstupu derívačniho členu.Zapojením podle vynálazu je možno s výhodou něřit dynamickou momentovou charakteristiku elektrického stroje točivého, metodou měření doby periody mazi impulsy z výstupu...

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268042

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rakus Jaroslav, Šrámek Karel, Žák Zdeněk

MPK: H02K 15/02

Značky: způsob, výroby, točivého, stroje, stator, elektrického

Text:

...listěné, uepořádané do čtyř svazků a mají tvar úhelníku s rozšiřujícimi se etranamio Jsou opatřeny kruhovýmí otvory pro stahovaci svorníky e podólnými otvory Q trojůhelníkového tvaru pro snížení demagnetizačních ůčinků magnetického toku reakce kotvy. Na koncich jejich ramen jsou vybrání pro podélné 11 šy § ktereJsou k nim přivařeny sváry Z- Vnější třmeny 5 spolu s podélnými lištemi § tvoří vnějšíčást statoru l. Mezi tengenciálními...

Vzájemné spojení plechů svazku, magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 266917

Dátum: 12.01.1990

Autori: Švéda Zdeněk, Krtička Jan, Mezírka Milan, Hampl Vladimír, Dušek Karel, Pospíšil Karel

MPK: H02K 15/02

Značky: průměru, točivých, vzájemné, magnetického, obvodů, strojů, malých, elektrických, plechů, spojení, svazků

Text:

...výrobě elektrických strojů.Nevýhody těchto spojení jsou odstraněny u vzájemného spojení plechů svazku magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ke spojení plechů svazku je použito laserového svařování.Výhodou vzájemného spojení plechů svazku podle vynálezu je soustředění velké energie laserového paprsku na poměrně malou plochu svařovaného materiálu ve velmi...

Zařízení pro demontáž statorového vinutí elektrických točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263027

Dátum: 11.04.1989

Autori: Strouhal Martin, Kaděra Radovan

MPK: H02K 15/02

Značky: demontáž, elektrických, zařízení, strojů, vinutí, statorového, točivých

Text:

...paketu a zachováním jeho mechanické stability. Nedojde zde k výrazné změně krystalické struktury a mechanických vlastností plechů paketu. Výrazně se zvýši produktivita práce a zvětši se bezpečnost a ochrana zdravi při práci.Příkladné provedení zařízení pro demontáž statoróvého vinutí podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese v podélném polovičním řezu.Vrohní deska 1 stacionární hlavy je opatřena centrálním kruhovým otvorem. Na...

Rotor elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260042

Dátum: 15.11.1988

Autori: Popov Enčo, Georgiev Georgi, Bačvarov Ivan, Apostolov Rumen

MPK: H02K 15/02

Značky: rotor, stroje, elektrického, točivého

Text:

...Kounu nonmcnux Haxoňeqanxon Moxno Bmőparà Taxoü àopMu, KOT 0 paH oöecnequna öu MHHHNanbHHeMaPHHTHHe nowoxn paCCeuBàHHn uepes Ban Mamnum. .Hsoópewenne öonee nonpoöuo npäcanerca npnuepum nunonHenHeM, noKàsaHHoM na npunoxeunux ünrypax, rneůnrypa 1 npecraanner coöoň nonepequbů paspes powopaHa ànrype 1 B Kauaaxax nonmcnux Hanonequnkpn 1 B 5 HTmKnHHH 2, xomopue nunHeenonwcHux Haxouequnxoa. Henarunrnme anenenru 3 Mexanuqecxn coenHRDT...

Vodní automatický ventil pro řízení vychylování rozvodného potrubí postřikové soustavy na strmých místech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260041

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mednikarov Vladimir, Georgiev Vesselin Ing

MPK: H02K 15/02

Značky: vodní, místech, postřikové, potrubí, soustavy, vychylování, řízení, ventil, strmých, automatický, rozvodného

Text:

...B caoeu HHxHeM Kouue nmaepnywumu BOBHYTDB x ocu 6 3 y 6 HaMM 9. Hocnennne nnanaHuuero Topuoaoro sarsopa 5, y KOTOPOFO owopunena Konnqecxan BepmHHa 12 no ocu 6, a B HHHeM KoHue 13 HHHero Topuoaoro sawnopa 5 oopMneH rnyöoxnň xonbueoôpaanbů xenoő 14. Hocnennnňxcoennnen nocpencTBoM napannenbnbm ocH ake3 cuanhnmx oTBepcTHü 15 c np 0 CTDaHCTBOM Mexyĺnumuum 4.H sepknnm 5 TopuoBHMH áawnopaun. Hnnnupuuecxn Kopnyc 1 nocpecTBoM pacnonomeuuoro...

Sposob výroby vinutých statorových zväzkov a nástroj na vykonávanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259284

Dátum: 17.10.1988

Autori: Reiter Juraj, Rudenko Ivan, Linhardt Peter

MPK: H02K 15/02

Značky: nástroj, tohto, vinutých, spôsob, zväzkov, vykonávanie, spôsobu, výroby, statorových

Text:

...automaticky narastá vzdialenosť osi navijacieho tŕña od nastavenej polohy dražkovača, čo je rozhodujúce pre dosiahnutie požadovaného sklonu statorovej dráž-ky. Nástroj sa vyznačuje jednoduchou konštrukciou bez potreby výmenných ozubených kolies a vačiek. Pri zmene sklonu statorových drážok stači zmenil jnočiatočnú polohu drážkeovača. Nástroj nie je zavisiý od hrúbky iplechového pásu a jej zmien v priebehu tvorby n-avinutého statorového...

Způsob opracování stahovacího kruhu kotvy točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245915

Dátum: 01.07.1988

Autor: Budek Reiner

MPK: H02K 15/02

Značky: stahovacího, stroje, opracování, kruhu, kotvy, točivého, elektrického, způsob

Text:

...v přípravku pod lisem a pak se přenesl na soustruh,tkde se provedlo opraoování stahovacího kruhu. Pak se rotorový evazek vrátil pod lis, na němž se na hřídel nasadila zděr a lisem ee dotlačila. Po phládnutí zděře se přípravek sejmul a mohlo se začít s výrobou dalšího rotoru. Aby se v době dopravy a opracování stahovacího kruhu na soustruhu mohly vyrábět další retory,bylo zapotřebí více přípravků pro tentýž typ rotoru.Ž V Uvedené nevýhody,...

Stahovací součást

Načítavanie...

Číslo patentu: 256803

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ondruška Emil, Krajčovič Zdeněk

MPK: H02K 15/02

Značky: součást, stahovací

Text:

...materiálu na výrobu stahovací součástí se výrazně omezí i ztráty, což přispěje k vyšší účinnosti elektrického stroje. Dalším přínosem stahovací součástí podle vynálezu je i snížená pracnost,nebot v zásade stačí obrobit jen tu plochu, která dosedá na plechy statoru. Rozhodne~ 1 i se výrobce stahovací součástí pro obrábění ve větším rozsahu, jedná se již jen o estetická úpravy nebo o odstranění nepřesností výroby,popřípadě technologických...

Způsob montáže rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256638

Dátum: 15.04.1988

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 15/02

Značky: rotoru, montáže, způsob

Text:

...stroji, potom se spustí spodní část rotoru do volného délkového prostoru základu a po spojení rotoru s hřídelem poháněného stroje se stator vrátí do pracovní polohy horizontálního točivého stroje. Výhodný způsob montáže podle vynálezu spočívá v tom, že po spojení rotoru s hřídelem poháněného stroje se před vrácením statoru do pracovní polohy horizontálního točivého stroje uloží rotor do ložiska rotoru.Hlavní výhody způsobu montáže...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256023

Dátum: 15.04.1988

Autori: Weis Josef, Dresler Jaromír

MPK: H02K 19/24, H02K 19/20, H02K 15/02...

Značky: malého, vysokootáčkového, točivého, rotoru, magnetického, způsob, obvodů, stroje, výroby, elektrického

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že v okamžiku po nasunuti svazku plechů na hřídel rotoru se hřídel rotoru u druhé čelní strany svazku plechů roztemuje.Užitim způsobu výroby podle vynálezu se docílí jednak potrebného zaručeného zajištění polohy svazku plechů na hřídeli rotoru malých výsokootáčkovýoh elektrických strojů točivých a jednak se současně odstrani případné potřeba vzájemného slepování jednotlivých plechů, což umožní...

Zariadenie pre uskutočnenie protibežných strižných operácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233250

Dátum: 17.04.1987

Autor: Rudenko Ivan

MPK: H02K 15/02

Značky: střižných, protibežných, zariadenie, operácií, uskutočnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre uskutočnenie protibežných strižných operácií prevážne v bežných stenách dutých výťažkov. Účelom vynálezu je odstrániť robustnosť konštrukcie strižnice a uloženia strižnice pri strihaní bočných stien dutých výťažkov. Uvedeného účelu sa dosiahne voľným uložením strižnice na pevnom tŕni, pričom strižnica je horizontálne vedená zárezmi vytvorenými v jej dolnej časti nasadenými na krížové vedenie prstenca uloženého na...

Zařízení k výrobě rotoru točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239465

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kremlieka Antonín

MPK: H02K 15/16, H02K 15/02

Značky: rotoru, zařízení, stroje, elektrického, točivého, výrobe

Text:

...opěrné objímky i je nešroubovana přítlačná matice 1 s páčkou Q a pružinou pačky 2, která zatlačuje páěku 2, do jedné z drážek Lg v operné objímoe A. Na hřídeli L u stahovaoího kruhu 3 je otočné středěna řezna hlava 1 s pouzdrem La a západkovou objímkou n. Západková objímka je opatřena návařkem A se západkou u, pružinou západky Já, uzavíracím šroubem 1,1 a dvěma protilehlými nástavci m se zaěroubovarąými rukojetmi 13,. K rezné hlavě LL jsou...

Nástroj pro tvarování pružně deformovatelných drážkových izolací elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 232055

Dátum: 01.04.1987

Autori: Čechovský Emanuel, Procházka Jiří

MPK: H02K 15/02

Značky: drážkových, izolaci, nástroj, deformovatelných, točivých, pružné, strojů, elektrických, tvarování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástroje pro tvarování pružně deformovatelných drážkových izolací elektrických strojů točivých tepelných tříd F, H a C, sestávajícího z matrice, opatřené na vrchní straně ve směru od sebe přestavitelnými vodicími deskami pro opravení vnějšího tvaru profilu drážkových izolací, a z protilehlého, směrem k vodicím deskám matrice přemistitelného lisovníku, tvořeného upínacím čepem pro uchycení lisovníku na pohybové ústrojí, opatřeným...

Jednočinný horizontální lis, zejména pro nalisování rotorových klecí na hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 233294

Dátum: 01.04.1987

Autori: Jeništa Václav, Petr Oldřich

MPK: H02K 15/02

Značky: nalisování, jednočinný, horizontální, klecí, hřídele, zejména, rotorových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení honstrukce a údržby a umožnění použití lisu ve výrobě používající manipulátorů běžného typu. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že na horizontálním loži (11) je kolmo uspořádána základ ní deska (1), která nese alespoň jednu dvojici vzájemně rovnoběžně a souměrně vůči ose (18) lisování uspořádaných pístových pohonů (5), s výhodou hydraulických, jejichž pístnice (6) jsou zakotveny v unášecí desce (7), pohyblivě...

Oboustranně průchodný upínač polohově orientovaných statorových svazků plechů elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 237945

Dátum: 15.03.1987

Autori: Jeništa Václav, Karásek Richard

MPK: H02K 15/02

Značky: polohové, elektrických, upínač, statorových, strojů, průchodný, oboustranné, orientovaných, plechů, točivých, svazků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboustranně průchodného upínače polohově orientovaných statorových svazků plechů elektrických strojů točivých s krokovým i volným natáčením, zejména vůči nástrojům navíjecích nebo tvářecích strojů, sestávající z dutého rotoru, opatřeného dorazy úhlového nastavení, z narážkového bubnu, snímače postavení narážek a ozubeného věnce s pohonem, přičemž rotor je otáčivě uložen na vodicích kladkách v tělese statoru upínače. Účelem...

Zariadenie pre demontáž elektrických točivých strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237109

Dátum: 15.03.1987

Autori: Soroka Pavol, Petričko Pavol

MPK: H02K 15/02

Značky: demontáž, zariadenie, točivých, elektrických, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z dvoch pevných stojanov nesúcich prevodovku s výsuvným koníkom a so samostatným pohonom. Medzi stojanmi je umiestnený upínací stôl pre uloženie rozoberaného stroja medzi výsuvné koníky.

Nástroj pro experimentální zkoušky střihatelnosti tenkých plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238699

Dátum: 15.01.1987

Autor: Frček Vojtěch

MPK: H02K 15/02

Značky: experimentální, zkoušky, plechů, nástroj, střihatelnosti, tenkých

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj je tvořen jako postupové střihadlo, sestávající ze skupin střižníků a střižnic různých příčných rozměrů, s uzavřeným střižným obvodem. Největší příčný rozměr střižníku s příslušnou střižnicí jedné skupiny je vždy menší než nejmenší příčný rozměr střižníku s příslušnou střižnicí následné skupiny, ve smyslu posunu plechu a roztečná vzdálenost dvou sousedních střižníků v tomto smyslu je rovna celistvému násobku velikosti kroku plechu. To...

Magnetický obvod elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247912

Dátum: 15.01.1987

Autor: Georgiev Jakim

MPK: H02K 15/02, H02K 1/06

Značky: elektrického, stroje, obvod, točivého, magnetický

Text:

...2 obr. 1. na obr. 3 dvojvrstvu sestavenou 2 výlisků podle obr. 1 a 2, na obr. 4 výlisky segmentů statorového magnetického obvodu a jejich orientaci vůči půleněmu výchozímu pásu a na obr. 5 příčný průřez segmenty z obr. 4.Z výchozího pásu 3 znázorněného na obr. 1, se vystřihují vždy dva segmenty l vedle sebe tak. že se optimálne využívá šířka tohoto výchozího pásu 3, což je ve znázorněném příkladu umožněno tím, že sousední segmenty L,...

Magnetický obvod elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247825

Dátum: 15.01.1987

Autor: Georgiev Jakim

MPK: H02K 15/02, H02K 1/06

Značky: magnetický, elektrického, obvod, točivého, stroje

Text:

...celistvých segmentů také jedenVýlisek segmentu l na obr. 1 se zhotoví vystřižením z celé nebo téměř celé šířky výchozího pásu 3, to jest délka tětivy 1 se blíží šířce výchozího pásu 3. střih se v každém případě provede tak, aby osa gl segmentu l souhlasila s osou gg tlouštkové souměrnosti výchozího pásu 3, která je na obr. 2 sice naznačena v místě geometrické střední osy výchozíno pásu 3, avšak v konkrétním případě může osa gg tlouščkové...

Děrovací a navíjecí zařízení pro výrobu svitků děrovacího pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234011

Dátum: 15.09.1986

Autor: Stanley Louis

MPK: H02K 15/02, B26F 1/46

Značky: výrobu, děrovacího, děrovací, pásu, svitku, navíjecí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Děrovací a navíjecí zařízení pro výrobu svirků děrovaného pásu, které sestává z hlavního rámu, na kterém je uspořádáno děrovací ústrojí, kterým prochází pás, ve kterém jsou při průchodu děrovacím ústrojím vyráženy v určitých odstupech otvory, dále z navíjecího ústrojí pro navíjení pásu ve svitek, které sestává z pohyblivého rámu uloženého pohyblivě na hlavním rámu, přičemž na pohyblivém rámu je otočně uložen hnaný hřídel, u obvodu svitku je...

Způsob vymezování axiální vůle rotorů točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232465

Dátum: 15.06.1986

Autori: Štěpán Pavel, Novák Milan

MPK: H02K 15/06, H02K 15/02

Značky: vůle, rotoru, axiální, točivých, vymezování, způsob, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vymezování axiální vůle točivých strojů podle vynálezu spočívá v tom, že mezi ložisko a osazení hřídele nebo distanční vložku se vsune vidlicovitá, distanční příložka, načež se stroj vloží do ustavovací části lisovacího přípravku, přítlačnou částí lisovacího přípravku se ložiskový štít v místech mezi lůžkem pro ložisko a boční stěnou ložiskového štítu zdeformuje natolik že ložisko dosedne na distanční příložku o tloušťce žádané axiální...

Rotační nástroj pro válcování hran komutátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230646

Dátum: 15.05.1986

Autor: Šochovský Josef

MPK: B21B 27/00, H02K 15/02

Značky: válcování, komutátorů, rotační, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační nástroj pro válcování hran lamel komutátorů symetrický ke středicímu otvoru, vyznačený tím, že jeho tvar je tvořen dvěma komolými kuželi (1,2), jejichž pláště (3,4) jsou funkčními plochami rotačního nástroje, zatímco jejich základny (5,6) jsou spojeny přechodem (7) s vodicím nákružkem (8) tvaru mezikruží, jehož části (9,10) přesahující základny (5,6) komolých kuželů (1,2) jsou kónické a hrany (11,12) sražené.