H02K 1/14

Elektrický stroj s nízko hmotnostnou konštrukciou v magneticky aktívnych dieloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20332

Dátum: 20.07.2012

Autori: Jajtic Zeljko, Matscheko Gerhard

MPK: H02K 1/14, H02K 1/04, H02K 1/06...

Značky: hmotnostnou, aktívnych, konštrukciou, elektricky, magnetický, dieloch, nízko, stroj

Text:

...už desaťročia etablované, avšak zredukovanie hmotnosti dosiahnutej použitím zliatin kobaltu a železa nie je pre mnohé použitia ešte dostačujúce. Dokument EP 0 237 848 navrhuje pre zredukovania hmotnosti vytvorenie plechového zväzku s magnetický aktivnymia neaktívnymi vrstvami, ktore sa pravidelne striedajú.Úkolom vynálezu preto je vylepšit elektrický stroj tak, aby sa dosiahlo ďalšieho zníženia hmotnosti magnetický aktívnych dielovpri...

Spôsob výroby statora pre elektromotor a elektromotora, stator a elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16883

Dátum: 30.07.2008

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 15/02, H02K 1/14, H02K 15/06...

Značky: elektromotora, statora, stator, elektromotor, výroby, spôsob

Text:

...výstupky sa stanú statorovými pólmi. Výhodne je každé vinutie navinuté okolo príslušnej cievky, ktorá je uložená na každý Iaminárny výstupok.0021 Výhodne, takto získaný ohnutý tvar stranových výstupkov je zahnutý/zaoblený, a výhodne vhodný na to aby sa uvedeným koncovým oblastiam dal tvar bežného pólového nástavca, prispôsobeného na zaobalenie alebo obklopenie vonkajšieho valcového telesa. 0022 Krok pripravenia Iaminárneho telesa výhodne...

Dvojfázový synchrónny elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13723

Dátum: 18.06.2007

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 1/14, H02K 7/14, H02K 17/08...

Značky: dvojfázový, elektromotor, synchrónny

Text:

...jadra, aby sa znížilo množstvo medeného drôtu použitého v statorovom vinutí, sú experimentálne pozorované negatívne demagnetizačné účinky z dôvodu malého súčinu magnetického toku v cievke a počtu závitov elektromagnetu. Konkrétnejšie, problémy sú z toho dôvodu, že SMC materiál je anizotropný a permeabilita môže týmto byť medzi stredom a okrajom rozdielna kvôli procesu tvárnenia, ktorým je toto realizované.0011 Tento posledný problém je z...

Jednofázový synchrónny elektromotor s permanentným magnetom s vylepšenou konštrukciou statora, najmä pre vypúšťacie čerpadlá automatických pračiek a podobných domácich spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11156

Dátum: 30.08.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 1/14

Značky: čerpadla, permanentným, domácích, jednofázový, statora, vylepšenou, spotrebičov, vypúšťacie, najmä, konštrukciou, podobných, práčiek, synchrónny, magnetom, automatických, elektromotor

Text:

...ktorá umožňuje jeho výrobu pri podstatne nižších nákladoch ako riešenia v súčasnosti navrhované doterajším stavom techniky.0015 Myšlienka riešenia technického problému v tomto vynáleze je poskytnúť zostavujadra skupiny statora prostredníctvom elektroplechového paketu majúceho axiálnu dĺžkukratšiu ako axiálna dĺžka príslušných koncov pólových nástavcov.0016 Výhodne sú takéto konce pólových nástavcov spojené s elektroplechovým paketom...

Rotačný elektrický stroj s rotorom s permanentným magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1832

Dátum: 13.10.2004

Autori: Morra Giorgio, Acquaviva Sebastiano, Cappelletti Pierluigi

MPK: H02K 21/12, H02K 1/14, H02K 11/04...

Značky: rotorom, magnetom, permanentným, elektricky, stroj, rotačný

Text:

...s ramenami 19 uložené viac smerom von, pričom jednotlivé ramená 18 sú situované v rovnakej radiálnej vzdialenosti od osi A-A ramená 19 sú situované v rovnakej a menšej radiálnej vzdialenosti od tejto osi.V zobrazenom uskutočnení, konštrukcia na distribúciu toku 16 má štyri radiálne vonkajšie ramená 18, ktoré sú od seba uhlovo rovnako vzdialené a rozprestierajú sa o rovnakú časť a štyri radiálne vnútomé ramená 19, ktoré sú tiež od seba...

Hlavní pól elektrického stroje točivého s tvarovaným pólovým nástavcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264452

Dátum: 14.08.1989

Autor: Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/14, H02K 1/08

Značky: stroje, elektrického, točivého, hlavní, tvarovaným, pólovým, nástavcem

Text:

...mezní velikost ň 3 pod špičkou pôlového nástavce, střed křivostl pólového oblouku leží na oso hlavního pôlu, přičemž poloměr křivosti ps je dán nerovnostispojnice lg středu §Výhodou je, že pro obvyklé poměry 53/5 ° 2 až 2,5 se lamely s maximálním lamelovým napětím ul vzdalují od kartáčů směrem k ose hlavního pôlu. max Nevýhodou je nárůst ztrát v železe zvláště při nižším zatížení stroje a poměrně vysoké špičkové lamelové napětí U 1 , i když...

Elektrický stroj točivý s buzením permanentními magnety a způsob jeho magnetizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 261782

Dátum: 10.02.1989

Autor: Žák Zdeněk

MPK: H02K 23/04, H02K 1/14, H02K 21/08...

Značky: permanentními, stroj, magnetizace, magnety, způsob, elektricky, točivý, buzením

Text:

...výkrese jsou znůzorněny příklady elektrických strojů točivých s buzením permanentními megnety e způsobu jejich megnetizsce podle vynálezu, kde na obr. Í je v příčném řezu znázorněn stetor s permsnentními magnety a příprevkem pro způsob jejich magnetizece a na obr. 2.je v płíčnem žezu snázorněn rotor s permenentními magnety a přípravkem pro způsob jejich magnetizece.Na stetoru elektrického stroje točivěho (obr. 1) jsou pravidelně uspołádány...

Stator stejnosměrného stroje točivého s pomocnými póly a jhem, tvořeným svazkem plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256615

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rákos Jaroslav, Mezírka Milan, Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/14, H02K 23/22

Značky: stejnosměrného, točivého, stroje, svazkem, pomocnými, tvořeným, stator, jhem, póly, plechů

Text:

...stroje, Rozdílné komutační podmínky jednotlivých variant provedení rotorového vinutí kotvy a ektivních délek kotvy lze jednoduše měnit obvyklým způsobem, to je změnou velikosti vzduchové mezery pod pomocnými poly bez použití přídavných závitů vinntí pomocných pőlů. To znamená, že u jedné typové velikosti stejnosměrného stroje točivého s různými provedeními kotvy může být s výhodou využíváno pouze rozdílných vytvoření,pomocných pőlů,...