H02J 13/00

Sústava zariadení, najmä LED svietidiel s digitálnym riadením a prenosom dát cez napájanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7296

Dátum: 03.12.2015

Autori: Paus Anton, Martaus Jozef

MPK: H05B 37/02, H02J 13/00, H04B 3/54...

Značky: svietidiel, riadením, zariadení, prenosom, digitálnym, napájanie, najmä, sústava

Text:

...pripojených alebo odpojených zariadení behom jednotiek sekúnd. Aby bolo možné komunikovať s každým zariadením individuálne, Master zariadenie priradí každému z nich jedinečnú adresu. Okrem regulácie jasu svietidiel tiež monitoruje ich stav a informuje používateľa v prípade zistenia chybného stavu svietidla. CPS protokol tiež podporuje reguláciu svietidiel, ktoré majú viac výstupných kanálov, ako sú svietidlá typu TW, t. j. Tunable White -...

Systém a spôsob diaľkového odpočtu meradiel energií a/alebo médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6854

Dátum: 05.08.2014

Autori: Olos Michal, Ravas Stanislav, Tomlain Ján, Tomlain Juraj

MPK: H02J 13/00, G06F 19/00

Značky: diaľkového, médií, odpočtu, meradiel, spôsob, energií, systém

Text:

...konvertorovej jednotky v rámci Oblastného koncentrátora alebo aj identifikácia meradla môže byť realizovaná prostredníctvom adresy pozície zariadenia. Konkrétny model adresácie môže byť zvolený podľa spôsobu hardvérového rozširovania. Statická adresa môže byť nastavená prostredníctvom vyhodnocovacej jednotky alebo tak, že sa konvertorová jednotka zapojí do slotu a následne sa prostredníctvom ovládacieho programu v...

Zapojenie sieťového vypínača s reguláciou osvetlenia a jeho konštrukčné usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5840

Dátum: 04.10.2011

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H02J 13/00, H04B 3/54

Značky: konštrukčné, usporiadanie, osvetlenia, sieťového, reguláciou, vypínača, zapojenie

Text:

...polvlny a blok í skratovacieho rozpájača pre modulátor zápornej polvlny je pripojený paralelne k bloku 3 amplitúdového modulátora zápornej polovlny.Zapojenie sieťového vypínača s reguláciou osvetlenia a jeho konštrukčné usporiadanie znázornené na obr. 6 pozostáva z bloku § amplitúdového modulátora kladnej a zápomej polvlny, bloku 2 skratovacieho rozpájača pre modulátor kladnej polvlny, bloku m skratovacieho rozpájača pre modulátor zápomej...

Zapojenie napájacieho zdroja riadeného signálmi po napájacom vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5781

Dátum: 06.07.2011

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H02J 13/00, H04B 3/00

Značky: riadeného, napájacom, signálmi, zdroja, zapojenie, napájacieho, vedení

Text:

...bloku demodulátora, bloku meniča a bloku merania výstupného prúdu, napätia, alebo výkonu. Blok demodulátora je prepoj ený s blokom merania výstupnej elektrickej veličiny. Ten meraním porovnáva skutočnú elektrickú veličinu s požadovanou, ktorá je demodulovaná demodulátorom. Blok merania riadi činnosť meniča tak, aby bola výstupná veličína zhodná s požadovanou. Zmena výkonu napájacieho zdroja sa takto uskutočňuje na základe informácii...

Spôsob spracovania a znázornenia činnosti množiny veterných elektrární

Načítavanie...

Číslo patentu: 287724

Dátum: 22.06.2011

Autor: Wobben Aloys

MPK: H02J 13/00, G05B 23/02

Značky: spracovania, veterných, spôsob, množiny, činnosti, znázornenia, elektrární

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania a znázornenia činnosti množiny zariadení zahŕňa nasledujúce kroky: - vopred stanovené prevádzkové údaje, zvlášť také, z ktorých vyplýva funkčnosť zariadenia, sú zaznamenané v zariadení na spracovanie údajov - zaznamenané prevádzkové údaje sú vyhodnocované a klasifikované - klasifikácia obsahuje sprostredkovanie informácie, či je zariadenie funkčné alebo nie, a keď nie, ktorý možný dôvod na nefunkčnosť existuje, napríklad...

Vynálezy kategórie «H02J 13/00» v ZSSR.

Spôsob amplitúdovej modulácie na účely prenosu informácie vo výkonovom vedení 230V a zapojenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5537

Dátum: 07.10.2010

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04B 3/54, H05B 37/02, H02J 13/00...

Značky: informácie, výkonovom, tohto, vedení, spôsob, spôsobu, vykonávanie, přenosu, amplitúdovej, účely, modulácie, zapojenie

Text:

...modulácie a demodulácíe. V tomto prípade modulátor ovplyvňuje len kladnú polperiódu. Tá nesie inštrukciu o hodnote informácie. Využíva sa dvojstavová modulácia. Ak je špičková hodnota kladnej polperiódy rovnaká ako hodnota zápomej - referenčnej polperiódy,znamená to pre vyhodnocovací obvod logická 0. Ak je špičková hodnota kladnej polperiódy znížená znamená to logická 1. Hodnota kladnej polperiódy sa porovnáva vždy s predošlou...

Spôsob obojsmernej komunikácie po sieťovom napájaní 230 V pomocou amplitúdovej modulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5243

Dátum: 07.09.2009

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/02, H02J 13/00

Značky: pomocou, spôsob, komunikácie, modulácie, obojsmernej, amplitúdovej, napájaní, sieťovom

Text:

...spôsobom.Takýto spôsob komunikácie je vhodné použiť najmä vo verejnom osvetlení. Napájacím vedením pošleme infomiáciu, ktoré svietidlá chceme vypínať, u ktorých chceme znížiť výkon a naopak čo chceme zapnúť. Cestou spätnej komunikácie nám svietidlo môže podať informáciu o svojom stave, hlavne, či svieti, alebo nesvieti. Ako komunikačným centrom je pre tento prípad rozvádzač verejného osvetlenia. Odtiaľ sa infomiácia môže dostať rôznym...

Hnací systém pre systém deliacej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285697

Dátum: 28.05.2007

Autor: Janutta Reinhard

MPK: H02J 13/00, G08C 15/00, E05F 15/14...

Značky: systém, deliacej, hnací, stěny

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka hnacieho systému pre systém deliacej steny, pozostávajúceho z väčšieho počtu jednotlivých dielov (52, 53), ktoré sú zavesené na vodiacej lište (45, 48), pripevnenej na strope budovy, alebo v nej a prostredníctvom kladiek alebo zodpovedajúcich prostriedkov sú horizontálne pohyblivé. Jednotlivé diely (52, 53) sú z polohy, keď sú zoradené za sebou, automaticky premiestniteľné do odstavnej polohy. Aspoň časť týchto jednotlivých...

Istič elektrického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7872

Dátum: 17.04.2003

Autor: Veroni Fabio

MPK: H02H 3/00, H02J 13/00

Značky: obvodů, elektrického, istič

Text:

...rôznym potrebám, ktoré vznikajú podľa rôznostisiete. Lenže jeden alebo viacero parametrov elektrickej inštalácie sa niekedy môže 2 rôznych dôvodov meniť. V elektrickej distribučnej sieti môže nastať požiadavka pre aktualizáciu vypínacej hodnoty prúdu alebo stupňa ochrany pre obvod chránený obvodovým ističom. Toto možno pri konvenčných obvodových ističoch dosiahnuť potrebou výmeny existujúceho ističa elektrického obvodu iným ističom...

Elektrický obvod dálkového ovládání zdrojů proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268104

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pacák Bedřich, Fojtík Vincenc

MPK: H02J 13/00

Značky: ovládání, proudu, elektricky, zdrojů, obvod, dálkového

Text:

...část dálkováho ovládání nevyžaduje vlastní zdroj energie ale energií si odebírá ze zdroje proudu, který řídí. To vše umožňuje využití u dalších zdrojů proudu s výstupní impedancí indukčního charakteru, které se doposud ovládají ručně, čímž se omezí ztráty při chodu naprázdno.Na přiloženém výkrese je znázorněné elektrické schéma uspořádání dálkověho ovládání zdroje Q proudu podle vynálezu. Napájecí kondenzátor Qł v sérii s diodou Q je přímo...

Zapojení klíčovacího obvodu pro synchronní řízení spínacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265371

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kočí Jiří

MPK: H02J 13/00

Značky: synchronní, obvodů, zapojení, spínacích, prvků, klíčovacího, řízení

Text:

...trojfázového rozdě 1 ení Na druhý vstup obvodu trojfázového rozdělení je připojen obvod vnějšiho pilotního kmitočtdjehož hodnota je šestinásobkem pracovní frekvence vysílače. Symetrický trojfázový výstup obvodu trojfázového rozděleníje připojen na trojfázový vstup bloku klopných obvodů vnitřního klíčování. První výstup bloku klopnýoh obvodů a první výstup obvodntrojfázového rozdělení jsou přivedeny na součinové vstupy prvního koncového...

Zapojení pro úpravu klíčovacího signálu vysílače hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 265370

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kočí Jiří

MPK: H02J 13/00

Značky: zapojení, hromadného, úpravu, klíčovacího, dálkového, vysílače, ovládání, signálu

Text:

...nezávisle na stavu klíčovacího signálu přivedeného od vysílacích automatik,vysí 1 ače. Doba překlopení klopného obvodu musí být nastavena-tak, aby byla kratší než nejmenší možná mezera mezi vysílacími im pulsy přenášeného impulsního povelového kódu a zároveň delší než maximálně možná doba doznívání výkonovéhotőnového proudu ve výkonových gňodech vysílače po odklíčování statického měniče. Zapojení pro úpravu klíčovacího signálu je dále popsáno...

Zapojení pro obousměrný převod energie mezi supravodivým magnetickým energetickým zásobníkem a stejnosměrnou sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262554

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ibl Stanislav, Kamenický Jan, Čeřovský Zdeněk, Bartoš Stanislav

MPK: H01F 5/08, H02J 13/00

Značky: převod, energie, obousměrný, stejnosměrnou, magnetickým, sítí, zásobníkem, energetickým, supravodivým, zapojení

Text:

...prvního jednosměrného spínacího prvku 5 a prvního neřízeného usměrňovače 5 a jednak sériová kombinace druhého jednosměrného spínacího prvku 5 a druhého neřízeného ueměrňovače 1. Mezi společně uzly g, g prvků jednotlivých větví je pak zapojen kondenzátor lg, k němuž je připojena měničová soustava ll. Paralelně ke kondenzátoru 33 je zapojen třetí jednosměrný spínací prvek lg v sérii s ochranným odporem lg.Vlastní obousměrný přenos energie mezi...

Zapojení pro nastavování a kontrolu zaklíčování vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 261743

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hanžlík Jaroslav

MPK: H02J 13/00

Značky: dálkového, nastavování, hromadného, zapojení, ovládání, vysílačů, zaklíčování, kontrolu

Text:

...ł, jehož výstup je zapojen na vstup prvního vstupního obvodu g, jehož první výstup je zapojen na první vstup třetího přepínače łg a jehož druhý výstup je zapojenna vstup první pásmové propusti 5, jejíž výstup je zapojen na druhý vstup třetího přepínače łg, který má svůj výstup zapojen na první výstup łä. Vstup łg napětí druhé fáze R je zapojen na první vstup druhého přepínače g, vstup łł napětí druhé fáze S je zapojen na druhý vstup druhého...

Zapojení pro fázově konformní provoz vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260640

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hanžlík Jaroslav

MPK: H02J 13/00

Značky: hromadného, zapojení, vysílačů, dálkového, fázové, provoz, ovládání, konformní

Text:

...s prv-ním vstupem třetího posuvného registru 25 a s první svorkou prvního spínače druhého prepínače 29, jehož první svorky dalších spínačů jsou jednotlive spojený s prvním posuvným registrem 22 a jehož druhé svorky všech spínačů jsou spojeiíý do uzlu zapojeného jednak na druhý vstup druhého posuvného registru 24 a jednak na. první svorku prvního spínače třetího přepínače 30,jehož první svorky dalších spínačů jsou jednotlivě spo-jený s druhým...

Zapojení pro zajištění paralelního provozu vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257994

Dátum: 15.07.1988

Autor: Hanžlík Jaroslav

MPK: H02J 13/00

Značky: zapojení, dálkového, hromadného, ovládání, vysílačů, paralelního, zajištění, provozu

Text:

...lg šestinásobku pilotní frekvence, který má svůj výstup spojen s prvním vstupem gg měniče lg frekvence. Vstup ji pilotní frekvence je zapojen na vstup vstupního obvodu 3 pilotní frekvence. jehožvýstup je zapojen jednak na první vstup gł klopného obvodu 1 a jednak na druhý vstup gł posuvného registru Š.výstup klopného obvodu 1 je zapojen na první vstup łg druhého obvodu 2 logického součinu, jehož výstup je spojen se vstupem výstupního...