H02G 9/06

Spôsob inštalovania najmenej jedného vedenia a/alebo prázdnej rúry v uložených rúrovodoch slúžiacich na zásobovanie alebo na vypúšťanie odpadu a rúrovod na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286292

Dátum: 19.06.2008

Autor: Gruber Sabine

MPK: H02G 9/06, H02G 1/08

Značky: rúry, spôsob, inštalovania, rúrovodoch, tohto, rúrovod, prázdnej, jedného, uložených, odpadů, spôsobu, zásobovanie, vedenia, slúžiacich, uskutočňovanie, najmenej, vypúšťanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že do existujúcich inštalovaných rúrovodov, do kanalizačných rúrových systémov alebo sietí sa vtiahne alebo zasunie vnútorné obloženie rúrkového alebo hadicového tvaru a medzi vonkajšou stenou tohto vnútorného obloženia a vnútornou stenou existujúcej steny rúrovodu sa usporiadajú nové káble alebo prázdne rúry, do ktorých sa neskôr zavedú ďalšie káble.

Káblová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3386

Dátum: 22.11.2005

Autori: Lederer Roland, Karl Markus, Bauer Peter

MPK: F16L 55/16, F16L 21/06, H02G 9/06...

Značky: spojka, káblová

Text:

...jednéhoprikladu uskutočnenia znázorneného na výkrese, pričom 0012 Výkres zobrazuje rozložené zobrazenie káblovej spojky.0013 Obe plášťové polovice (2) majú vždy upevňovaciu oblast (6) tesniaceho prostriedku (3), ktorú ohraničujú dva na plášťové polovice pevnenatvarované prstencové úseky úseky (7).0014 Na upevňovacej oblasti (6) sa presah tesniaceho prostriedku (3) medzi spájanými ochrannými rúrkami a plášťovými polovicami (2) stisne,...

Rúra z polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 284612

Dátum: 27.06.2005

Autor: Elter Max

MPK: F16L 9/12, F16L 7/00, F16L 3/26...

Značky: rúra, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Rúra z polyméru na zaťahovanie káblov, svetelných vodičov, rúrok a podobných zariadení, ktorej vnútorný hladký obvod je rozdelený na čiastkové segmenty (11), ktoré sú od seba oddelené drážkami (12) a rozmerový pomer medzi čiastkovými segmentmi (11) a drážkami (12) je v rozmedzí 1,5 : 1 až 5 : 1. Vnútorný obvod rúry tvorí vrstva tvrdého polyméru.

Uloženie plastovej chráničky dátových sietí spoločne s tepelnou sieťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3600

Dátum: 11.09.2003

Autori: Farárik Jozef, Ježek Jan, Procházka Jaroslav, Zverko Igor

MPK: F16L 1/028, H02G 9/06

Značky: datových, plastovej, chráničky, spoločné, uloženie, tepelnou, sieťou, sietí

Text:

...siete. Tým sa dosiahne, že plastová chránička je uložená tak aby nedošlo k jej porušeniu ani pri prípadných zásahoch na potrubí a funkcia potrubí tepelnej siete nie je ovplyvnená uloženou chráničkou.Výhodou technického riešeniaje, že plastová chránička ako potreba pri realizácii dátovej alebo telekomunikačnej siete je uložená do výkopu s minimálnymi nákladmi, navzájom sa s tepelnou sieťou neovplyvňujú a súčasne sa vytvorí možnosť realizovať...

Prekrytie káblového žľabu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3377

Dátum: 03.12.2002

Autor: Wirth Peter

MPK: E04F 17/08, H02G 9/06

Značky: žlabu, káblového, prekrytie

Text:

...a priečnik má závit a maticu.Ploché veko je v úzkom konštrukčnom spojeni s bezpečnostnou spojkou. Preto ploché veko obsahuje aspoň dve dosadacie plochy k bezpečnostným spojkám. V prvom jednoduchom riešení dosadacie plochy plochého veka rovinne lícujú s vonkajšou stranou plochého veka. Taktiež dosadacie plochy plochého veka rovinne licujú závislo alebo ajnezávislo aj s vnútornou stranou plochého veka, čo je tiež podstatnýmV druhom...

Káblový žľab so zákrytovou doskou z recyklovaných plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3138

Dátum: 05.02.2002

Autori: Mátel František, Varga Vladimír, Vysoký Miloslav, Ochocová Renáta

MPK: H02G 9/04, H02G 9/06, H02G 3/04...

Značky: zákrytovou, recyklovaných, káblový, plastov, žľab, doskou

Text:

...na vzájomné prekrytie a spojenie dvoch profilov. Doska je po celej dĺžke spodnej strany tvarovaná tak, aby pri pokládke vybrania umožnili jej fixovanie do profilu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 je znázornený predmet úžitkového vzoru v pohľade spredu, na obr. 2 je znázornený predmet úžitkového vzoru v priečnom reze.Protil 1 z recyklovaných plastov zobrazený na obrázku má štvorcový alebo obdĺžnikový prierez. Na vnútornej strane bočných...

Zariadenie na vedenie káblov aspoň s jednou vodiacou rúrkou z termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281827

Dátum: 15.06.2001

Autor: Vogelsang Horst

MPK: H02G 3/04, H02G 9/06

Značky: rúrkou, jednou, vodiacou, káblov, zariadenie, aspoň, termoplastů, vedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vedenie káblov aspoň s jednou vodiacou rúrkou, ktorá má vodiaci kanál s daným vnútorným polomerom (r) a klzné rebrá, usporiadané na vnútornej stene vodiaceho kanála a vytvorené z termpolastu termoplastovej vodiacej rúrky. Klzné rebrá prebiehajú vlnovite a tvoria medzi úsekmi s konštantným uhlom natočenia vratnej oblasti, dotyková šírka (b) klzných rebier, počet (z) klzných rebier ekvidištantne rozmiestnených po obvode vnútornej...

Káblový žľab z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1963

Dátum: 07.10.1998

Autor: Šáral Jaroslav

MPK: H02G 9/06

Značky: žľab, plastů, káblový

Text:

...kladení káblových sieti.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, Žkde na obr. 1 je znázornený axonometrický pohľad na zostavukáblového žľabu, na obr. 2 je rez žľabovým vrchnákom, na obr.3 je axonometrický pohľad zo spodu na žľabový vrchnák a naobr. 4 je rez žľabovým vrchnákom s vonkajším predĺžením.Káblový žľab z plastov je vytvorený zo žľabového telesa l a žľaboyého vrchnáka g. Na pozdĺžne...

Multikanálový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1355

Dátum: 08.01.1997

Autor: Martínek Štěpán

MPK: F16L 9/128, F16L 9/18, H02G 3/04...

Značky: prvok, multikanálový

Text:

...objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú popísané na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujü obr. 1 - axonometrický pohľad na multikanálový prvok po dľa technického riešenia,obr. 2- v zväčšenej mierke priečny rez vyztužujúcim rebrom aobr. 3 - čelný pohľad na inú variantu vyhotovenia vyztužujúceho rebra.Na obr. 1 je schematicky znázornený axonometrický pohľad na multikanálový prvok, ktorý pozostáva zo základného telesa L V...

Prípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280975

Dátum: 05.10.1994

Autori: Bauer Peter, Helf Walter, Lederer Roland

MPK: H02G 3/04, F16L 5/00, F16L 41/00...

Značky: přípojka

Zhrnutie / Anotácia:

Prípojka rúrkového vedenia a šachty, najmä na rozvody káblovej televízie, s jedným jednostranne otvoreným prípojným hrdlom (1), pri ktorom sú hrdlá odbočiek (3, 4, 5), nachádzajúce sa na protiľahlej strane otvoreného konca prípojného hrdla (1) rozšírené tak, že umožňujú pripojenie vonkajších hrubostenných rúrok (ER), ktoré pri priechode hrdlami odbočiek (3, 4, 5) majú nemenný vnútorný priemer, pričom vonkajší priemer hrdiel odbočiek (3, 4, 5)...

Rúrka z termoplastu na vedenie káblov pre zariadenie na vedenie káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278479

Dátum: 08.06.1994

Autor: Vogelsang Horst

MPK: H02G 9/06, H02G 3/04

Značky: vedenie, rúrka, káblov, zariadenie, termoplastů

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka (2) z termoplastu na vedenie káblov pre zariadenie na vedenie káblov má kanál (4) kruhového prierezu na vedenie káblov a vnútornú stenu s navzájom rovnobežne prebiehajúcimi klznými rebrami (5). Klzné časti majú skrutkovito vedené úseky s opačným stúpaním, ktoré v rozvinutí vnútornej steny kanála (4) majú vlnovitý tvar. Dĺžka (L) vlny zvlnenia leží v rozsahu od 80 do 160 cm a vlny majú amplitúdu (A) menšiu ako zodpovedá jednej štvrtine...

Tesniaci element z plastu vložiteľný z čelnej strany do rúrky na vedenie káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280316

Dátum: 08.06.1994

Autori: Bauer Peter, Helf Walter, Lorenz Rudolf

MPK: H02G 9/06, H02G 15/013, F16L 5/02...

Značky: tesniaci, strany, plastů, vložiteľný, element, káblov, čelnej, rúrky, vedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Tento tesniaci element je vložiteľný z čelnej strany a tak umožňuje utesnenie rúrok (3) na vedenie káblov (4) proti zaíľovaniu, pričom hrncové puzdro (1) tesniaceho elementu je v smere zasúvania kúžeľovito zúžené, má vonkajší okraj (1a) a je vybavené doskou (2), ktorá je zhotovená z trvalo pružnej ľahčenej hmoty s otvorenými pórmi a ktorej vonkajší priemer je pred vložením do hrncového puzdra (1) podstatne väčší ako jeho vnútorný priemer,...

Rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278727

Dátum: 10.11.1993

Autori: Helf Walter, Bauer Peter

MPK: H02G 9/06, F16L 9/22

Značky: rúrka, skladajúca, pološkrupín, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka sa skladá z dvoch pološkrupín (1, 2), ktoré sú spolu vzájomne spojené. Medzi spájanými koncami oboch pološkrupín (1, 2) je v drážke (N) upravený tesniaci článok (3). Drážka (N) je vytvorená vždy na jednej čelnej strane jednej pološkrupiny (1) a do nej je zaskočené pero v tvare ozubu, vytvorené na čelnej strane druhej pološkrupiny (2). Pero (2a) má aspoň jednu klznú plochu (G), ktorá po vložení do drážky (N) bočne dosadá na klznú plochu...

Tesniaci element káblových kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280254

Dátum: 14.10.1992

Autori: Jirka Karl, Wolf Walter, Bauer Peter

MPK: H02G 9/06

Značky: káblových, kanálov, element, tesniaci

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci element káblových kanálov alebo podobne je určený na plynotesné a vodotesné utesnenie vnútorného priestoru káblového kanála proti káblovému vedeniu alebo káblovým vedeniam. Prítlačný kotúč (1) a oporný kotúč (3) sú vybavené prídržnými krúžkami (2), prítlačný kotúč (1) a prídržný krúžok (2) sú uskutočnené ako jednodielne a prídržný kotúč (2) je v prítlačnom kotúči (1), prípadne v opornom kotúči (3) zaskočený výstupkom (2.1) do...

Vodiace zariadenie na káble a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280748

Dátum: 19.02.1992

Autori: Vogelsang Horst, Bergmann Horst

MPK: B29C 47/00, B29C 47/24, H02G 1/08...

Značky: káble, výroby, spôsob, vodiace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané vodiace zariadenie na káble, vyrobené z plastu pretláčaním, je tvorené najmenej jednou vodiacou rúrkou (1) na vedenie káblov a ústrojenstvom na uľahčenie zasúvaného alebo zaťahovaného kábla. Toto ústrojenstvo pozostáva z klzných rebier (3), brániacich krúteniu, usporiadaných na vnútornej strane vodiacej rúrky (1) v tvare vĺn alebo hadovito, ktoré sú vytvorené pri pretláčaní. Pri výrobe vodiaceho zariadenia sa klzné rebrá (3) vytvoria...