H02G 11/02

Samonavíjací káblový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 284156

Dátum: 26.08.2004

Autori: Steinmüller Jörg, Kleindopp Günther, Büttner Gerhard

MPK: H02G 11/02, B65H 75/44

Značky: káblový, samonavíjací, bubon

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka samonavíjacieho káblového bubna, ktorý pozostáva zo základnej dosky (1), na ktorej je na úložnom čape (2) uložený káblový bubon (3). Riešeným technickým problémom je stabilné a koncentrované usporiadanie všetkých funkčných prvkov na základnej doske (1) a kontaktné zariadenie s malým počtom súčastí. Do žliabku v tvare písmena U, ktorý je vymedzený druhou obvodovou stenou (19), druhou prstencovou stenou (20) a treťou obvodovou...

Zařízení pro vedení vodičů energie, zejména hadic, ke spotřebiči s kruhovým pohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246927

Dátum: 15.10.1987

Autor: Barták Ladislav

MPK: H02G 11/02

Značky: vodičů, hadíc, zejména, energie, pohybem, kruhovým, zařízení, spotřebiči, vedení

Text:

...pohyb vodičů energie přes střed dráhy spotřebiče. Zařízení je konstrukčně a investičné nenáročné a umožňuje rozvod energie ke spotřebiči v rozsahu více než 36 u°.Příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje zařízení v náryse a obr. 2 pak radiální řez v rovině A-A.zařízení pro vedení vodičů energie ke spotřebiči pohybujícímu se po kruhové dráze sestává z kruhové dráhy l, pohybového...

Kabelový sloup

Načítavanie...

Číslo patentu: 240625

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nagy Géza, Oszkó Károly

MPK: H02G 11/02

Značky: sloup, kabelový

Text:

...až do dovoleného poloměru chybu a tím i snížené nároky na údržbu a opravy, případně i na výměnu kabelu, která je velmi snadná pro jednoduchost jeho uchycení, které je provedeno dvěma až třemi třecími závity kabelu na dutém válci kabelověho sloupu, které zcela eliminují napínací sílu kabelu. Další výhodou je jednoduchá konstrukce a technologičnost výroby kabelového sloupu.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné konstrukční kabelového...

Kabelový buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 240255

Dátum: 15.06.1987

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: H02G 11/02, B66C 13/12

Značky: buben, kabelový

Text:

...e elektrickým ,vedeníml ,.sběrač 7 jsoumrolzjegdnodušeuí znázornený jako jednvo-pőlovgąjPnočet. pólů je dän počtom žilhelekątri-ckého. .kabelu 1.Kartáče (prvního rotaopího sběrąlčei jsou uchycĺeĺny k gcivcezajsoliuiýodivé spojený seži 1 ami elektrické holçabelu 1.Kartáče dlruhého rotačn-ího sběrače 7 jsou uchyceny k rámu 4 a jsou vodivě spojený s elektrickými vodiči 8. iné provedení, na výkrese neznázorněné, spočíva v tom, že na...

Samonavíjecí zařízení elektrických kabelů pro mobilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239482

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dlabaja Zdenek

MPK: H02G 11/02

Značky: zařízení, samonavíjecí, kabelů, mobilní, stroje, elektrických

Text:

...svou bozhlučnost jsou tyto mobilní stroje vhodné používat jak na volnem prostranství,tak zejména v otevřených helach, kde oproti jiným prostředkům nezhoräují pracovní prostředí. Elektrifikovanć mobilní stroje neznečiěĺují okolí zplodinami a proto je možné je použít i ve skladoch pro úkony s manipulací potravin, ovoce, zeleniny, braabor spod. Výhodná je použít tyto prostředky pri zakladaní krmív zvířatům ve stájích, pri vyhrnovlní hnoje...

Nosič kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: 248564

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kolář Jozef, Šmida Ladislav, Ondovčin Kamil, Škrípala Jozef

MPK: H02G 11/02

Značky: nosič, kábla

Text:

...je nosič kábla uložený na tej istej dráhe ako mobilné zariadenie, dosahuje sa značných ekonomických výhod ako pri výrobe tak aj pri manipuláoiii na pracovisku. Zaradenim náraznikov sa nosič kábla stáva tuhším, odoláva nárazom ich tlmenim, čo je výhodné najmä v banskej prevádzke, pre ktorú je nosič kábla predovšetkým určený. Tým, že je nosič kábla osadený kladkami opatrenými ložiskami znižujú sa treoie odpory a obmedzujú sa tým poruchy,...

Kabelový buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 232689

Dátum: 15.12.1986

Autori: Petráš Vladimír, Frimmer František

MPK: B66C 13/12, H02G 11/02

Značky: kabelový, buben

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kabelového bubnu jako zařízení pro přívod elektrické energie od pevného napájecího zdroje k pohyblivému mechanismu, například k přídavnému zařízení na jeřábu a řeší převodový mechanismus s pružinovým pohonem pro samočinné navíjení kabelu. Pružinový pohon obsahuje uvnitř bubnu tlačné pružiny uložené v rámu a spřažené pomocí táhel s kladkami jednak se spirálovou dráhou na jednom čele bubnu, jednak s opačně orientovanou spirálovou...