H02G 1/12

Zariadenie a spôsob na indukčné odstránenie izolácie z drôtov a/alebo tyčí s tvarovým prierezom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20162

Dátum: 14.02.2012

Autori: Claassen Thorsten, Fleischer Mirko, Maryniak Bernd, Wagenaar Carsten, Saathoff Timo

MPK: H02G 1/12

Značky: izolácie, spôsob, tyčí, drôtov, odstránenie, zariadenie, indukčne, tvarovým, prierezom

Text:

...stlačený vzduch na privádzaniestlačeného vzduchu do uchytávacieho úseku na chladenie zahriatych koncov drôtov a/alebo tyčís tvarovým prierezom a na odstránenie zvyškov povlakov v oblasti uchytávacieho úseku. Zariadenie má ďalej vonkajšiu stenu uchytávacieho úseku a úsek usporiadaný okolo nej, pričom medzi tým úsekom a vonkajšou stenou je plánovaná dutina. Hadica na stlačený vzduch ústi do dutiny. Vo vonkajšej stene uchytávacieho úseku sú...

Kliešte na odstránenie izolácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18148

Dátum: 23.10.2008

Autori: Köster Thomas, Wedler Andreas, Hanning Günther, Hetland Detlev, Storm Siegfried, Heggemann Christian

MPK: H02G 1/12

Značky: kliešte, odstránenie, izolácie

Text:

...v závislých nárokoch.0013 V nasledujúcom sú opísané príklady uskutočnení podľa priloženýchObr.1,2 pohľad z boku na variant uskutočnenia klieští na odstránenie izolácie s odnímateľnou bočnou časťou v dvoch činných polohách, Obr. 3 pohľad v perspektíve na variant uskutočnenia klieští na odstránenie izolácie s pripinateľným obalom rukoväte, Obr. 4 pohlad v perspektíve na držiak noža, Obr. 5 pohľad v perspektíve na doraz vodiča, EP 2 056 415 35...

Kryt držadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8858

Dátum: 23.10.2008

Autori: Storm Siegfried, Köster Thomas, Wedler Andreas, Heggemann Christian, Hanning Günther, Hetland Detlev

MPK: H01R 43/04, B25G 1/10, B25B 7/00...

Značky: držadla

Text:

...kryt držadla a tým je umožnená modifikácia šírky držadla klieští. Na obr. 2 je vedľa klieští napríklad pre ručnú páku 2 a 3 zobrazený priklad uskutočnenia ďalšieho výmenného krytu 8 držadla pre hornú ručnú páku 3, ktorá je prispôsobená obrysom ručnej páky 3 a obklopuje ručnú páku 3 zo štyroch strán. Ako je znázornené na obr. 2, je kryt 5 držadla výhodne vytvorený v tvare L. Chrbát 9 krytu držadla je výhodne vyklenutý v rozmere x. Mimoriadne...

Sposob odstránenia izolačného laku z vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260371

Dátum: 15.12.1998

Autori: Borka Július, Czifrík Karol

MPK: H02G 1/12

Značky: odstránenia, spôsob, vodičov, izolačného

Text:

...laku. Uvedené nevýhody odstraňuje vynález, ktorého podstata spočíva v tom,že sa príslušná časť vodiča uvedie do kontaktu s chloridom zinočnatým v teplote 300 až 500 C a po rozklade laku sapovrch vodiča opláchne vodou.Výhodou odizolovania chloridoní zinočxíatým, je, že prebehne dokonale behem 3 až 20 sekúnd podľa priemeru vodiča a. druhu laku v uvedenom teplotnom rozsahu, pritom nezhoršuje mechanické vlastnosti medi. Metóda je vhodná pre...

Zařízení pro odstranění stínicího opletení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267683

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ryžov Jevgenij

MPK: H02G 1/12

Značky: opletení, zařízení, stínicího, odstranění

Text:

...10. yxpennennuä B aamnnax 9. nonaercn Ha noHuHn ospasowxu H KOHTaKTHPYeT cuauana co merxoä 6. Hrmu B merxu 6 pacnmeľanr Merammnqecxyn axpanupymmyn onnerxy npoaona 10 no Bceñ nmnne COHPHKÚCHOBEHHH HľJI B C HPUBDJIOH 1 U II DTFHGHDT BHHS KOHEL npoaona H PBCHJIETEHHHE HHTH HJIOTHIJM uyuxon (oHr.3 a). Hnmee npouon 10 C nonombn maronoro xouneäepa nnnaeTcn na nnanuun uonnuľxn era mewxoü 7. npu aron sec» nywox Hnreñ H ownmennuň Kuneu nponnna 1 U...

Zařízení pro opracování elektromontážních vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267682

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ryžov Jevgenij

MPK: H02G 1/12

Značky: elektromontážních, vodičů, zařízení, opracování

Text:

...npoonmanmencu nnumcuuu npnmuua 22 C BucTynDM 47 ameao CFHG npoaona 39 KoHTaKTHpyeT co CKOCDH 49. a 3 aTeM c Knnuouapaauun TOPHÚM Bucryna. B pesynbware aroro Bsaunoneñcrnnñ MGCTO crnua npouona snnuaerca Kmuuooopaauuu TUPHUM uucryna 47 (our.5) B npononbuuñ naa 5 numuero uanpanmnnmero aneneura 4.Hpn aron BGTBK npouona 39 (wur.6) momarca noeepx meuex 50. ornoan nx. Taxnn unauon. MBCTO crnaa nponona 39 oxauunaerca xpenxo aamaruu uemny aucrynon 47 n...

Zařízení pro stáčení rozpletených vláken stínicího opředení na konci vodiče do svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266384

Dátum: 13.12.1989

Autor: Ryžov Jevgenij

MPK: H02G 1/12

Značky: stínicího, vláken, stáčení, rozpletených, svazků, opředení, konci, zařízení, vodiče

Text:

...mnnmTKy 30 u 1 rMaauT m mnmy cwmuny. a OHMNEHHHM av mnnmTKM Kouau nnnnona 31 m m npnrmunnanmmnyn cvupouy M oMKcMpyn 1 npoaon 32 a saxMMa× 33 TnaHcnDpTMPy 0 Nero yCTpDMCTHñ (nm nokaaanm). ĺHEF-IMHEIIBT lüFlčlilłaTbcñ°ñůll 4 VI HPIABOÄVITGH B ÄBŇCTBME PFZMGHHBR nepenaua 12. IIFV|STÚM Kynauax 23 KOHTaKTMPyGT c POJMKUM 25. B nB 3 yAhTaTe Hero cynn 0 pT 6 HaHMHaeT nepenemawncw uaepx. Waves peneuuyn nepenawy 12 apamanrcn MKMB 11. HTyuKa B M...

Zařízení pro odstraňování papírové izolace z vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257950

Dátum: 15.06.1988

Autori: Mrňavý Jaromír, Říhák Petr

MPK: H02G 1/12

Značky: zařízení, odstraňování, izolace, papírové, vodičů

Text:

...vo-~ dičů s papírovou izolací, které dosud byly dávány ke šrotaciTímto řešením také vzniká úspora nákladů za vof.W dič po odpočtu zisku ze šrotu a nákladů na odstraněníVynález jev dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je schematicky znázorněno.zařízení podle vynälezu při pohledu z boku, obr. 2 představuje.schema~ tický příčný řez rovinou podle čáry B - B z obr. 1 a obr. 3 schematický...

Způsob získávání barevných kovů pálením rotorů turbogenerátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257703

Dátum: 15.06.1988

Autor: Čáka Oldřich

MPK: H02G 1/12

Značky: kovů, pálením, turbogenerátoru, získavání, způsob, barevných, rotoru

Text:

...4 je žez výčnělkem s vyjmutýmivýpalky a ohvodovými tyčemi.Těleso rotoru l bez antimagnetických obručí čel měděného vodiče Q má ve svém obvodu průběžné dutiny lg neosazené vodičem, oddělené mezi sebou výčnělky 3. Průběžné dutiny g osazené vodičem 3 jsou zakryty bronzovými obvodovými tyčemi Q a průběžné dutiny lg neosazené vodičem Q antimagnetickými obvodovými tyčemi ll s průřezem tvaru rovnoramenného lichoběžníka,zaklínovanými mezi výčnělky 3...

Přípravek na odizolování páskového kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243058

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nedilka Gabriel, Katana Vladimír, Štefan Blažej

MPK: H02G 1/12

Značky: páskového, odizolování, kabelů, přípravek

Text:

...spřažena se stahovacím mechanismem. Podstata spočíva V tom, že ostří nožů svírá se směrem pohybu stahovaciho mechanismu vnitřní úhel 45 až 50 ° a vnější úhel 75 až 80 °.Povrchová přímka wostří nožů je kolmá ke směru pohybu stahovacího mechanismu.Uvedeným nabroušením nožů je zaručeneodizolovánl páskového kabelu bez poškození jader a nedochází k noztřepení izolace.Vynález je popsán pomocí příkladu přípravku na odizolování páskového...

Zařízení pro odstraňování izolace z vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237096

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kadlec Vladimír, Volavka Jindřich

MPK: H02G 1/12

Značky: izolace, vodičů, odstraňování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odstraňování izolace z vodičů s pneumatickým ovládáním. Vodič je zajištěn v nastavené poloze v otvoru třmenu 11 přidržovače. Píst 5 v hlavním válci 1 unáší vozík 12 s pevným nožem 13. Přes čep 19 kyvné spojky, kyvnou spojku 18 a čep 17 držáku se vykloní držák 16 kyvného nože. Kyvný nůž 14 se zařízne do izolace do hloubky pod nastavení. Po překování brzdící zarážky kyvný nůž 14 spolu s pevným nožem 13 stáhnou izolaci...

Stříhací přípravek zařízení pro odstranění izolace elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235272

Dátum: 01.10.1987

Autori: Ivičič František, Müllerová Jindřiška, Navrátilová Marie

MPK: H02G 1/12

Značky: izolace, přípravek, zařízení, střihací, elektrických, odstranění, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku, kterým se stříhají elektrické vodiče v přesných vzdálenostech od začátku jeho odizolované části provedené zařízením pro odstranění izolace elektrických vodičů. Řeší se jím dosavadní problémy vznikající při vytváření přesných délek odizolovaných konců vodičů, potřebných například při ovíjení špiček konektorů. Jeho podstata spočívá v tom, že na základové desce zařízení pro odstranění izolace je přestavitelně uložena...

Zariadenie na pozdľžne rezanie plášťov a izolácie celoplastových káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241593

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hegedüs Béla

MPK: H02G 1/12

Značky: káblov, pozdĺžne, plastov, izolácie, rezanie, celoplastových, zariadenie

Text:

...vodu, oadstrvaňuje sa možnost výskytu úrazu a značne zvyšuje produktivita práce zvlášť pri montážach za nižších teplôt, ked stúpne tvridost pláštov uceloplastových káblov. Na pripojenom výkrese je znázornená zariadenie v »axonometrickotm pohľade spredu. Zariadenie sa skladá z priečnych rukoväti 2 -a 11 privarenýeh na tvčkách 1 a -10, ztuupêho hmotu B, na. ktorý je vo vzdialenosti tri až päť milimetrov uchytený rezný hrot 7.Ďalšou dôležitou...

Zařízení na čištění a zakrucování konců elektrických montážních vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245707

Dátum: 15.07.1987

Autor: Jakobs Steffen

MPK: H02G 1/12

Značky: elektrických, konců, zakrucování, čištění, vodičů, zařízení, montážních

Text:

...22 n nnmrqena nryaxa 23 c pežąnćon, .na xoropoñ paamemena mxałüopma 24 u rana 25. Brzyrpn Kopuyca 4 yxpeluena DCL 26 c aamemcon 27 a npynna 28., fiamemca 27 Konraxmpyeu- c mmuomm yno. -4. . Tax .e yxpelmexm KYJIBĚRGBHĚ nan 30. .c Manutan 31 32 n puuarn 33 n 34. llanxoe ycrponcrno npennasnaueno m odpadornu nponona 35 c npemapnreamuo omannenaoñ no xpyry nsomnmen n .sme menu 36. 3 . . Ycrponcno Hammer padorars npn npamemm xyJnmtoBora nana...

Zařízení k rozřezávání plášťů elektrických kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250826

Dátum: 14.05.1987

Autor: Váchal Milan

MPK: H02G 1/12

Značky: rozřezávaní, kabelů, zařízení, plastů, elektrických

Text:

...pásu li a epodním pásu i 54, které jsou připevněny k pedálným nosníkdm II rámu i ve vertikální rovine obou vodicích kladek n, 33.Pro Iajištění posuvu obou hřídelí iu, 52 jsou na prvním vodícím aroubú u vytvorenydva závity 45, gg, které jsou vůči sobě protisměrné. Na konci prvního vodícího äroubu 53 je naéroubováná aretační matice 11 s na konci druhého vodícího äroubu 45 je upevnána klika 45. Pohybová jsou oba vodicí ärouby 33, 44 spŕaženy...

Nástroj k odstraňování izolace vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233281

Dátum: 01.04.1987

Autori: Zábranský Václav, Kubák Jiří

MPK: H02G 1/12

Značky: vodičů, izolace, odstraňování, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj k odstraňování izolace vodičů je určen pro elektro montážní a opravárenské práce. Výškově stavitelný nůž s podélnou osou přímkového tvaru je mimostředně uchycen v držáku a prostřednictvím ložiska otočně spojen s tělesem nástroje. Osa nože je rovnoběžná s osou unašeče, jehož čelo je zhotoveno z permanentního magnetu, který přiléhá bezvůlově k noži zhotoveného z ferromagnetického materiálu. Otáčením unašeče v těle se nástroje je nůž...

Zařízení k odizolování konců vodičů kruhového průřezu, opatřených křehkou izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 237037

Dátum: 15.02.1987

Autor: Nejman Zdeněk

MPK: H02G 1/12

Značky: průřezu, vodičů, zařízení, křehkou, odizolování, kruhového, izolaci, opatřených, konců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odizolování konců vodičů kruhového průřezu, opatřených křehkou izolací, sestávající z kleštiny, opatřené na horním konci dříkem pro upnutí do sklíčidla vrtačky a kruhovou štěrbinou v linii podélné osy kleštiny, do kteréžto kruhové štěrbiny zasahují rozrušovací hroty, kde účelu se dosahuje tím, že blíže dolního konce jsou v kleštině příčně k její podélné ose upraveny symetricky tři komůrky, do nichž jsou volně vsunuty...

Zařízení k odřezávání plášťů elektrických kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248849

Dátum: 12.02.1987

Autor: Váchal Milan

MPK: H02G 1/12

Značky: zařízení, kabelů, elektrických, plastů, odřezávání

Text:

...vnější kuželové plochy Qł odpovídá vnějšímu průměru neznázorněného isolovaného vodiče. Dutá hlavice Q je zaěroubovaná svým vnějším závitem Qg do vnitřního závitu gl trubkového vřetene g. Dutá hlavice Q je za vnější kuželovou plochou Q opatřena vnější obvodovou drážkou Q 1, spojenou s exiální drážkou Qi. Ve vnější obvodové drážce Q je uložen řezný nástroj 1, kterým je radiální spirálový nůž IQ, a který je svoji- axiální částí ll, opatřenou...

Nástroj k odstraňování izolace vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230330

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kubák Jiří, Zábranský Václav, Zábranský Bohumil

MPK: H02G 1/12

Značky: nástroj, odstraňování, izolace, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení funkce nástrojů k odstraňování izolace vodičů vlivem usnadnění a zpřesnění nastavení výsuvu nože dle tloušťky izolace odplášťovaného vodiče. Uvedeného účelu je docíleno tím, že nůž nástroje s podélnou osou přímkovitého tvaru, který je mimostředně uchycen v držáku a prostřednictvím ložiska otočně spojen s tělesem nástroje, je upraven tak, aby v kterékoliv poloze byl přestavován unášečem s ohledem na tloušťku izolace.

Nástroj k odstraňování izolace vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230224

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zábranský Bohumil, Kubák Jiří, Zábranský Václav

MPK: H02G 1/12

Značky: vodičů, nástroj, izolace, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení funkce nástrojů k odstraňování izolace vodičů při jejich podélném rozřezávání vlivem rovnoměrného rozdělení působišť sil vzhledem k ose vodičů, zvláště vhodný pro elektromotážní práce s vodiči velkých průměrů a izolací s velkým odporem proti řezu. Uvedeného účelu se docílí takovým konstrukčním řešením nástroje k odstraňování izolace vodičů, při kterém je odpružené prizmatické vedení uložené v přidržovacím dílu a...

Zařízení pro odstraňování plášťů kabelů z pryže, změkčelého polyvinylchloridu, nebo olova s jutou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229764

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kencki Bruno, Durczok Gerhard, Janoszek Bohumil

MPK: H02G 1/12

Značky: pryže, zařízení, plastů, odstraňování, polyvinylchloridu, změkčelého, jutou, olova, kabelů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstraňování plášťů kabelů z pryže, změkčeného polyvinilchloridu, nebo olova s jutou vyznačeny tím, že na kovovém podstavci mechanismu jsou ve stojanech za sebou upraveny dvě vertikálně souosé protahovací kladky (1), před břity postranních řezných orgánů (2) a oddělovacím pouzdrem (3).

Zařízení pro odstraňování izolaci z napuštěného textilu nebo papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230426

Dátum: 01.04.1986

Autori: Durczok Gerhard, Janoszek Bohumil, Kencki Bruno

MPK: H02G 1/12

Značky: napuštěného, papíru, izolaci, zařízení, odstraňování, textilu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro šrotování starých nepotřebných kabelů, zejména pro odstraňování izolaci z napouštěného textilu nebo papíru za účelem získání čistého šrotu barevných kovů. Zařízení sestává z kovového podstavce, vodící kladky, nad níž je nesouosé na výkyvné přítlačné páce upevněn kotoučový nůž s kruhovými břity s čistícím výstupním pouzdrem, kterým se protáhne kovové jádro a tím se získává čistý šrot barevných kovů. Účelem vynálezu je...

Zařízení pro odstraňování ochranných drátových vinutí plášťů kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229203

Dátum: 01.03.1986

Autori: Durczok Gerhard, Kencki Bruno, Janoszek Bohumil

MPK: H02G 1/12

Značky: vinutí, kabelů, drátových, zařízení, ochranných, odstraňování, plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro šrotování starých nepotřebných kabelů zejména pro odstranění ochranného drátového vinutí. Zařízení sestává z kovového podstavce, zaváděcí kladky, dvou vertikálně souosých protahovacích kladek, břitů postranních řezných orgánů s oddělovacím pouzdrem a s náboji s kuželovým vývrtem, kterými prameny opletení z ocelových drátů protahují. Účelem vynálezu je snížení fyzické námahy a zvýšení bezpečnosti práce při odstraňování...