H02B

Závesný mechanizmus elektromeru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7491

Dátum: 01.07.2016

Autori: Mika Michal, Holub Libor

MPK: G01R 11/00, H02B 1/00, G01R 22/06...

Značky: elektroměru, závěsný, mechanizmus

Text:

...plastovú pružinu. Pružina je prispôsobená na častejšie a početnej šie stisnutia. Toto sa dosiahne veľkosťou uhla medzi pevnou časťou dna a pružinou, výhodou tohto riešenia je ľahšia montáž bez použitia dodatočného nástroja tým, že nedochádza k uviaznutiu aretačného kolíka pri prechode držiakom. Držiak si dôsledkom správneho navedenia polguľovitého hmatníka sám nájde optimálne vymedzenie, aby došlo k zaisteniu otvoru držiaka, a obsluha...

Elektromechanický pohon spínacích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7204

Dátum: 04.08.2015

Autor: Čupka Dušan

MPK: H02B 7/00, H01H 31/00

Značky: prístrojov, spínacích, elektromechanický, pohon

Text:

...2. Toto uloženie je najvýhodnejšie z hľadiska zachovania čo najmenších rozmerov pri vysokej pevnosti a tuhosti. Uloženie hriadeľa V iných príkladných Vyhotoveniach môže byť realizované sústavou radiálnych a axiálnych ložísk valivých alebo klzných, rôzne od seba Vzdialených. Hriadeľ 2 je jedným smerom od uloženia V ložiskách § vybavený pohybovou skrutkou Q po ktorej sa pohybuje matica Q zaskrutkovaná svojím vonkajším závitom do posúvača...

Plastová skriňa na elektrické rozvody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7064

Dátum: 03.03.2015

Autori: Kandrik Daniel, Chorovský Peter, Jenčík Imrich

MPK: H02B 1/56

Značky: elektrické, skriňa, plastová, rozvody

Text:

...výkonoch a vplyvom vyšších vonkajších teplôt dochádza k prehrievanju vnútomćho priestoru skrine nad dovolené hodnoty.Nové technické riešenie plastovej skrine vylepšuje súčasný stav a využíva prirodzené odvetrávanie prostredníctvom odvetrávacích štrbin vytvorených medzi jednotlivými dielcami skrine nachádzajúcej sa v hornej a dolnej časti skrine. Uvedeným riešením je zabezpečená dostatočné ventilácia skrine a zníženie vnútomejPrehľad...

Teleso univerzálneho rozvádzača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6314

Dátum: 03.12.2012

Autor: Křeček Miroslav

MPK: H02B 13/02, H02B 13/00, H02B 99/00...

Značky: rozvádzača, těleso, univerzálneho

Text:

...dolnej časti. Na obr. 5 je detail zámku v axonometrickom pohľade. Na obr. óje detail bočnej steny s vlože 10ným tesnenim a s viditeľnou bezpečnostnou drážkou na zasunutie bezpečnostného hrebeňa zámku v uzavretej polohe telesa.Uskutočnenie telesa univerzálneho rozvádzača podľa obr. l pozostáva z dvoch korpusov L a veka z.Každý z korpusov 1 je tvorený bočnými stenami 14 a rastrovým dnom . Dno g má pevnú mriežku Q a plošné vylamovacie segmenty...

Skriňa integrovaného rozvádzača transformačných staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6192

Dátum: 06.08.2012

Autor: Mikula Andrej

MPK: H02B 1/26

Značky: integrovaného, stanic, transformačných, rozvádzača, skriňa

Text:

...spotreby a sekcie hlavného istenia a transformácie prúdu, z ktorých posledne dve sú umiestnené vedľa seba v rovnakej výške od základne tvorenej podlahou objektu a sú vybavené uzamykateľnými dvierkami. Sekcia vývodových istiacich prvkov je voľne prístupná z okolia. Sekcia prípájacích káblov umiestnená v dolnej časti skrine je zvonku uzatvorená odnímateľným krytom.Hlavnými výhodami takéhoto technického riešenia sú najmä kompaktnosť skrine...

Vynálezy kategórie «H02B» v ZSSR.

Inštalačný rozvádzač

Načítavanie...

Číslo patentu: 287772

Dátum: 17.08.2011

Autori: Armbruster Manfred, Pfeifer Theo

MPK: H02B 1/03, H02B 1/04

Značky: rozvádzač, inštalačný

Zhrnutie / Anotácia:

Inštalačný rozvádzač, predovšetkým oblasť elektromera s nosným panelom (40) elektromera, ktoré sú umiestnené v kostre rozvádzača, prípadne s elektromerom a ďalšími komponentmi, a s aspoň jednou odbočovacou svorkou (10, 10a) hlavného vedenia, priradenou k nosnému panelu (40) elektromera. Odbočovacia svorka (10, 10a) hlavného vedenia je na svojej ploche dna vybavená prostriedkami (50), ktorými je upevniteľná na nosnej koľajnici s klobúčikovitým...

Zostava pilierovej skrine, najmä na elektrické rozvody a zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5765

Dátum: 06.06.2011

Autori: Hamrák Stanislav, Mikula Andrej

MPK: H02B 1/00

Značky: pilierovej, rozvody, zariadenia, zostava, skříně, elektrické, najmä

Text:

...rovnaký postup v opačnom poradí krokov.Na obr. 3 a až 3 d je znázornená zostava pilíerovej skrine s otočným krytom Q a zaisťovacím mechanizmom Q ovládateľným z vonkajšej strany krytu Q. Zostava pilíerovej skrine pozostáva zo zemného dielu g,piliera ą, univerzálnej skrine g a z hlavnej skrine l, ktoré sú umiestnené nad sebou V uvedenom poradí, pričom na spodku je zemný diel 41 a na vrchu je hlavná skriňa l. Univerzálna skriňa g je uzavretá...

Plastová bezpečnostná skrinka, najmä na elektrické alebo plynové rozvody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5660

Dátum: 04.03.2011

Autori: Mikula Andrej, Hamrák Stanislav

MPK: H02B 1/00, H05K 5/00

Značky: plynové, elektrické, skříňka, najmä, bezpečnostná, rozvody, plastová

Text:

...zaistených maticami, pričom hlavy skrutiek sú umiestnené z vonkajšej strany skrinky na zabránenie násilného uvoľnenia skrutiek.Bočná výstuha a/alebo dverová výstuha sú s výhodou vyhotovené z pozinkovaného plechu o hrúbke minimálne 2 mm.Výhodou uvedeného riešenia je zvýšená odolnost proti násilnému vniknutiu do skrinky ako aj proti násilnému poškodeniu skrinky a jej obsahu vo verejných priestoroch ohrozených vandalizmom. Z toho vyplýva aj...

Modulárne elektrické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8774

Dátum: 02.04.2009

Autori: Lebeau Bernard, Bernard Nicolas, Stoeckle Frédéric

MPK: H02B 1/20, H01R 9/26, H01H 71/08...

Značky: modulárne, zariadenie, elektrické

Text:

...bez pripojovacej svorky.0007 Existuje tiež rad modulárnych zariadeni, vktorých bol problém kombinovania vyriešený zmenou polohy pripojovacích svoriek aspoň na jednej z pripojovacích stien. Takéto zariadenia sú opisané obzvlášť vo francúzskej patentovej prihláške FR 2 787 238 a sú taktiež vybavené miestami určenými na prijímanie zubov hrebeňovej prepojovacej lišty. Tieto modulárne zariadenia spravidla obsahujú, pre každý modul a aspoň na...

Rámový podstavec pre skúšobnú bunku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6970

Dátum: 21.05.2008

Autor: Wurmhöringer Klaus

MPK: H02B 1/20

Značky: bunku, podstavec, rámový, skúšobnú

Text:

...Zmenou dĺžky vodorovných šírkových a/alebo hlbkových výstuží je rá mový podstavec aplikovateľný pre rôzne prípady použitia. Pritom môžu byť na rámovom pod stavci usporiadané natočiteľné pojazdové kladky, výhodne na rohových stĺpikoch, aby sa zaistila pohyblivosť skúšobnej bunky. Ako samonosné otvorené skriňové profily sa môžu pre zvislé stĺpiky a vodorovné priečne výstuže použiť prehnuté plechy alebo prietlačným lisovaním zho tovené...

Stĺpik pre elektrický rozvádzač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17384

Dátum: 24.01.2008

Autori: Maggi Christian, Passera Costantino

MPK: H02B 1/44

Značky: stĺpik, rozvádzač, elektricky

Text:

...diery 22 môžu mat akýkoľvek odlišný tvar, napríklad môžu byť kruhové, štrbinové a iné diery.0019 Stĺpik Msx ďalej obsahuje spojovacie prostriedky P 1, P 2 prispôsobené na pripojenie stĺpika o škatuľovú konštrukciu 2 elektrického rozvádzača 1. Podľa vynálezu spojovacie prostriedky P 1, F 2 sú odstránitelné spojovacie prostriedky a sú selektívne pohyblivé medzi spojovacou pracovnou polohou a uvoľnenou pracovnou polohou. Spojovacie...

Skrinka prispôsobená na pripevnenie na stĺp kruhového prierezu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4966

Dátum: 07.01.2008

Autor: Černý Miroslav

MPK: H02B 1/00

Značky: prierezu, kruhového, prispôsobená, pripevnenie, stĺp, skříňka

Text:

...na ktorých je na obr. 1 - pohľad do otvoru upevňovacieho výstupku, pohľad z vonkajšej strany,na obr. 2 - pohľad do otvoru upevňovacieho výstupku, pohľad z vnútornej strany,na obr. 3 - zadná stena skrinky s jednou dvojicou upevňovacích výstupkov a s vymedzovacímkolikom,na obr. 4 - detailný pohľad na pripevnenie skrinky na stĺp,na obr. 5 - zadná stena skrinky s dvomi dvojicami upevňovacích výstupkov.Príklady uskutočnenia technického...

Skrinka, najmä plastová, na pripevnenie k stĺpu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285889

Dátum: 17.09.2007

Autori: Mikula Andrej, Hamrák Stanislav, Šuba Róbert

MPK: H02G 3/08, H02B 1/00, H05K 5/02...

Značky: pripevnenie, plastová, stĺpu, najmä, skříňka

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia skrinky (1), najmä plastovej, na pripevnenie k stĺpu spravidla kruhového prierezu, pri ktorej je na vonkajšej strane jej zadnej plochy (11) vytvorená sústava upevňovacích výstupkov (2), prípadne doplnených nakláňacími výstupkami (3). Oporné plochy (21) upevňovacích výstupkov pritom kopírujú obvod stĺpu a ich postupne väčšia vzdialenosť od zadnej plochy (11) zabezpečuje odklonenie skrinky na účely odtoku kondenzátu.

Nosné zariadenie na prikladanie elektrického prístroja na prístrojovú montážnu koľajničku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17596

Dátum: 23.02.2007

Autor: Fabrizi Fabrizio

MPK: H02B 1/052

Značky: montážnu, zariadenie, koľajničku, elektrického, prikladanie, prístrojovú, nosné, prístroja

Text:

...do dolných hákov 15.0022 S odkazom na obrázok 2, v príklade tu zobrazenom, začínajúc z uvoľňovacej polohy za účelom dosiahnutia spojovacej polohy medzi vypinačom 2 a nosným zariadením 1 sa vyžaduje najprv vykonať axíálny pohyb (šípka Am) dvoch telies 4 a 11 voči sebe a potom sa vyžaduje, aby jedno z týchto dvoch telies sa posúvalo voči druhému vo vertikálnom smere (šípka Vm).0023 Ako ocenia kvaliñkovaní v technike, v alternatívnom...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9294

Dátum: 09.11.2006

Autori: Grillmayer Johannes, Hammermayer Ernst

MPK: H01H 1/58, H01H 9/02, H01H 71/08...

Značky: prístroj, spínací

Text:

...spínací prístroj druhu zmieneného v úvode, pomocou ktorého môžu byt odstránené uvedené nedostatky, a u ktorého budú môct byť výrobné a skladovacie náklady pre spínacie prístroje s rozdielnymi prípojovacími svorkami, najmä výrobné a skladovacie nákladyPodľa vynálezu je to dosiahnuté tým, že uzatvárací kus obsahuje upínací nástavec, ktorý pôsobí na aspoň jednu oblast pripojovacej svorky, pričom upínacia oblasť prostá pripojovacích vodičov je V...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8449

Dátum: 09.11.2006

Autori: Grillmayer Johannes, Hammermayer Ernst

MPK: H01H 71/08, H01H 1/58, H01H 9/02...

Značky: spínací, prístroj

Text:

...respektíve zmenenej konštrukcie, čo umožňuje dosiahnutie malých výrobnýchnákladov na spínací prístroj, pretože je možne pre spínací prístroj použiť rovnake puzdrá a tiež rovnaké vstrekovacie formy, ako je tomu u spínacích prístrojov so skrutkovými svorkovnicami a tiež svorky môžu byť s výnimkou použitých pružín identicke so skrutkovými svorkami. Tým sa šetria diely a znižujú výrobné náklady a umožňuje vytvorenie flexibilnej výroby, ktorá...

Skriňa, najmä plastová na elektrické alebo plynové prípojky stavebných objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4609

Dátum: 03.11.2006

Autor: Hamrák Stanislav

MPK: H02B 1/00, H05K 5/00

Značky: plynové, plastová, elektrické, objektov, najmä, skriňa, stavebných, prípojky

Text:

...podstata spočíva V tom, že otvárateľné spojenie pozostáva z homého závesu, vytvoreného z pevného čapu,napevno pripojeného k dverám a zasunuteľného do homého skriňového otvoru, ktorý je vytvorený v telese skrine, ako aj z dolného závesu, vytvoreného z voľného čapu a dolného dverového otvoru.Voľný čap má pritom V homej časti vytvorenú hlavu a pod ňou driek, ktorý má menší priemer ako je priemer dolného dverového otvoru a dolného...

Inštalačná skrinka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15159

Dátum: 30.06.2006

Autor: Lesonitzky Richard

MPK: H02B 1/30

Značky: skříňka, inštalačná

Text:

...komorami na upevnenie nástrčných profilov rohovýchspojovacích dielov vyhotoví s menším prierezom na upevnenie vystužujúcich pásov prípadne0007 Analogickým spôsobom ako drážka dosiek s komorovými profilmi, ktorá môže byt samozrejme vhodná aj na upevnenie dosky zadnej steny inštalačnej skrinky, je výhodné príslušne stvárniť aj nástrčne profily, pričom je výhodné také stvámenie, aby sa medzi nástrčnými profilmi rohových spojovacích...

Kontaktné usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4314

Dátum: 23.05.2006

Autor: Schmidt Mario

MPK: H01H 1/12, H02B 11/00, H01R 13/15...

Značky: usporiadanie, kontaktné

Text:

...paralelne s kontaktnými rovinamiNa základe kontaktného usporiadania podľa predvýznakovej časti patentového nároku l (DE 195 O 9 474 C 2) spočíva úkol vynálezu V takom vytvorení kontaktného usporiadania, aby ním boli elektricky spojiteľné dva kontakty, ktorých kontaktnéroviny prebiehajú kolmo voči sebe navzájom.Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený tým že prvá kontaktná plocha a druhá kontaktná plocha kontaktného elementu prebiehajú...

Rozvodná skrinka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4414

Dátum: 06.04.2006

Autori: Spál Marián, Ondrejovič Jaromír

MPK: H02B 1/015

Značky: rozvodna, skříňka

Text:

...na priloženom výkrese, kde- obr. 1 znázorňuje skrinku v zmontovanom a uzatvorenom stave,- obr. 2 znázorňuje jednotlivé dielce skrinky umiestnené zo strany ich montážneho uloženia,- obr. 3 znázorňuje detail prednej časti profilového zakončenia vrchného dielca,- obr. 4 znázorňuje detail prednej časti profilového zakončenia spodného dielca.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozvodné skrinka 1 je príkladne znázomená na obr. l. Tvorí ju...

Stožiarová rozvodnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4277

Dátum: 06.10.2005

Autori: Wolf Július, Jenčík Imrich

MPK: H02B 1/26, H02B 13/00

Značky: rozvodnica, stožiarová

Text:

...elektrifikovaných železníc je obmedzená možnosť oddelenia uzernňovacích obvodov od obvodu takzvaného ukoľajenia.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva vo využití plastovej skrine a veka,pričom skriňa s elektrickým príslušenstvom je dnom upevnená na lištu v stĺpe a vonkajším lemom dosadá cez okraj otvoru na stĺp. Veko skrine s gumovým tesnením je dvoma skrutkami upevnené na skriňu a súčasne svojím...

Elektromechanický pohon spínacích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4149

Dátum: 02.06.2005

Autor: Čupka Dušan

MPK: H02B 7/00, H01H 31/00

Značky: elektromechanický, pohon, prístrojov, spínacích

Text:

...1 obsahuje nosnú konštrukciu 1 tvorenú čelnou doskou la ku ktorej je zvarovým spojom pripevnená Základová doska lb. Nosná konštrukcia 1 je ďalej vystužená Výstuhami lc. Spojenie čelnej dosky la a základovej dosky 1 h je možné vyhotoviť akýmkoľvek iný druhom pevného spoja,alebo je možné vzájomné usporiadanie čehiej dosky la a základovej dosky 1 h dosiahnuť ohýbaním jedného dielu materiálu. Rovnako výstuhy 1 c je možné k nosnej konštrukcii 1...

Systém na ukladanie rozvádzacích zariadení pre medené káble a/alebo káble s optickými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11240

Dátum: 16.04.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: H02G 9/10, G02B 6/44, H02B 1/50...

Značky: ukladanie, optickými, systém, káble, vláknami, zariadení, měděné, rozvádzacích

Text:

...skrine, a protiľahlou stenou šachty ako pracovný priestor.Pretože sa ani pri montážnych, ani pri servisných prácach na zariadeniach techniky rozvodu resp. techniky prenosu káblami nepohybuje, je pri prenosoch s vysokými prenosovými rýchlosťami zabránené výskytu bitovej chybovosti.Okrem toho je navrhované, aby šachta obsahovala v svojej dolnej časti priestor na uloženie káblov, ktorým prebiehajú káble, zavádzané bočnými otvormi steny...

Kryt na elektrický rozvádzač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9279

Dátum: 09.04.2004

Autor: Passera Constantino

MPK: H02B 1/06

Značky: rozvádzač, elektricky

Text:

...panelu, t.j.valcovitú časť s pozdĺžnou osou, ktorá prečnieva paralelne Vočikratším stranám, a priehlbinu 16 (Obrázok 3) s dierou naspodku,ktorá, ak je upínacia doštička pripevnená na mieste, je zarovno s dierou 17 V paneli. Upínacie doštičky 13 môžu byť vyrobené z kovu alebo pevného plastového materiálu. Panel 10 má taký tvar, ktorý obsahuje žliabky 18 pozdĺž minimálne dvoch protiľahlých okrajov každej upínacej doštičky 13. V tomto príklade...

Elektrorozvodná skriňa, najmä na umiestnenie elektrických prístrojov, zariadení a rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3776

Dátum: 06.04.2004

Autori: Ondrejovič Jaromír, Spál Marián

MPK: H02B 1/26, H02B 1/01

Značky: zariadení, elektrorozvodná, skriňa, najmä, elektrických, prístrojov, umiestnenie, rozvodov

Text:

...záhybom 61. (znázornené na obr.2) Pokračovaním záhybov najednotlivých dieloch 11, 12, 13 sú lišty 62 s otvormi 621 alebo dverový falc 63. (znázornená na obr. 4)Vrchná zostava je zložená z jedného predného vrchného dielu 21, jedného zadného vrchného dielu 22 a dvoch bočných vrchných dielov 23. Každý z týchto dielov je vyrobený z oceľového plechu ako profilový útvar so základným profilom 6, zakončeným záhybom 6. Pokračovaním záhybov 61 na...

Vodou chladené riadiace zariadenie pre vstrekovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10702

Dátum: 03.04.2004

Autor: Grimm Günther

MPK: B29C 45/72, H02B 1/28, H02B 1/56...

Značky: chladené, vstrekovací, zariadenie, vodou, riadiace, stroj

Text:

...požadované ochranné predpisy pre riadenie vstrekovacíehstrojov prípadne pre ich skriňu. Oddelením čerpadla a chladiča jemožné bez ďalšieho umiestniť chladič zvonku skrine riadenia. Nie je nutné pritom premiestniť von i čerpadlo. Naviac nie je potrebné priradiť túto aspoň jednu chladiacu dosku k jednému dielu riadenia. Môže to síce - podľa jednej výhodnej formy uskutočnenia - byť. Táto Chladiaca doska však môže byť upravená i kedykoľvek v...

Stavebnica rozvodnej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1560

Dátum: 12.03.2004

Autori: Irmer Günter, Perschon Helmut

MPK: H02B 1/00

Značky: rozvodnej, skříně, stavebnica

Text:

...prebiehajúce čapy, ktoré sú obidva zavedené do priečneho prvku,respektíve do stojatej podpery, do jej konca. Nosníky sú tiež priskrutkované na spojovacie prvky, pričom profilované výstupkyspojovacieho prvku zasahujú do profilu nosníka.Preto úlohou. predloženého vynálezu. je stanoviť výrobný postup pre najrôznejšie varianty rozvodných skríň ako i dat k dispozícii vhodné montážne sady na uskutočnenie týchto postupovą s pomocou ktorých je možné...

Konštrukčná jednotka pre uloženie absorpčných elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8161

Dátum: 22.01.2004

Autor: Glasmacher Peter

MPK: H01H 33/58, H02B 13/025

Značky: absorpčných, konštrukčná, elementov, uloženie, jednotka

Text:

...spínacích zariadeni, v ktorých sa dá chodiť, a v ktorých sa nedá chodiť, a stanice, ako i prepažené priestoryVyriešenie tohto úkolu je uvedené v znakoch hlavného nároku.Ďalšie výhodné uskutočnenia sú sformulované v závislýchVýhoda konštrukčnej jednotky spočíva vtom, že nie sú použité žiadne pohyblivé diely, žiadne plasty a kovy, ktoré sa pri vysokýchtlakoch a teplotách porušia alebo rozložia.Ďalšia výhoda vynálezu spočíva v...

Elektrický prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7466

Dátum: 16.10.2003

Autor: Hammermayer Ernst

MPK: H02B 1/015

Značky: prístroj, elektricky

Text:

...prístroja vyššie uvedeného druhu dosiahnuté význakovými znakmi nároku 1.Navrhnutými opatreniami je zaistené, že môže byť prístroj,dosadajúci na nosnú lištu, posunutý v jej priečnom smeretak ďaleko, že sa dostanú prípojnice resp. jej pripojovacieprvky mimo záber s demontovaným prístrojom, a že sa môže tento prístroj následne pohybovať kolmo k nosnej lištePritom stačí povoliť tú svorku, v ktorej je pridržiavaný pripojovací prvok prípojnice....

Zariadenie na pripojenie elektrických inštalačných prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283455

Dátum: 03.07.2003

Autori: Heusing Reinhard, Schlegel Torsten

MPK: H02B 1/20, H02B 1/052

Značky: elektrických, inštalačných, zariadenie, prístrojov, pripojenie

Zhrnutie / Anotácia:

V zariadení sa na nosnú koľajničku (1.1) rozvádzača (1) prúdového okruhu dajú mechanicky v určitom poradí zaklapnúť viaceré inštalačné prístroje (2). Tieto inštalačné prístroje (2) vykazujú popri bežných skrutkových prípojných svorkách (2.3, 2.4) navyše vnútri podstavca (2.1) ich krytu usporiadanú, so vstupnou svorkou (2.3) vodivo spojenú zásuvnú prípojku (2.5). Tým možno elektrické pripojenie inštalačných prístrojov (2) voliteľne uskutočniť...

Skrinka na pripevnenie k stĺpu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3482

Dátum: 02.05.2003

Autori: Hamrák Stanislav, Mikula Andrej, Šuba Róbert

MPK: H02G 3/08, H05K 5/02, H02B 1/26...

Značky: pripevnenie, skříňka, stĺpu

Text:

...hociktorej z vyšších dvojíc upevňovaeích výstupkov. Konštrukcia skrinky je výhodne zhotovené z plastu.K výhodám takejto konštrukcie skrinky patria najmä nízke materiálové výrobne náklady, vysoká technická úrolveň a jednoduché i spoľahlivé pripevnenie skrinky k stlpu.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je bližšie ozrejmene na priloženom výkrese,kde obr. l znázorňuje pohľad na zadnú časť skrinky s umiesmenou sústavou výstupkov.Plastová skrinka...

Rámová konštrukcia skriňového rozvádzača

Načítavanie...

Číslo patentu: 283311

Dátum: 22.04.2003

Autori: Benner Rolf, Reuter Wolfgang

MPK: H02B 1/01, H02B 1/30

Značky: rozvádzača, rámová, skříňového, konštrukcia

Zhrnutie / Anotácia:

Rámová konštrukcia je charakterizovaná tým, že priechody medzi spojovacím úsekom (12) a časťami profilu (15, 17) ramien rámu (10) sú vytvorené ako dvojvrstvové tesniace mostíky (13, 16) kolmé na vonkajšie strany konštrukcie a úseky s otvormi (21, 22) prechádzajú na hrane odvrátenej od časti profilu (15, 17) do koncových úsekov (25, 26 alebo 25, 30 26, 31), ktoré tvoria otvorenú alebo uzavretú drážku (27, 27') vo forme rybiny, symetrickú s osou...

Kontaktové ústrojenstvo v elektrických inštalačných prístrojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 282939

Dátum: 05.12.2002

Autori: Schlegel Torsten, Heusing Reinhard

MPK: H02B 1/20

Značky: ústrojenstvo, elektrických, kontaktové, prístrojoch, inštalačných

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktové ústrojenstvo slúži na zásuvné spojenie s kolíkovitými alebo jazýčkovitými časťami (5.1), ktoré sú zo svojej strany vsaditeľné do príslušnej kapsovitej zvieracej časti (1) inštalačného prístroja, a tam pružinovo elasticky kontaktovateľné. Na zaistenie bezpečného spojenia medzi pripojovacími časťami (5.1) prípojnice (5) a príslušnou zvieracou časťou (1) s malým prechodovým odporom je vo zvieracej časti (1) usporiadané duté valcovité...

Spínací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3336

Dátum: 06.11.2002

Autori: Marek Josef, Bartoš Stanislav

MPK: H02B 11/00, H01H 31/00

Značky: spínací, prvok

Text:

...prvok známym spôsobom pozostáva zaspoň jedného pohyblivého a z aspoň jedného pevného kontaktu, upevneného na pomocnom priečniku, usporiadanom na stĺpe alebo stožiari pod hlavným priečnikom, ku ktorému je ťahovo uchytený aspoň jeden prívodný vodič vonkajšieho vedenia. Prívodný vodič prechádza z kotevnej svorky priamo na pohyblivý kontakt spínacieho prvku, ktorého podstata spočíva v tom, že k pevnému kontaktu je pripojený Výstupný vodič...

Dvojsystémová komôrková rozvodňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3310

Dátum: 08.10.2002

Autor: Vondrouš Zdeněk

MPK: H02B 13/035

Značky: komôrková, dvojsystémová, rozvodna

Text:

...dokonalé blokovanie zabraňujúce chybným manipuláciám.Rozvádzače môžu byť vybavené uzemňovacími spínačmi na skratovanie vývodov,prípadne na skratovanie prípojníc. Uzemňovacie spínače sú namontované pevne V priestorerozvádzača alebo prípadne na výsuvné časti. Základný typ rozvádzača svypinačom dopĺňavyhotovenie s odpínačom, ktoré má rovnaké vonkajšie a pripájâcie rozmery. Odpínač môžebyt v zapojení s poistkou alebo bez poistky. Riešenie dáva...

Vodič elektrického prúdu nízkonapäťového vysokovýkonového poistkového zariadenia alebo nízkonapäťového výkonového prepínacieho zariadenia a puzdro nízkonapäťového výkonového prepínacieho zariadenia s takým vodičom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3115

Dátum: 07.01.2002

Autor: Portschy Kurt

MPK: H02B 1/18

Značky: zariadenia, vodičom, poistkového, prepínacieho, nízkonapäťového, výkonového, takým, vysokovýkonového, vodič, elektrického, puzdro, prúdu

Text:

...nerozoberatelne,napr. spájkovaním, a pri defekte prúdového meniča tento vymenit i s vodičom elektrického prúdu. Výhodné je však, ak je úsek spojený so strednou časťourozoberatelne, napr. ak je zoskrutkovaný, pretože sa potom musí pri defektevymenit iba prúdový menič, čo predstavuje lacnejší variant.Stredná část uskutočňovaná valcovite znamená z elektrického hľadiskanajlepšiu formu uskutočnenia, pričom je výhodné, ak je stredná čast plný...

Upevňovací mechanizmus ističov na montážnu lištu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2934

Dátum: 06.08.2001

Autori: Humeňanský Jozef, Jenčík Imrich

MPK: H02B 1/04, H01H 71/02

Značky: listů, upevňovací, montážnu, mechanizmus, ističov

Text:

...montážnej lište, vysunutím celého upevňujúceho kompletu z ističa.Výhodou tohoto upevnenia ističov je možnosť rýchlej demontáže a výmeny ističovv rozvádzačoch aj v prípade vzájomného prepojenia prívodných svoriek viacerých ističov. Ďalšou výhodou upevňovacieho mechanizmu na ističi je možnost posunutia vodiaceho púzdras prichytkott na šírku väčšiu než je rozmer montážnej lišty. Týmto spôsobom je monžné voľné posúvanie viacerých ističov po lište...

Rámček elektroinštalačného prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2919

Dátum: 10.07.2001

Autori: Haring Jan, Váradi Igor

MPK: H02B 1/00, H05K 5/00, H02B 1/015...

Značky: prístroja, elektroinštalačného, rámček

Text:

...prístroje.Prehľad obrázkov na gzkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňujú obr. 1 zostavu viacnásobného rámčeka, obr. 2 ľavú a pravú polovicu zámku u vnútomého priečnika, obr. 3 koncový priečnik s polovicou zámku a obr. 4 pozdĺžnik s druhou polovicou zámku. Obr. 5 znázorňuje detail spojenia priečnika a pozdĺžnikaKoncový priečnik 3 je opatrený na oboch užších stranách jednou polovicou...

Zapojenie dispozičného usporiadania vonkajšej rozvodne 110 kV s kompaktnými prístrojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2820

Dátum: 09.04.2001

Autor: Arnold Augustín

MPK: H02B 7/00

Značky: kompaktnými, vonkajšej, zapojenie, usporiadania, prístrojmi, dispozičného, rozvodné

Text:

...prístrojový transformátor a odpojovač.Takéto riešenie je prevádzkovo bezpečnejšie, znižuje zastavanú plochu, spotrebuocele na pomocné oceľové konštrukcie, spotrebu betónu na základy, skracuje čas potrebný na montáž a údržbu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č.1 je znázornený rez poľom rozvodne, na obrázku č.2 je pôdorys poľa rozvodne a na obrázku č.3 je znázornená schéma elektrického zapojenia poľa rozvodne.Zapojenie dispozičného...

Zařízení pro sestavu rozváděčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260131

Dátum: 15.12.1998

Autori: Řehoř Zdeněk, Lukeš Jiří, Pachl Stanislav

MPK: H02B 3/00

Značky: zařízení, sestavu, rozváděčů

Text:

...pros toru s kapsami dále navazuje válečková dráha pro odvoz sestavaHlavní výhody zařízení pro sestavu rozváděčů podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že je zajištěna vysoká produktivita práce při sestavování rozváděčů, přičemž při montáží v optimál ních polohách se zvyšuje bezpečnost a hygiena práce..Na připojeném výkresu je znázorněno v nárysu zařízení pro sestavu rozváděčů podle tohoto vynálezu. Kladkoatroj 19 je umís-~těný...