H01T

Spôsob aktívneho chladenia iónovým generátorom s usmerneným prúdením ionizovaného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7207

Dátum: 04.08.2015

Autori: Knap Marek, Duga Ján

MPK: F21V 29/503, F25B 21/00, F21V 29/00...

Značky: generátorom, spôsob, aktívneho, ionizovaného, chladenia, vzduchu, usmerneným, prúdením, iónovým

Text:

...uskutočnenia technického riešenia je opísaný spôsob a účinnosť aktívneho chladenia iónovým generátorom použitého V reálnom svietidle s výsledkami uvedenými V grafe na obrázku 3. Celková osvetľovacia zostava aj so Všetkými elektronickými komponentmi sa skladá z dvoch základných častí z bezpečnostného boxu Q, ktorý obsahuje elektronické komponenty, a iónového generátora s usmerneným prúdením ionizovaného vzduchu aj so zabudovaným...

Zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6943

Dátum: 04.11.2014

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H01T 2/00, H01T 2/02, H01T 15/00...

Značky: zapalovacieho, ochrany, zapojenie, prepäťovej, obvodů

Text:

...medzi primáme vinutie transformátora a plynovú bleskoistku.Prepäťová ochrana podľa obrázka l pozostáva z isldišťa 5 prepäťovej ochrany, vybaveného prvou vstupnou svorkou g, druhou vstupnou svorkou ą a trojpólovo prepojeného so zapaľovacím obvodom l prepäťovej ochrany.Základné zapojenie zapaľovacieho obvodu 1 prepäťovej ochrany podľa obrázka 2 spočíva v tom, že pomocná elektróda 1 iskrišťa i je zapojená do série S prvým varistorom § a...

Modul prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21038

Dátum: 30.12.2012

Autor: Boskovic Nejc

MPK: H01C 7/12, H01T 1/14, H01H 83/10...

Značky: modul, ochrany, prepäťovej

Text:

...časti piestu 3. Pohyblívá bočná stena 4 na hornom okraji je opatrená dvomi alebo viacerými vŕtanýmí otvormi a dvomaalebo viacerými otvormi na bočných okrajoch a/alebo otvorom na spodnej strane.0009 V pripade prepätia alebo zvýšenej teploty v sieti sa varistor 2 zahreje, následne sa taktiež zahrejú piest 3 a materiál V okoli vŕtaných otvorov 3 a a 4 a a vŕtaných otvorov 3 b a 4 b. Zmäkčený materiál v okolí vŕtaných otvorov 3 a a 4 b a vŕtaných...

Zvodič prepätia s výmenným modulom prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6307

Dátum: 03.12.2012

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H01T 1/14, H01T 1/12, H01C 7/12...

Značky: zvodič, modulom, prepätia, výměnným, ochrany, prepäťovej

Text:

...obdĺžnikový alebo trojuholníkový, ale kruhový je najvýhodnejší z výrobného hľadiska a manipulácie s výmenným modulom prepäťovej ochrany pri jeho zasúvaní do základne prepäťovej ochrany. Navádzacie kolíky, umiestnené na spodnej strane výmenného modulu prepäťovej ochrany, majú valcový tvar, pričom zapadajú do navádzacích otvorov v základni prepäťovej ochrany tak, že pri zasunutí navedú výmenný modul prepätovej ochrany do presnej polohy proti...

Zvodič prepätia s výmenným modulom prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20007

Dátum: 27.02.2012

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H01T 4/06, H01T 1/14, H01T 1/12...

Značky: prepäťovej, ochrany, modulom, výměnným, prepätia, zvodič

Text:

...Na rozpojenie resp. oddialenieje využívané pôsobenie pružiny.0007 Riešenie známe z dokumentu DE 10 2006 038 005 Anschluss- und Basisteil zur Aufnahme eines steckbaren Úberspannungsableiters používa ako jednu časť termického odpojovača ochranného prvku, spravidla varistora, vhodne tvarovaný medený pásik, ktorý je na jednom konci pevne azároveň elektricky vodivo spojený bodovým zvarom s plochým kontaktom ochranného prvku a na druhej strane...

Vynálezy kategórie «H01T» v ZSSR.

Koaxiálna bleskoistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287137

Dátum: 21.12.2009

Autori: Dudáš Jozef, Suchý Jaromír

MPK: H01C 8/00, H01R 13/66, H01C 7/12...

Značky: bleskoistka, koaxiálna

Zhrnutie / Anotácia:

Koaxiálna bleskoistka s pripojovacím koaxiálnym káblom (5) je tvorená telesom (7) prispôsobeným na vstupnej a výstupnej strane na pripojenie s pripojovacím koaxiálnym káblom (5) vybaveným konektorom (9) na pripojenie k chránenému zariadeniu, kde v pozdĺžnej osi telesa (7) je umiestnený stredný vodič (4) koaxiálnej bleskoistky. Teleso (7) koaxiálnej bleskoistky je aspoň na jednej zo strán na pripojenie k chránenému zariadeniu vybavené pevne...

Zvodič prepätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10729

Dátum: 20.07.2009

Autor: Schurwanz Jürgen

MPK: H01T 1/16

Značky: prepätia, zvodič

Text:

...a vykazuje schopnost zrušenia následného prúdu viacnásobného iskriska.0010 Okrem toho je potrebné znížiť náklady na inštaláciu a náklady na elektrické a elektronické súčiastky.0011 Na riešenie tejto úlohy vynález navrhuje, že granulát je medzi elektródami a plášťom z izolačnej látky usporiadaný voľným nasypaním a že pozostáva z grañtových zŕn alebo guľôčok.0012 Súčiastka soboma elektródami a medzi nimi sa nachádzajúcim granulátom zelektricky...

Zástrčný zvodič prepätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8404

Dátum: 29.10.2007

Autori: König Raimund, Daum Richard, Gaeck Florian, Ludewig Sascha, Zäuner Edmund

MPK: H01T 1/12, H01T 1/14, H01H 83/10...

Značky: zvodič, prepätia, zástrčný

Text:

...môže byt roztrhnuté vznikajúcim elektrickým oblúkom.0011 Aby sa v prípadoch opísaného zaťaženia vylúčili následné závady, je potrebné v prípade použitia, prípadne pri správaní N/PE-zvodiča pri zničení prispôsobené ochranné zariadenie, ktoré prúd vedúce časti zvodiča pri pretaženi odpojí a zabezpečí spoľahlivé elektrické odpojenie voči vyskytujúcim sa0012 Používajú sa tu napr. tzv. tepelné odpojovacie zariadenia, ktoré spravidla obsahujú...

Vysokofrekvenčná plazmová zapaľovacia sviečka na riadené zapaľovanie spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2898

Dátum: 02.06.2006

Autori: Agneray André, Jaffrezic Xavier

MPK: H01T 13/00

Značky: zapaľovacia, riadené, spalovacích, vysokofrekvenčná, plazmová, sviečka, zapaľovanie, motorov

Text:

...a spoľahlivej ších plazmatických sviečok.0008 Stýmito cieľmi na zreteli, je predmetom vynálezu sviečka srádiofrekvenčnou plazmou pre riadené zapaľovanie motorov s vnútomým spaľovaním, obsahujúca cievkové vinutie zelektrovodivého drôtu, ktoré tvorí indukčnú časť vysokonapäťového sériového rezonátora pracujúceho v oblasti rádiofrekvencií, pričom cievkové vinutie je zapuzdrené v elektricky izolujúcom materiále, ďalej charakterizovaná tým, že...

Zapaľovacia plazmová sviečka pre spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4952

Dátum: 29.05.2006

Autori: Agneray André, Jaffrezic Xavier

MPK: H01T 13/00

Značky: plazmová, spalovací, motor, zapaľovacia, sviečka

Text:

...podľa vynálezu.Obrázok 3 znázorňuje schematický rez indukčnej časti sviečky obsahujúcej dva pláštepodľa vynálezu. Obrázok 4 znázorňuje schematický rez podľa osi 4-4 z Obrázok 3 podľa vynálezu.Obrázok 5 znázorňuje prúdenie prúdov súvisiacich s elektromagnetickým polom vreze podľa osi 5-5 z obrázku 3 podľa vynálezu.Rovnaké alebo analogícke prvky sú na obrázkoch označené rovnakými vzťahovýmiZ obrázku l je zrejmé, že vysokofrekvenčná...

Zvodič prepätia, pozostávajúci z na lište namontovaného základného telesa s elektrickými pripájacími svorkami a z výmenného zástrčného dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2517

Dátum: 08.05.2006

Autor: Zahlmann Peter

MPK: H01T 1/00, H01C 7/12

Značky: pozostávajúci, pripájacími, namontovaného, svorkami, základného, tělesa, výměnného, elektrickými, prepätia, dielů, zvodič, zástrčného, lište

Text:

...funkčného stavu, musia byt demontované a je treba ich individuálne vyšetriť meracím prístrojom, Na dokumentáciu revízie vzariadeniach svysokými požiadavkami na spoľahlivosť, napr. velektrárňach alebo v petrochemických priemyselných zariadeniach, je okrem toho potrebnéprotokolovanie kontroly so znázornením jednotlivých krokov kontroly a výsledkov.Na trhu vsúčasnosti dostupné pristroje na ochranu proti prepätiu sindikáciou poruchy na...

Zásuvný zvodič prepätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285077

Dátum: 03.05.2006

Autori: Nitsch Kurt, Suchentrunk Karl

MPK: H01T 1/00

Značky: zvodič, zásuvný, prepätia

Zhrnutie / Anotácia:

Zásuvný zvodič prepätia obsahuje dolný diel (22) s uloženiami (23) kontaktov a horný diel (24) s kontaktnými kolíkmi (9), zasunovateľnými do uloženia (23) kontaktov s prvkom (1) zvodiča prepätia, usporiadaným medzi týmito kontaktnými kolíkmi (9), a tvoreným výhodne varistorom, pričom v prívodnom vedení na prvok (1) zvodiča prepätia je usporiadané najmenej jedno spájkované miesto (25), pri ktorom jedna zo spájkovaných častí (11, 8) prívodného...

Zapuzdrené, tlakotesne uskutočnené, ale nie hermeticky tesné, rotačne symetrické vysoko výkonné iskrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2598

Dátum: 21.04.2006

Autori: Ehrhardt Arnd, Hierl Stephan

MPK: H01T 4/00, H01T 2/00

Značky: rotačné, iskrisko, hermetický, symetrické, těsné, zapúzdrené, vysoko, uskutočnené, výkonné, tlakotěsné

Text:

...diely druhej, voči puzdru izolovanej elektródy. Takýto variant je v dôsledku geometrického uskutočnenia puzdra velmi nákladný a obmedzuje podstatnepriestor aktívneho oblúka voči oblasti na ochladzovanie plynov.Vyššie stručne opísané riešenia stavu techniky zahŕňajú nizkonapäťové vzduchové iskriská, schopné zviesť prúd blesku, ktoré zásluhou svojejkonštrukcie vykazujú vysokú odolnosť proti tlaku.Vdokumente EP 0305 077 A 1 je predstavené...

Káblový konektor pre dosky s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6817

Dátum: 03.11.2005

Autori: Neumetzler Heiko, Klein Harald

MPK: H01T 4/00, H01R 13/66, H01R 12/00...

Značky: káblový, konektor, spojmi, dosky, plošnými

Text:

...ohľadom na jednoduchú recykláciu.Výhodne, na rozpojiteľné uloženie prepäťového zvodu je usporiadaný na kontaktných prvkoch vždy jeden ďalší zdvojený kontakt. Tvar zdvojených kontaktov je pritom výhodneprispôsobený tvaru kontaktov prepäťového zvodu.V jednej ďalšej výhodnej forme vyhotovenia sú zdvojené kontakty pre dosku s plošnými spojmi (hlavnú dosku) aj prepäťové zvody vyrovnané navzájom rovnobežne, pričom zdvojený kontakt pre dosku s...

Zapaľovacia sviečka s rádiofrekvenčnou plazmou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7370

Dátum: 27.10.2005

Autori: Agneray André, Jaffrezic Xavier

MPK: H01T 13/00

Značky: rádiofrekvenčnou, zapaľovacia, plazmou, sviečka

Text:

...priemer- a jednak sú stredná elektróda a dolná časť oddelene izolačnou súčasťou a nesme~rujú teda vzájomne proti sebe.Tieto dva dôvody znamenajú, .že pokiaľ sú elektróda a dolná časť napájané prúdom, aby medzi sebou vytvorili dôležitý rozdiel elektrických potenciálov (všeobecne sa meníaci od 5 kV do 35 kV v absolútnych maximálnych hodnotách), nemôže sa medzi kruhovoukoncovou plochou sviečky a strednou elektródou objaviť elektrický...

Prepäťový istič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10292

Dátum: 30.03.2005

Autori: Durth Rainer, Trachte Karsten, Tegt Michael, Wetter Martin, Schimanski Joachim, Birkholz Christian, Wosgien Joachim

MPK: H01T 1/12

Značky: prepäťový, istič

Text:

...Okrem tohovšak môže byt tiež žiaduce môcť odčítať stav protiprepäťového prvku priamo na mieste.Problematické je však pritom, že hlavne pri protiprepäťových prvkoch, ktoré sú vytvorenéako ochranné privodky, je v puzdre k dispozícii len relatívne málo miesta.Predložený vynález má preto za úlohu ďalej zlepšiť vyššie popísaný prepäťový ističvzhľadom na jeho komfort ovládania.Táto úloha sa pri vyššie popísanom prepäťovom ističi vyriešila...

Spôsob povrchovej úpravy kovového substrátu a zodpovedajúce výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4043

Dátum: 02.12.2004

Autori: Mirone Gianni, Veltri Francesco, Del Forno Paolo

MPK: H01T 19/00, B05D 3/14, B41M 1/26...

Značky: substrátů, povrchovej, spôsob, výrobky, zodpovedajúce, úpravy, kovového

Text:

...kovovom substráte sú reprezentované0019 Zmáčavost substrátu toto je jedna zo základných charakteristík, ktorá sa objaví pri použití náteru. Pozorovateľne problémy zmáčavoti substrátu môžu byť také, ktoré sú reprezentované vráskavení napríklad na plochách, ktoré môžu byť dokonca ohraničené alebo sú rozšírené viac alebo menej po celej ploche, na ktorej náter nezmáča základ a môže pochádzať napríklad z nadmemého a/alebo nehomogénneho naolejovania...

Zvodič prepätia pre zariadenie telekomunikačnej techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2496

Dátum: 26.03.2004

Autori: Oltmanns Johann, Neumetzler Heiko, Klein Harald

MPK: H01T 4/00

Značky: telekomunikačnej, zvodič, zariadenie, techniky, prepätia

Text:

...je vyhotovené pomocou kontaktných príložiek na doske splošnými spojmi. Nakoľko doska stlačenými spojmi je pomeme pevná, je možne štruktúrovanú dosku jednoducho presunúť príslušnými otvormi v skrini. Pri formách uskutočnenia známych zo stavu techniky, kde sú na doske s ploš nými spojmi naletované separátne kontakty alebo sú na nej priamo upevnené na ochranné zvody, je vôľa medzi kontaktmi relatívne veľká, takže skrine z jedného kusa sú...

Zapaľovacia sviečka s viacerými uzemňovacími elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3546

Dátum: 01.07.2003

Autor: Bujnovský Jaroslav

MPK: H01T 13/46

Značky: zapaľovacia, viacerými, elektródami, sviečka, uzemňovacími

Text:

...izolačným telom, na ktoréje zjednej strany pripevnený elektricky vodivý pripojovací svorník a z druhej strany elektrické vodivé puzdro, ktoré je privarené na sviečkové telo so závítom, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že v dutine sviečkového tela je tesne uložený dutovalcový izolátor, do ktorého je uložená stredová elektróda.Je výhodné, že stredová elektróda je tvorená vonkajšou valcovou aktívnou časťou a...

Koaxiálna bleskoistka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3484

Dátum: 02.05.2003

Autori: Suchý Jaromír, Dudáš Jozef

MPK: H01C 8/04, H01R 13/66, H01C 7/12...

Značky: bleskoistka, koaxiálna

Text:

...základné prevedenie s valcovou redukciou na výstupnej strane bleskoistky, jeho detail je na obr. 2. Na obr. 3 je naznačene riešenie, ked je valcová redukcia vytvorená ako integrálna súčasť telesa koaxiálnej bleskoistky. Obr. 4 znázorňuje upevnenie valcovej redukcie k telesu koaxiálnej bleskoistky. Na obr. 5 je uvedené riešenie, pri ktorom je koaxiálna bleskoistka vybavená valcovou redukciou na oboch svojich koncoch.Konštrukčné riešenie...

Iskrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15

Dátum: 29.01.2003

Autori: Meppelink Jan, Trinkwald Jürgen

MPK: H01T 4/12, H01T 4/18, H01T 4/20...

Značky: iskrisko

Text:

...paralelného zapojenia bypasu podľa vynálezu, sa zlepšuje chovanie pri zareagovaní, pričom napätie preskoku leží zreteľne pod 1,5 kV. Napätie zapojenia bypasu sa po zapálení pomocného iskriska určuje pomocou charakteristiky sériovo zapojených varistorov. Výhoda, ktorá vyplýva zo zapojenia bypasu, spočíva v tom, že pomocné iskrisko je až do napätia zapálenia izolované a zapojenie bypasu nevedie žiadny zvodový prúd. Pomocné iskrisko ďalej...

Ihrisko odolné voči bleskovému prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9470

Dátum: 29.01.2003

Autori: Benzin Michael, Trinkwald Jürgen, Meppelink Jan

MPK: H01T 4/16, H01T 2/02

Značky: bleskovému, ihrisko, prúdu, voči, odolné

Text:

...a katódovým poklesom všetkých čiastkových iskrísk niekolkonásobného iskriska.Prietok prúdu niekoľkonásobným iskriskom začína už pri prvom zapálení prvéhočiastkového iskriska a je určovaný kapacitným riadením. Vlastný rázový prúd začína pri prerazení celého niekolkonásobného iskriska.0013 Reakčné napätie niekolkonásobného iskriska môže byt znížené menšou doskokovou vzdialenosťou čiastkových iskrísk až na spodnú hranicu,ktorá je daná...

Zapaľovacia sviečka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282647

Dátum: 23.09.2002

Autori: Šafrata Josef, Bednár Ján

MPK: H01T 13/22, H01T 13/46

Značky: sviečka, zapaľovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Zapaľovacia sviečka pozostáva z pevného, tepelne a elektricky vodivého puzdra (1) s upevňovacími prostriedkami, v ktorého dutine je plynotesne uložený keramický izolátor (2) so stredovou elektródou (9), ktorého von vyčnievajúca špička je vybavená aspoň jednou prstencovou pomocnou elektródou (4, 5), usporiadanou na jednej strane s odstupom od privráteného konca puzdra (1) a na druhej strane s odstupom od privráteného konca stredovej elektródy...

Oblúkové ochranné zariadenie na oplášťované strednonapäťové káble

Načítavanie...

Číslo patentu: 282271

Dátum: 02.11.2001

Autori: Kokkonen Markku, Teirikangas Hannu

MPK: H02G 7/08, H01T 4/14

Značky: zariadenie, káble, oplášťované, ochranné, strednonapäťové, oblúkové

Zhrnutie / Anotácia:

Oblúkové ochranné zariadenie zahrnuje množstvo prvých vodičov (4) oblúka, ktoré sú v galvanickom kontakte s fázovými vodičmi (3) tak, že každý fázový vodič (3) je vybavený aspoň jedným prvým vodičom (4) oblúka, a ďalej množstvo druhých vodičov (6) oblúka, ktoré sú pripojené k priečnemu nosníku (2) stĺpa alebo k izolátoru (10) a ktoré vytvárajú s uvedeným množstvom prvých vodičov (4) oblúka oblúkový priestor. Prvé vodiče (4) oblúka zahrnuté v...

Opaľovací rožok elektrického spínacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2871

Dátum: 11.06.2001

Autori: Sláma Jiří, Kalus Petr

MPK: H01H 9/46, H01T 4/14

Značky: opalovací, rožok, elektrického, spínacieho, prístroja

Text:

...prístroja, ktorý prináša ďalšie skrátenie času zhášania elektrického oblúka voľnehoríaceho medzi oboma rožkarni elektrického spínacieho prístroja.Podstata technického riešenia Cieľ technického riešenia je dosiahnutý opaľovacím rožkom elektrického spínacieho prístroja, ktorého podstata spočíva v tom, že prvý ohyb má veľkosť v rozmedzí od 85 ° do 145 °a prvá priama časť má dĺžku v rozmedzí od 129 mm do 150 mm, pričom druhý ohyb má veľkosťv...

Opaľovací rožok elektrického spínacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2794

Dátum: 12.02.2001

Autori: Chladil Stanislav, Sláma Jiří

MPK: H01H 9/46, H01H 1/02, H01T 4/14...

Značky: opalovací, rožok, prístroja, elektrického, spínacieho

Text:

...opaľovacím rožkom elektrického spinacíeho prístroja, ktorého podstata spočíva vtom, že je vytvorený z nehrdzavejúcej ocele.Týmto sa dosiahne potrebné zvýšenie mechanickej únosnosti opaľovacieho rožka pri súčasnom znížení ceny opaľovacieho rožka a zachovaní vysokej miery odolnosti proti korózii. Skúškami sa dokázalo, že nižšia elektrická vodivosť nehrdzavejúcej ocele a tým spôsobené vyššie zahrievanie prechodom elektrického prúdu oproti...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2239

Dátum: 12.07.1999

Autori: Chladil Stanislav, Vaněk Vladimír

MPK: H01B 7/16, H01T 4/08

Značky: prístroj, spínací

Text:

...ktorý je svojim druhým pripojovacim koncom prepojený so základovým rámom spínacieho prístroja.Takto koncipovaný spinaci pristroj zachováva výhodu inštalácie len jedného vopred Skompletizovanćho celku priamo na nosný stĺp, pričom súčasne vykazuje vyššiu pevnosť tohto celku.Zvodič prepätia je na kzždom zo svojich pripojovacich koncov s výhodou opatrený prídavným vodivým pásom, z ktorých jeden je pripevnený na pripojovaci člen jedného z...

Vysokonapäťový poistkový spodok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2159

Dátum: 07.05.1999

Autor: Šiška Vladimír

MPK: H01T 4/00, H01H 71/02, H01B 17/14...

Značky: vysokonapäťový, spodok, poistkový

Text:

...prepätia na strane siete vysokéhoĽehľad obrazkov na výkreggghNa obr.l je bočný pohľad na jednoíazový výsokonapäťový poistkový spodok a horný pohľad na univerzálnu základnú dosku. Na obr.2 je bočný a čelný pohľad na kontaktné ústrojenstvo aKaždá fáza vonkajšieho vedenia je V oblasti prechodu dozemného kábla alebo transformátora chranená vysokonapäťovýmpoistkovým spodkom, obsahujúcim univerzálnu základnú dosku gumiestnená na neznázornenom...

Ochranné iskrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1665

Dátum: 05.11.1997

Autori: Hartmann Dietrich, Reisz Alexander, Kröpfl Christian

MPK: H01T 4/14

Značky: iskrisko, ochranné

Text:

...čeľustí môže byt opatrená vnútorným závitom zodpovedajúcim vonkajšiemu závitu upínacej skrutky a tento vnútorný závit môže byt usporiadaný v nadstavci. Tým vzniká kompaktná, materiál šetriaca konštrukcia.Ďalej je výhodné, keď zvieracia čeľust opatrená nadstavcom má v oblasti nadstavca dosadaciu plôšku pre opaľovací rožok, čím sa zvýši montážna bezpečnost.Konečne môže byt aspoň nadstavec zvieracej-čeľuste vykovaný, čím sa zlepší...

Konzola na stožiare vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1597

Dátum: 10.09.1997

Autor: Golec Antonín

MPK: H01T 4/06, H01C 1/01

Značky: konzola, stožiare, vysokého, napätia

Text:

...Obdĺžnikové plochy tvarovaného plechu,naväzujúce na plochy trojuholníkové sú ďalej vybavené otvormi na umiestnenie obmedzovačov prepätia.Celá konzola na uchytenie obmedzovačov prepätia je vyrobená z oćelového plechu hrúbky 3,5 mm až 5 mm, a V profile U sú vytvorené otvory pre uchytenie konzoly ku stožiaru VN- napr. pomocou trmeňa. Na použitie na priehradových stožiarochje možné konzolu vybavit medzikusom vyrobeným z nosiča profiluKonzola na...

Zariadenie na indikáciu poruchy elektrického prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 280437

Dátum: 05.02.1997

Autor: Schmidt Walter

MPK: H01T 1/12, H01T 4/08

Značky: elektrického, indikáciu, prístroja, poruchy, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (3) slúži na indikáciu poruchy elektrického prístroja, najmä zvodiča (1) prepätia. Je vybavené snímačom vo forme ohmického odporu (10) na zisťovanie chybného prúdu tečúceho prístrojom, plynotesným izolačným telesom (6) a indikačným elementom (16). Izolačné teleso (6) je obklopené dvojdielnym kovovým krytom (4) nesúcim indikačný element (16). Snímač a izolačné teleso (6) sú súčasťou spínacieho elementu (5), ktorý pri vzniku chybného...

Indikátor porúch bleskoistky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280196

Dátum: 08.03.1995

Autori: Gauchon Joël, Gazzola Christian

MPK: H01T 1/12, H01C 7/12

Značky: indikátor, poruch, bleskoistky

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z dvoch protiľahlých elektród (1, 2) zapojených na jednej strane do série varistorom (3) s nízkym napätím, ktorým prechádzajú eventuálne výboje blesku, a na druhej strane paralelne zapojeným odporom (7). Indikátor je ďalej vybavený vizuálnym signalizačným zariadením vo forme puzdra (11) alebo pásika (11').

Ochranná prívodka pripojovacích a rozpojovacích líšt telekomunikačnej a dátovej techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278460

Dátum: 02.02.1994

Autori: Dohnke Ingo, Bramkamp Wilhelm

MPK: H01T 4/06, H01H 85/44, H01R 13/66...

Značky: připojovacích, telekomunikačnej, ochranná, přívodka, techniky, rozpojovacích, lišt, dátovej

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná prívodka pozostáva z plochého telieska (1) z plastu s vybraniami (2) na uloženie zvodičov (3) prepätia a z klietky (5), nasunutej na teliesku (1) z plastu, pričom klietka (5) pozostáva z viacerých držiakov (6) tvaru písmena U, ktorých predné ramená (11) tlačia na jednu elektródu (13) zvodiča (3) prepätia, a ktorých zadné ramená (14) dosadajú na teliesko (1) z plastu. Do ochrannej prívodky je zaliaty násuvný kontakt (7), tvoriaci...

Elektronický zapaľovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 88

Dátum: 07.07.1993

Autor: Provazník Josef

MPK: F23Q 3/00, H01T 15/00

Značky: elektronický, zapalovač

Text:

...je zároveň spojen s anodou diody,jejíž-katoda je spojena s primárním vinutím transformátoru. Druhý konec primárního vinutí je spojen jednak s kolektorem druhéhotranzistoru a jednak uzemněn přes kondenzátor. Sekundárníje vinutí transformátoru je připojeno na vstup násobiče, jehožvýstup je připojen k jikrišti.Výhodou takto vytvoreného elektronického zapalovače je jeho vysoká životnost, - srovnatelná s jinými tranzistorovými zařízeními. jejichž...

Elektróda zapaľovacích sviečok a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278875

Dátum: 13.08.1991

Autori: Noack Rainer, Pohl Klaus-dieter, Treiber Juergen, Hubert Hans, Brendick Volker, Frank Willi

MPK: H01T 13/39, H01T 21/02

Značky: zapalovacích, spôsob, elektroda, sviečok, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zaisťuje výrobu zapaľovacích sviečok na spaľovacie motory s dlhou životnosťou. Elektróda (16) zapaľovacej sviečky (10) je zložená z viacerých východiskových častí, a to z východiskovej časti plášťa (31') odolného proti korózii, z východiskovej časti jadra (33') s vysokou tepelnou vodivosťou a z východiskovej časti oblasti (32') odolnej proti opaľovaniu. Tieto východiskové časti sa spoločne pretlačia na polotovar elektródy, ktorý sa...

Žhavicí svíčka s keramickou ohřívací tyčinkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261013

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kepka František, Pán Jan, Buřič Josef

MPK: H01T 13/20

Značky: svíčka, ohřívací, žhavící, keramickou, tyčinkou

Text:

...spojení odporového metaloxydického povlaku s regulační spirálou.Hlavní výhody navrhovaného způsobu je jednoduchá konstrukce umožňující snížení pracnosti oproti stávajícím výrobkům. Kompaktné nanesený odporový pcvlak na keramické ohřívací tyčince vyrobené z materiálů typu Al 203, nitridü, karhidů Si, oxidu Zr nebo sialcnů odstraňuje nebezpečí přepálení nebo upadnutí do spalovacího prostoru, přičemž předává vzniklé teplo přímo stlačenému...

Tyčinková žhavicí svíčka pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261012

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tíkal Josef, Pán Jan

MPK: H01T 13/20

Značky: svíčka, tyčinková, motory, žhavící, vznětové

Text:

...z jednoho typu materiálu a to skupiny kovů Ni, Wo, Mo,Fe nebo jejich slitin a vzhledem k jejích nižšímu odporu byl vyřešen způsob umístění delší žhavicí části spirály jejím prstencovitým vytvarováním tak, aby byly dodrženy normované vnější rozměry. Pro zvýšení účinnosti žhavicí svíčky a zlepšení výrobní technologie je ve vnitřní dutině spirály zabudován keramický trn.Hlavní výhodou navrhovaného řešení je možnost použití jednoho typu...

Průrazka s dotekovými pružinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 260664

Dátum: 12.01.1989

Autor: Koblasa Karel

MPK: H01T 4/10

Značky: dotekovými, pružinami, průrazka

Text:

...deska průrazky má tvar kotouče, který je opatřenpo obvodu závitem pro připojení hrncového krytu. Ve spodní,části přeohází základní deska v úhelníkový držák pro připojení ke chráněném zařízení. Druhý pol chráněného zařízeníje epojen například se zemí a je připojon ke spodní části upevnovacího šroubu, jehož dřík prochází středovým otvorom základní desky. Ve tředovém otvoru základní desky je vloženo osazená část duté izolační vložky. Podstata...

Nadstavec strednej elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258689

Dátum: 16.09.1988

Autor: Lednický Dominik

MPK: H01T 21/02, H01T 13/26

Značky: nadstavec, strednej, elektrody

Text:

...znížia se prestoje zariadenia, ale zároveň sa znížia aj výrobné náklady.Nadstavec strednej elektródy je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. l je nakreslený nadstavec v porzdĺžnom reze vedenom cez drážku krátku, na obr. 2 je nakreslený nadstavec v pozdĺžnom reze vedenom cez dražku priebežnú, na obr. 3 jenadstavec v. pôdoryse, na obr. 4 je nakreslený krúžok v pohľade odspodu a na obr. 5 je nakreslený krúžok v rozvitom tvare.Nadstavzec...

Zdroj iskrenia s viacnásobným počtom iskier

Načítavanie...

Číslo patentu: 240303

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lác Ján

MPK: H01T 13/46

Značky: zdroj, iskier, počtom, iskrenia, viacnásobným

Text:

...sa do- .sehuje dolkonalejšie horenie zmesi. Vzhľadomvna obmedzený priestor V hlave valcov nie je vždy možné používat väčší počet sviečok.Tento problém rieši zdroj iskrenia s viacnásobným počtom iskier, ktorého podstata spočíva V tom, že V izolante sú uložené medzipóly s iskrišfami, pričom privodné kontakty sú spojené so zdrojom.Na pripojených výkresoch je na obr. č. l uvedené schematicke usporiadanie zdrojaZdroj iskrenia s viacnásobným počtom...