H01S 3/101

Zariadenie na riadenie vychyľovania laserového zväzku pomocou difrakčnej štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7161

Dátum: 02.06.2015

Autor: Kubošek Pavol

MPK: H01S 3/101, G02B 26/00, G02B 26/08...

Značky: pomocou, zariadenie, riadenie, vychylovania, struktury, difrakčnej, laserového, zväzku

Text:

...riadeným zrkadlom. Z toho dôvodu frekvencia skenovania s rastúcim povrchom optického difrakčného elementu klesá pomalšie v porovnaní s galvanometricky riadeným zrkadlom. Keďže optické difrakčná elementy sa pri prevádzke neotáčajú, vyžadujú menej prevádzkového priestoru ako skenovacie zrkadlo.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je zobrazená difrakčná štruktúra tvorená jedným optickým difrakčným elementom, ktorý je posunutý mimo...

Laserový merač deformácie pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 260334

Dátum: 15.12.1998

Autor: Abdalla Abdallatif

MPK: G02B 27/64, H01S 3/101, G01B 21/32...

Značky: laserový, merač, pneumatik, deformácie

Text:

...z troch zdrojov laserového žiarenia 50, 60, 70 umiestnených V rôznych výškach a v rôznych rovinách na jednej nosnej konštrukcii 4 D a to tak, že nosnékonštrukcia 40 je opatrená priečnym ramenom 10, na ktorého koncoch sú dva spodné zdroje laserového žiarenia tak, že jeden zdroj 60 je z jedného boku pneumatiky 110 a druhý zdroj 70 je z druhého boku pneumatiky 110.Tretí zdroj laserového žiarenia 50 je umiestnený na no-sniku konštrukcie 40, tak,že...

Vynálezy kategórie «H01S 3/101» v ZSSR.

Dvojohniskový laserový anemometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 267979

Dátum: 12.02.1990

Autori: Klaboch Ladislav, Gardovský Jiří, Baudyš Antonín

MPK: H01S 3/101, G02B 27/10

Značky: laserový, anemometr, dvojohniskový

Text:

...vnitřní objektiv a objektiv anemometru je výhodně umístěna clona prostorovéVýhodou dvojohniskového laserového anemometru podle vynálezu je zejména snižený počet optických prvků ajejích uspořádání. ktoré vytváří souosost vysílaných paprsků a světelných toků. rozptýlených částici. Navržené uspořádání optiky odstraňuje jednak nutnost mechanického spřažení při otáčení dvojici optických sond a jednak nahrazuje řešení souososti s použitím...

Způsob řízení rozložení dopadající energie svazku laserových paprsků a zařízení pro vykonávání způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266053

Dátum: 14.11.1989

Autori: Honzík Oldřich, Stolař Pavel

MPK: H01S 3/101, G02B 5/12

Značky: laserových, způsobu, energie, paprsků, zařízení, způsob, řízení, vykonávání, svazků, rozložení, dopadající

Text:

...se superpozičním členem.Výhodou řešení podle vynálezu je skutečnost, že kombinací trojúhelníkových, sinusovýcha obdělníkových kmitů lze dosáhnout v podstatě zvoleného kmitu zrcadla odrážejícího laserový paprsek na zpracovávaný povrch a tím i zvoleného průběhu kmitu paprsku po zpracovávané ploše. Řízeným průběhem kmitu lze tedy zpomalit pohyb oscilujícího paprsku po povrchu zpracovávaného předmětu v místech, kde je požadována vyšší...

Zařízení pro automatické určení polohy laserového svazku v jedné souřadnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 265149

Dátum: 13.10.1989

Autori: Znamenáček Milan, Vach Karel

MPK: G02B 26/08, H01S 3/101

Značky: automatické, souřadnici, polohy, laserového, zařízení, svazků, jedné, určení

Text:

...l o tom, že detektor 3 polohy laserového paprsku se nachází v nulovém vztažném bodě. Snímač 3 koncové polohy detektoru informuje mikroprocesor ł signálem na jeho druhém vstupu gg o tom, že detektor 3 polohy laserového paprsku dosáhl koncového bodu svého měřicího rozsahu. Detektor 1 polohy laserového paprsku detekuje dopad laserového záření. Tento detektor 5 polohy laserového paprsku se mechanicky pohybuje po měřicí trase pomocí...

Zařízení pro regulaci doby expozice při zápisu laserovým svazkem na teplocitlivý papír

Načítavanie...

Číslo patentu: 258824

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pikous Michal, Klíma Miloš

MPK: G02B 26/02, G01D 15/10, B41M 5/18...

Značky: svazkem, papír, zápisu, expozice, zařízení, regulaci, laserovým, teplocitlivý

Text:

...na vstup obvodu řízení posunu teplocitlivého papíru je připojen výstup fotodetektoru odraženého záření. Fotodetektor odraženého záření je umístšn v rovině teplocítlivého u papíru, a to v poloprostoru, v něm je umístěna fokusační optika.Výhodou tohoto zařízení je, ie velmi jednoduše umožňuje na základě využití odraženého rozptylového světla adaptivně měnit dobu expozice.Příklad uspořádání zařízení podle vynálezu je schematicky uveden na...

Zařízení k nastavení polarizace laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258400

Dátum: 16.08.1988

Autori: Miler Miroslav, Pospíšil Miroslav

MPK: H01S 3/101, H01S 3/10

Značky: polarizace, paprsků, laserového, nastavení, zařízení

Text:

...Šroubů 3 pro osově stavitelné uložení válcové hlavice l laseru ve válcovćm pouzdru 5. Držák á je opatřen výsečovým výřezem g v rovině kolmé k ose válcového pouzdra 1. Ve výsečovém výřezu § je suvně uložen výstupek É válcového pouzdra 5. Laserový paprsek 1 vychází z jednoho konce hlavice l laseru. Na okraji výsečovéhovýřezu g je upravena stupnice 2.Funkce zařízení podle vynálezu je tato. Laserový paprsek 1 má vzhledem k válcovému tvaru...

Automatický spektrometer doby života pozitrónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255334

Dátum: 15.03.1988

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 3/00, G01T 1/00, G01J 3/42...

Značky: pozitrónov, spektrometer, života, automatický

Text:

...rz-rnalyzátorom. Vtedy impulzy na analógovom vstupe mn-ohiokanálového amplitúdovéhvo ianalyzátora majú tú istú amplitüdu, .ak-o impulzy na vstupe nastavovaného jeclnokanálového amplitúdověho ~analyzát~or«a, len sú posunuté »o dobu, ktorú potrebuje jednokianalový amplitúdový analyzátor na vyhodnotenie impulzu. Na obrazovke mnohokanáloveho amplitúdového analyzátora bude zobrazená čzast amplitúdového spektre impulzov, ktoré nastvavovaný...

Polarizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243810

Dátum: 15.06.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: G02F 1/01, H01S 3/101, G02B 5/30...

Značky: polarizátor

Text:

...využití polarizátoru k účelům pozorování objektů v polarizovaném světle nevadí.Při využití v laserovém rezonátoru však postačí i jen malé ühlové rozlišení obou paprsků, protože podmínka rezonance je jen při velmi přesném ustavení všech dílů rezonátoru do společné optické osy.Tato skutečnost umožňuje využít pro polarizátory krystaly s malým dvojlomem, ale vysokou odolnosti proti laserovému záření. Vyloučení tmelených ploch rovněž podstatně...

Způsob vytváření elektronového svazku, zvláště o vysoké proudové hustotě na povrchu jeho využití, a elektronová tryska pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250672

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kaczmarczyk Jerzy, Kaczmarczyk Barbara

MPK: H01J 31/02, H01S 3/101, H01J 29/52...

Značky: elektronového, způsobu, zvláště, provádění, tohoto, hustotě, svazků, způsob, využití, povrchu, vytváření, vysoké, elektronová, tryska, proudové

Text:

...řezu s elektrodou umístěnou mezi analyzátor a soustavu čoček v kruhové štěrbině a obr. 2 takovou elektronovou trysku s prstencovou štěrbinou v této elektrodě.Elektrode 1 nepřímo žhavená žhavicím vláknem 3 má tvar válce, jehož část povrchu ve tvaru 1 mm širokého prstence je pokryta emísní pastou 2, která je emisné aktivní částí katody. Elektrody 4 a 7 formující elektronový svazek a mající své rozdelení rychlosti ostře omezeno, jak co do...

Způsob a zařízení pro měření ztrát optických elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237737

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: H01S 3/101, G02B 26/10

Značky: způsob, optických, měření, zařízení, elementů, ztrát

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu a zařízení pro měření ztrát optických elementů, vznikajících absorpcí, rozptylem a dvojlomem, například u Brewsterových okének, zrcadel, kyvet a celých výbojových trubic plynových laserů. Podstatou způsobu měření je, že na optický element vložený do rezonátoru se působí svazkem světla o menším poloměru modu, než má měřený element v provozním režimu, přičemž z poklesu výkonu v rezonátoru měřicího laseru se určují ztráty....

Transfokační optická soustava k vytváření stranově posuvné světelné stopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237585

Dátum: 15.01.1987

Autor: Smejkal Vilém

MPK: G02B 13/14, A61B 6/00, H01S 3/101...

Značky: optická, posuvné, stranově, transfokační, soustava, stopy, světelné, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká transfokační optické soustavy k vytváření stranově posuvné světelné stopy. Soustava je tvořena dvěma optickými členy a posuvem jednoho z nich ve směru optické osy se volí velikost promítané stopy. Stranový posuv této stopy se provádí stranovým posuvem jednoho z optických členů. Soustava je vhodná pro přístroje, vytvářející laserové svazky paprsků pro ozařování části těla pacienta ve zdravotních střediscích.

Zapojení pro prověřování funkce optického měřicího řetězce laserového dopplerovského anemometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247645

Dátum: 15.01.1987

Autor: Klaboch Ladislav

MPK: G06F 11/08, G01W 1/10, G02B 17/08...

Značky: dopplerovského, prověřování, anemometru, zapojení, funkce, optického, řetězce, měřicího, laserového

Text:

...přichází na dělič paprsku, kde je dělen na dva vzájemně koherentní vysí~ lací paprsky, které jsou vysílacím objektivem soustředěny do měřicího bodu proudění tekutiny,ze kterého jsou světelné paprsky rozptýlené hmotnou částicí, unášenou proudící tekutinou. přiváděny přes přijímací objektiv a clonu na fotodetektor podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že mezi dělič paprsku a měřicí bod proudění je zařazen v jdnom ze dvou vysí...

Vysílací prvek s laserovou nebo luminiscenční diodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247541

Dátum: 15.01.1987

Autori: Melichar Karel, Hulicius Eduard, Šimeček Tomislav

MPK: G02F 1/01, H01S 3/101, H05B 33/12...

Značky: luminiscenční, laserovou, diodou, prvek, vysílací

Text:

...vývod je proveden koaxiálně uloženým drátkem.Toto pouzdro je nejrozšířenější pro uvedené typy diod, zejména laserových. Má však značnou nevýhodu v tom, že jeho připojení na budicí - nejčastěji koaxíální vedení je poměrně složité a nerozebiratelné.Uvedené nedostatky odstraňuje vysĺlací prvek 5 laserovou nebo luminiscenční diodou v koaxiálním provedení, kde dioda je připevněna H rovinné plošce v Use přední válcové části pouzdra, která je...

Zařízení k určování textury textilních útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234902

Dátum: 15.01.1987

Autor: Sodomka Lubomír

MPK: G02B 27/50, G01N 33/36, G01B 21/00...

Značky: textilních, určování, textury, útvaru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Tohoto cíle lze dosáhnout zařízením, kde v ohniskové rovině čočky před detektorem záření je umístěn optoelektronický prvek, tvořený například dvěma rovinnými skly, z nichž na jednom skle jsou vytvořeny radiální průhledné elektrody a na celé ploše druhého skla je vytvořena průhledná elektroda, přičemž mezi tato skla je umístěna nematická stočená textura. Zařízení tvořené čočkou a detektorem záření využívá rozptylu laserového záření na textilním...

Zařízení pro zjištění polohy světelné stopy, zejména pro vrtačky plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237513

Dátum: 15.12.1986

Autori: Frank Helmar, Reljič Jakša

MPK: H01S 3/101, G01C 7/06, H01L 21/96...

Značky: zařízení, polohy, světelné, zejména, vŕtačky, zjištění, spojů, stopy, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zjištění polohy světelné stopy, zejména pro vrtačky plošných spojů, sestávající z optické a optoelektronické části, uspořádané v obrazové rovině a tvořené fotocitlivými čidly, podle vynálezu pěti fototranzistory, připojenými na Schmittovy klopné obvody s hradly a invertorem. Podstatou vynálezu je rozpoznání kruhového průhledného místa uprostřed neprůhledného okolí na průhledné matrici, kterou může být např. šablona pro tištěné...

Způsob a zařízení k detekci více fázově posunutých interferenčních signálů v laserovém interferometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230331

Dátum: 15.10.1986

Autor: Petrů František

MPK: G01J 9/02, G01B 9/02, H01S 3/101...

Značky: interferometru, fázové, posunutých, zařízení, laserovém, způsob, interferenčních, detekci, více, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká laserových interferometrů. Podstatou vynálezu je způsob detekce více fázově posunutých interferenčních signálů, kde na svazky světla z interferometru přiváděné k interferenci se postupně působí dělením intenzit, průchodem optickým prostředím s navzájem odlišnou rychlostí šíření světla ve dvou kolmých směrech a použitím polarizujícího průchodu, eventuálně odrazu svazků světla na optickém rozhraní, čímž se docílí změny...

Zapojení pro prověřování funkce elektronického měřicího řetězce laserového dopplerovského anemometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232963

Dátum: 15.07.1986

Autori: Baudyš Antonín, Klaboch Ladislav

MPK: G06F 11/08, G01W 1/10, G02B 17/08...

Značky: zapojení, prověřování, řetězce, dopplerovského, měřicího, laserového, elektronického, anemometru, funkce

Zhrnutie / Anotácia:

U řetězce laserového dopplerovského anemometru LDA vysílací část 1 LDA vysílá dva vzájemně koherentní světelná paprsky do měřícího bodu proudění tekutiny, v kterém je jejich vzájemným průnikem vytvořena optická sonda 2 LDA, z níž světelné paprsky rozptýlené hmotnou částicí unášenou proudící tekutinou jsou přiváděny na vstup přijímací části 3 LDA, napájené ze zdroje 7 a připojené svým výstupem přes přenosovou linku 4 a procesoru 5 LDA na vstup...

Zapojení obvodů pro měření rychlostních profilů proudění tekutiny u mechanických periodických soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 232962

Dátum: 15.07.1986

Autori: Klaboch Ladislav, Gardavský Jiří, Cibulka Josef, Jelínek Richard

MPK: G02B 17/08, G01W 1/10, G06F 11/08...

Značky: zapojení, obvodů, profilů, rychlostních, tekutiny, periodických, mechanických, soustav, proudění, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Pro měření rychlostních profilů proudění mezi lopatkami kompresorů a turbín se používá laserový dopplerovský anemometr (LDA). Jeho vysílací část 1 vysílá dva vzájemně koherentní světelné paprsky, jejich průnikem v měřicím bodu vzniká optická sonda 2, která se zaměří na roztečnou kružnici, po níž se pohybuje měřené místo zvolené v mezilopatkovém prostoru, představujícím mechanickou periodickou soustavu. Každá hmotná častíce unášená proudící...

Optická soustava detekční jednotky v laserovém interferometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231247

Dátum: 15.06.1986

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: H01S 3/101, G01B 9/02

Značky: soustava, optická, detekční, laserovém, jednotky, interferometru

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava sestává z přibližně nepolarizujícího děliče a polarizujících děličů umístěných v každém z rozdělených svazků světla. Podstatou soustavy je, že polarizující děliče jsou v prostoru orientovány vůči sobě pod úhlem I kde R´ a R´´ jsou odrazivosti přibližně nepolarizujícího děliče v rovině kolmé a rovnoběžné k rovině dopadu dopadajícího svazku světla. optická soustava je určena zejména pro detekci interferenčních signálů v laserovém...