H01S

Zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetelného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozložením intenzity a s malou rozbiehavosťou 0 až 10°

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7391

Dátum: 01.04.2016

Autori: Dubec Viktor, Kubošek Pavol

MPK: G02B 27/10, H01S 5/00, G02B 19/00...

Značky: světelného, rozbiehavosťou, kruhového, zariadenie, rozložením, homogénnym, farebného, zväzku, vytvorenie, prierezu, intenzity, intenzívneho, malou

Text:

...l až 3 je znázornené zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetelného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozložením intenzity a s malou rozbiehavosťou.Obrázok 4 znázorňuje prierez svetelného zväzku vytvoreného zariadením podľa technického riešenia spolu s grafom priebehu intenzity svetla v priereze zväzku.Technické riešenie znázornené na obrázku l predstavuje zariadenie, v ktorého v zdroji svetla Q sú použité tri multimódové...

Zariadenie na riadenie vychyľovania laserového zväzku pomocou difrakčnej štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7161

Dátum: 02.06.2015

Autor: Kubošek Pavol

MPK: H01S 3/101, G02B 26/08, G02B 26/00...

Značky: zariadenie, riadenie, laserového, pomocou, zväzku, vychylovania, difrakčnej, struktury

Text:

...riadeným zrkadlom. Z toho dôvodu frekvencia skenovania s rastúcim povrchom optického difrakčného elementu klesá pomalšie v porovnaní s galvanometricky riadeným zrkadlom. Keďže optické difrakčná elementy sa pri prevádzke neotáčajú, vyžadujú menej prevádzkového priestoru ako skenovacie zrkadlo.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je zobrazená difrakčná štruktúra tvorená jedným optickým difrakčným elementom, ktorý je posunutý mimo...

Spôsob zvyšovania intenzity žiarenia laserového zväzku modrej oblasti spektra pomocou spájania laserových zväzkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7096

Dátum: 05.05.2015

Autori: Kubošek Pavol, Dubec Viktor

MPK: G02B 27/10, H01S 3/00, H01S 3/08...

Značky: oblastí, modrej, laserového, zväzkov, spôsob, zväzku, laserových, spektra, žiarenia, pomocou, spájania, zvyšovania, intenzity

Text:

...pásmo nastavené tak, aby filter odrážal žiarenie s vlnovou dĺžkou menšou ako 450 nm a prepúšťal žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou ako 460 nm.Viacero optických systémov zhodných s opísaným systémom je možné kombinovať tak, že ich výstupné laserové zväzky tvoria laserovú maticu. Napr. minimálne dva výstupné laserové zväzky a pochádzajúce z minimálne ôsmich modrých diódových laserov sú usporiadané v priestore rovnobežne tak, že tvoria...

Spôsob diaľkového overovania funkčnosti laserového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6942

Dátum: 04.11.2014

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G01J 1/00, G02B 26/00, B23K 26/00...

Značky: laserového, overovania, diaľkového, spôsob, funkčnosti, zariadenia

Text:

...ukončenie testu zariadenia.V zomom poli kamery sa môžu nachádzať aj iné intemé zobrazovacie zariadenia, ktoré zobrazujú stav a prípadne hodnoty stavových veličín laserového zariadenia. Patrí sem hodnota maximálnych nameraných výkonov jednotlivých laserových zdrojov, teploty laserových zdrojov a ich chladičov, teplota vzduchu, veľkosť napájacieho napätia a odoberaný prúd, stav interných ochranných obvodov interlock, stav funkčnosti podsystémov...

Spôsob generácie zeleného laserového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6315

Dátum: 03.12.2012

Autori: Kubošek Pavol, Dubec Viktor

MPK: G02F 1/35, G02F 1/01, H01S 3/10...

Značky: žiarenia, zeleného, generácie, laserového, spôsob

Text:

...žiarenia nabudí a vďaka presne nastavenému rezonátoru nastane zosilnenie svetelného žiarenia emisiou stimulovanou spätnou väzbou, tvorenou vstupným zrkadlom naparenom priamo na vstupnej apertúre lcryštálu a výstupným zrkadlom - dôjde ku generácii laserového žiarenia v zelenej oblasti svetelného spektra 522-524 nm.Výhodou tohto riešenia je výsledný laserový zväzok s vlnovou dĺžkou v rozsahu 522 až S 24 nm s vysokým optickým výkonom, s...

Spôsob generácie červeného laserového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5699

Dátum: 04.03.2011

Autori: Kubošek Pavol, Dubec Viktor

MPK: G02F 1/00, H01S 3/00

Značky: spôsob, generácie, červeného, laserového, žiarenia

Text:

...optickým výkonom 100 mW až 10 W.Čerpacie laserové žiarenie je vhodnou fokusačnou sústavou nasmerované do optického krištáľu, v ktorom dochádza V dôsledku nelineámych optických javov ku generácii laserového žiarenia v červenej časti spektra v rozsahu 620 až 650 nmVýhodou tohto riešenia je výsledný jediný laserový zväzok s vlnovou dĺžkou v rozsahu 620 až 650 nm s vysokým optickým výkonom, čo nie je možne dosiahnuť spájanírn zväzkov viacerých...

Spôsob laserového zvárania využívajúci dýzu schopnú stabilizovať tzv. keyhole

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12277

Dátum: 16.12.2008

Autori: Lefebvre Philippe, Chouf Karim

MPK: B23K 26/14, B23K 26/16, B23K 26/32...

Značky: stabilizovať, laserového, dýzu, schopnú, spôsob, keyhole, využívajúci, zvárania

Text:

...kovu a navyše umožňuje lepšie kontrolovať hydrodynamické prúdenie kúpeľa, a teda efektivitu zvárania laserovým zväzkom.0011 Cielom vynálezu je tiež navrhnúť spôsob laserového zvárania, ktorý podľa okolností umožní dosiahnuť lepší prevar a/alebo lepšiu kvality zvaru než bežný spôsob, najmä lepšiu metalurgickú kvalitu, a/alebo umožní dosiahnuťlepšie odvádzanie kovových pár vypúšťaných pri zváraní, najmä zinkových párpri zváraní potiahnutých...

Laserové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11008

Dátum: 18.06.2008

Autor: Hafner Thomas

MPK: H01S 5/40

Značky: laserové, zariadenie

Text:

...cez všetky smery prierezu zväzku. Eliptický zväzok Šíriaci sa v smere z, ktorý napríklad v smere x má 1/e prierez zväzku 3 mm a V smere y má 1/e prierez zväzku 7 mm, má typický 1/e prierezzväzku približne 5 mm. 1/e prierezy zväzku podľa nároku 4 saukázali ako výhodné na produkciu dobrej kvality projekcie. 1/e prierez zväzku sa môže pomocou súhrnného kolimátora zmenšiť na nanajvýš 8 mm, viac prednostné na aspoň 6 mm a ešte viacprednostne na...

Ovplyvňovanie rýchlosti šírenia svetelných signálov v optických vláknach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21002

Dátum: 17.10.2007

Autor: Schneider Thomas

MPK: H01S 3/30

Značky: vláknach, signálov, optických, rychlostí, ovplyvňovanie, světelných, šírenia

Text:

...ako 71000 km/s až po nadsvetelnú rýchlosť vo vákuu.0008 Pri použití SBS je tiež známy výsledok vzájomného pôsobenia dvoch vĺn šíriacich sav opačných smeroch, ktorými sú silná čerpacia vlna a slabá skúšobná vlna. Ak sú splnenéveta o zachovaní energie impulzov, resp. podmienka frekvenčného a fázového prispôsobenia,vytvára sa vo vlákne akustická vlna, V ktorej sa môžu rozptylom meniť fotóny čerpacej vlny na fotóny skúšobnej vlny, čo za určitých...

Laserové zariadenie pre vytváranie laserového lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7593

Dátum: 18.08.2005

Autor: Hafner Thomas

MPK: H01S 5/00, H04N 9/31

Značky: laserové, lúča, vytváranie, laserového, zariadenie

Text:

...lúč, pričom sa má spotrebovať len máloenergie, Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený predmetom nezávislého patentového nároku. Ďalšie výhodné uskutočnenia vyplývajúz príslušných závislých patentových nárokov.Prve zariadenie na vytváranie díelčieho laserového lúča slúži pre vytváranie červeného laserového lúča, druhé zariadenie na vytváranie dielčieho laserového lúča slúži pre vytváranie modrozeleného laserového lúča so zelenou laserovou...

Katalyzátor do miniatúrnych laserov na oxide uhličitom, transverzálne excitovaných pri atmosférickom tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2400

Dátum: 14.02.2000

Autor: Hodúr Dušan

MPK: H01S 3/03, B01J 23/14

Značky: oxide, uhličitom, miniatúrnych, transverzálne, excitovaných, katalyzátor, atmosferickom, tlaku, laserov

Text:

...a vzhľadom na ich veľké rozmery nie sú vhodné pre míniatúme lasery. Navyše je pomocou vhodného čerpadla potrebné zaistiť cirkuláciu pracovnej zmesi plynom cez teleso, vktorom je nanesený katalyzátor. Takéto riešenie nieje vhodné pre míniatúme lasery.Uvedené nedostatky odstraňuje katalyzátor pre miniatúrne lasery na oxideuhličitom, transverzálne excitované pri atmosferickom tlaku podľa tohto technickéhoriešenia. Aktívna vrstva katalyzátora...

Laserový merač deformácie pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 260334

Dátum: 15.12.1998

Autor: Abdalla Abdallatif

MPK: H01S 3/101, G01B 21/32, G02B 27/64...

Značky: pneumatik, deformácie, laserový, merač

Text:

...z troch zdrojov laserového žiarenia 50, 60, 70 umiestnených V rôznych výškach a v rôznych rovinách na jednej nosnej konštrukcii 4 D a to tak, že nosnékonštrukcia 40 je opatrená priečnym ramenom 10, na ktorého koncoch sú dva spodné zdroje laserového žiarenia tak, že jeden zdroj 60 je z jedného boku pneumatiky 110 a druhý zdroj 70 je z druhého boku pneumatiky 110.Tretí zdroj laserového žiarenia 50 je umiestnený na no-sniku konštrukcie 40, tak,že...

Optické vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 280515

Dátum: 17.06.1992

Autori: Righetti Aldo, Grasso Giorgio, Fontana Flavio

MPK: H01S 3/06

Značky: vlákno, optické

Zhrnutie / Anotácia:

Optické vlákno, obsahujúce dopovacie látky laserovej emisie, najmä na použitie vo vláknových optických zosilňovačoch na optické telekomunikačné linky, obsahuje erbium (Er) ako dopovaciu látku laserovej emisie a je uspôsobené na príjem telekomunikačného signálu z laserového vysielača vo vopred určenom rozsahu vlnových dĺžok. Optické vlákno ako ďalšiu dopovaciu látku, rozptýlenú pozdĺž optického vlákna, obsahuje samárium (Sm) vo forme trojmocného...

Optický zosilňovač s aktívnym vláknom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280517

Dátum: 15.04.1992

Autori: Righetti Aldo, Fontana Flavio, Grasso Giorgio

MPK: H01S 3/094, H01S 3/06

Značky: opticky, aktívnym, zosilňovač, vláknom

Zhrnutie / Anotácia:

Optický zosilňovač (2) s aktívnym vláknom obsahuje laserový vysielač (3) na pripojenie k optickému telekomunikačnému vláknu (1), z ktorého prijíma svetlo na prenosovej vlnovej dĺžke a v ktorom ja aktívne vlákno (6) tiež napájané zo zdroja svetla na čerpacej vlnovej dĺžke a má dĺžku, zodpovedajúcu čiastočnej absorpcii čerpacieho svetla priamo do neho vstupujúceho, pričom za aktívnym vláknom (6) v smere prenosu je usporiadaný selektívny zrkadlový...

Laserová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 273003

Dátum: 12.02.1991

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: H01S 3/02

Značky: laserová

Předřadník pro zapalování a vysokofrekvenční napájení vysokotlakých výbojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270429

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sirató Rudolf, Szeverényi András, Melis Janos, Fehér Zoltán, Kárpát Árpád, Waldinger Béla

MPK: H05B 41/16, H01S 3/09

Značky: výbojek, vysokofrekvenční, vysokotlakých, zapalování, napájení, předřadník

Text:

...33 naprázdno tvoří sáríový osoileční obvod. Psralelnč k prvnímu kondenzátoru 2 o je přípojeno vysokoüská výbojka g. V přípsdö vyobrszenem na obr. 1 vede jeden pől prv-I ního kondenzátoru 25.päes sekundární vlnutí ga pomocnáho pulsního trsnsíormátoru 33 no příalulný pól vysokotlská výbojky g. přičemž sekundární vlnutí 33 o induktlvní člen 31 tvoří sériový členo primární vinutí 33 pomocnáho pulsnho transtormátoru gg je spojono s výstupy...

Způsob stabilizace barvivové uzávěrky laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270306

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kvapil Jiří, Rohlíček František, Kubelka Jiří, Chalupa Ladislav, Panoch Miroslav

MPK: H01S 3/16, H01S 3/14

Značky: způsob, barvivové, stabilizace, laseru, uzávěrky

Text:

...mění na hydrogonuhilčitan a haiogonld alkallcký. způsobem podio vynálozu izo konotruovai klíčované lasory s vysoiuasklodwací a íunkční šlvotnootí boz zvláłtních nároků na izolační, konotrukční a nátůrovő oraanioko mabriáiy.Bylo tostována barvlvová uzávörka vo lormł opticky kvalitní íőlio trlocotátu oolulosy o ploio 2 m 2 vybarvoná barvlvom bio(4-dimotylaminodítlulobonoll)nlkl v takovő konoontraoi. čo optická propusinost na vlnovö dólca 1 oG-l...

Zapojení řídicích a kontrolních obvodů k měření teploty absorpční kyvety u plynového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270093

Dátum: 13.06.1990

Autor: Popela Bohumír

MPK: H01S 3/134

Značky: laseru, plynového, teploty, obvodů, řídících, zapojení, měření, kontrolních, kyvety, absorpční

Text:

...spojený se vstupy druhého diferenčního zesilovače g,jehož výstup je epojen s regulečním zesilovečem 51. Třetí můstekłg tvoří jednak větev druhého můstku 1 l 2 tvořenou desátým a jedenáetým odporem 31.9, E., a jednak šestý a sedmý odpora 31. Druhá diegonála třetího můstku l je spojene třetím diferenčním zeeilovačem É. čtvrtý odpor a tvoří platinový odporový teploměr a jedenáctý odpor Elł tvoří termistor. Regulační pátý odpor E 2, zapojený...

Vizualizační optický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 270027

Dátum: 13.06.1990

Autor: Gardovský Jiří

MPK: G02B 27/52, H01S 3/086

Značky: vizualizační, systém, opticky

Text:

...je-znézorněn ne. připojeném výkresu, který představuje jeho schemstický náörtek.za zdrojem 1 nekolimovaných světelných vln 2 je umistän objekt pozorování 3 s zobrazovaci optické soustava i. V rovine g obrazu zdroje 1 nekolimovsných světelných vln 2 je zařazen optický korelačni filtr á. za optickým- korelaönim filtrom g je zařazena sekce pozorováni a záznamu vizualizaönioh obrazů g.Fyzikální podstata vizualizačního optického systému podle...

Katalyzátor pro regeneraci plynné směsi na bázi kysličníku uhličitého, dusíku, hellia, která je v laseru a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268887

Dátum: 11.04.1990

Autori: Koloušek Vladimír, Vrbová Miroslava, Gavrilov Petr

MPK: B01J 23/62, H01S 3/223

Značky: plynné, hellia, bázi, která, laseru, dusíku, přípravy, uhličitého, způsob, kysličníku, katalyzátor, regeneraci, směsi

Text:

...části je předmět vynálezu vysvětlen a doložen příklady. Tyto příklady však rozsah vynálezu v žádném případě neomezují. l40 g oxidu ciničitého o zrnitosti 0,5 až 1,0 mm/oxid ciničitý byl připraven v laboratoři srážením chloridu ciničitěho hydroxidem amonným ve vodném prostředí, specifický povrch byl 200 m 2/g/ bylo impregnováno 50 ml roztoku, který obsahoval 1,7 ml kyseliny hexachloroplatičitě /250 g/1/ v destilovsné vodě. Směs byla...

Spôsob výroby mnohohrotovej katódy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267170

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vávra Ivo, Korenov Sergej

MPK: H01S 3/07, H05H 1/34, H01S 3/11...

Značky: výroby, spôsob, katody, mnohohrotovej

Text:

...vyplývajúce z nízkej plošnej hustoty a nerovnakého tvaru hrotov.Uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje spôsob výroby monohohrotovej katódy podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že 2 mnohovláknového kábla sa vytvorí cylindrický zväzok, ktorého jeden koniec sa pájkovaním upevni do medenej objímky. Druhý koniec zväzku sa vyleští kolmo na os zväzku. Supravodivý mnohovláknový kábel pozostáva z tenkých vlákien 2...

Dvojohniskový laserový anemometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 267979

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gardovský Jiří, Klaboch Ladislav, Baudyš Antonín

MPK: G02B 27/10, H01S 3/101

Značky: laserový, dvojohniskový, anemometr

Text:

...vnitřní objektiv a objektiv anemometru je výhodně umístěna clona prostorovéVýhodou dvojohniskového laserového anemometru podle vynálezu je zejména snižený počet optických prvků ajejích uspořádání. ktoré vytváří souosost vysílaných paprsků a světelných toků. rozptýlených částici. Navržené uspořádání optiky odstraňuje jednak nutnost mechanického spřažení při otáčení dvojici optických sond a jednak nahrazuje řešení souososti s použitím...

Jednofrekvenční plynový laser s centrálním hlavním maximem výkonu záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267951

Dátum: 12.02.1990

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: H01S 3/22, H01S 3/04

Značky: záření, hlavním, laser, jednofrekvenční, maximem, centrálním, plynový, výkonu

Text:

...vlastní aktívni prostředí izotopy plynu 221 a ZONe v poměr. 11 až la. délka. rezonátoru L leží v romeziNový typ Jodnofrekvenčniho laseru a hlavním oentrúlnim mnximem výkonu ai-oni jo výhodnějäi pro stabilizaoi frekvence z několika důvodů. První. výhodou tohoto typu Je,že nemůže doohúzet k cmylům při uzavirňní smyčky servosyatému, což usnadňuje Autonatickou stnbilizaoi frekvence. Dále převýšoni centrálního maxim xmďzbývajíoí úrovni výkonu Je...

Způsob řízení rozložení dopadající energie svazku laserových paprsků a zařízení pro vykonávání způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266053

Dátum: 14.11.1989

Autori: Stolař Pavel, Honzík Oldřich

MPK: G02B 5/12, H01S 3/101

Značky: svazků, způsobu, vykonávání, paprsků, energie, řízení, rozložení, dopadající, laserových, zařízení, způsob

Text:

...se superpozičním členem.Výhodou řešení podle vynálezu je skutečnost, že kombinací trojúhelníkových, sinusovýcha obdělníkových kmitů lze dosáhnout v podstatě zvoleného kmitu zrcadla odrážejícího laserový paprsek na zpracovávaný povrch a tím i zvoleného průběhu kmitu paprsku po zpracovávané ploše. Řízeným průběhem kmitu lze tedy zpomalit pohyb oscilujícího paprsku po povrchu zpracovávaného předmětu v místech, kde je požadována vyšší...