H01R 9/16

Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku a spôsob pripájania káblových žíl k rezným a zvieracím kontaktným prvkom pripájacej, oddeľovacej alebo spínacej lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284329

Dátum: 27.12.2004

Autori: Meurers Peter, Gerke Dieter, Müller Manfred, Bülow Harald

MPK: H01R 9/22, H01R 9/16, H01R 4/24...

Značky: oddelovacej, dátovú, techniku, káblových, oddeľovacia, lišty, prvkom, zvieracím, pripájania, pripájacia, telekomunikačnú, rezným, spínacia, lišta, spôsob, spínacej, pripájacej, žíl, kontaktným

Zhrnutie / Anotácia:

Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku je vyrobená s dvoma izolačnými telesami (3, 4) osadenými kontaktnými prvkami (7, 8) a s upevňovacími prvkami (6), usporiadanými na jednom izolačnom telese, na zaskočenie na upevňovacom zariadení. Obidve izolačné telesá (3, 4) sú usporiadané proti sebe pod uhlom a kontaktné prvky (7, 8) sú vytvorené v dvoch rovinách a súvisle sú vložené do izolačných telies (3, 4)...

Elektrická inštalácia hermetického chladivového kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 281670

Dátum: 01.05.2001

Autor: Ondriaš Štefan

MPK: H05K 7/00, H01R 9/16

Značky: inštalácia, kompresora, hermetického, chladivového, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická inštalácia hermetického chladivového kompresora zo svorkovnice, rámu, krytu a skrutiek má v ráme otvor pozostávajúci z vkladacieho otvoru (8a) a upevňovacieho otvoru (8b), pričom rozmer (A) vkladacieho otvoru (8a) rámu (2) je väčší ako dĺžka nosníkov (B) svorkovnice (1) a tie sú väčšie ako rozmer (C) upevňovacieho otvoru (8b) rámu a ten je väčší ako rozmer (D) spojovacieho kŕčka (11) nosníkov (10) svorkovnice a pružné výstupky (5)...

Radová svornica

Načítavanie...

Číslo patentu: 280153

Dátum: 04.09.1996

Autori: Gont Milan, Horňáková Žofia

MPK: H01R 9/26, H01R 9/16

Značky: radová, svornica

Zhrnutie / Anotácia:

Radová svornica sa skladá zo zdola otvoreného dutého kompaktného telesa (1) svornice s dolnou otvorenou pozdĺžnou drážkou, dolného a horného mostíka (2, 17), svoriek (18) so svorkovými skrutkami (7) a z pravých i ľavých izolačných krytov, vzájomne spojených ich nasúvacími kolíkmi (9) v upevňovacích otvoroch (10). V telese (1) svornice je zdola smerom k vnútornému povrchu telesa (1) svornice osadený dolný mostík (2), zhora tlačený tlačnou...

Spojovací čelist pro kabelové koncovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269751

Dátum: 14.05.1990

Autori: Liebschner Klaus, Salewski Günter, Meissner Heinz

MPK: H01R 9/16

Značky: koncovky, čelisť, kabelové, spojovací

Text:

...B CJHIHae HBAOÓHDCTH.COPJGCHO HSOGPETEMHD rra 3811315 PGW 8 ETCH ÓJBPOJBPQ TOHY. ITD Kamnuü HĽIOJIŠUHOHHHH LIOKOJIB 063311881 TIJIBCTHHKOŘ-NOCHTEJIGH KOHTaKTUB. HMEDUAEĚ S NPEIEJB KDHTGKTHHX QJIEMEHTOB HBaHÄPOOGPBSHOE CEHENHQ H OTBEPCTHSI H KaIIBJIH KOTOPOH axpum B 01111017 HJIOCKOCTH C OGGHK CTOPOH CHEMHHMH HPOHBMVTDHHUHH HJlaCTHHKäHK HJIH HOKPOBMNHH nllâüTHlłKůMü. EOZJBHIIIGHHŇ l H BIJCTVHH. npnoopuouauuue Y HPONBNLYTONHMX HJIECTHH H...