H01R 39/00

Uhlíková kefka s napájacím káblom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5005

Dátum: 05.02.2008

Autori: Kain Gottfried, Bachauer Gerhard

MPK: H01R 39/00

Značky: napájacím, kefka, uhlíková, káblom

Text:

...uskutočnenia technického riešenia sú podrobnejšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňujeobr. 1 rez uhlíkovou kefkou v oblasti napojenia kábla podľa prvého uskutočnenia technického riešenia, obr. 2 V rovnakom znázomení, ako je na obr. l, inú formu uskutočnenia technického riešenia.Podľa obr. 1 je v telese 1 uhlíkovej kefky vytvorený slepý otvor 2. V ňom je upevnený koniec napájacieho kábla 3, ktorý pozostáva z mnohých...

Elektrický stroj, ako aj element zberných krúžkov pre elektrický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3327

Dátum: 14.06.2005

Autor: Bizjak Franc

MPK: H01R 39/00

Značky: elektricky, stroj, krúžkov, element, zberných

Text:

...spočíva úloha vynálezu v tom, poskytnúť lacno vyrobiteľný a navzdory malým radiálnym rozmerom zberných krúžkov zvlášť proti skratu odolný element zbemých krúžkov pre elektrický stroj, akoaj elektrický stroj s takým elementom zberných krúžkov. Zvlášť žiaduce by pritom bolo, kebysa v pripade spojenia rotorového vinutia s prípojmi elementu zbemých krúžkov mimo susedného ložiska rotora zároveň uľahčila montáž elementu zberných krúžkov na...

Kladivková kefka pre elektrický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2893

Dátum: 14.06.2005

Autor: Heitz Robert

MPK: H01R 39/00

Značky: kefka, stroj, kladivková, elektricky

Text:

...aj na elektrickom stroji s aspoň jednou takou kladivkovou kefkou. To isté platí aj pre elektrický stroj s takým držiakom kefiek, pričom držiakkefiek s kladivkovými kefkami sa napred usporiada vo vybraní, pričom kladivkové kefky dosadajú na komutátor usporiadaný V tomto vybraní, a pričom toto vybranie má dve bočné steny, na ktoré dosadajú pružné časti. Ďalej sa montáž dá zjednodušiť vtedy, keď sú na bočných stenách vytvorené zasúvacie...

Spôsob výroby uhlíkových kefiek a uhlíkové kefky vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3187

Dátum: 12.04.2005

Autor: Böttger Christian

MPK: H01R 43/12, H01R 39/00

Značky: kefky, vyrobené, uhlíkových, uhlíkové, týmto, výroby, spôsob, kefiek, spôsobom

Text:

...termoplastu s priemernou zrnitosťou 5 m až 50 m a veľmiMateriály na uhlíkové kefky spojené smolou, ktoré obsahujú aj medený, strieborný alebo iný kovový prášok a ktoréexistujúcemu obsahu siry V smolách nevýhodu tvorby sulfidov na kovových práškoch a lanku. Podobné problémy sa vyskytujú pri použití polymérov, ktoré obsahujú síru (napríklad polyfenylénsulfid), ktorá sa za podmienok výroby alebo využitia aspoň čiastočne uvoľňuje. Mnoho...

Kefový vačok pre dynamoelektrický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2369

Dátum: 28.01.2005

Autori: Schach Rainer, Skrippek Jörg

MPK: H01R 39/00

Značky: vačok, stroj, kefový, dynamoelektrický

Text:

...až 0,025milimetrov na každej strane.Behom plánovaného použitia kefky sa kefka opotrebovávatým, že sa odiera. Takto vznikajúci prach z kefky prechádza medzi kefkou a držiakom kefky. Aby sa kefka nemohla upchávať V držiaku kefky vzhľadom k prachu z kefky alebo aby sa nespôsobovali protichodné prúdy V kefke spôsobené čiastočne nespálenými a teda elektricky vodivými prachovými časticami,veľká bočná vôľa medzi kefkou a držiakom kefky je podobne...

Uhlíková kefa, spôsob a materiál na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3091

Dátum: 14.12.2004

Autori: Bachauer Gerhard, Böttger Christian

MPK: H01R 39/00

Značky: kefa, spôsob, uhlíková, výrobu, materiál

Text:

...prebudovať aj typy konštrukcie motorov na tento úsporný typ konštrukcie,ktoré doteraz nemohol byť podľa tejto koncepcie vyrábaný kvôlivysokým požiadavkám pokiaľ ide intenzitu prúdu pri testeblokovania alebo aj pri trvalej prevádzke. Motory tohto typu,pri ktorých musí uhlíková kefa prenášať pri malých. rozmeroch vysoké prúdy, sú napríklad servopohony vo vozidlách, akonapríklad pohony pre spúšťace okien, prestavovanie sedadiel, posuvné...

Čelný komutátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1830

Dátum: 24.10.2004

Autor: Potočnik Jože

MPK: H01R 39/00

Značky: čelný, komutátor

Text:

...srelatívne malými rozmermi a pri porovnateľne malých nákladoch priaznivé rozloženie prúdovej hustoty na prechode od vodičových segmentov naV predchádzajúcom uvedené zadanie úlohy je riešené podľa nároku 1 čelným komutátoromúvodom uvedeného druhu s nasledujúcimi znakmi- prstencová čelná plocha výstupku každého jedného uhlíkového segmentu je v kontakte skorešpondujúcou prstencovou kontaktnou plochou priradeného vodičového segmentu-...

Komutátor pre elektrický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 335

Dátum: 08.02.2004

Autori: Potočnik Jože, Kumar Ludvik

MPK: H01R 39/00, H02K 11/02, H02K 13/10...

Značky: stroj, komutátor, elektricky

Text:

...B 1 je ďalej nevýhodné, že Všetko kontaktovanie, vyplývajúce z prítlačnej sily plechovýchpružín na vodičové segmenty a na odrušovací kotúč, nie je trvalo spoľahlivé, napríklad preto, žemôže byť obmedzené koróziou.Spis DE 4338345 A 1, na ktorý je možné pozerať ako na najbližší stav techniky,zverejňuje komutátor daného druhu, vyhotovcný ako bubnový komutátor, ktorý zahmuje jednotlivé, do nosného telesa zapustené odrušovacie prvky. Každý...

Komutátor pre elektrický stroj a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5153

Dátum: 27.10.2003

Autor: Potočnik Jože

MPK: H01R 43/06, H01R 39/00

Značky: výroby, komutátor, spôsob, elektricky, stroj

Text:

...tvarovo, a to základňu nosného telesa aochranný povlak proti plazivým prúdom, pričom ochranný povlak proti plazivým prúdom otvorený radiálne smerom von, majúci izolačné povrchy zaťažené plazivým prúdom, je usporiadaný medzi vodičovými segmentmi a skladá sa z prvej formovacej hmoty, ktorá je odolnejšia proti plazivým prúdom ako druhá formovacia hmota základne nosného telesa. Podstatné podľa predloženého vynálezu je teda predovšetkým, že...

Spôsob a zariadenie na výrobu zostavy kefy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1086

Dátum: 21.10.2003

Autori: Stark Thorsten, Melz Matthias, Ebert Roman

MPK: H01H 43/00, H01R 39/00

Značky: zostavy, spôsob, zariadenie, výrobu

Text:

...1 alebo V patentovom spise DE 100 58 872 A 1.V patentovom spise US 2 430 279 je navrhnuté usporiadanie gule a pružiny za účelonl prednapínania kefy V bočnonn smereproti stene trubice kefy.Podľa tejto konštrukcie je ale nevýhodné, že pružina,ktorá je dodatočne navrhnutá na základe technických podmienoka určená na nastavenie kefy V trubici, musí mať vyššiupružinovú silu, ako je to V prípade uskutočnení, pri ktorých je zaistená vôľa medzi kefou...

Kefa pre dynamoelektrický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2045

Dátum: 28.08.2003

Autori: Zvada Daniel, Petraska Otto

MPK: H01R 39/00

Značky: stroj, dynamoelektrický

Text:

...úplne strácajú dotykový kontakt s lamelami. Tým dochádza na prerušovanie kontaktov a nerovnomernýchod motora, ale tiež na silnejšie opotrebenie na kefách. Ďalej môžu pri zdvihaní kefy od komutátora a/alebo tvrdom dosadani vznikať tiež elektrické oblúky, ktoré vedú na dodatkové zahrievaniekomutátora a Vďaka opáleniu vyvolávajú ešte ďalšieopotrebenie kief. Tepelná zaťat komutátora asystému klzných kontaktov sa tak ďalej zvyšuje.Zo spisu DE 197...

Komutátor a komutátorový výstužný krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2732

Dátum: 26.04.2003

Autor: Nettelhoff Christoph Friedrich

MPK: H01R 39/00

Značky: komutátorový, komutátor, krúžok, výstužný

Text:

...Upinacia prstencová časť, nanesená ako zvitok na opornú prstencovú časť, obklopujeopornú prstencovú časť teda už v dôsledku techniky navíjania bez toho, aby bolonutné presné opracovanie hraničných plôch.0010 Nie je už potrebná žiadna zvláštna prevencia pred získaním príliš voľného alebo príliš pevného uloženia medzi prstencovými časťami. Predpätie pri navíjaní upínacej prstencovej časti je možné s výhodou nastaviť tak, že upínací...

Spôsob výroby viacvrstvovej uhlíkovej kefy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2659

Dátum: 03.03.2003

Autori: Heilmann Rolf, Rinn Bernd, Schwarzer Martin, Sperling Rainer

MPK: H01R 43/12, H01R 39/00

Značky: viacvrstvovej, spôsob, uhlíkovej, výroby

Text:

...aby sa umožnilo sušenie v peci.Spôsob výroby vrstvenej hmoty 2 uhlíka je zverejnený V dokumente DE 33 O 7 090 A 1. Na získanie žiadaného konečného telesa sa pomocou lisovania a tepelného spracovania medzi uhlíkové vrstvy usporiadané nad sebou, napríklad uhlíkové plstené vrstvy, umiestnia fólie z termoplastického plastu, abysa potom vystavili žiadanému tlaku a teplote.Dokument DE 199 02 938 Al sa týka uhlíkovej kefy, ktorá pozostáva...

Držiak pre uhlíkovú kefku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4564

Dátum: 21.02.2003

Autori: Busse Holger, Käsdorf Wolfgang

MPK: H01R 39/00, H02K 5/14

Značky: držiak, kefku, uhlíkovú

Text:

...zafixovaná. Pretože sa uhlíková kefka rozkladá čiastočne na zadnej strane pozdĺž tejto nosnej časti, je potrebná minimálna vstavanáhĺbka, ktorá môže najmä pri malých motoroch viesťk velkým problémom. V dôsledku zovretého spojenia prerezaním vznikne naviac vrubový účinok, ktorý môže pri kmitani spôsobovať problémy. Pretože zadná oblasť uhlíkovej kefky prestúpená nosnoučasťou má často menší prierez než časť privrátenána komutátor, na ktorú...

Elektrické kontakty z uhlíkových vlákien vytvorené z kompozitného materiálu z uhlíkových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4555

Dátum: 19.12.2002

Autori: Uruburu Philip, Veselaski Stephen, Tucci Michael

MPK: H01R 39/00

Značky: elektrické, kontakty, vytvořené, kompozitného, materiálů, uhlíkových, vlákien

Text:

...sú opisane rôzne tvary zvázkov alebo prameňov elektrických vlákien, treba rozumieť, že elektrické kontakty sú vytvarované z kompozitného materiálu z uhllkových vlákien, oplsaného nižšie vo vzťahu k obrázkom 13 a 14.0019 Ako je zobrazené na obrázkoch 1 A až 1 C, konce kontaktu alebo bežca môžu byť špeciálne vytvarované tak, aby záberovej časti kontaktu alebo bežca poskytli pridanú pevnosť a dovolili lepšie iícovanie pNku uhllkových...

Spôsob výroby súčiastky klzného kontaktu pre stredné až vysoké prúdové hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2978

Dátum: 28.11.2002

Autori: Uecker Arwed, Latz Wilhelm, Spangenberg Jürgen

MPK: H01R 39/00, H01R 43/12

Značky: spôsob, stredne, klzného, výroby, prúdové, vysoké, súčiastky, kontaktů, hustoty

Text:

...vrstvou, ktorá bráni ich Iegovaniu, na čo boli potrebné zvláštne výrobné prostriedky. Ako náhrady olova,resp. prímesi slúžia predovšetkým cín a/alebo zinok alebo ich zliatiny. Prímesišetrné kživotnému prostrediu, prednostné cín alebo zinok by kzákladnýmzložkám (meď, gratit) nemali byť jednoducho primiešané, pretože tak vznikne zliatina, ktorá by bola na požadovaný účel príliš tvrdá a nemala dostatočne nízku teplotu topenia.0006 Úlohou tohto...

Vedenie uhlíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3550

Dátum: 25.11.2002

Autor: Schaut Diethard

MPK: H01R 39/00

Značky: výroby, uhlíkov, vedenie, spôsob

Text:

...kief. Ak by sa príslušné vrstvy z polytetrafluóretylénu nanášali napríklad rozprašovaním, poskytli by sa tak sice tenšie vrstvy, tie však nemajú mechanickú pevnosť V takomrozsahu, aby bolo použitie v držiakoch uhlíkových kiefZ dokumentu US 3,983,432 je známy držiak uhlíkových kief,ktorý má plastovú nosnú platňu, v ktorej sú vložené kovovéV dokumente EP O 547 437 A 2 je opisovaná vodiaca trubka uhlíkovej kefy pozostávajúca 2 mosadzného...

Uhlíková kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 680

Dátum: 13.11.2002

Autor: Schaut Diethard

MPK: H01R 39/00

Značky: uhlíková, kefka

Text:

...musí byť kapsula s tlačným kusom vložená do slepej diery uhlikovej kefky tak, že pružina nachádzajúca sa V kapsuli sa prostredníctvomtlačného kusu, ktorý sa oprie o uhlíkovú kefku, predopne.Zo spisu DE 30 47 421 Al je známa odpojovacia kefka,ktorá obsahuje puzdro zaskrutkovateľné do uhlikovej kefky,V ktorom je usporiadaný odpojovací čap s vinutou pružinou,ktorá ho obklopuje. Odpojovaci čap sa stále opiera o dnovústenu slepej diery, do...

Komutátor točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230007

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ordáň Jan, Laštovica Milan

MPK: H01R 39/00

Značky: točivého, komutátor, elektrického, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Komutátor točivého elektrického stroje podle autorského osvědčení č. 215 966 s pouzdrem komutátoru zalisovaným do příruby upevněné na hřídeli, vyznačující se tím, že příruba (4) nesoucí zalisovaný komutátor je axiálně prodloužena a tvoří zároveň stahovací kruh rotorového svazku.