H01Q

Nadstavba veliteľsko-štábneho komunikačného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288161

Dátum: 22.01.2014

Autor: Stražan Ivan

MPK: B60P 3/00, E04H 1/12, B65D 88/00...

Značky: vozidla, veliteľsko-štábneho, komunikačného, nadstavba

Zhrnutie / Anotácia:

Nadstavba veliteľsko-štábneho komunikačného vozidla (10) pozostáva z exteriérovej časti (30) a interiérovej časti (20) tvorenej pracoviskom operátorov (21) a pracoviskom riadiaceho štábu (23) vybaveným mobilným operačným centrom (24), pričom interiérová časť (20) aj exteriérová časť (30) sú vybavené mechanickými zariadeniami (210) a elektrickými zariadeniami (220).

Kontrolné vozidlo pre cestný mýtny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18944

Dátum: 06.12.2011

Autori: Nagy Olivér, Povolny Robert, Hanisch Harald

MPK: H01Q 3/00, G07B 15/06, G08G 1/00...

Značky: vozidlo, mýtny, systém, kontrolné, cestný

Text:

...a prijímací prístroj prostredníctvom postupne ovládaného anténového prepínača všetky anténové komplexy, čoŠetrí náklady na vysielacie a prijímacie prístroje, avšakvyžaduje si zvláštny anténový prepínač. Podľa alternatívneho variantu vynálezu sa môžu anténové komplexy vždy obsluhovať vlastnými DSRC vysielacími a prijímacími prístrojmi, ktoré sú Synchronizované na postupné odovzdávanie DSRC rádiových informácií. Tento variant vyžaduje viac...

Rádiové veliteľské stanovište

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5947

Dátum: 05.12.2011

Autori: Mojžíš Jan, Roman Juraj

MPK: H01Q 1/00, H04B 7/00

Značky: veliteľské, rádiové, stanovište

Text:

...rádiové VKV a KV, hlasové a dátové spojenie s nadriadenými, podriadenými a spolupôsobíacimi jednotkami prostredníctvom dvoch VKV a jednej KV rádiovej stanice, súčasnú prevádzku zabudovaných rádiových prostriedkov na mieste a za pohybu, bezpečné ukladanie, prenos, archivovanie, spracovanie a čítanie súborov, prenos elektronickej pošty a správ, tlačenie správ, využívanie WEB služieb, vyhľadávanie informácií v LAN, Rádiové veliteľské...

Zasklievací diel s anténou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20772

Dátum: 04.08.2011

Autori: Labrot Michael, Kotte Rolf, Altes Jens

MPK: H01Q 1/12, H01Q 1/32

Značky: zasklievací, anténou

Text:

...Spôsob výroby okna vozidla a použitie zasklievacieho dielu podľa vynálezu vyplývajú z ďalších pripojených nárokov.0012 Zasklievací diel s anténami na vozidlo podľa vynálezu obsahuje otvor vo vrstvenom zasklievacom dieli z vonkajšej tabule, medziľahlej vrstvy a vnútornej tabule. Výraz vnútorná tabuľa označuje tabuľu nachádzajúcu sa vo vnútornom priestore, výraz vonkajšia tabula označuje tabuľu Iežiacu na vonkajšej strane. Vonkajšie tabule...

Súčasť na upevnenie antény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17149

Dátum: 27.07.2011

Autori: Karcher Torsten, Zamberlan Daniel, Rotondi Vito, Spagnolo Gioele, Salin Natalino, Calearo Ciman Massimo

MPK: H01Q 1/32, H01Q 1/12

Značky: upevnenie, antény, súčasť

Text:

...u vozidla nevyhnutný.0013 Cieľom súčasného vynálezu je odstrániť všetky vyššie0014 Konkrétne je prvým cieľom súčasného vynálezu poskytnutiesúčasti na upevnenie antény k doskovitému podpornému telesu, ktorá bude obsahovať nižší počet komponent než upevňovacie súčasti známev stave techniky a súčasne bude zaisťovať rovnako účinné0015 Cieľom súčasného vynálezu je tiež prevencia spontánneho0016 Vyššie uvedených cieľov je dosiahnuté pomocou...

Vynálezy kategórie «H01Q» v ZSSR.

Mobilný spojovací uzol – tranzitný

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5693

Dátum: 04.03.2011

Autori: Roman Juraj, Mojžíš Jan

MPK: H01Q 1/00, H04B 7/00

Značky: tranzitný, mobilný, spojovací

Text:

...rádiovýrni sieťami a prenosovou dátovou sieťou WLAN prostredníctvom smerovačov, vybudovanie zabezpečenej bezdrôtovej dátovej siete pre mobilné terminály v celom pôsobisku mobilného spojovacieho uzla - tranzitného.Ďalej umožňuje miestne nastavovanie a monitorovanie zariadení, prístup do systému riadenia siete, samotestovaníe technických parametrov zariadeni. KV/VKV rádiostanica umožňuje automatický rádiový vstup účastníkov KV bojovej...

Nadstavba na veliteľsko-štábne vozidlo – komunikačné

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5663

Dátum: 04.03.2011

Autor: Stražan Ivan

MPK: E04H 1/00, B65D 88/00, B60P 3/00...

Značky: vozidlo, komunikačné, nadstavba, veliteľsko-štábne

Text:

...požadovaných prevádzkových stavov, súpravy. MOC je umiestnene v dvojpriestorovej kabíne na terénnom automobile s vysokou priechodnosťou.MOC je schopné autonómnej prevádzky v rôznych klimatických podmienkach a zložitorn teréne.Zo všetkých miest je možné používat hlasové spojenie. Systém je možné monitorovať a nastavovať z pracovného miesta technika/ administrátora systému . V prípade potreby je možné systém nastavovať aj z iného pracovného...

Viacvrstvový fóliový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19791

Dátum: 04.01.2010

Autori: Schumacher Christian, Peters John Anthony, Schindler Ulrich

MPK: G06K 19/077, H01Q 7/00

Značky: viacvrstvový, fóliový, prvok

Text:

...odchýlka rezonančnej frekvencie anténnejštruktúry vyrobeného fóliového prvku od vopred stanovenej cieľovej rezonančnej frekvencie a tiež ovplyvňovanie rezonančnej frekvencie výchylkami vstupnej kapacity elektrických spínacích obvodov spojených s anténnou štruktúrou je zreteľne menšie. Prostredníctvom kapacitnej väzby prvej a druhej časti vodivej dráhy, prostředníctvom špeciálnych relatívnych rozmerov prvej a druhej časti vodivej dráhy a ich...

Nadstavec mikrovlnnej antény

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5218

Dátum: 06.08.2009

Autor: Štourač Petr

MPK: H01Q 25/00, H01Q 3/00, H01Q 21/24...

Značky: antény, mikrovlnnej, nadstavec

Text:

...antény v rade vnútri lievikovej antény tvorenej pozdĺžnymi a priečnymi lichobežníkovými stenami z vodivého materiálu.Vo výhodnom uskutočnení nástavca ernitujúce konce dielektrických antén prečnievajú lievikovou anténou. Oba konce dielektrických antén môžu byť ukotvené v dielektrickej fólii tvoriacej prednú a zadnú stenu nástavca.Dielektrickými anténami sú výhodne antény kolíkové. V zadnej stene nástavca môže byt výhodne vytvorené lôžko...

Antény pozostávajúce z vodivého polymérového kompozitu a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15721

Dátum: 29.05.2009

Autori: Curran Seamus, Talla Jamal, Dias Sampath

MPK: H01B 1/24, H01Q 1/38

Značky: polymérového, pozostávajúce, výroby, vodivého, kompozitů, spôsoby, antény

Text:

...špecifických podrobných údajov. Vmnohých prípadoch neuvádzame podrobné údaje napriklad o koncentráciách a podobne, pretože dané údaje nie sú potrebné nato, aby čitateľ mohol V plnej miere pochopiť predmetný vynález. Zároveň dané hodnoty dokáže určiť každá osoba, ktorá má v danej oblasti štandardne znalosti.0020 Čo sa týka obrázkov, vo všeobecnosti platí, že obrázky slúžia na opísanie konkrétnych uskutočnení predmetného vynálezu, pričom...

Systém pre detekciu neoprávnených vstupov zahŕňajúci detekciu nárazov a/alebo vibrácií zabudovaný do stĺpa plota, a zariadenie pre inštaláciu na plotové stĺpy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9386

Dátum: 17.09.2008

Autor: Feng Liqun

MPK: G08B 13/26, H01Q 1/32

Značky: vstupov, plotové, zariadenie, stĺpy, zahŕňajúci, plota, neoprávnených, zabudovaný, vibrácií, detekciu, inštaláciu, nárazov, systém, stĺpa

Text:

...ktoré sa tu vyskytnú Ako objasníme neskôr, použitie stĺpov ako podpery pre prostriedky detekcie vibrácií a/alebo nárazov umožňuje umiestniť tieto prostriedky vo vnútri stĺpov, a to tak, že tieto prostriedky detekcievibrácií a/alebo nárazov nebudú ani viditeľné ani prístupné osobe s nekalým úmyslom.V dôsledku toho má systém detekcie pokusu o prienik podľa tohto vynálezu lepšiu úroveň neporušiteľnosti ako predchádzajúce riešenia, ktore...

Zlepšené pasívne koherentné techniky na sledovanie a identifikáciu UAVS, UCAVS, MAVS, a iných objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15336

Dátum: 25.04.2008

Autor: Smith Alexander

MPK: G01S 13/58, G01S 13/00, G01S 13/66...

Značky: koherentné, iných, mavs, identifikáciu, objektov, techniky, ucavs, zlepšené, uavs, pasívne, sledovanie

Text:

...systémy zahrňujú združený vysielač a prijímač, ktoré obvykle zdieľajú spoločnú anténu na vysielanie a príjem. Vysiela sa impulzový signál a čas potrebný na to, aby inpulz dorazil do objektu a späť umožňuje, aby sa stanovila vzdialenosť objektu. Pasívne koherentné vyhľadávanie (Passive Coherent Location (PCL je pasívny radarový systém, V ktorom nie je žiadny vyhradený vysielač. Namiesto toho prijímač používa vysielače tretích strán V danom...

Mikrovlnné prijímacie/vysielacie anténne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11765

Dátum: 19.03.2008

Autori: Zeleznik Aleš, Sijanec Boris

MPK: H01Q 19/10, H01Q 1/24, H01Q 21/24...

Značky: mikrovlnné, zariadenie, anténne

Text:

...tvaru odstránené pozdĺž väčšej časti jeho dĺžky, čim vznikajú štyri vzájomne kolmé roviny 7, ktoré definujú štvorec so zaoblenými rohmi, čo je znázornené na Obrázku 6. Roviny 7 môžu mať rovnaké alebo odlišné dĺžky. Spomínané roviny 7 majú preliačeniny, ktoré sú v tomto uskutočnení formované tak,aby umožnili elektronickým súčastiam elektronického obvodu 14 zapadnúť do jednotlivých preliačenín 6 buď jednotlivo, alebo v samostatných...

Vrstvené sklo s upevňovacím zariadením vloženým do priechodného otvoru pre predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20280

Dátum: 29.11.2007

Autori: Labrot Michael, Ziegler Stefan, Melcher Martin, Schmidt Lothar

MPK: H01Q 1/32, B32B 17/10

Značky: vrstvené, předměty, vloženým, upevňovacím, priechodného, zariadením, otvorů

Text:

...dielu známeho z dokumentu DE 43 11 442 C 1, vytvoriť iný sklený diel s upevňovacímzariadením do priechodného otvoru pre predmety, u ktorého sa predíde0011 Tento cieľ je dosiahnutý podľa vynálezu znakmi nároku 1. Znaky závislých nárokov uvádzajú výhodné zdokonalenia vynálezu.0012 Podľa vynálezu je teda upevñovacie zariadenie upevnené v podstate na tabuli s menším vŕtaním, zatiaľ čo druhá tuhá tabuľa zo skla alebo plastu zostáva...

Koncový uzáver induktívnej súčiastky a induktívna súčiastka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12769

Dátum: 08.10.2007

Autori: Ocket Tom, Siotto Michael, Van Nimmen Steven, Van Cauwenberge Jan

MPK: H01F 27/30, H01F 17/04, H01F 27/02...

Značky: uzáver, súčiastka, súčiastky, koncový, induktívnej, induktívna

Text:

...V US 5,600,294.0011 Vo svetle posúdenia doterajšieho stavu V tejto oblastitechniky je cieľom prihlasovaného vynálezu vytvoriť zariadeniepre jadrá s vodičovými vinutiami, a toto zariadenie sa môže používať bez ohľadu na dĺžku jadra, je jednoduché na inštaláciua vysoko účinné vzhľadom na znížené rozptylové straty.0012 Pre koncový uzáver citovaný vyšsie sa tento cieľ dosahuje podľa tohto vynálezu poskytnutím aspoň jednej čeľuste vedenej v...

Konektorový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6846

Dátum: 18.07.2007

Autor: Dennes Wayne William

MPK: H01Q 1/14, H01R 9/24

Značky: konektorový

Text:

...plošne a do určitého stupňa umožňujú voľný pohyb kolom dokola. To môže spôsobiť ťažkosti, ak sú prepájacie bloky napríklad stohované na sebe. Pri takomto usporiadaní je vzdialenosť, ktorá oddeľuje vodiče zapojené do konektorovýchblokov, menšia a elektromagnetické žiarenie medzi nimi potom môže spôsobiť presluchyVšeobecne je žiaduce prekonať jednu alebo viac vyššie opísaných ťažkostí alebo aspoňTáto úloha je vyriešená konektorovým blokom podľa...

Merací prístroj na záznam a zobrazenie rôznych satelitných pozícií v satelitnom prijímacom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19193

Dátum: 23.05.2007

Autori: Grau Thomas, Mohr Harry, Neugebauer Thomas

MPK: H01Q 1/12, H04N 17/04, G01S 3/40...

Značky: rôznych, satelitných, merací, prístroj, satelitnom, záznam, zobrazenie, zariadení, pozícii, prijímačom

Text:

...terminály môže byť na detegovanie maxíma rovnosmemého prúduodvádzané rovnosmerné napätie závislé na amplitúde privádzaného striedavého napätia.0007 Tento detekčný obvod amplitúd striedavého napätia je súčasťou usporiadania obvodu na relatívne meranie HF úrovne prostredníctvom usmemenia (rektifikácie) špičiek, a rektiñkované napätie ovláda svetelnú kontrolku a/alebo generátor akustického signálu, ktorá sa v závislostí na porovnaní s...

Anténa pre počítačovú komunikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4439

Dátum: 04.05.2006

Autori: Šaňo Imrich, Labun Ján

MPK: H01Q 9/00

Značky: komunikáciu, počítačovú, anténa

Text:

...strany je rozoberateľne pripevnený na najmenej jednu spevňovaciu nosnú lištu, ktorá je cez najmenej jeden dištančný krúžok rozoberateľne pripevnená na najmenej jeden žiarič,ktorý je na najmenej jednom povrchu opatrený žiaričovou elektricky vodivou mikrovrstvou a ktorý je cez najmenej jeden propojovací konektor rozoberateľne pripevnený naspevňovaciu nosnú lištu, ktorá je cez prepojovací konektor rozoberateľne pripevnená na reflektor.Je...

Vysielací – prijímací systém dvoch antén s fázovanou mriežkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2216

Dátum: 28.06.2005

Autori: Giolo Giancarlo, Gemma Maurizio, De Santis Giovanni

MPK: H01P 5/16, H01Q 21/00, G01S 7/03...

Značky: vysielací, antén, přijímací, mriežkou, systém, dvoch, fázovanou

Text:

...potreby najmenej niekoľkých desiatok prvkov. Toto bolo predovšetkým platné v prípadoch, kedy boli TX/RX moduly, založené na technológii, dostupnej na konci rokov 1990, vytvorenémikrovlnná funkcia zabezpečená zariadením s tenkou vrstvou,alebo obvodom.0011 Nedávno bolo poukázané na využitie gálium arzenidu(GaAs), ktoré predstavuje spôsob riešenia problému.0012 Pomocou monolitických mikrovlnných obvodov (MMIC) z gálium arzenidu (GaAs) s...

Energetický a korpuskulárny tienič

Načítavanie...

Číslo patentu: 284492

Dátum: 08.04.2005

Autor: Rákos Jaroslav

MPK: H05K 9/00, H01Q 17/00

Značky: tienič, korpuskulárny, energeticky

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie používa elektromagnetickú pascu z plochej bunky (3), pozostávajúcu z vodivého plášťa (1), ktorej všetky rozmery sú menšie ako vlnová dĺžka eliminovanej hlavnej energetickej emisie. Výplňou je feromagnetické a feroelektrické dielektrikum (2). Zariadenie eliminuje účinne väčšinu energetických a korpuskulárnych emisií pre mobilné telefóny, zdravotnú techniku a priemyselné prevádzky.

Aktívny rozbočovač anténového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4020

Dátum: 03.01.2005

Autor: Janotka Július

MPK: H01Q 25/00, H01P 5/00

Značky: anténového, aktívny, signálu, rozbočovač

Text:

...odporovým deličom. Zaťažovacia impedancia každého zosilňovača je tvorená širokopásmovým transformátorom s galvanicky oddeleným sekundámym vinutím, na ktoré je pripojený Výstupný konektor izolovaný od kovového bloku V ktorom sú všetky zosilňovače umiestnené. Ďalšou výhodou tohto riešenia je zvýšená systémová spoľahlivosť vyplývajúca z paralelného radenia zosilňovačov, ktorá vo väčšine prípadov kompenzuje vyššiu cenu zariadenia.Prehľad...

Induktívny miniatúrny konštrukčný prvok, najmä anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1653

Dátum: 02.10.2004

Autori: Swoboda Eugeniusz, Lueg-althoff Joachim, Thiel Viktor

MPK: H01Q 21/24, H01F 41/04, H01Q 1/22...

Značky: anténa, najmä, induktívny, miniatúrny, prvok, konštrukčný

Text:

...platne. Vnútorné okraje vybraní cievkovej platne a s ňou hraničiacej časti spodku cievkovej platne môžu mat kovový povlak. Rohy a výstupky cievkovej platne, okolo ktorej sú ovinuté konce vinutí tretieho cievkového vinutia a s nimi hrničiace časti na spodku cievkovej platne tiež môžu mat kovový povlak. Týmto spôsobom sú vytvorené pripojovacie kontakty na spodnej strane cievkovej platne, s ktorými možno prepojiť konce vinutí...

Satelitná anténa s fotovoltaickými prvkami na napájanie prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1816

Dátum: 26.08.2004

Autori: Ten Haaft Andreas, Ten Haaft Michael

MPK: H01Q 1/32, H01Q 1/12, H01Q 1/44...

Značky: anténa, satelitná, prúdom, prvkami, napájanie, fotovoltaickými

Text:

...účelom sú po centrálnej časti reflektora parabolickejantény rozmíestené solárne články prispôsobenézakrivenie reflektora, ktoré by mali byťpriestupné pre elektromagnetické vlny.Znázornené usporiadanie obsahuje tiež motor pre nastavovanie parabolickej antény na jeden alebo viac satelitov, avšak v zásade sa vychádza z toho, že poloha antény pri nastavení na jeden geostacionárny satelit, ako napríklad ASTRA, sa automaticky nachádza aj vo vhodnej...

Skrytá anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2082

Dátum: 23.07.2004

Autor: Hopley Ian Benjamin

MPK: H01Q 1/44, H01Q 1/32, H01Q 1/38...

Značky: anténa, skrytá

Text:

...na pozdĺžny smer pásikov. Toto však nie je vždy tak vbezprostrednej blízkosti antény akonkávny povrch reflektora znamená, že E-3 vektor bude na neho dopadať pri rôznych uhloch. Preto, toto usporiadanie nie je také účinné ako matrica panelov opísaná vyššie.Panely môžu byť každý samostatne namontovaný na podklade alebo môžu byť vytvorené narezaním opticky retlexnej vodivej vrstvy, ktorá bola namontovaná na nevodivý podklad. Pokým sú zárezy...

Zariadenie a spôsob na prenos informácií pre systém s vyžarovacím vlnovodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284030

Dátum: 21.07.2004

Autori: Heddebaut Marc, Berbineau Marion, Duhot Denis, Rioult Jean

MPK: B61L 3/22, H01Q 1/32, B61L 25/02...

Značky: vyzařovacím, spôsob, zariadenie, vlnovodom, informácií, prenos, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prenos informácií pre systém s vyžarovacím vlnovodom (2), pozdĺž ktorého sa pohybuje mobilná jednotka, obsahuje prostriedky na injektovanie nemodulovanej nosnej vlny do uvedeného vyžarovacieho vlnovodu, odoberacie prostriedky (3, 4) na bodový odber časti energie uvedenej nemodulovanej nosnej vlny pozdĺž uvedeného vyžarovacieho vlnovodu (2), prostriedky (5) na vyžarovanie uvedenej modulovanej nosnej vlny smerom k uvedenej mobilnej...

Zariadenie na aktiváciu monokryštalického generátora torzného fyzikálneho poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3778

Dátum: 06.04.2004

Autori: Prikhodko Evgeny, Zajcev Sergej, Zajcev Kirill

MPK: H01Q 17/00, H01F 38/00, H05K 9/00...

Značky: generátora, monokrystalického, zariadenie, fyzikálneho, aktiváciu, torzného, poľa

Text:

...riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Predovšetkým sa dosiahne aktivácia monokryštalíckého generátora torzného fyzikálneho poľa ďalej využiteľného napríklad pre normalizáciu narušeného alfa rytmu mozgovej činnosti na začiatku telefonovania s mobilným telefónom.Ďalšou podstatnou výhodou zariadenia na aktiváciu monokryštalíckého generátora torzného fyzikálncho poľa podľa technického riešenia je fakt, že aj V...

Pozemný anténový stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: 283725

Dátum: 21.11.2003

Autori: Vrana Peter, Radošinský Michal, Slovík Milan

MPK: E04H 12/00, H01Q 1/12, E04H 12/08...

Značky: pozemný, stožiar, anténový

Zhrnutie / Anotácia:

Anténový stožiar pozostáva z troch delených nosných stĺpov (2, 3, 4), prepojených navzájom vymedzovacími trojuholníkmi (5) i priečkami (61, 62), na ktorom je riešené zostavenie jednotlivých montovateľných sekcií (6, 7, 8, 10), ich vzájomné prepojenie spojovacími prírubami (9) a najmä umiestnenie prvkov v anténovej sekcii (10).

Anténový systém pre viac kmitočtových rozsahov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1402

Dátum: 29.08.2003

Autor: Rathai Wolf

MPK: H01Q 1/27, H01Q 5/00, H01Q 9/04...

Značky: kmitočtových, systém, anténový, rozsahov

Text:

...(balun). K dvojpásmovej prevádzke môže byt pre symetrizujúce zapojenie k dispozícii prispôsobovaciePatent US č. 5 248 988 opisuje anténu na použitie pre viac kmitočtov. Anténa vykazuje dva systémy napájania signálom, ktoré sú čo sa týka jednosmerného prúdu kapacitne odpojené. V rozsahu vysokého kmitočtu je napájací systém, ktorý je určený pre kmitočtové pásmo autotelefónu, spojený s celou anténou, zatiaľ čo druhý systém signálu, určený pre...

Radiačné dvojpásmové zariadenie s dvojitou polarizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7160

Dátum: 11.06.2003

Autor: Jelloul Mostafa

MPK: H01Q 1/00, H01Q 19/10, H01Q 21/24...

Značky: polarizáciou, zariadenie, dvojpásmové, dvojitou, radiačně

Text:

...dno slúži akorovina elektrického spojenia nakrátko s najmenej jednou vyvažovacou jednotkou alebo balunom slúžiacim pre napájanie druhého radiačného prvku.Takto vytvorený prvý radiačný prvok a druhý radiačný prvok vykazujú veľmi slabú elektromagnetickú interakciu. Je tomu tak len v dôsledku difrakcie okraje dutiny. Rozpojenie medzi dvomi frekvenčnými pásmami je veľké, i keď je relatívna orientácia jedného alebo niekoľkých dipólov vytvárajúcich...

Anténne usporiadanie na strane trate pre systém ovplyvňujúci vlak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3361

Dátum: 21.10.2002

Autori: Giugni Andrea Pietro, Zehnder Beat

MPK: B61L 3/00, H01Q 1/32, H01Q 13/20...

Značky: anténne, usporiadanie, tratě, systém, ovplyvňujúci, straně

Text:

...signál (krátko ako výstražný signál) bodoveho systému prenosu výstražných siqnálov. Dôvod pre toto zvýšenie úrovne spočíva v tom, že nie únikový kábel samotný, ktorý sa nespráva ako koaxiálny kábel s vnútorným a vonkajším vodičom symetricky vočiokoliu, ale aj jedna alebo obidve koľajnice jednejkoľajnice pracujú elektrickým spôsobom na vedenie prúdu, a teda tvoria tiež časť anténneho systému.Spätné vedeni prúdu sa tak neuskutočňuje...

Anténa, predovšetkým na mobilný telefónny prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1981

Dátum: 07.10.1998

Autor: Cseh Peter

MPK: H01Q 9/06, H04M 1/02, H01Q 3/00...

Značky: mobilný, prístroj, predovšetkým, telefónny, anténa

Text:

...významnú úlohu.Predložený úžitkový vzor si kladie za cieľ znižit pôsobenie škodlivýchUvedená úloha je podľa predloženého úžitkového vzoru vyriešená tým, že anténa mobilného telefónneho prístroja, ktorá je zdrojom spomínaného škodlivého žiarenia, je na časti svojho povrchu pokrytá tieniacou látkou, pohlcujúcou toto žiarenie. Výhodné je, akje pokrytá približne plovica pozdlžneho povrchu antény, a to tá, ktorá je pri používaní privrátená k...

Polvlnová dipólová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280107

Dátum: 06.05.1998

Autor: Piole Philippe

MPK: H01Q 9/16

Značky: polvlnová, anténa, dipólová

Zhrnutie / Anotácia:

Smerová anténa (A) s malou veľkosťou na vysielanie v pásme FM je vybavená napájaným vyžarujúcim zdrojom (1) typu polvlnového dipólu a nenapájaným vyžarujúcim zdrojom (2). Nenapájaný zdroj (2) sa skladá z aspoň jedného podlhovastého vodiča (21, 22) usporiadaného v pozdĺžnej osi (H1-H1, H2-H2) a pretínajúceho pozdĺžnu os (D-D) napájaného zdroja (1). Dĺžky napájaného zdroja (1) a podlhovastého vodiča (21, 22), práve tak, ako ich vzájomné pozície...

Polárny záves antény pre satelitný príjem

Načítavanie...

Číslo patentu: U 920

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kubíček Dušan, Michlíček Josef

MPK: H01Q 1/12

Značky: polárny, příjem, závěs, satelitný, antény

Text:

...závesu a výkonu servomotora.Tým, že os otáčania kĺbu smeruje do ťažiska antény uloženej na polárnom závese je oáčanie veľmiľahké a je ho možné vykonávať zvýšenou rýchlosťou.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad vyhotovenia technického riešenia je znázornený schematicky na výkresoch, kde na obr. 1 je nárysný pohľad na polárny záves antény pre satelitný príjem, na obr. 2 je pohľadPríklad uskutočnenia technického riešeniaPolárny záves podľa obr....

Anténne zrkadlo parabolických antén

Načítavanie...

Číslo patentu: U 676

Dátum: 07.12.1994

Autor: Lauko Štefan

MPK: H01Q 9/28

Značky: antén, anténne, zrkadlo, parabolických

Text:

...antén v podstatnej miere odstraňuje konštrukcia podľa predloženého riešenia. ktorého podstata spočíva v tom,že aspoň na konkávnej časti povrchu oceľového anténneho zrkadla v tvare paraboloidu alebo jeho časti je nanesená spojitá ochranná vrstva 2 iného kovu 0 hrúbke aspoň 0,01 mm. Na aspoň časti povrchovu vonkajšej plochy tejto ochrannej kovo vej vrstvy sa nachádzajú periodicky sa striedajúce vyvýšeninya priehlbeniny o rozmere jednotlivých...

Zariadenie na nasmerovávanie satelitnej antény

Načítavanie...

Číslo patentu: U 438

Dátum: 11.05.1994

Autori: Lengál Antonín, Kozák Radek

MPK: H01Q 3/02

Značky: antény, satelitnej, zariadenie, nasmerovávanie

Text:

...pri doterajších riešeniach, odstraňuje aenie na nasmerovavanie GFÍÉE 5, kt. -c podstata spočíva v tom, že stĺpik satelitného reflektora je rozpojiteľne pripevnený K rúrke, nasadenej na otočnom uložení na nosnom čape,umiestnenom na konci spojovacieho rámu, pričom na jeho opačnom konci je pripevnená konzola s osadenou hnacoujedňotkou,umíestnenou v kryte a okrem toho je k rámu pripevnený držiak s objimkou na stožiar antény, pričom z krytu...

Anténa pre príjem VHF a UHF signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 180

Dátum: 11.08.1993

Autor: Lajtoš Dušan

MPK: H01Q 5/00

Značky: anténa, příjem, signálov

Text:

...antény je v mieste príjmu silných a stredne silných signálov.Výhodou sú podstatne menšie rozmery oproti anténa rovnakých parametrov odvodenej od antény YAGI resp. logaritmicko - periodickej antény najmä v smere príjmu.Konštrukcia antény je jednoduchá, tiež jej upevnenie. Výhodné je jej použitie v prostrediach s nehomogénnvm elektro magnetickým poľom vysielača.Priestorové usporiadanie prvkov antény VHF / UHF pre príjem signálov o...