H01P

Metóda a systém monitorovania výkonu, ktorý preteká súpravou prenosových vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16003

Dátum: 09.09.2005

Autori: Lapinski Sterling, Deese Stephen, Alphenaar Deirdre

MPK: H01P 5/18, G01R 15/18

Značky: preteká, přenosových, systém, monitorovania, výkonu, ktorý, metoda, vedení, súpravou

Text:

...paralelné, trojuholníkové paralelné atď.) bude s najväčšou pravdepodobnosťou konzistentné pozdĺž veľkých rozpätí súpravy prenosových vedení, avšak aktuálne geometrické usporiadanie jednotlivých vedení sa bude meniť od jednej priečnej oblasti k druhej priečnej oblastipozdĺž vedenia ako výsledok zmien V napnutí a priehybejednotlivých vodičov. Navyše, priehyb jednotlivých vodičov bude tiež mať vplyv na vzdialenosť jednotlivých vedení od...

Vysielací – prijímací systém dvoch antén s fázovanou mriežkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2216

Dátum: 28.06.2005

Autori: Giolo Giancarlo, Gemma Maurizio, De Santis Giovanni

MPK: G01S 7/03, H01P 5/16, H01Q 21/00...

Značky: přijímací, dvoch, mriežkou, antén, fázovanou, systém, vysielací

Text:

...potreby najmenej niekoľkých desiatok prvkov. Toto bolo predovšetkým platné v prípadoch, kedy boli TX/RX moduly, založené na technológii, dostupnej na konci rokov 1990, vytvorenémikrovlnná funkcia zabezpečená zariadením s tenkou vrstvou,alebo obvodom.0011 Nedávno bolo poukázané na využitie gálium arzenidu(GaAs), ktoré predstavuje spôsob riešenia problému.0012 Pomocou monolitických mikrovlnných obvodov (MMIC) z gálium arzenidu (GaAs) s...

Aktívny rozbočovač anténového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4020

Dátum: 03.01.2005

Autor: Janotka Július

MPK: H01P 5/00, H01Q 25/00

Značky: anténového, rozbočovač, aktívny, signálu

Text:

...odporovým deličom. Zaťažovacia impedancia každého zosilňovača je tvorená širokopásmovým transformátorom s galvanicky oddeleným sekundámym vinutím, na ktoré je pripojený Výstupný konektor izolovaný od kovového bloku V ktorom sú všetky zosilňovače umiestnené. Ďalšou výhodou tohto riešenia je zvýšená systémová spoľahlivosť vyplývajúca z paralelného radenia zosilňovačov, ktorá vo väčšine prípadov kompenzuje vyššiu cenu zariadenia.Prehľad...

Fázový menič s variáciou zvislej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3603

Dátum: 07.07.2003

Autori: Vacher Serge, Khadri Belkacem, Jelloul Mostafa

MPK: H01P 1/18

Značky: fázový, fázy, variáciou, zvislej, měnič

Text:

...prechodový odpor.U fázovych meničov so štruktúrou troch dosák ako jefázový menič opisaný V spise FR-Al-2813445, modifikujeelektrickú vodive dráh , čo Vedie na ej Y J Jŕazového menića nie je schopný napájať siete anten prizdokonaliť tým, že sa napr. na konce vodivej dráhy pripojavyvolané pokrytím dielektrických dosák. Napriek tomu tentospôsob uskutočnenia veľmi zvyšuje preťaženie fázovýchmeničov a vedie k tomu, že tieto meniče sú V sietiach...

Rezonančný obvod mikrovlnných integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278324

Dátum: 06.11.1996

Autori: Slobodník Vladimír, Kaboš Pavel

MPK: H01P 7/10

Značky: rezonančný, integrovaných, obvodov, obvod, mikrovlnných

Zhrnutie / Anotácia:

Rezonančný obvod tvorí dielektrický rezonátor (1) s vodivým prstencom (2) uložený v mikrovlnnom integrovanom obvode. Vodivý prstenec (2) je umiestnený na hornej ploche cylindrického dielektrického rezonátora (1). Tento je umiestnený na substráte (5) mikrovlnného integrovaného obvodu, na ktorom je vytvorené napájacie mikropásikové vedenie (4). Nad dielektrickým rezonátorom (1) s vodivým prstencom (2) je umiestnená vodivá doska (3, 6).

Vynálezy kategórie «H01P» v ZSSR.

Širokopásmový optický zosilňovač signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278932

Dátum: 15.09.1991

Autori: Scrivener Paul Laurence, Grasso Giorgio

MPK: G02F 1/315, H01P 1/16, G02B 6/28...

Značky: širokopásmový, opticky, zosilňovač, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmový optický zosilňovač signálu, najmä na telekomunikačné vedenia z optických vlákien pracujúcich s prenášaným signálom vo vopred určenom pásme vlnovej dĺžky, obsahujúci dichroický väzobný člen (3), spôsobilý na multiplexovanie prenášaného signálu a svetelnej čerpacej energie v jedinom vystupujúcom vlákne (4), a aktívne optické vlákno (6) obsahujúce fluorescenčnú dotujúcu látku, pripojené k výstupnému vláknu (4) dichroického väzobného...

Optický zosilňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278814

Dátum: 15.09.1991

Autori: Grasso Giorgio, Righetti Aldo

MPK: G02B 6/28, H01P 1/16, G02F 1/39...

Značky: opticky, zosilňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Optický zosilňovač, predovšetkým na komunikačné vedenie s optickým vláknom, zapojiteľný sériovo do optického vlákna vedenia, obsahuje laserový zdroj čerpacieho výkonu s čerpacou vlnovou dĺžkou, dichroický väzobný člen (4) majúci dva vstupy, jeden pripojený k optickému vláknu vedenia, nesúcemu prenášaný signál a druhý k čerpaciemu zdroju (6), a výstup (5), pripojený k jednému koncu aktívneho vlákna (7), obsahujúceho fluorescenčnú dotujúcu látku...

Optický výkonový zosilňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278754

Dátum: 15.09.1991

Autori: Grasso Giorgio, Righetti Aldo, Meli Fausto

MPK: G02F 1/39, G02B 6/28, H01P 1/16...

Značky: zosilňovač, opticky, výkonový

Zhrnutie / Anotácia:

Optický výkonový zosilňovač, predovšetkým na telekomunikačné linky (2) s optickými vláknami (6, 8) typu Al/Er, obsahujúci aktívne vlákno (8), dopované fluorescenčnou látkou, hlavne erbiom (Er2O3), čerpané čerpacím laserom (7, 12) s výstupom na vlnovej dĺžke 980 nm, kde aktívne vlákno (8) obsahuje ako dopovaciu látku, modifikujúcu index lomu, oxid hlinitý (Al2O3).

Koaxiálny rezonátor s frekvenčnou stabilizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270533

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hajach Peter, Vavra Štefan

MPK: H01P 7/04

Značky: rezonátor, koaxiálny, stabilizáciou, frekvenčnou

Text:

...teplotným kosfioientomoć .Výhodou koaxiálneho rezonátora podľa vynálezu je, že ee nim dosiahne spoľahlivá stabilizácia rezonančnej funkcie. Konátrukcie rezonátora je ekonomicky nenáročná o nekladie velká nároky ns použitý materiál. kde namieato invaru ee mőžu využit bežná elektroteohnioká materiály. sko je med alebo hlinik. Použitie kompenzaönáho a ladioceho kon denzátora ne koncoch horizontálnsho rezervátora umožňuje ekrátenie dĺžky...

Spojovací prvek pro přenos vysokofrekvenční energie do vakua

Načítavanie...

Číslo patentu: 268028

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čejka Antonín, Černý Rudolf

MPK: H01P 5/08, H01P 1/04

Značky: prenos, vakua, spojovací, vysokofrekvenční, energie, prvek

Text:

...vysokých výkonů bez prídavného chlazení, jakož 1 v zachycení vysokého mechanického nemáhání při spojování vlnovodných dílů.Konstrukce zařízení podle vynálezu je popsána dále podle připojenébo výkresu.Keramický kotouč § je připájen do vložky 2 s dilatačním prolisem 2 tvaru půlvlny, která je vložena do robustního prstence 2 upsvněného mezi dvě příruby ,g epojovaných vlnovodů 1,§ válcovou dutinou gg a střední dutinou 1. Vložka 2 je upevněna...

Modifikované mikropáskové vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265487

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zehentner Ján, Borovička Martin

MPK: H01P 3/08

Značky: modifikované, mikropáskové, vedení

Text:

...vedení podle vynálezu je uveden na přiloženém výkresu. Na obr. 1 je znázornený příčný prüřez mikropáskovým vedením na dielektrické podložce. Na obr. 2 jsou znázorněny některé příčně průřezy možných variant odehnutí okraje horního páskového vodiče od podložky.Dielektrická podložka l o tlouščceł má relativní permitivitu Er. Horní páskový vodič 3 o tlouščce 3 je široký łw n r), kde je délka střední neodehnuté části mikropásku, 5 jepoloměr...

Spôsob výroby spojky pre spájanie jednovláknových optických káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265319

Dátum: 13.10.1989

Autori: Petríková Iveta, Plavák Milan

MPK: G02B 6/02, H01P 1/04

Značky: spojky, jednovláknových, výroby, optických, spôsob, káblov, spájanie

Text:

...rúrka, ktorej konce sa nalisujú na spájaný kábel a následne sa vytvorí vonkajší obal zo zmraštiteľnej polyetylénovej rúrky, ktorá sa taktiež zmraští pri teplote minimálne 100 °C.Riešenie spôsobu výroby spojky pre spájanie jednovláknových optických káblov podľa vynálezu má výhody v tom, že sa ňou vylúči komplikovaná a náročná montáž konektorov, pričom sa dosiahne nižšie prechodové tlmenie. Tým, že sa vlákno zvarí pomocou vhodného...

Pásmový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264521

Dátum: 14.08.1989

Autor: Hrníčko František

MPK: H01P 1/22

Značky: pásmový, filtr

Text:

...obě delší stěny vlnovodu 3 je nanesen návarek 4, jímž prochází z každé strany pojednom kolíku 1, 2. Prvý rezonanční kolik 1 má průměr d., zasahuje do vlnovodu 3 délkou l. a je realizován z materiálu s koeficientom teplotní délkové roztažnosti m. Druhý rezonačni kolik 2 má průměr dz, zasahuje do vlnovodu 3 délkou l a je realizován z materiálu s odlíšným koeficientem teplotní délkové roztažnosti a. Materiály koliků 1, 2, volime tak, abychom při...

Zapojení kruhové optické komunikační sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262371

Dátum: 14.03.1989

Autor: Tomeš Igor

MPK: G02B 6/28, H01P 11/00

Značky: kruhové, optické, zapojení, sítě, komunikační

Text:

...optického vysílaöe gyg při detekci poruchy optoelektronického spoje hlavního směru přenosu informace ggg odbočovacím a opakovacím uzlom gł, gg 31. K elektríckému spoji vedlojšího směru přenosu informace yggg mezi druhým optickým vysílačem gyg a druhým optickým přijímačem ggg je přes druhý spínač gg spojen s výstupom druhého optického příjímače ggg se vstupomprvního optického vysílače Qgł pro vytvoření obchozího spoje v případě dotokce...

Zapojení integrovaného vazebního obvodu pro duplexní optickou komunikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 261974

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vavruška Petr, Schröfel Josef

MPK: H04B 3/56, G02B 6/26, H01P 5/12...

Značky: komunikaci, duplexní, zapojení, obvodů, vazebního, optickou, integrovaného

Text:

...vstupem prvního planárního rozboč-ovače 103 a výstupem prvního planárního sdružovače 104 napojen na první vláknový optický okruh A, a svým druhým planárním vstupem 111 a výstupem 112, který je tvořen vstupem druhého planárního rozbočovače 1 ll 7 a výstupem třetího plvanárního sdružovače 106 je přes tento druhý planární vstup 111 a výstup 112 napojen na druhý vláknový optický okruh B, přičemž třetí planárnĺ vstup 113 a výstup 114, který je...

Komora pro elektrodifuzi v tavenině

Načítavanie...

Číslo patentu: 260948

Dátum: 12.01.1989

Autori: Severa Michal, Dočekal Jaroslav

MPK: G02B 6/02, H01P 11/00, C03B 37/09...

Značky: komora, tavenině, elektrodifuzi

Text:

...prostorujeho komory. V tomto případě nejde jen o upevnění základního tělesa l komory V nádoběs taveninou 3, ale především c zabezpečení přívodu stlačeného vzduchu do prostoru g komory,cílem zamezení vniknutí taveniny 1 do tohoto prostoru z okolního prostředí taveninyo vysoké teplotě. Základní těleso l komory je umístěno V přídržném obvodovém krytu gr zakončeném v dolní částí přítlačnými rameny gł doléhajícími na okrajové části skleněné...

Mikrovlnný filtr s podkritickými dutinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 247210

Dátum: 01.08.1988

Autor: Votápek Václav

MPK: H01P 5/04

Značky: dutinami, podkritickými, mikrovlnný, filtr

Text:

...Qe jednotlivých rezonančních obvodů.Vynález a jeho účinky.jsou blíže vysvětleny V následujícím popise příkladu jeho provedení pomocí výkresu, kde obr. l před 2247 210 stavuje půdorys mikrovlnného filtru s podkrítickými dutinami podle vynálezu, obr. 2, 3, 4 představují řezy mikrovlnným filtrem s podkritíckými dutinamí podle vynálezu, opetřeným v otvoru stěny podkritických dutín šroubem, obr. 5 představuje řez mikro~ vlnným filtrem s...

Laditelný koaxiální filtr, zejména k filtraci televizních a ultrakrátkovlnných signálů velkého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258117

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pákai László, Fürst Lájos, Szabó Pál

MPK: H04N 5/14, H01P 7/04

Značky: ultrakrátkovlnných, signálu, výkonu, filtrací, zejména, laditelný, velkého, televizních, filtr, koaxiální

Text:

...má větší průměr. Dělením je vnější plášť 4 rozdělen na díly 9 a 10. e-li třeba zvětšit induktivní sl-ožku, zavede se do dělení mezi díly 9 a 10 k~ovový nprstenec 11.zvětšení induktivní složky je úměrné šířce zavedeného k-ovového prstence 11. V praxi j-e vždy postačující provést změnu induktivní složky pomocí diskrétnívch prvků. Z toho důvodu lze použít kovové prstence 11 o různé šířce, které mohou tvořit příslušenství koaxiálního filtru.e...

Spojka pro optické kabely

Načítavanie...

Číslo patentu: 257058

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Jan, Neckář Ivan

MPK: H01P 1/06, H01R 9/00, G02B 6/42...

Značky: optické, kabely, spojka

Text:

...kolmo ke svislé rovine proložené podélnou osou tělesa 3 spojky, jsou upevněny dva nosné kolíky Q, zajištěná proti vysunutí zajištovacími šrouby lg.Každé z čel lg spojky je opatřeno upínacím mechanismem optického habelu, tvořeným upínacim šroubem 5. Na nosných kolících Q jsou nasunuty násuvné desky Ž, z nichž pro zjednodušení a větší názornost je na obr. 1 zakreslena pouze jedna. Je tvořena lichoběžníkovou deskou,jejíž ramena jsou sbíhavá...

Konektor pro svazkové optické kabely

Načítavanie...

Číslo patentu: 255192

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vítek Jiří, Novotný Jaroslav, Brückner Miroslav

MPK: G02B 6/24, H01P 1/04

Značky: kabely, svazkové, optické, konektor

Text:

...pevné uchycení svazkového kabelu. svazek světlovodných vláken je v konektoru zalepen a mechanicky na dvou místech zamáčknut. Montáž konektoru je snadné a rychlá. ze strany kabelu je možná hermetizace spoje.Příklad vynalezu je dále popsćn pomocí výkresu. V kabelové vývodce g je svým zkoseným koncem uloženo pouzdro §, v jehož oae je prúběžný otvor pro kabel g. Pouzdra g je svým druhýmkoncom upevnšno závitem v optické vidlici l. Na vnějším...

Měřicí optický atenuátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255178

Dátum: 15.02.1988

Autor: Šalom Václav

MPK: G02B 7/00, H01P 9/00, G02B 6/42...

Značky: měřicí, opticky, atenuátor

Text:

...lg až lg, kolmých k ose optického systému souběžně se základní deskou gg pružného jádra ł atenuátoru. Dvě vnější z uvedených žeber lg až lg, tvoří první ložiskové žebro lg a druhé ložiskové žebro ll. Čtyři vnitřní laditelná žebra lg až lg, znázorněná na obr. 1 a 3, opatřená z protilehlých stran pružného jádra l atenuátoru po jedné horizontální dilatační mezeře ll, lg, tvoří jednu vnější dvojici laditelných žeber lg a lg s upínacími pouzdry lg,...

Mnohofázový dělič výkonu lineárně polarizované vlny s koaxiálními výstupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255015

Dátum: 15.02.1988

Autor: Punčochář Josef

MPK: H01P 5/103

Značky: mnohofázový, koaxiálními, dělič, polarizované, lineárně, výstupy, výkonu

Text:

...rozměrů děliče a hlavně možnost zvětšení počtu výstupních vývodů podle požadované aplikace.Na obr. 1 je v podélném řezu znázorněn dělič výkonu s přizpůsobovacím trnem v provedení s deskovitou kopinatou částí trnu. Na obr. 2 je V nárysu znázorněn řez děličem výkonu s oblým proveàením kopinaté části trnu. Na obr. 3 je v bokorysu znázorněn podélný řez děličem nakresleným na obr. 2. Obr. 4 znázorňuje podélný řez děličem s radiálně umístěnými...

Mnohofázový dělič výkonu lineárně polarizované vlny s obdélníkovými výstupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255014

Dátum: 15.02.1988

Autor: Punčochář Josef

MPK: H01P 1/16

Značky: výstupy, mnohofázový, polarizované, obdélníkovými, lineárně, dělič, výkonu

Text:

...obdél~ níkových výstupech jsou vzájemné posunuty o hodnotu odpovídající zákonitostem mnohofázových systémů. 4Vyšší účinek tedy spočívá v tom, že tvorba kruhově polarizované vlny a přízpůsobení vlny k obdélníkovým výstupům probíhá na kopinatém trnu, aniž je třeba předřadit samostatný kruh)vý polabizátor při napájení lineárně polarízovanou vlnou.Na obr. 1 je v podélném řezu znázorněn dělič výkonu s kopinatým přizpůsobovacím trnem V provedení s...

Mnohofázový dělič výkonu kruhově polarizované vlny s kruhovým vlnovodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253992

Dátum: 17.12.1987

Autor: Punčochář Josef

MPK: H01P 5/103

Značky: výkonu, vlnovodem, kruhové, mnohofázový, dělič, polarizované, kruhovým

Text:

...jmenované prvky jsou známé.- 5 253 992 Příklady provedení děličů podle vynálezu jsou uvedeny naObr. 1 ukazuje podélný řez dělíčem s nejjednodušším kovovým přizpůsobovacím trnem. Na obr. 2 je příčný řez děličem nakresleným na obr. 1 v provedení se třemi koaxiálními vývody Obr. 3 zobrazuje podélný řez děličem se složitějším tverem kovového přízpůsobovacího trnu a se zkrácenými vývody. Provedení s dutým kovovým přizpůsobovacím trnem a...

Tmelené feritodielektrické substráty pro širokopásmové mikrovlnné mikropáskové obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 253962

Dátum: 17.12.1987

Autori: Málek Ondřej, Sakala Ondrej, Lukeš Vlastimil

MPK: H01P 1/38

Značky: tmelené, širokopásmové, substráty, feritodielektrické, mikropáskové, obvody, mikrovlnné

Text:

...důvodu,že při reelizsci základních adhezních a vodívých vrstev, napří- 3 253 962 klad vakuovým napařením nebo naprášeníñ, je kritické oblast částečně zastíněna vyatouplým feritovým diskom resp. přesahu~ jícím dielektriokým aubstrátem, a v důsledku toho nemají zdetyto vrstvy dostatečnou kvalitu.Výše uvedené nedostatky odatraňují tmelené feritodielektrické substráty s nestejnou tlouštkou feritového disku a dielektrického substrátu podle...

Vazba rezonanční dutiny s vlnovodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240608

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ploss Hartmur

MPK: H01P 7/06

Značky: dutiny, vlnovodem, vazba, rezonanční

Text:

...ve srovnání s kzuhovým, při zachování téže rozměrové přesností.Uvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že ve stěně oddělující vlnovod a rezonanční dutinu je umistěn vazební otvor. Otvor je překlenut elektricky vodivým drátem, který je rovnoběžný s podélnou osou vlnovodu, čímž je zkratováno pole nežádoucího vidu v rezonanční dutině.Konstrukce vazby podle vynálezu je výrobné jednoduchá a nežádoucí vidy,...

Vazební člen pro optické vlnovody

Načítavanie...

Číslo patentu: 238142

Dátum: 16.02.1987

Autori: Schröfel Josef, Čada Michal, Čtyroký Jiří

MPK: G02B 5/136, H01P 1/04, G02B 6/26...

Značky: optické, vazební, člen, vlnovody

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vazebního členu pro optické vlnovody. Jeho účelem je vyvést nebo zavést optickou vlnu do optického vlnovodu, vytvořeného na podložce z opticky anizotropního monokrystalu, orientovaného tak, že optická osa monokrystalu leží v rovině destičky, a to s maximální vazební účinností a bez narušení planární konfigurace optického vlnovodu. Tohoto účelu se dosáhne vazebním členem pro optické vlnovody, tvořeným planární, opticky vodivou,...

Konektorový optický dělič

Načítavanie...

Číslo patentu: 234075

Dátum: 01.10.1986

Autor: Holubová Helena

MPK: G02B 5/14, H01P 1/04, G02B 7/26...

Značky: dělič, konektorový, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Konektorový optický dělič pro spojovací účely ve světlovodné technice řeší problém Jednoduché konstrukce optických děličů využitím části stávajících konektorů. Jeho podstata spočívá v tom, že v osové části nejméně jed noho vnitřního pláště (2a, 2b) je vytvořena dutina (21a), která navazuje na zúžující se dutinu (31a) ve středicí vložce (3a), dělicí vláknové světlovody (4a, 4b) ve středicí vložce (3a) jsou opatřeny zkosením vytvářejícím mezi...

Způsob výroby tenké elektricky vodivé spojky obdélníkových vlnovodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229816

Dátum: 15.09.1986

Autori: Endal Jiří, Linhart Petr

MPK: H01P 1/04

Značky: způsob, elektricky, výroby, vodivé, vlnovodu, spojky, tenké, obdélníkových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tenké elektricky vodivé spojky obdélníkových vlnovodů zabraňující vyzařování mikrovlnné energie a zachovávající i všechny další elektrické i mechanické vlastnosti homogenního vlnovodového vedení, vyznačující se tím, že z tenkého vodivého materiálu se vytvoří ploché těleso mající vnější obrys shodný s vnějším obry sem příčného řezu vlnovodu a vnitřní obrys shodný s vnitřním obrysem příčného řezu vlnovodu, přičemž na dvou...

Směrová odbočnice s mikropáskovým vedením pro vlnovod s obdélníkovým profilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229725

Dátum: 01.05.1986

Autor: Endal Jiří

MPK: H01P 3/08

Značky: profilem, odbočnice, smerová, obdélníkovým, mikropáskovým, vlnovod, vedením

Zhrnutie / Anotácia:

Směrová odbočnice s mikropáskovým vedením pro obvod s obdélníkovým profilem. Směrová odbočnice sestává z mikropáskového vedení dlouhého lichý násobek provozní vlnové délky, kde první pásek je tvořen částí vnitrní stěny vlnovodu a druhý pásek je ve tvaru tenkého pásku, který je na svých koncích připojen ke středním vodičům koaxiálních výstupů, přičemž platí, že kolmá vzdálenost prvního pásku od druhého pásku je konstantní. Směrová odbočnice je...