H01M 2/04

Dvojitý kryt akumulátorovej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20934

Dátum: 25.11.2011

Autori: Fossati Giuseppe, Maraschi Marco

MPK: H01M 2/12, H01M 2/04

Značky: baterie, akumulátorovej, dvojitý

Text:

...pomocou labyrintu s horizontálnym profilom, ktorý umožňuje, aby pri normálnej činnosti plyny prenikali do výstupného otvoru, pričom do tohto otvoru nevniká elektrolyt V prípade, keď je batériaumiestnená na jednej z jeho strán, alebo obrátená hore dnom.Špeciálne usporiadanie zberného kanála umožňuje predovšetkým vyhovieť, a to s dostatočnou rezervou, testu prevrátenia batérie, pri ktorom je úplne nabitá batéria, ktorá má teplotu 40 °C...

Ventilácia batérie a frita na uvoľnenie nadmerného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16673

Dátum: 07.05.2004

Autor: Schulte-ladbeck Bernd

MPK: H01M 2/04, H01M 2/12, H01M 2/08...

Značky: uvolnenie, nadmerného, frita, baterie, tlaku, ventilácia

Text:

...pohľad na iné uskutočnenie krytu batérie, s fritou s vlastnosťami podľapredloženého vynálezu Obr. 6 je pohľad zhora na kryt batérie znázomený na obrázku 5Obr. 7 je pohľad na priečny rez pozdĺž línie 7-7 na obrázku 6 a ukazuje ďalšie uskutočnenie na pridržiavanie ñity podľa predloženého vynálezuObr. 8 je pohľad na priečny rez pozdĺž línie 7-7 na obrázku 6, avšak so zobrazením ešteďalšieho uskutočnenia na pridržiavanie fiity podľa...

Uzáver (diagnostická sonda) pre viacčlánkovú batériu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7416

Dátum: 03.12.2003

Autori: Holzleitner Peter, Maleschitz Norbert, Gelbke Manfred, Schumann Peter

MPK: H01M 2/04, H01M 2/12

Značky: uzáver, diagnostická, viacčlánkovú, batériu, sonda

Text:

...použitia známych O-krúžkov. Okrem toho dolieha tesniaca manžeta tesne, najmä v oblasti medzi hlavicou uzáveru a vekom plášťa atakto uzatvorí vo väčšine prípadov veľmi úzku medzeru do vonkajšieho priestoru, ktorá zvyčajne vzniká. Uzáver podľa vynálezu preto poskytuje značný príspevok na ochranu proti3 Výhodné uskutočnenia sú opísané V závislých patentových nárokoch.Výhodné je ak tesniaca manžeta je vytvarovaná takým spôsobom, že vytvára...

Akumulátor, najmä olovený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1598

Dátum: 17.10.2003

Autori: Mühe Hans, Schellenberg Peter

MPK: H01M 10/06, H01M 2/04, H01M 2/12...

Značky: olověný, najmä, akumulátor

Text:

...vozidlá, so skrinkou vpodstate vtvare hranolu, ktorá sa skladá z krabice akumulátora vytvárajúcej nádoby článkov a krytu akumulátoraprikrývajúcieho nádoby článkov, ktorá svojou dolnou stranou je na krabicuakumulátora upevnená takým spôsobom , že nádoby článkov sú medzi sebou utesnené a skrinka je utesnená smerom von.0008 Úlohou vynálezu je vytvorit zlepšený akumulátor, ktorý má nákladovo výhodnejšie vyhotovenie krytu batérie aje vylepšený čo...

Zariadenie na zaistenie cirkulácie elektrolytu počas prvého rýchleho nabíjania na formovanie článkov akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283440

Dátum: 24.06.2003

Autor: Stocchiero Olimpio

MPK: H01M 2/36, H01M 2/04

Značky: akumulátora, zaistenie, rychlého, článkov, prvého, cirkulacie, počas, formovanie, zariadenie, nabíjania, elektrolytu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje teleso (21), ktorého tvar je prispôsobený na utesnené vloženie do jedného alebo viacerých priechodzích otvorov (10) veka (1), pričom uvedené teleso (21) obsahuje prvú cestu (22) na zavádzanie elektrolytu do akumulátora, pričom prvá cesta (22) má prvý koniec (122) spojený s napájacím potrubím (222) na prívod elektrolytu a protiľahlý, druhý koniec (322), ktorý je v prietokovom spojení s prstencovým vybraním (422), vytvoreným v...

Akumulátor s dvojdielnym krytom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 497

Dátum: 13.12.2002

Autori: Bawart Thomas, Holzleitner Peter, Gelbke Manfred, Kermas Richard, Maleschitz Norbert, Schumann Peter

MPK: H01M 2/04

Značky: akumulátor, krytom, dvojdielnym

Text:

...oblastí, ktoré sú spojené príslušným plniacim otvorom.Výhodný variant sa vyznačuje tým, že jeden plniaci otvor je vybavenýdiagnostickou sondou (Magic eye), najmä diagnostickou sondou podľa DE 298 21994 U, ktorá vykazuje teleso sondy, na ktorom sú vytvorené šošovka s najmenej jednou plavákovou guľkou, závit a skrutkovacia hlava. Diagnostická sonda slúži na kontrolu stavu kyseliny v batérii. Môže byt naskrutkovaná alebo zasunutá do spodného...

Kontajner na rýchlo nabíjané akumulátorové batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280344

Dátum: 06.12.1995

Autor: Stocchiero Olimpio

MPK: H01M 2/40, H01M 2/04

Značky: akumulátorové, nabíjané, kontajner, rýchlo, baterie

Zhrnutie / Anotácia:

Kontajner obsahuje skriňu (3) s najmenej jedným článkom, z ktorých každý je upravený na uloženie kovových dosiek (10) ponorených do elektrolytu a vzájomne prepojených na vytvorenie kladného pólu a záporného pólu. Vrchnák (2) je upevnený na skrini (3) pozdĺž jej okrajových hrán, pričom každý z článkov (3) kontajnera je vybavený najmenej jednou prívodnou rúrkou (7) na prívod elektrolytu, ktorej jeden koniec je pripojený s otvorom vytvoreným vo...

Puzdro akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 280079

Dátum: 09.08.1995

Autor: Stocchiero Olimpio

MPK: H01M 2/02, H01M 2/04, H01M 2/40...

Značky: akumulátora, puzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Akumulátorové puzdro má nádobku (2) s jedným alebo viacerými článkami (3), pričom každý z článkov (3) je vybavený minimálne jednou vstupnou rúrkou (5) na prívod elektrolytu. Vstupná rúrka (5) má jeden svoj koniec prepojený so vstupným otvorom (6) vytvoreným vo veku (1) a druhý koniec ústi blízko dna nádobky (2). Nádobka (2) je vybavená vekom (1), ktoré má minimálne jeden vstupný otvor (6), prepojený prostredníctvom kanálikov (71, 72, 73, 74,...

Veko batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 321

Dátum: 12.01.1994

Autori: Krško Ján, Šmida Ladislav, Štefkovič Štefan

MPK: H01M 2/04

Značky: baterie

Text:

...a ktoré je opatrené dvojicou sít,medzi ktorými sú voľne sklenené guličkýj pričom horná priruba telesa prieduchu je erforovaná sadou otvorov, rovnako ako vložka, ktorá je do telesa prieduchu uložená závitovým spojením..Prík 1 ad prevedenia veka batérie je na prilohe, Na obr. 1je znázornené veko batérie v čiastočnom reze, na obr. 2 v pôdoryse. Na základnom veku l je uložené teleso prieduchu g opatrené skrutkami a jeho horná plocha je...