H01M 10/42

Verejná núdzová solárna nabíjacia stanica na mobilné komunikačné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7007

Dátum: 07.01.2015

Autori: Lorenc Tomáš, Zelenaj Roman

MPK: H01M 10/42, H02J 7/00

Značky: zariadenia, nabíjacia, núdzová, verejná, stanica, mobilné, komunikačné, solárna

Text:

...parametrov solámej nabíjacej stanice a prenos prevádzkových dát s riadiacim a servisným centrom o vyrobenej a spotrebovanej elektrickej energií a o využití solámej nabíjacej stanice používateľmi. V prípade výpadku wifi nastáva prenos dát riadiaceho a servisného centra SMS správami. Soláma nabíjacia stanica šetrí živomé prostredie. Je to v podstate núdzový zdroj elektrickej energie pre potreby nabitia vyhradených mobilných...

Lítiový akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19854

Dátum: 20.09.2011

Autori: Procházka Jan, Postler Jiří, Polívka Jaroslav

MPK: H01M 10/04, H01M 10/02, H01M 10/052...

Značky: akumulátor, lítiový

Text:

...akumulátorové moduly.(0011) Ďalej sú uvedené ďalšie výhodne uskutočnenia vynálezu, ktoré jeho podstatné znakyďalej rozširujú alebo konkretizujú, ale v žiadnom pripade rozsah vynálezu neobmedzujú.(0012) Veká majú na vnútomej strane rámu sústavu vzájomne prepojených drážok, pričom najmenej jedno veko je pripojené na vstup elektrolytu.(0013) Medzi vekom a prvým priľahlým rámom je umiestnená rozvodná doska s dlerami spájajúcimi drážky s...

Spôsob merania kapacity elektrochemických zdrojov a zapojenie podľa tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284904

Dátum: 13.01.2006

Autor: Šiška Jozef

MPK: G01R 31/36, H01M 10/42

Značky: zdrojov, elektrochemických, spôsobu, podľa, tohto, kapacity, merania, zapojenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kapacita elektrochemického zdroja je určená z hodnoty jeho počiatočného svorkového napätia a jeho minimálneho svorkového napätia po paralelnom krátkodobom pripojení elektrolytického kondenzátora alebo vybitého akumulátora.

Spôsob vyváženého nabíjania lítium-iontovej alebo lítium-polymérovej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7607

Dátum: 10.01.2006

Autor: Pellenc Roger

MPK: H01M 10/42

Značky: lítium-polymérovej, nabíjania, baterie, spôsob, lítium-iontovej, vyváženého

Text:

...všetkých prvkov alebo všetkých článkov batérie. Toto vyrovnanie by malo umožniť nabitie všetkých článkov na 100 , či už je ich kapacita akákoľvek.V praxi podľa súčasného stavu techniky sa toto vyrovnanie uskutočňujena konci nabíjania deriváciou nabíjacieho prúdu prvku nabitého na 100 , teda vtedy, keď tento prvok dosiahne napätie 4,20 voltu. Tak sa nabíjanie prvkov zastaví, keď dosiahnú 4,20 voltu a nabitie všetkých prvkov na konci operácie...

Spôsob vyváženého nabíjania lítium-iontovej alebo lítium-polymérovej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7397

Dátum: 18.11.2004

Autor: Pellenc Roger

MPK: H01M 10/42

Značky: nabíjania, spôsob, lítium-iontovej, baterie, vyváženého, lítium-polymérovej

Text:

...sa toto vyrovnanie uskutočňuje na konci nabíjania deriváciou nabíjacieho prúdu prvku nabitého na 100 , teda vtedy, ked tento prvok dosiahne napätie 4,20 voltu. Tak sa nabíjanieprvkov zastaví, ked dosiahnú 4,20 voltu a nabitie všetkých prvkov na konci operácie nabíjania je 100 .Táto známa technika vyrovnávania na konci nabíjania však vykazuje značne nevýhody.Systémy vyrovnávania vyžadujú odpory so značným výkonom, aby mohli rozptyľovať...

Spôsob regenerácie akumulátorových článkov a regeneračný prípravok pre olovené akumulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8579

Dátum: 10.03.2004

Autor: Mrázek Jan

MPK: H01M 10/42, H01M 10/08, H01M 10/44...

Značky: akumulátorových, regenerácie, spôsob, olověné, článkov, prípravok, akumulátory, regeneračný

Text:

...akumulátora,čím dochádza kchybe vyhodnotenia nabíjacieho prúdu pri dobíjaní. Akumulátor dobíjanýtýmto spôsobom potom môže dosiahnuť hodnôt len čiastočného nabitia, čo môže mat zanásledok jeho poškodzovanie pri prevádzke, pokial nie je istený proti nedovolenćmu vybijaniu, 0011 Ďalší spôsob zvýšenia kapacity článkov alebo z nich zložených akumulátorov, najmä olovených alebo alkalických, rieši rad prísad.0012 Napríklad VSK 277 838 B 1 je...

Způsob regenerace mechanicky nepoškozených akumulátorových článků olověných i alkalických

Načítavanie...

Číslo patentu: 260591

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pychynski Karel, Mrázek Jan

MPK: H01M 10/42

Značky: článků, způsob, alkalických, nepoškozených, akumulátorových, regenerace, olověných, mechanicky

Text:

...podle vynálezu tak, že do každého z článků baterie bylo postupně přidáno 2 x 15 ml 35 vodného roztoku peroxidu vodíku s odstupom 15 minut. Po dobu regenerace byla baterie nabíjena proudem 4 A. Po ukončení regenerace byl nabíjecí proud zvýšen na 12 A a baterie dobita do všech znaků plného nabití. Po třech týdnech běžného provozu, kdy byla baterie používána jako zálcžní zdroj enerqocentra, byla provedena zkouška kapacity, přičemž na baterii...

Způsob regenerace vnitřním zkratem znehodnocených nikl-kadmiových akumulátorových článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260106

Dátum: 15.12.1998

Autor: Jíra Štěpán

MPK: H01M 10/42

Značky: akumulátorových, článků, znehodnocených, zkratem, vnitřním, nikl-kadmiových, způsob, regenerace

Text:

...a četnost výbojů není kritické, avšak střední hodnota proudu pocházející z jednotlivých výbojů by měla být menší nebo nejvýše rovna stejnosměrnému nabíjecímu proudu pro daný typ akumulátorového článku. což lze matematicky vyjádřit vzorcem Ijm Š C.U.n /A,F,V,šĚç kde Ijm je jmenovitý nabíjecí proud článku, C je kapacita vybíjecího kondenzátoru, U je napětí, na které je kondenzátor nabit a Q je počet výbojů za 1 sekundu.Na výkresu je...

Spôsob regenerácie kyslých akumulátorových batérií a ich bezprúdové dobíjanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277789

Dátum: 12.01.1995

Autori: Horváthová Anna, Semerádová Jana

MPK: H01M 10/42, H01M 10/44

Značky: batérií, akumulátorových, kyslých, dobíjanie, regenerácie, bezprúdové, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie kyslých akumulátorových batérií a ich bezprúdové dobíjanie na plnú kapacitu je charakterizované časovým pôsobením regeneračného činidla, ktoré obsahuje peroxid vodíka, akumulátorovú kyselinu a nižší alkohol, a ktoré sa pridáva v opakovaných dávkach do článkov regenerovanej batérie a krátkodobým prerušovaným nabíjaním elektrickým prúdom tak, aby bol dosiahnutý minimálny stav nabitia 30 % z nominálnej kapacity regenerovanej...

Způsob regenerace chemického zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266246

Dátum: 13.12.1989

Autori: Didorenko Nikolaj, Mazitov Jurij, Nabiullin Faat

MPK: H01M 10/42

Značky: chemického, proudu, regenerace, způsob, zdroje

Text:

...3 HaqHTenbH 0 ñonee BUCOKOŘ qKopocTbm enonnpnsa.unonumx npoueccos npn Temnepawype 60 ł 20 °C, 06 pa 30 BaHHeM paanowepnoro ocaxaunnka Ha unnxbnom anekrpoe c pa 3 MepaMM KpHCTaHHOB, önnsxnmn K OHTHMQHBHBM,H xopomeü BQCCTaHaBHHBaeMOCTbm nonomnrenbnoro 3 neKTpona őes raaooőpasosannn, Cooömenne pereHepnpyeMoMy npn 60 ŕ 20 °C XHT sapanuoñ emxoçwn, paauoü(97 t 3)Z BMKOCTH, ownaunoň HM na npeunymeM paspnne, ncKnmqaeT rasooőpaaoá Baume H HOBBMGHHG...

Prostředek pro regeneraci olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263221

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sauer Pavel, Eckert Egon, Roušar Ivo, Pychynski Karel, Liška František, Mrázek Jan, Cenek Miroslav

MPK: H01M 10/42

Značky: regeneraci, akumulátorů, prostředek, olověných

Text:

...až 96 hmot. kyseliny sírové, výhodné 29 až 49 hmot., vztaženo na hmotnost prostředku.Základní výhoda prostředku podle vynálezu spočívá V tom,že se vyznačuje podstatné delší životností,než známé prostředky.Další výhodou kromě prodloužené životnosti regeneračního roztoku je použití takového složení, že elektrolyt V článku po regeneraci má složení s koncentrací kyseliny sírová, které odpovídé běžné funkci akumulátoru. Regeneraci lze...

Zařízení k regeneraci akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262887

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mrázek Jan, Sauer Pavel, Liška Fantišek, Pychynski Karel, Eckert Egon, Roušar Ivo

MPK: H01M 10/42

Značky: akumulátorů, zařízení, regeneraci

Text:

...zásobníku § média jsou vedeny přes odlučovač łä kapok a filtr łi na kyselé plyny do okolí. Postup re generace spočfvá v pomalom dávkovéní odměřeného množství regeneračního roztoku do akumulátoru l v průběhu 20 ti minut a v jeho následovném působení po dobu 30 až 40 tí minut, dokud neproběhne regeneraoe. Akumulátor 1 se pak odpojí a je použitelný po nabitíV jiném případě se na každý článek alkalického akumulátoru l našroubuje uzávěrg, opatřený...

Způsob regenerace sekundárních článků akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262274

Dátum: 14.03.1989

Autori: Eckert Egon, Roušar Ivo, Sauer Pavel, Pychynski Karel, Mrázek Jan, Liška František

MPK: H01M 10/42

Značky: akumulátorových, způsob, článků, sekundárních, regenerace, batérií

Text:

...bylo dosaženo kapacity 91Olověný akumulátor s 6 články a původní kapacitou 37 A.h byl vyřazen, protože jeho kapacita klesla na 28 . Do akumulátoru bylo postupně přidáno 105 g tuhé podvojné sloučeniny,tvořené uhličitanem sodným a peroxidem vodíku, 2 Na 2 CO 3.3 K 202, za silného vývoje plynů. Roztok působil 45 minut. Pak byl roztok vylit a akumulátor byl 6 x proplachován destilovanou vodou, vždy po dobu 6 hodin. Pak byl akumulátor naplněn novým...