H01L 25/00

Tlačný kontakt v zariadení obsahujúcom výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7917

Dátum: 19.11.2008

Autori: Lederer Marco, Reusser Lars

MPK: H01L 23/00, H05K 1/00, H01L 25/00...

Značky: tlačný, modul, kontakt, polovodičový, výkonový, zariadení, obsahujúcom

Text:

...výkonový polovodičový modul má izolačnú plastovú schránku. Táto plastová schránka má rámovú časť a ďalej predovšetkým do jedného celku s touto rámovou časťou spojenúprvú kryciu plochu. Táto prvá krycia plocha schránky má väčšípočet vybraní. Cez tieto vybrania dosahujú prípojné prvky po elektrické spojenie prvých vodivých dráh výkonového polovodičového modulu s kontaktnými bodmi druhých vodivých dráh nad prvou krycou plochou usporiadanú...

Zariadenie a taktovaný spôsob spekania pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18445

Dátum: 06.11.2006

Autor: Göbl Christian

MPK: H01L 25/00, H01L 23/00, H01L 21/683...

Značky: spôsob, taktovaný, spekania, tlakom, zariadenie

Text:

...pásu prepravi na lisovací stôl.- Prostredníctvom zariadenia na prekrytie hornej strany substrátu s konštrukčnýmiprvkami usporiadanými na ňom sa prekryje ochrannou fóliou.v Lisovnica pritlačí zostavu z fólie, konštrukčných prvkov asubstrátu, pričomprostredníctvom protitlaku lisovacím stolom sa zhotoví spojenie spekaním pod tlakom.- Následne sa tlak uvoľní a prostredníctvom prepravného pásu sa substrát prepravi ďalej.Tieto kroky...

Zariadenie na identifikáciu optických ochranných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 684

Dátum: 07.12.1994

Autori: Bauko Ondrej, Nohel Roland

MPK: H01J 31/26, H01L 25/00, H01J 31/49...

Značky: optických, prvkov, identifikáciu, ochranných, zariadenie

Text:

...malých prvkov (rôzne body, text A pnd.). ktnré majú vo avnjej vlnovej dĺžke vyünký kontrastVnůi okoliu. Ďalšou výhnuün Inriadmnia |u, za pri pohybe po tesLovnnom predmete antnmntiaky ídenrrrikuje ochranné prvky(resp. prechod na uchranný prvok) na Lomto predmete podľa intenzity ŤĺdľüWŤü Vzhľadom na svůj rüzmer a tvar je zariade» niw použiteľné ako ručné, 5 Vüľmí jednoduchým 5 pösobom používania. Okrem tuho výhodüu zariadenia podľa...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269218

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Makovička Jan

MPK: H01L 25/00

Značky: součástka, polovodičová, výkonová

Text:

...eoučáetke, která je závislá na polovodičová eoučáetce podle bodů l ež 4 předmětu vynálezu če. eutorekáho oevědčení č.226 252 e jejíž podstete spočívá v tom, že do vybrání základu je vloženo děrovená főlie z ternopleetuŘešení výkonové polovodičové eoučáetky podle vynálezu odetreňuje deforuece základu eoučáetky, e tím í nebezpečí popreekání keramická desky etevebního prvku e negetívni ovlivnêní peremetrô eoučáetky. Kromě toho se enížuje...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 269118

Dátum: 11.04.1990

Autori: Plíva Jiří, Makovička Jan, Zamastil Jaroslav, Jirůtka Vladimír, Kolman Bohumil

MPK: H01L 25/00

Značky: polovodičový, výkonový, modul

Text:

...vnítřních zapojení.Príklad provedení výkonového polovodičového modulu podle vynólezu je na připojenén výkresu, kde je v řezu znázorněn polovodičový modul se dvěma chledicíui čepy, kde na kałdéa z nich jsou dva polovodlčové ayatéiy.V pouzdře z plastu, které se skládá 2 krytu Ä a víka g jsou unístěny polovodíčove systémy gg, gg, gg, gg. Tyrístorové systemy ga, gg jsou uaistěny nad dlodovýai systeey gg, gg. systémy jsou tepelné apojeny a...

Polovodičová součástka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266521

Dátum: 12.01.1990

Autori: Stejskal Pavel, Venhoda Emil, Zamastil Jaroslav, Plíva Jiří, Pojman Pavel

MPK: H01L 23/10, H01L 25/00

Značky: způsob, výroby, polovodičová, její, součástka

Text:

...z konstrukce součástky vůbec nebo je možno použít jedné dilatační podložky podstatné slabší a s menší hmotností a tím se zjednodušuje a zhospodárňuje výroba výkonových polovodičových součástek a snižuje spotřeba deficitnich kovových materiálů včetně drahých kovů.Způsob výroby výkonové polovodičové součástky podle vynálezu spočíva v tom, že se polovodičcvý systém opatřený deponovanou kontaktní vrstvou ve složení dle vynálezu zapouzdří...

Mnohomodulový násobič napětí s dioadmi a kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266451

Dátum: 12.01.1990

Autori: Blinov Petr, Kaminskij Anatolij

MPK: H02M 7/10, H01L 25/00

Značky: dioadmi, napětí, kondenzátory, násobič, mnohomodulový

Text:

...H 3 nàpu Benruneñ 3, sąpnuoýo 1 H baapnnuorq 2 Kouueucaropon. Benwnnu 3 pacnonaramrcn Memny KoHéHcaTopąMM 1 n 2 napannenb no mg nonépxnocwxú (nrf 2,3). Sneueurm E Monynax 4 H Monynn É BucoKoBonbTnom Gnoxe coennnmrcn Mexny coöoň c nomombm coąuHHHTeneü,5, ponLKowopux Mo FYT Bunonnarn nmmonu aneneuwon Cneuwnnąñ H KoueacaTopoB).yMHomHTenb na nna, H Koropue yçwauànusamwcnnapannenbuo npyrnpyry Tax,uToőm paspnuü Konnencarop 2 oàoro Monynà conpnŕancn...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 246671

Dátum: 15.10.1987

Autori: Prášil Vladimír, Hanzlík Rudolf, Vleek Karel, Varhaníeek Antonín

MPK: H01L 25/00

Značky: modul, výkonový, polovodičový

Text:

...v oblasti horního kontaktu. Při centrálním vyvedení řídící elektro dy nelze tuto konstrukcí použít.Výše uvedeným požadavkům zajištění stejné přítlačné síly na každý polovodičový systém a jejímu působení v ose systému vyhovuje výkonový polovodičový modul podle vynálezu, který je závislý na výkonovém polovodičovém modulu podle AO 215 798 a jehož podstata spočívá v tom,že izolační vložka je opatřena dvěma výstupky, na které dosedá tuhý příčník,...

Zapojenie odstraňujúce vplyv zvodových prúdov a parazitných kapacít na kvázistatickú kapacitno-napäťovú krivku MIS štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 240502

Dátum: 15.08.1987

Autori: Rösner Manfred, Raether Wolfgang, Groenwold Bareld Egge

MPK: H01L 25/00

Značky: prúdov, krivku, vplyv, zvodových, parazitných, zapojenie, kvázistatickú, struktury, odstraňujúce, kapacít, kapacitno-napäťovú

Text:

...jednak na prvý odpor 8 a jednak na neinvertujúcivstup diterenciálneho zosilňovače 10, kto- jrého výstup je pripojený na štvrtú svorku 16 sumačného obvodu 15, pričomdruhá svorka 2 sumačného obvodu 15 .je, pripojená cez tretí odpor 11 na invertujúci vstup diterenciálneho zosilňovače 10- adalej tretia svorka 3 sumačného obvodu 15, je pripojená cez druhý premenný odpor 14,ďalej cez štvrtý odpor 12 jednak cez piatyodpor 13 na štvrtú svorku 15...

Přítlačný systém řídicího vývodu polovodičového systému výkonového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247996

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kolman Bohumil, Makovička Jan, Plíva Jiří, Jirůtka Vladimír

MPK: H01L 25/00

Značky: modulu, výkonového, polovodičového, systém, přítlačný, řídicího, systému, vývodu

Text:

...řídící elektrody polovodičováho systému při dosežoní dostatočné a stále přítlačne síly.Na přilołenán výkresu jsou dva příklady provedení přítlačnáho aystámu řádícího vývodu polovodičověho systému podle vynáleau. Na obr. a je řez polovodičovým module a jedním polovodičovým systémem a vlastní přítlsčnou konstrukcí eakotvenou v nosné desce etkladąy a a pružným elementem v jednom provedaní. Na obr. 2 je řee polovodičovým modulom ee dvělo...