H01J

Generovanie studenej plazmy prostredníctvom žiarenia v sústave tepelného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6622

Dátum: 02.12.2013

Autor: Šulek Anton

MPK: H01J 17/00, F02M 27/04

Značky: generovanie, plazmy, prostredníctvom, tepelného, žiarenia, sústave, stroja, studenej

Text:

...excituje molekuly kyslíka V nasávanom plynnom médiu 1, z ktorého vznika studená plazma § nasávaná nasávacím potrubim Q do pracovného priestoru Q tepelného stroja Q. Jednosmemý zdroj napätia g je zároveň pripojený k riadiacej jednotke z, ktorá má vstup ll a výstup Q na ovládanie meničom napätia 1 a zároveň ovládanie výbojky g, napr. ortuťovej.znázorňuje uskutočnenie na obr. l s použitím elektromagnetickej cievky à, obr. 2, kde...

Skener na mapovanie iónového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6224

Dátum: 03.09.2012

Autori: Konvičková Svatava, Vlčák Petr, Horažďovský Tomáš, Jech Vladimír, Černý František

MPK: C23C 14/48, H01J 37/00

Značky: iónového, skener, prúdu, mapovanie

Text:

...Poloha komôrky sa zisťuje zmeranim napätiajazdca prípojeného špirálového potenciometra, ktorý je napájaný konštantným napätím. Rozsah pohybu l 40 ° je vymedzený koncovými dorazmi, ktoré zároveň slúžia na kalibráciu polohovania ramena s komôrkou. Dosiahnutie koncového dorazuje indikované zväčšenim odberu prúdu motora.Kalibrácia polohovania ramena sa vykoná tak, že po dosiahnutí jedného koncového dorazu sa odpočítahodnota výstupného...

Zariadenie na vytvrdzovanie povlakov alebo plastových vložiek na vnútorných stenách pretiahnutých dutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19953

Dátum: 04.07.2012

Autor: Arnold Thomas

MPK: F16L 55/18, F16L 55/165, H01J 61/40...

Značky: dutin, pretiahnutých, vložiek, povlakov, zariadenie, stěnách, vytvrdzovanie, vnútorných, plášťových

Text:

...platí pre konštrukčnédiely 2 plastu. 0011 Základom vynálezu je tak úloha predložiť zariadenie navytvrdzovanie povlakov alebo plastových vložiek na vnútornýchstenách pretiahnutých dutín, ktoré vykazuje vysokú životnosť a pri ktorom je zmiernené nebezpečenstvo poškodenia zdravia0012 Táto úloha je vychádzajúc zo zariadenia na sanáciu rúr a kanálov V úvode menovaných typov, tak vyriešená, že banka s plášťonlobsahuje plniaci plyn s obsahom gália a...

Osvetľovacie svietidlo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14535

Dátum: 09.12.2010

Autori: Nagy Peter Lajos, Fazekas Farenc, Cseh Geza Zoltan

MPK: H01J 61/34, H01J 5/48, H01K 1/34...

Značky: osvetľovacie, spôsob, svietidlo, výroby

Text:

...bud v usporiadaní s jedným koncom, pričom elektródy prebiehajú smerom von od jedného konca, alebo vusporiadaní s dvoma koncami, pričom elektródy prebiehajú od každého protiľahlého konca horáku, a techniky pripevnenia alebo montáže každého typu horáku knožke stávajúcej závítovej pätíce takého typu, ktorý je používaný pre žiarovky. Usporiadanie podľa tohto opisu umožňuje, aby kremenný halogénový alebo HID horák bol pripevnený alebo...

Systém delených cievok na simuláciu cievok obvodov vákuových zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16786

Dátum: 05.10.2010

Autor: Krassnitzer Siegfried

MPK: H01L 21/00, H01J 37/32

Značky: systém, zariadení, simuláciu, dělených, obvodov, cievok, vakuových

Text:

...ktorý je opísaný v spise US 20060102077 od Esselbacha akol. Ako riešenie je tu navrhnutá veľmi malá dolná cievka 11 v pomere k optimálnemu Helmholtzovmu usporiadaniu. Táto cievka tu síce neprekáža pri procese vkladania, avšak rozloženie magnetického poľa, ktoré má tým byť dosiahnuté, vo vnútri komory je od optimaPodľa jedného ďalšieho prístupu k riešeniu sa pre dolnú cievku navrhuje cievka, ktorej vinutia sú na určitých miestach uskutočnené...

Vynálezy kategórie «H01J» v ZSSR.

Zariadenie a spôsob čistenia, leptania, aktivácie a následné úpravy povrchu skla, povrchu skla pokrytého kysličníkmi kovov a povrchu iných materiálov pokrytých SiO2

Načítavanie...

Číslo patentu: 287455

Dátum: 20.09.2010

Autor: Černák Mirko

MPK: C03C 23/00, H01J 37/32, H01L 21/00...

Značky: povrchu, materiálov, spôsob, iných, zariadenie, pokrytých, následné, úpravy, čistenia, skla, kovov, kysličníkmi, leptania, aktivácie, pokrytého

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na čistenie, leptanie, aktiváciu a následné úpravy povrchu skla, povrchu skla pokrytého kysličníkmi kovov, povrchu iných materiálov pokrytých SiO2 a materiálov pokrytých vrstvou SiO2, na ktorej sa nachádza vrstva organického materiálu účinkom difúznej plazmy. Zariadenie obsahuje aspoň jeden systém elektród (1) pozostávajúci zo sústav elektród (2) a (3), ktoré sa nachádzajú vnútri telesa (4) z dielektrického materiálu....

Infra zariadenie pre ožarovanie ľudskej kože

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11665

Dátum: 15.03.2010

Autor: Müller Wolfgang

MPK: A61N 5/06, H01J 61/82

Značky: ožarovanie, kôže, zariadenie, infra, ludskej

Text:

...na základe plynov,poprípade náplní nachádzajúcich sa v tejto výbojke vytvárajú obvykle spektrum, ktoré vykazuje zreteľné špičky žiarenia i pod 550 nm, aby sa vylúčili vplyvy najmä ultrafialového žiarenia, je s výhodouupravené príslušné filtračné zariadenie.Zvláštnou výhodou v súvislosti s predloženým vynálezom je,keď je infra lampa upravená v odrazovom zariadení, ku ktorému je priradené chladiace zariadenie. Pritom toto odrazové zariadenie...

Zážihové zariadenie pre zdroje elektrického oblúku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15208

Dátum: 08.10.2009

Autori: Krassnitzer Siegfried, Gstoehl Oliver, Hagmann Juerg

MPK: H01J 37/32

Značky: zdroje, oblúku, zážihové, elektrického, zariadenie

Text:

...takže V priebehu vytvárania povlaku nie je v podstate potiahnutý. Vzhľadom k tomu, že hrot prstu nie je potiahnutý, je možné dosiahnuť jeho dlhšiu životnosť. Okrem toho sa podstatne zvýši spoľahlivosť zážihu. To sa týka najmä procesov, pri ktorých sa uskutočňuje nanášanie izolačných vrstiev a najmä vrstiev oxidu.0008 V prvej forme uskutočnenia sa spúšťací prst pripevní na rotačnú os, pričom je táto rotačná os umiestnená šikmo medzi terčmi,...

Spôsob výroby kontaktného kolíka pre žiarivku a kontaktný kolík pre žiarivku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9516

Dátum: 08.08.2008

Autor: Schuck Theo

MPK: H01J 9/00, H01J 5/50, H01R 33/08...

Značky: kolíka, kontaktného, žiarivku, kolík, spôsob, kontaktný, výroby

Text:

...zakladá na základnej myšlienke, že na výrobu kontaktného kolika sa použije kovový polotovar, ktorý zostáva zo zliatinyhliníka. Druhým podstatným aspektom spôsobu výroby podľa vynálezu je, že tvárnenie kontaktného kolika sa po pristrihuti kovového polotovaru uskutočňuje vdvoch principiálne oddelených výrobných úsekoch.V prvom výrobnom úseku sa pristrihnutý úsek kovovéhopolotovaru najprv tvárnie, pričom tvárnením sa vytvaruje aspoň nákružok,...

Proteínové vrstvy a ich použitie v elektrónovej mikroskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10897

Dátum: 23.04.2008

Autori: Noble Martin Edward Mäntylä, Sinclair John Charles

MPK: C07K 14/00, C07K 19/00, C07K 14/47...

Značky: použitie, elektrónovej, mikroskopii, proteinové, vrstvy

Text:

...sa podľa predloženej prihlášky vynálezu získa postup uskutočnenia elektrónovej mikroskopie, ktorá pozostáva zozískania proteínovej vrstvy, ktorá má štruktúru, ktorá sa pravidelne opakuje v dvoch rozmeroch a ktorá nesie molekulárne entity, kde každá je pripevnená vo vopred stanovenej pozícií opakujúcej sa štruktúry proteínovej vrstvy auskutočnenie elektrónovej mikroskopie proteínovej vrstvy s molekulárnymi entitami,ktoré sú na ňu...

Spôsob pre vylučovanie elektricky izolujúcich vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15952

Dátum: 29.02.2008

Autori: Ramm Jürgen, Wohlrab Christian

MPK: C23C 14/08, C23C 14/32, C23C 14/00...

Značky: spôsob, izolujúcich, vrstiev, elektricky, vylučovanie

Text:

...zdrojov prúdu, zktorých je jeden prevádzkovaný impulzne.Podľa predkladaného vynálezu je zdroj oblúka prevádzkovaný spôsobom podľa nároku l. Pritom môže byť prúd iskry prevádzkovaný paralelným zapojením impulzného zdroja napätia, ktorý môže poskytovať v impulze vysoké výkony, aby zaistil požadovaný tvar napäťového signálu. Ako je bližšie opísané nižšie, môže to byť príkladne spôsobené odpovedajúcim rýchlym časovým sledom viacerých výbojov...

Vonkajšia tieniaca vrstva a zobrazovací prístroj s takouto vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10425

Dátum: 30.07.2007

Autori: Kim Seok Won, Park Dae Chul, Koo Young Min

MPK: H01J 17/49

Značky: prístroj, zobrazovací, takouto, vrstva, vonkajšia, tieniaca, vrstvou

Text:

...tohto vynálezu má vynález filter obrazovky s podkladom filtra a vonkajšou tieniacou vrstvou.0015 Podla ďalšieho vyhotovenia vynálezu je k dispozícii zobrazovacie zariadenie so zostavou panela s viacerými článkami vyžarujúcimi svetlo rozdelenými z pohľadu diváka na oblast vyžarujúcu svetlo a oblasť nevyžarujúcu svetlo okolo oblasti vyžarujúcej svetlo a s filtrom obrazovky na zostave panela, ktorý má vonkajšiu tieniacu vrstvu.0016 Odborníkom...

Spôsob uvoľňovania ortuti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6731

Dátum: 21.06.2007

Autori: Gallitognotta Alessandro, Massaro Vincenzo, Corazza Alessio

MPK: H01J 7/00

Značky: ortuti, uvolňovania, spôsob

Text:

...Obr. 3 grafickou formou znázorňuje výťažok ortuti ako funkciu teploty predve kompozície podľa vynálezu- Obr. 4 grafickou formou znázorňuje výťažky ortuti ako funkciu teploty prekompozíciu podľa vynálezu zmiešanú s kovovým cínom a- Obr. 5 grafickou formou znázorňuje výťažok ortuti ako funkciu teploty pre kompozíciu podľa vynálezu, následne po tepelnom ošetreníuskutočňovanom relatívne dlhú dobu.0011 Kompozície podľa vynálezu obsahujú...

Vysokotlaká výbojka s vylepšenou schopnosťou zážehu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12468

Dátum: 22.12.2006

Autori: Kloss Andreas, Steinkopff Thorsten, Walter Steffen, Liepold Ute, Schuh Carsten, Stockwald Klaus

MPK: H01J 61/56, H01J 61/54, H01J 61/34...

Značky: zážehu, vysokotlaká, vylepšenou, výbojka, schopnosťou

Text:

...vdusíku (N 2), argóne (Ar) alebo vodíku(H 2), alebo v ich zmesi s rozdielnym zložením plynu a pomermi zmiešania.Na zhotovenie generátora špirálových pulzov môžu byt výhodne použité keramické nezlinuté folie, ktoré po zlinovaní vykazujú relatívnu dielektrickú konštantu (D.K) epsilón (a) od 5 do 20000. To umožňuje veľmi vysokú kapacitu špirálového kondenzátora, a okrem toho pomerne veľkú šírku vytvorenia vysokonapäťových impulzů. Prakticky...

Spôsob a zariadenie na aviváž kovového pásu za vákua magnetrónovým rozprašovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11252

Dátum: 26.10.2006

Autori: Maboge Claude, Deweer Benoît, Cornil Hugues

MPK: H01J 37/34

Značky: vakua, aviváž, rozprašováním, pásu, spôsob, magnetronovým, kovového, zariadenie

Text:

...pomocou zberného ústrojenstva umiestneného v spodnej časti uvedenej vákuovej komory,- protielektróda je kladne polarizovaná vzhľadom na kovový pás, pričom kovový pás môže byť alebo nemusi byť pripojený na kostru,- na protielektródu je privedené striedavé napätie, pričom kovový pás môže byť alebo nemusí byť pripojený na kostru,- vákuová komora je vybavená protielcktródou tvorenou aspoň dvoma rotačnými valcami a remeňom napnutým na týchto...

Zariadenie na osvetľovanie a/alebo na signalizáciu pre motorové vozidlo,ktoré je spojené s elektronikou s vysokou úrovňou integrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4774

Dátum: 03.07.2006

Autor: Nicolai Jean-marc

MPK: H01L 25/065, H01J 61/12, B60Q 1/02...

Značky: signalizáciu, vozidlo,ktoré, osvetľovanie, elektronikou, úrovňou, motorové, vysokou, spojené, integrácie, zariadenie

Text:

...obvodov elektroniky a najmä na integráciu výkonovej súčiastky a súčiastok určených na ovládanie na ten istý substrát. Okrem prínosu pre kompaktnosť má integrácia elektronických súčiastok tú vlastnosť, že poskytuje rôzne známe výhodné účinky, ako je napríklad lepší výkon a vyššia spoľahlivosť a nižšia cena.0007 Integrácia výkonových súčiastok, ako sú napríklad tranzistory IGBT(skratka pre anglický výraz « lnsulated Gate Bipolar...

Senzor na meranie energetických prejavov biologických objektov, materiálov a ich vzájomných interakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285085

Dátum: 18.05.2006

Autori: Komárek Karel, Herec Ivan, Chrapan Ján

MPK: H01J 17/04, A61B 5/04

Značky: senzor, interakcií, biologických, objektov, energetických, materiálov, vzájomných, prejavov, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Senzor na meranie energetických prejavov biologických objektov, materiálov a vzájomných interakcií tvorený výbojkovou trubicou (1), urýchľovacími elektródami (2) pripojenými na zdroj urýchľovacieho napätia (Uu), meračom prúdu (4), vychyľovacími elektródami (3) alebo vychyľovacími cievkami alebo pernamentnými magnetmi pripojenými na zdroj vychyľovacieho napätia (Uv) meria prúd meračom prúdu (4) v troch fázach (fáza prípravy meracieho systému,...

Halogenidová výbojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12298

Dátum: 30.03.2006

Autori: Tüshaus Martin, Genz Andreas

MPK: H01J 61/20, H01J 61/34, H01J 61/12...

Značky: halogenidová, výbojka

Text:

...Pri tom sa používa plynová náplň vo vonkajšej banke.To však vedie k zmenenému hospodáreniu s teplotou výbojovej nádoby. Doteraz obvyklá náplň z halogenidov kovov Cs, Tl akovov vzácnych zemín je za týchto podmienok príliš zelenkavá.0010 Napraviť to môže presne dávkovaný prídavok halogenidu vanádu. Pri tom sa používa náplň, ktorá obsahuje 0,1 až 2,5 mg halogenidov kovov vzácnych zemín na ml objemu výbojovej nádoby. Prednostná je hodnota 0,2...

Usporiadanie na regulovanie výkonu lúča elektrónov elektrónového dela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3861

Dátum: 03.03.2006

Autori: Thiede Andreas, Schneider Hans-jürgen, Klemm Günter

MPK: H01J 37/02

Značky: výkonu, elektronového, regulovanie, usporiadanie, lúča, elektrónov

Text:

...značkou §, zatial čo tie elektróny, ktoré sa dostanú 2 blokovej katódy g k tegliku A, sú označené vzťahovou značkou g. Vláknová katóda 1 je pripojená k regulovatelnému prúdovému zdroju Z. Keď sa prúd tohto prúdového zdroja 1 zvýši, zvýši sa aj prietok prúdu cez vláknovú katódu 1, čím sa táto viac zahreje a emituje viac elektrónov. Regulácia prúdového zdroja Z sa uskutočňuje cez regulátor g. Regulátor g reguluje prúd drôtenej katódy 1 na...

Jediný pravouhlý koncový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5182

Dátum: 23.02.2006

Autori: De Boever Joannes, Lapeire Gregory, Dellaert Krist, De Bosscher Wilmert

MPK: C23C 14/34, H01J 37/32

Značky: jediný, pravouhlý, koncový

Text:

...zlepšiť spracovanie menších substrátov, ako je napríklad veľkosť displeja z kvapalných kryštálov alebo plazmového displeja. Jednou z nevýhod pri používaní týchto trubicových terčov pri takých zariadeniach na vytváraniepovlakov na displejoch sú potrebné značné úpravy v súčasnej dobe existujúceho zariadenia.Teraz sa pri zariadení na vytváranie povlakov na displejoch používajú podlhovasté rovinné magnetrónové naprašovacie terče. Väčšina...

Vrstva tvrdého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20557

Dátum: 19.01.2006

Autori: Kalss Wolfgang, Widrig Beno, Ramm Juergen

MPK: C23C 28/04, C23C 14/08, C23C 14/32...

Značky: tvrdého, materiálů, vrstva

Text:

...Ďalej je žiaduca ďalšia možnosť redukcie, respektíve modulovania tepelného zaťaženia substrátov a možnosť uskutočnenia procesov katódického oblúkového povlakovania pri nízkej teplote.0010 V W 0-03018862 je opísaná pulzná prevádzka zdrojov plazmy ako možnej cesty k zníženiu tepelného zaťaženia substrátu. Zdôvodnenia sú však platné len pre oblasť procesu naprašovania. Neexistuje žiadny odkaz na odparovanie pomocou iskrového výboja.0011 V...

Kompaktná žiarivka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7771

Dátum: 26.10.2005

Autor: Luczenbacher János István

MPK: H01J 5/00, H01J 61/00, H05B 41/00...

Značky: kompaktná, žiarivka

Text:

...V určitých ohladoch sa modifikácie tvaru členov vyžarujúcich svetlo pri kompaktných žiarivkách ukazujú ako výhodné, ako je to opísané v patentových dokumentoch č. US 5 751 104, US 5 243 256 a US 2002/0180352. Tu sú sekcie trubíc nesené tam a späť za upevňovacie body člena vyžarujúceho svetlo čiastočne prepletené a tvoria špirálovú dvojitú skrutkovnícu tvarovanú okolo vonkajšieho povrchu virtuálneho valca alebo gule. Využitie dostupného...

Plochý koncový blok na nesenie otočného naprašovacieho terča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5160

Dátum: 11.10.2005

Autori: De Bosscher Wilmert, Dellaert Krist, Lapeire Gregory, De Boever Joannes

MPK: C23C 14/34, H01J 37/32

Značky: naprašovacieho, nesenie, terča, plochy, otočného, koncový

Text:

...bloky sú namontované na stenu, ktorá je paralelná s osou otáčania terča. Tieto koncové bloky sú obvykle namontované na spodnú stranu vrchnej časti krytu obsahujúcej prídavné zariadenie. Pre ľahkú výmenu terča a údržbu sa môže vrchná časť krytu spolu skoncovými blokmi a namontovaným terčom ako celok zodvihnút zveľkoplošnéhoJednoduché priame koncové bloky, ktore sú opísané napr. v dokumente US 5,200,049(obr. l) a V ktorých sú všetky...

Kompozície uvoľňujúce ortuť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6379

Dátum: 07.07.2005

Autori: Porro Mario, Coda Alberto, Toia Luca, Corazza Alessio, Massaro Vincenzo, Gallitognotta Alessandro

MPK: C22C 30/00, C22C 7/00, B22F 1/00...

Značky: kompozície, ortuť, uvoľňujúce

Text:

...tieto zlúčeniny, ako i kontrola rovnomerného nanesenia ortuti (lineárneho vprípade pásikových alebo drôtených zariadeni, na každé zariadenie v prípade diskrétnych kontajnerov) vyžaduje rozomletie uvedených zlúčenín na prášok, tieto ťažkosti s mletim v skutočnosti zabránili priemyselnému využitiu týchto zlúčenín.0008 US patenty číslo 5,520,560, 5,830,026 a 5,876,205 opisujú kombinácie práškov zo zlúčeniny St. 505 spromótorom výťažku ortuti...

Kompozície uvoľňujúce ortuť a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4539

Dátum: 07.07.2005

Autori: Corazza Alessio, Toia Luca, Massaro Vincenzo, Porro Mario, Gallitognotta Alessandro, Coda Alberto

MPK: C22C 30/00, C22C 7/00, B22F 1/00...

Značky: ortuť, kompozície, spôsob, uvoľňujúce, výroby

Text:

...na vzduchu až do približne 500 C, zatiaľ čo pri zahriati na 800 až 900 °C uvoľňujú viac ako 80 alebo dokonca až 90 množstva ortuti. Avšak tieto materiály sú charakteristické určitým stupňom plasticity, čo sťažuje ich mletie. Pretože výroba zariadeni obsahujúcich tieto zlúčeniny, ako i kontrola rovnomerného nanesenia ortuti (lineárneho v prípade pásikových alebo drôtených zariadení, na každé zariadenie v prípade diskrétnych kontajnerov)...

Nízkotlaková výbojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284606

Dátum: 22.06.2005

Autor: Weinhardt Erolf

MPK: H01J 61/24

Značky: nízkotlaková, výbojka

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkotlaková výbojka s výbojkovou nádobou (10) je uskutočnená s najmenej jedným nosným telieskom umiestneným vo vnútornom priestore výbojovej nádoby (10). Výbojová nádoba (10) má aspoň v oblasti svojich koncov pozdĺžnu os (A-A). Nosné teliesko, prípadne nosné telieska, má najmenej jednu prvú plochu, ktorá je vybavená vrstvou (13) obsahujúcou ortuť, a najmenej jednu druhú plochu, ktorá je vybavená vrstvou getrovacieho materiálu (14). Aspoň tak...

Termočlánok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3654

Dátum: 04.11.2003

Autor: Tuna Ján

MPK: H01L 31/04, H01L 31/0224, H01J 40/04...

Značky: termočlánok

Text:

...kladná a záporná elektróda vonkajšieho elektrostatického poľa je umiestnená vo vákuu. Nevylučuje sa aj ich umiestnenie mimo vákua.Obdobne sa toho účinku dosiahne, ak katóda a anóda je umiestnená medzi južný a sevemý pól magnetického poľa tvoreného s výhodou permanentným magnetom alebo nastreknutou magnetickou vrstvou.V konštrukciách termočlánkov však podstatnú úlohu zohráva ich materiálové zloženie. Preto je podstatou technického...

Červené fosfory na použitie vo fluorescenčných lampách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5309

Dátum: 07.10.2003

Autori: Setlur Anant Achyut, Srivastava Alok, Comanzo Holly, Manivannan Vankatesan

MPK: H01J 61/38, C09K 11/77

Značky: použitie, červeně, lampách, fosfory, fluorescenčných

Text:

...2), BureauCentral de la CIE, Paris, 1974. CIE diagram štandardnej farebnosti obsahuje farebné body vyžarovania čierneho telesa pri rôznych teplotách. Miesto farebného vyžarovania na x- a ydiagrame je známe ako Planckovo miesto. Akýkoľvek zdroj emisií,reprezentovaný bodom na tomto mieste, môže byť Špecifikovanýteplotou farby. Bod blízko tohto Planckovho miesta má korelačnúteplotu farby (CCT), pretože čiary môžu byť nakreslené z takýchto bodov...

Vákuové katodicke rozprašovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10480

Dátum: 08.07.2003

Autori: Labalme Lionel, Aulagner Michel

MPK: H01J 37/34

Značky: vákuové, rozprašovanie, katodické

Text:

...tvorí nosná lišta (3), ktorá má akýkoľvek typ usporiadania potrebného na cirkuláciu chladiacej kvapaliny vstupom (E) a výstupom (S). Na nosnú lištu (3), ktorá má napríklad všeobecne obdĺžnikovýtvar, je položená doska vhodne vyrezaná tak, aby mala tvar rámu(11) vymedzujúceho aspoň jeden voľný priestor (lla) na cirkuláciu chladiacej kvapaliny.0008 Aspoň jedna strana rámu (ll) má V tej istej rovine aspoň jedno rameno (llb) vymedzujúce kanály...

Zapaľovač vysokotlakovej výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282557

Dátum: 09.09.2002

Autor: Korvas Miroslav

MPK: H01J 61/54, H01J 7/32, H01J 7/30...

Značky: výbojky, zapalovač, vysokotlakovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapaľovač (8) pozostáva zo sériového zapojenia zapaľovacieho kondenzátora (7) a predpäťového spínača (6) zapojeného medzi nulovú svorku (2) napájacieho napätia a odbočku (5) tlmivky (4), ktorá je zapojená medzi fázovú svorku (1) napájacieho napätia a prvý vývod vysokotlakovej výbojky (9), ktorej druhý vývod je spojený s nulovou svorkou (2) napájacieho napätia. Po zapálení vysokotlakovej výbojky (9) napätie na nej poklesne, čím poklesne napätie...

Spôsob výroby uzáveru dutého priestoru sklenenej trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 129

Dátum: 13.08.2002

Autori: Gorille Ingo, Kramp Ralf

MPK: C03B 23/043, C03B 23/045, C03B 23/09...

Značky: trubice, dutého, sklenenej, výroby, priestoru, uzávěru, spôsob

Text:

...xenón, pričom však môže byť tiež použitý argón nebo kryptón. Xenón je obsiahnutý V dutom priestore lg pod tlakom asi 7 barov pri teplote miestnosti a slúži na to,aby pri štartovaní a nábehu výbojky zaistil rýchle vytváranie svetla. Po nábehu Výbojky nastáva vytváranie svetla V podstate pomocou ortute, pričom farba svetla môže byť ovplyvnená soľami jódu.Pri výrobe trubice sa najskôr predtvaruje sklenená trubica l z kremenneho skla so...

Spôsob výroby priehľadného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 731

Dátum: 19.07.2002

Autor: Heys James

MPK: G02B 1/10, B41J 2/01, B29D 11/00...

Značky: výrobků, výroby, spôsob, priehľadného

Text:

...sa dosiahne potiahnutie vybraných oblastí substrátu. Napríklad časti substrátu, ktoré je potrebné pripojit k ostatným súćastiam na vytvorenie kompletného prístroja zostanú selektívne nepotiahnuté, napríklad0015 vynález je možné použit na potiahnutie priehIadných substrátov relatívne malej veľkosti, napríklad dĺžky do 20 cm a šírky do 15 cm. Takéto substráty môžu byt vkladané postupne do tlačiarne na uskutočnenie operácie potiahnutia,...

Korektor dráhy elektrónového lúča v obrazovkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279906

Dátum: 06.04.1999

Autor: Baranek Mikuláš

MPK: H04N 3/22, H04N 9/28, H01J 29/54...

Značky: korektor, obrazovkách, dráhy, elektronového, lúča

Zhrnutie / Anotácia:

Korektor dráhy elektrónového lúča v obrazovkách je vytvorený snímacím prvkom (2) elektrónového lúča (5) obrazovky (1) s ovládacím elektronickým členom (4), ktorý je vodivo prepojený s korekčným prvkom (3) elektrónového lúča (5) obrazovky (1).

Vinutie vychyľovacej cievky obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278052

Dátum: 08.11.1995

Autori: Brooks William Edward, Schier John Herald

MPK: H01J 31/60

Značky: vychyľovacej, obrazovky, vinutie, cievky

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutie je prstencovito navinuté najmenej v dvoch vrstvách na toroidálnom jadre, pričom cievka obsahuje spätné vinutia. Okrajové závity (33a, 33b) nasledujúcej vrstvy (33) sú navinuté v úrovni a pozdĺž okrajov všetkých predchádzajúcich vrstiev (30, 31, 32), pričom v úrovni predchádzajúcej vrstvy je navinutý najmenej jeden okrajový závit (33a, 33b) nasledujúcej vrstvy (33).

Zapojenie štartéra k žiarivkovým svietidlám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 735

Dátum: 08.02.1995

Autori: Ťapuška Ján, Vizi Miroslav, Ljubovič Predrag

MPK: H01J 61/54

Značky: žiarivkovým, svietidlám, štartéra, zapojenie

Text:

...je bližšie znázornenéobr. 1 zabudovanie štartéra do žiarivkového svietidlaobr. 2 schému zapojenia klasického žiarivkového svietidlaobr. 3 schému zapojenia elektronického štartéra podľa predloženého technického riešeniaobr. 4 inštaláciu elektronického štartéra do žiarivkovéhoAko je znázornené na obr. 3, v štartéri podľa technického riešenia je prvá vstupná svorka l je spojená s anódou prvej diódy Q a katódou druhej diódy Qg. Druhá vstupná...

Zariadenie na identifikáciu optických ochranných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 684

Dátum: 07.12.1994

Autori: Bauko Ondrej, Nohel Roland

MPK: H01J 31/49, H01L 25/00, H01J 31/26...

Značky: ochranných, optických, zariadenie, identifikáciu, prvkov

Text:

...malých prvkov (rôzne body, text A pnd.). ktnré majú vo avnjej vlnovej dĺžke vyünký kontrastVnůi okoliu. Ďalšou výhnuün Inriadmnia |u, za pri pohybe po tesLovnnom predmete antnmntiaky ídenrrrikuje ochranné prvky(resp. prechod na uchranný prvok) na Lomto predmete podľa intenzity ŤĺdľüWŤü Vzhľadom na svůj rüzmer a tvar je zariade» niw použiteľné ako ručné, 5 Vüľmí jednoduchým 5 pösobom používania. Okrem tuho výhodüu zariadenia podľa...

Spôsob rozloženia uzavretých celistvých telies obsahujúcich škodlivé látky na recyklovateľné zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280289

Dátum: 09.11.1994

Autor: Lück Harald

MPK: B03B 9/06, H01J 9/50, B09B 3/00...

Značky: látky, škodlivé, zložky, celistvých, recyklovateľné, obsahujúcich, uzavretých, spôsob, telies, rozloženia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozloženia uzavretých celistvých telies obsahujúcich škodlivé látky a pozostávajúcich z kovových zložiek a sklených telies, ako sú obrazovky alebo výbojky plnené plynom, na recyklovateľné zložky. Sklené telesá sa rozdrvia a následne sa z úlomkov skla odstránia v podstate všetky škodlivé látky, pričom sa uskutoční oddelenie magnetických kovov a/alebo separácia nemagnetických kovov, a/alebo vytriedenie opakových látok, ako sú keramické,...

Plynová výbojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 593

Dátum: 05.10.1994

Autor: Yue Zheng

MPK: H01J 61/94

Značky: plynová, výbojka

Text:

...technického riesenia, znazorñujuca zapaľovanie výbojky, na obr. o je znázornená výbojka podľa obr. 2 v rozsvietenom stave, na obr. 4 je znázornená elektroda trubice výbojky, na obr. 5 je znázornený este další príklad výbojky podľa technického riešenia a dalšie technické riešenia sú dalej znázornená na obr. 6, 7, 8, 9 a na obráz ku 10.Základné uskutočnenie výbojky podľa technického riešenia je nasledovné výbojka je vybavena sériovým...

Bezpečnostný zapaľovač neónových žiariviek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 553

Dátum: 07.09.1994

Autor: Morvay Peter

MPK: H01J 61/54

Značky: bezpečnostný, neónových, zapalovač, žiariviek

Text:

...prostredia,neprejavuje sa straboskopický efekt a tiež znižuje náklado vosť.Prehľad obrázku na výkreseBezpečnostný zapaľovač neőnovych žiariviek, ktorého schéma je znázornená na výkrese spočíva v tom, že tlmivka Et je zapojená na usmerňovač pozostávajúci z diod Qł, 23,22, QA, kondenzátory Qła gg na kontakty žiarivky Ě.Zapojenie pracuje tak, že sieťové napätie je napájan na tlmivku 23, čalej na usmerňovač pozostávajúci z di d § 23, 22 a 25 na...