H01H 1/04

Kontakt pre poistky nízkeho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 675

Dátum: 07.12.1994

Autori: Hamrák Stanislav, Mikula Andrej

MPK: H01H 1/04

Značky: nízkého, kontakt, napätia, poistky

Text:

...obvodom pri súčasne výbomom odvode tepla. Kontakt je vyrobený z medi a celý je opatrený eiektroiyticky naneseným poviakom striebra. Je prirodzené, že hrúbka materiálu a rozmery kontaktu sú pre každú veľkosť poistky odlišné a v konečnom dôsledku ich potvrdzujú predpísané skúšky v zmysle ČSN 354701 a ďalších súvisiacich noriem.Prednosťou technického riešenia je jednoduchá konštrukcia a nízka materíáiovánáročnosť pn súčasnom zachovaní menovitých...

Dvojice spínacích kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230435

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kučera Stanislav, Dymeš Lubor, Doležal Zdeněk

MPK: H01H 1/04

Značky: dvojice, spínacích, kontaktů

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojice spínacích kontaktů pro spínání obvodů stejnosměrného proudu, jejíž kontakty jsou vytvořeny z rozdílných materiálů a jsou v obvodu stejnosměrného proudu zapojeny polarizovaně, vyznačující se tím, že kladný kontakt dvojice je tvořen měděným nosičem, opatřeným vrstvou stříbra o síle nejméně 0,1 mm, kdežto protilehlý záporný kontakt je vytvořen z mědi.