H01G

Vysoko izotaktická PP živica s rozsiahlou distribúciou tavenia, majúca zlepšené vlastnosti BOPP filmu a jednoduché charakteristiky spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18272

Dátum: 16.11.2012

Autori: Neissl Wolfgang, Potter Gregory, Tranchida Davide, Gloger Dietrich

MPK: H01G 4/18, C08F 110/06, C08J 5/18...

Značky: živica, rozsiahlou, majúca, charakteristiky, filmu, vysoko, vlastností, distribúciou, izotaktická, spracovania, tavenia, zlepšené, jednoduché

Text:

...orientácii, sa môže dosiahnuť polypropylénom vyznačujúcim sa nízkym stupňom zvyškovejV súlade s tým je predkladaný vynález podľa prvého aspektu zameraný na dvojosovo orientovaný polypropylénový (BOPP) film, pričom tento dvojosovo orientovaný polypropylénový (BOPP) film obsahuje polypropylén (PP) vyznačujúci sa zvyškovou kryštalickosťou fnc í 0,40 pri teplote(T), ktorá je 1 ° C pod teplotou tavenia (melting temperature, Tm) neroztiahnutého...

Biaxiálne orientovaná fólia so zlepšenou zmŕštiteľnosťou pri zvýšenej teplote a jej použitie na elektrickú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287600

Dátum: 07.03.2011

Autori: Müller-nagel Kerstin, Kochem Karl-heinz

MPK: C08J 5/18, H01G 4/18

Značky: použitie, biaxiálne, fólia, elektrickú, teplotě, zmŕštiteľnosťou, zlepšenou, orientovaná, zvýšenej, izoláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález opisuje biaxiálne orientovanú polypropylénovú fóliu. Index izotakticity reťazca, meraný pomocou 13C NMR spektroskopie, podielu fólie podľa tohto vynálezu, ktorý nie je rozpustný v n-heptáne, je aspoň 95 percent. Fólia podľa tohto vynálezu má pri zvýšených teplotách najnižšiu možnú zmrštiteľnosť (v priečnom a pozdĺžnom smere). Ďalej predmetný vynález opisuje spôsob výroby uvedenej polypropylénovej fólie a jej použitie.

Fotoelektrochemický palivový článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287442

Dátum: 02.09.2010

Autori: Hauser Tomáš, Slovák Jozef

MPK: H01G 9/20, H01M 14/00

Značky: palivový, fotoelektrochemický, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Fotoelektrochemický palivový článok pracuje na princípe generácie elektricky nabitých častíc v cykle plne vratných fotochemických reakcií, iniciovaných slnečným žiarením vo fotochemickej náplni (3). Riešením podľa vynálezu sa dosiahne to, že článok pracuje v uzatvorenom systéme bez potreby trvalej dodávky reagencií a bez potreby katalyzátorov na báze drahých kovov.

Spájací systém medzi batériami kondenzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13007

Dátum: 21.11.2005

Autori: Allain Briag, Sargos Jean Frédéric, Lebreton Philippe

MPK: H01G 9/008, H01G 2/04

Značky: spájací, batériami, systém, medzi, kondenzátorov

Text:

...a to je ekonomicky veľmi zaujímavé. 0010 Spájaci systém vynálezu umožňujúci spojiť batérie alebo sady kondenzátorov pripojených k valcovaným zbernicovým prípojniciam sa vyznačuje najmä tým, že- každá zbernica (5) predkladá aspoň jeden predpokladanývýstupok (6) na spoluprácu so spájacou súčasťou (C) medzidvomi výstupkami vychádzajúcimi 2 dvoch batérii alebopriľahlej sady kondenzátorov (4)- spájacia súčasť obsahuje dve vodivé pracky...

Elektrolytické kondenzátory s polymérnou vonkajšou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6087

Dátum: 05.10.2004

Autori: Jonas Friedrich, Merker Udo, Wussow Klaus

MPK: H01G 9/15

Značky: polymérnou, vrstvou, vonkajšou, kondenzátory, elektrolytické

Text:

...náročné zosúladenie parametrov procesu. Toto ale spôsobuje veľkú náchylnosť procesu výroby k poruchám. Prídavok materiálu spojiva za účelom rýchleho vytvorenia vrstvy je taktiež problematický, pretože materiály spojiva zamedzujú oxidačnej in-situ-polymerizácii. Okrem toho musí byť vrstva polymerizovaná in sítu spravidla premytím zbavená zvyšných solí, čim vznikajú diery v polymémej vrstve.Hrubá vonkajšia vrstva sdobrým pokrytím hrán môže byt...

Spôsob prípravy obaleného substrátu bariérovým filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283289

Dátum: 22.04.2003

Autori: Shaw David, Dawson Eric, Cline Daniel, Langlois Marc

MPK: B05D 3/08, B05D 3/04, B32B 27/28...

Značky: bariérovým, spôsob, substrátů, obaleného, filmom, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy obaleného substrátu bariérovým filmom zahŕňa pôsobenie na povrch neobaleného substrátu vybrané zo skupiny pozostávajúcej zo zahrievania, pôsobenia reaktívnou plazmou, ochladzovania a ich kombinácií, nanášanie kompozície akrylátového monoméru na ošetrovaný povrch neobaleného substrátu vo forme monomérneho filmu, polymerizáciu akrylátu do monomérneho filmu za vytvorenia zosieťovanej akrylátovej vrstvy a nanášanie vrstvy...

Diferenciálna kondenzátorová štruktúra a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280281

Dátum: 08.03.1995

Autori: Dunn William, Ristic Ljubisa

MPK: H01L 29/96, H01G 7/00

Značky: kondenzátorová, výroby, diferenciálna, spôsob, struktura

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenciálna kondenzátorová štruktúra obsahuje prvú statickú vodivú vrstvu (18), druhú statickú vodivú vrstvu (28), elektricky izolovanú od uvedenej prvej statickej vodivej vrstvy (18), a dynamickú vodivú vrstvu (24), poddajne držanú medzi uvedenou prvou statickou vodivou vrstvou (18) a druhou statickou vodivou vrstvou (28) a elektricky izolovanú od nich. Pri spôsobe sa vytvorí substrát (12), na substráte (12) sa vytvorí prvá statická vodivá...

Keramický tuhý elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 280669

Dátum: 06.04.1994

Autori: Smirnov Andrej Nikolajevič, Trnovcová Viera, Sobolev Pavlovič Boris, Krivandina Elena Aleksejevna

MPK: H01M 8/10, H01M 6/18, H01G 9/025...

Značky: keramický, tuhý, elektrolyt

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka chemického zloženia a prípravy keramického fluoridového tuhého elektrolytu s rýchlou iónovou vodivosťou zŕn a rozhraní zŕn, využiteľného v elektrochémii a pri výrobe súčiastok pre elektroniku, meraciu a regulačnú techniku a pod. Pozostáva z tuhého roztoku fluoridu prvku vzácnej zeminy vo fluoride prvku alkalickej zeminy a pripravuje sa lisovaním za horúca.

Převodník kapacita – napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 271116

Dátum: 14.08.1990

Autor: Horák Jiří

MPK: H01G 9/14

Značky: převodník, kapacita, napětí

Dělicí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 270667

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bako Ladislav, Skalický Petr, Šilar Karel, Ravlyková Růžena, Kukala František, Vychodil Pavel

MPK: H01G 13/02

Značky: mechanismus, dělicí

Text:

...v tom, že operné kladky jsou navzájem spojeny synchronizačním převodem a přítlačná kladky jsou otočné uloženy na pohybových ćlenech a k operným kladkàm jsou přitlačovány prvním zdrojem síly, přičemž délicí kladka je otočné uložena na pohybovém členu,spojenem s dalším zdrojem sily.Anodová fólie 5 je odvíjena ze zásobního kotouće 5, uchyceného na odvíjecim mechanismu l. udržujicím ve fólii E napětí na konstantní hodnotě. Fólie E je vedena přes...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory s teplotním rozsahem minus 55 až plus 125 stupňů C

Načítavanie...

Číslo patentu: 270641

Dátum: 12.07.1990

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 4/20

Značky: elektrolyt, kondenzátory, mínus, elektrolytické, impregnační, stupňů, teplotním, rozsahem

Text:

...tsplotä plus 125 C Jsou dostatečně stabilní - nepoeobi korozivně na Al slektrody, nsrozrušuji dislsktriokou kyeličnikovou vrstvu, maji dob rou foruovaci schopnost. sls jiekřici napětí vhodné pouze pro kondenzátory s provoznim napětin 6 až 100 V.Tento nedostatok - nízká jiskřici napětí - při zachování ostatních přednosti - je odstraněn impregnačnim elsktrolytem podle vynálezu, jehož podstatou Je, že se skládá z 70 až 92 hmotnostnich dilů...

Vodní stříbřicí suspenze pro keramické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270390

Dátum: 13.06.1990

Autori: Nemec Ján, Kliková Květuše, Hušek Bohumil, Myšková Vlasta

MPK: H01G 9/04

Značky: suspenze, keramické, vodní, stříbřicí, kondenzátory

Text:

...pri výpalu ks vsdjenndzu sliuutí kovových vrstev, ale aneonudňujícín prístup vzduchu k povrchu dielektrik. Přítoznosti malých koncentraoí redukujících plynů vede vždy k tomu, e diet titenu prejde do trojmocná rony, coä sposobuje pokles vnitřního odporu, s tí zhoräení elektrických vlastností kondencdtorů. K takovénu jevu často dochází v nikroctnoefeře vypslovecích pousder při výpalu etříbra ne velni tenkýoh keramických dielektrikdch, jeko...

Mechanismus na přiváření páskových vývodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270266

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bako Ladislav, Kuběnka Josef, Smolčáková Zdena

MPK: H01G 13/02

Značky: přiváření, vývodu, mechanismus, páskových

Text:

...v okamžiku prlváření. Zastavení fólie při priváření páskových vývodů na mechanismu podle vynálezu je velmi krátkodobé. Trvá cca 0,02 sec. Fólie pro navíjení svitku se v táto době čerpá ze zásobníku smyčkyvytvorené pomocí zásobníkové kladky. Podstata vynálezu je blíže popsána na základě připojeného vyobrazení, na kterém jeznázorněno príkladné provedení mechenismu na privaření páskovýoh vývodů na hliníkové tólie elektrolytických...

Kvapalný izolant pre elektrické výkonové kondenzátory s polymérnym dielektrikom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269665

Dátum: 11.04.1990

Autori: Polakovič Jozef, Malík Lubomír, Grus Zdeněk, Szücs Ladislav, Cvengroš Ján, Kostolányi Peter

MPK: H01G 4/04

Značky: dielektrikom, výkonové, elektrické, izolant, výroby, kondenzátory, polymérnym, kvapalný, spôsob

Text:

...asi 300 až 336 g mol 1 podľa dĺžky uhľovodikového reťazca. Skupina dialkylbenzénov so štruktúrnym vzorcom II je zastúpená relativne veľkým podielom v množstve 30 až 50 mol., pričom sa jedná o m- a p-deriváty. Nólová hmotnosť dialkylbenzénov sa podľa substituentov R a Rpohybuje v rozmedzí najmä 386 až 4 à 2 9 mol 1. Dbsah trialkyltetralínov so štruktúrnym vzorcom III s mólovou hmotnosťou najmä 2 intervalu 380 až húb g mol 1 podľa dĺžky...

Způsob výroby tenkovrstvého tantalového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269479

Dátum: 11.04.1990

Autori: Patočka Zdeněk, Potoček Josef, Heřmanský Vojtěch

MPK: H01G 4/10

Značky: výroby, způsob, tenkovrstvého, kondenzátorů, tantalového

Text:

...na bázi chlorovaných alifatických uhlovodíků,kdežto fotorezistová maska použitá pro následne tvarování horní elektrody a kontaktů kondenzátoru se odstraní spálením v nízkoteplotním kyslíkovém piazmatu, přičemž hotová struktura tenkovrstvého kondenzátoru se opět čistí kombinovaným praním v peroxidu vodíku,poiárním rozpouštědle a deionizované vodě o vodivosti menší než 2 yuS/cm.Způsob výroby tenkovrstvého tantalového kondenzátoru podle vynàlezu...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory s hliníkovými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269133

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 13/04

Značky: kondenzátory, elektrolytické, impregnační, elektrolyt, hliníkovými, elektródami

Text:

...jsou dány vlastnostmi a koncentraci přidaných sloučenin obsahujícich ionogeny k vhodnému organlckému rozpouštědlu.Nedostatky - úzké teplotni rozmezi a nestabilita při vysokých teplotách - uvedené u elektrolytů na bázi etylenglykolu s kyselinou boritou nebo s kyselinou adipovou jsou odstraněny impregnačnim elektrolytem na bázi dimetylformamidu dle vynálezu, který se skládá z 68 až 93 hmotnostnich dilů dimetylŕormamidu, 5 až 25 hmotnostnich...

Samostatně se obnovující elektrický kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268757

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wondrejz Wolfgang, Kästli Joachim, Räck Lutz, Schwerma Rolf

MPK: H01G 4/22

Značky: elektricky, samostatně, obnovující, kondenzátor

Text:

...MüTľilľll/IHJT . uľĺ-JTĎ ĺĺuuĺĺfł/Küľiłřlliřłůľo ÍTBTÍZHTCI a MEIKCVIMGJIIJHIÄI .YMIÄŠVHNUVIT h HUB. b Jĺłľłĺ HFHLJFIVI FILNłł-IHC|IĽI ľJFJEčJIIĽTEH-ä -- H 0 MSĽIáPFžTfTĽHMK) HOCTMPABTCQ 30 TCIT CNET. HTC FJ KüHIZtCTI-DIŤ-E JKVIEJJTÉŠKŤFJVÍK-Ěi HPMMI 3 H| ÍLJVI rmrsyxaxzuuaw HJHACTMÉJCIĽO. rmdyx-.n-ime KÚTOPOŇ HÚCJII HPDTIMTKVI rmmcrraąmnnň úfJKllIAVI ľĺiblillillälląľl Sñlllĺllll-łtlćřłl/lłš LlGJII/l. nllúTHlĺlůTl řłGMľJTKVI FIPVI STÚM...

Keramické dielektrikum pro elektrické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 268219

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horský Miroslav, Vernerová Jana, Stejskalová Božena

MPK: H01G 4/12

Značky: dielektrikum, keramické, elektrické, kondenzátory

Text:

...vízmutitého O až 3 Z, oxidu neodymitého 0 až 3 Z, oxidu títaničitěho 0 až 3 Z, oxidu manganičíteho 0 až 0,5 Z, kaolinu O až 3 Z, oxidu olovnateho O až 3 Z,oxidu křemičítěho 0 až 3 Z.funkci jednotlivých příměsí lze přibližně rozdělit do 4 skupin, přičemž některé z nich plní i funkci několika/ posouvače teplotního maxima permítivity - zirkoničitan vápenatý, oxíd zincčnatý,oxid olovnatý, oxid neodymitýb/ tavíva - snižují vypalovací teplotu -...

Vysokonapěťový odporově kapacitní dělič napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268069

Dátum: 14.03.1990

Autor: Fišer Jaromír

MPK: H01G 4/00

Značky: odporové, dělič, vysokonapěťový, kapacitní, napětí

Text:

...Jednotlivé vysokonapěĺově články jsou rozmčrně, jsou těžké. Manipulaoe a nimi při mobilním užití je nusnus.Uvedená nedostatky řeší vytvoření integrovaného RC čienu. Řcšením je vysokonapčtový odporovč kapacitní dělič napětí, skládsjící se z jednotlivých RC článků vysokého napětí, řazenýcb sériovč jehož podstata je, že jednotlivé vysokonapčtovć RC články jsou tvořeny vnčjšíelektrodou opatřenou přírubou vnější elektrody a vnitřní, eloktrodou...

Pohon převíjecích mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266722

Dátum: 12.01.1990

Autori: Verner Ladislav, Bako Ladislav

MPK: H01G 13/02

Značky: pohon, převíjecích, mechanismu

Text:

...energie,zmařený pasivními odpory v uložení jednotlivých hřídelů a v převodech. Proto může být pro hlavní pohon použito relativně malého motoru. Brzda nebo motor pro brždění cívky odvíjeného pásu nejsou u tohoto pohonu vůbec potřebné. Celkové rozměry a hmotnost pohonu převíjecích mechanísmů podle vynálezu jsou ve srovnání s dosud známymi pohony podstatně menší. Další výhodou převíjecích mechanismů s pohonem podle vynálezu je značně nižší...

Plošný indikátor malých kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265105

Dátum: 13.10.1989

Autori: Týma Jiří, Masný Miroslav, Kožela Petr

MPK: H01G 9/00

Značky: malých, indikátor, plošný, předmětů, kovových

Text:

...elementárních indikátorů S 1 až Su, jejichž výstupy jsou vyvedeny do společné vyhodnocovací jednotky Q a je umístěn nad elementárními plochami Pl až P v měnitelné výšce nastavení 5. Elementární plošky Pl až P jsou od sebe vzdáleny na vzdálenost elementárních plcch Q,která je dána nejmenší rozlišovací schopností elementárních indikátorů S 1 až Su. Velikost plochy, na které jsou kovové předměty indikovány, je dána počtem jednotlivých...

Zařízení pro zalévání silových kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263465

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gudko Nikolaj, Savčenko Viktor, Poljakov Feliľ, Prudnikov Nikolaj

MPK: H01G 13/04

Značky: zalévání, silových, zařízení, kondenzátorů

Text:

...Macno. H 3-sa oTHocHwenbHo óonbmoro rHnpaanHHecxoro conpornnneuun-B,1 cnHmHoM oraepcmnu 11 no cpanHeHHm c oceawu KaHanoM 7 mwoxa 4, ypoaeu Macna B nonocTH cnnnoů eMxpcTH 8 öyner GNCTPO nonmmarncn. Ten caMmM oöpasyewcn.npannnuecxwů 38 TBOp, npenxfcraymmnñ npemnespenenuoň paaŕepMeTH 3 auHH cnHHoro KonneKTopa 13 uepea KaK 0 ñnH 60 «OnMH H 3 npucoénnunwenbnmm naTpYöKoa 3, Hauöonee öucwpo ocnoöonsmnxcn or Macnn.CneoBaTenauo,.name...

Způsob a zařízení pro tepelné zpracování kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263460

Dátum: 11.04.1989

Autori: Savčenko Viktor, Prudnikov Nikolaj, Voschodov Alexandr, Gudko Nikolaj, Bogdanov Vladimir

MPK: H01G 13/04

Značky: kondenzátorů, zpracování, zařízení, způsob, tepelně

Text:

...HSOĎPETEHÄH FIBJIHETCH Hnrencmhukaunn npouecca CYIIIKH H YIľYlIuIel-He SJIEKTDPFIECKHX xapaxrepncrmc KOHILEHCBTÓPOB.Yuasaunan uenb LIOCTHPSQTCH TEM, SITO CHJIOBbĺe KOHAGHCaTODbI nepen nponunçoü Y°T 8358 °T B BaKYvMľePMeTmHyIo KaMepy u IIPHCOBAIXHmoT x cucTeMe Hamann Ha pemmM oxnameun, u npouecc oxnaxuenna KoHneHcaTopoa nepen nponnTxoň ne yT npn Temnepawype Tengonocnrenn, pannoñ 10-20 °C. . Taxoü cnocoö cymnn cnnosux...

Kondenzátorová baterie s koaxiálním uspořádáním kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261640

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hůlka Petr, Nosek Jaroslav, Hejkal Miroslav, Hamsa Jaroslav

MPK: H01G 5/18

Značky: koaxiálním, uspořádaním, kondenzátorová, baterie, kondenzátorů

Text:

...účinnost celého oscilačního obvodu.Další výhodou tohoto uspořádání je jeho dokonalé elektromagnetické jodstínění, které zabraňuje vyzařování vysokofrekvenční energie do okolí a tím vysokofrekvenční rušení blízkých i jiných citlivých měřlcích přístrojů, .protože celá kondenzátorová baterie je vysokofrekvenčně uzavřena ve .stlntcí skříni.Příklad lprovedení kondenzátorove baterie v- koaxiálním uspořádání jednotlivých kondenzátorů podle...

Způsob sušení silových kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260967

Dátum: 12.01.1989

Autori: Voschodov Alexandr, Gudko Nikolaj, Višnja Zinovij, Prudnikov Nikolaj

MPK: H01G 13/04

Značky: sušení, způsob, kondenzátorů, silových

Text:

...canoperynnponanne paàorpena. Hocne oxonuanna nporpésa asnene napoa B Kauepe noepmnnamw na Tpe 5 yeMOM yponne nyrem perynnpoBaHnn MomHbcTn, Bunennemoñ B ucnapnŕene. B Kaqecwne TEHHOHOČHTEHH MOKHO HCHOnb 90 BaTb ąmöue Bemécrsa, Kowopue MOPYT Knnerb npnHacmmennmx napon KOT 0 pHX npu svou cocraanaer 105-25 ~ 103 Ha (nanpuMep, Bona,KGDOCHH, cnnuxouonan mnnxocwb, pacrnop rnnuepnua B none). Bepxnnü npeenĺaBneHuñ HQDOB OHDEĽGHHETCH MGXGHHQGCKOĚ...

Demetalizační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260914

Dátum: 12.01.1989

Autori: Böhm Miroslav, Klement Miroslav, Bako Ladislav, Kubelka Vladislav

MPK: H01G 13/06

Značky: zařízení, demetalizační

Text:

...kontaktovací i demetalizační lištou a bokorys tohoto zařízení je znázorněn na obr. 4.Demetalizační zařízení podle vynálezu je Vytvořeno z kontaktovací lišty ł a demetalizační lišty g, které jsou připojeny na zdroj demetalizačního napětí, přičemž alespoň demetalizační lišta 3 je elektricky nsvodivě uchycená na přímočarém vedení g posuvném ve směru zaobleného funkčního břitu 1 demetalizační lišty g, k němuž je odpruženě přitlačována alespoň...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260892

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 9/02

Značky: elektrolyt, kondenzátory, elektrolytické, impregnační

Text:

...čpavku a anilinfosfátu, který sestava z10 hmotnostních dílů směsi kyseliny jantarove a kyseliny adipové, přičemž jejich vzájomný poměr je 11 až 7 3, 73 hmotnostních dílů etylénglykolu, 8,3 - 10,9 hmotnostních dílů čpavku, 0,5 - 0,8 hmotnostních dílů anilinfostátu, 1 hmotnostního dílu kyseliny octové, 4 - 26 hmotnostních dílů vody,1 - 6 hmotnostních dílů octanu amonného.Elektrolyt tohoto složení vykazuje nizký specifický odpor,...

Způsob výroby jednovrstvých keramických kondenzátorů diskového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260879

Dátum: 12.01.1989

Autori: Audrlický Jiří, Myšková Vlasta, Hušek Bohumil

MPK: H01G 4/12

Značky: jednovrstvých, tvaru, diskového, keramických, způsob, kondenzátorů, výroby

Text:

...na keramických kruhových destičkách. Nový způsob vytváření izolačních mezer umožňuje na velkém souboru destiček provést vybroušení vhodných faset současně, přičemž lze velikosti faset, zasahujících do roVinných částí dielektrika, řídit i velikost o 4bou elektrod a tím i kapacitu takto Vyráběných keramických kondenzátorů.Keramická dielektrika. kruhového tvaru,pokovená po celém povrchu, se opracovávají ve válcové nádobě o zvoleném vnitřním...

Způsob výroby vysokofrekvenčního výkonového slídového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260700

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hofreiter Václav, Hamsa Jaroslav, Jareš František, Nosek Jaroslav, Langmajer Miroslav, Hanuš Oldřich, Hůlka Petr

MPK: H01G 4/08, H01G 4/00

Značky: vysokofrekvenčního, výkonového, způsob, výroby, slídového, kondenzátorů

Text:

...v tom, že se docílí naprášení dostatečně silné vrstvy pro vysokofrek venční výkonové kondenzátory, která na slídových destičkáchdobře ulpívá. Ponořením stlačeného celku slídových destiček s proloženými měděnými főliemi do nízkoviskčzního oleje a vakuováním se docílí vytvoření slabé vrstvy olejového fihmu mezi destičkami, která zprostředkovává dokonalý «odvod tepla z kondenzátora.Při výrobě vysokofrekvenčního výkonového slídového ...

Způsob výroby elektretu se zadanou hustotou nábojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260012

Dátum: 15.11.1988

Autori: Suchanov Konstantin, Roginskij Roman, Bojcov Viktor, Tazenkov Boris, Skugarev Anatolij

MPK: H01G 7/02

Značky: zadanou, hustotou, výroby, elektretů, nábojů, způsob

Text:

...sapna, HBCMOTPH na T 0, qro sapakaBeeTcsnpn nosmmeunoň Teuneparype. CTa 5 unLHocTbsapnna y Tàxoro 3 neKTpeTa npu nonumeaaoü ornocu-uTenbuoň Bnamuocwn Boanyxa nnoxàa, Tax KaKnoaepxHocrHuü saps pexomôunnpyer c uoHaMu.xnKocru, H nocne anarorpenuponxu nonyuaemca.xaprnHa, nsoöpaxennan jHa Hr.4. Hs QHr.4 ànnao,-sro nennquHannoTHocŕn sapxa pesKo.ynana(6 oneą ueM.a 2 pass) cneoaawenbno, cunLHonoHn 3 nncs H 9 nexTpewHuüVnoTeHuuan 0 ur.5...

Zařízení pro sušení kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259015

Dátum: 16.09.1988

Autori: Savčenko Viktor, Bogdanov Vladimir, Kuc Pavel, Gudko Nikolaj, Voschodov Alexandr, Prudnikov Nikolaj

MPK: F26B 5/04, H01G 13/04

Značky: zařízení, kondenzátorů, sušení

Text:

...yponnn Tennouocnwenn, T 0 ncxope srow Rouen rpyñxn 10-ouaxewca B naponoñ àasé, npMqeM 3 Hnxneñ soną çpyőxn 10 6 yeT HaXOnHTbc 8 HeKOTOD 0 eKOHHWeCTBO mnxoro renno~ HOCHTEHH, nponopuuongnbnoe nnnne nornyxeunoro B mnnxocwb yqacwxa rpyüxn 10. B anhHeñmeM (no Mape nospacraaaa Msômroqsoro nannenng n GMKOCTH 8), ara owceqenuan xnqKocrb.6 yeT Buwecnáwbca BBEPX. B MOMQHT, Kora pa 3 HOCTb naanennü Memny nonocrnnn emxocwn 8 H Kopoóa 3, onpenenxemaa...

Syntetická elektrotechnická kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 258614

Dátum: 16.09.1988

Autori: Novrocík Jan, Červenka Zdeněk, Lichvár Milan, Horochonič Jozef

MPK: H01G 4/04, H01G 5/20

Značky: syntetická, elektrotechnická, kvapalina

Text:

...alkylovaných skupín na jadre je 4-6 a alkyl je etyl skupina, 10-50 hmotnostných dielov s výhodou 20-30 hmotnostných dielov Ll-difenyletánu, 10-50 hmotnostných dielov s výhodou 20-40 hmotnostných dielov 3-ety 1-1,1-diienyletanu a 4-etyl-1,1-difeny 1 etánu, 1-15 hmotnostných dielov dietyl-Ll-difenyletánov a triety 1-1,1-difenyletánov, 1-15 hmotnostných dielov s výhodou 2-8 hmotnostných dielov produktu polymerizácie a/alebo oligomerizácie...

Způsob ohřevu a vysoušení kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258435

Dátum: 16.08.1988

Autori: Prudnikov Nikolaj, Gudko Nikolaj, Gubskij Igor

MPK: H01G 13/04

Značky: ohřevu, způsob, vysoušení, kondenzátorů

Text:

...6 ~ meHHOň~HHeHcTHMH nnaTopMaMą, npnqeu ányrpeunuň óóbeu ux onmen 6815 sancuneu Heo 5 xonHMHM Konuqecraom npoMemyTouHoro Tennonocnrena H ornaxyyunponan npn Tenneparype oxpymammeň cpe.~TexHonorun cnocoóa cocronr B cneymmeu. s Hnamůopua c ycrauosnenuuu B aqeůxax Kouneucawopanu saxawmnaerca B Ka-,Mepy, nxnmqamrcn cncremm Harpeaa n BaKyYMHp 0 BaHHH. Haqanhnuň paaorpea Moxŕ H 0 nýonanourb H npn aTMocepHoM naanenun, ecnh Marepnan usonaànu...

Dvouparametrový pákový ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258337

Dátum: 16.08.1988

Autor: Steiner Stanislav

MPK: H01G 5/00

Značky: ovladač, pákový, dvouparametrový

Text:

...šířka mezikruží prvního polepu se rovná šířce mezikruží, vytvořeného druhými polepy.Výhody dvouparametřového pákového ovládače podlevynálezu apočívají zejména v tom, že nepotřebuje velkouovládací sílu, přičemž odpor ovládací páky je ůměrný pouze Čhlu e nikoli emäru vychý 1 eníJinou výhodou Je. žqrakticky nevyžaduje provozní Édržbu n vyznačuje se Jednoznąčností nulová polohy a velikou spoiehlivostívynález bude dále podrobněąi popsán podle...

Způsob zjišťování dlouhodobé spolehlivosti elektrolytických kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245902

Dátum: 01.07.1988

Autor: Müller Hans

MPK: H01G 9/00, G01R 31/00

Značky: elektrolytických, kondenzátorů, spolehlivosti, dlouhodobé, způsob, zjišťování

Text:

...přes známý odpor. zjištěná napětí na kondenzátoru je charakteristické pro určitý typ kondenzátora a to jak jeho velikost, tak i jeho polaríta. WPraktické využití zjištění spolehlivosti elektrolytického kondenzátoru podle vynálezu se provede tak, že na očíslovaných kondenzátorech souboru se změří hodnoty elektrického napětí po jejích výrobě a odstranění náhodných vlivů zbytkových napětí ohřátím zkratovaných elektrolytických kondenzátorů. Po...

Zapojení vstupního obvodu fotoelektrických snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256865

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fojtík Zdeněk

MPK: H01G 9/20

Značky: zapojení, fotoelektrických, obvodů, vstupního, polohy, snímačů

Text:

...na změnu teploty okolí, ve velkém rozsahu na změnu teploty snímaného materiálu, změnu okolního osvětelní a vylučuje vliv rušivých světelných efektů pocházenících od zářivek a výbojek. Tyto příznivé vlastnosti se projeví ve snímačích polohy, zejménareflexních a světelných závor. zapojení podle vynálezu je uvedeno na přiloženém výkresu.zapojení vstupního obvodu fotoelektrických snímačů sestává z prvního odporu l, který je spojen jedním vývodem s...

Koaxiálny kondenzátor s premennou kapacitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255324

Dátum: 15.03.1988

Autor: Grňo Ladislav

MPK: H01G 5/00

Značky: kondenzátor, koaxiálny, kapacitou, premennou

Text:

...vedenia je opatrený otvorom, v ktorom je uložený izolačný vodiaci kotlík a krytom s otvorom pre mikrometrickú skrutku opatrenú guličkou, pričom medzi vnútorným vodičom a vložkou je umiestnená izolačná tyčka.Výhodou vynálezu je možnost realizácievelmi presných kondenzátorov s premelrnucm kapacitou pri minimálnych nákladoch.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený koaxiálny kondenzátor s premennou kapacitou.Koaxiálny kondenzátor s...

Zapojení pro kompenzaci balanční ochrany vazební kondenzátorové baterie vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243278

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vrbenský Václav

MPK: H01G 9/14

Značky: vysokého, napětí, balanční, baterie, zapojení, velmi, kondenzátorové, kompenzaci, vazební, ochrany

Text:

...vykompenzovat běžný proud nesymetrie prakticky nanulu, čímž je možno nastavit ochranu na vypínání při minimálním rozsahu poruchy podle přání, například na průraz jednoho nebo několika málo svitků V jediném konvdenzátoru. Pritom se při výměně některého kondenzátoru po jeho poruše vyloučí možnost roztržení kondenzátor-ü v důsledku včasného a selektivního odhalení poruchyv libovolném kondenzátora celé baterie.Příklad zapojení pro kompenzaci...