H01C

Modul prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21038

Dátum: 30.12.2012

Autor: Boskovic Nejc

MPK: H01C 7/12, H01H 83/10, H01T 1/14...

Značky: prepäťovej, ochrany, modul

Text:

...časti piestu 3. Pohyblívá bočná stena 4 na hornom okraji je opatrená dvomi alebo viacerými vŕtanýmí otvormi a dvomaalebo viacerými otvormi na bočných okrajoch a/alebo otvorom na spodnej strane.0009 V pripade prepätia alebo zvýšenej teploty v sieti sa varistor 2 zahreje, následne sa taktiež zahrejú piest 3 a materiál V okoli vŕtaných otvorov 3 a a 4 a a vŕtaných otvorov 3 b a 4 b. Zmäkčený materiál v okolí vŕtaných otvorov 3 a a 4 b a vŕtaných...

Zvodič prepätia s výmenným modulom prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6307

Dátum: 03.12.2012

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H01T 1/14, H01C 7/12, H01T 1/12...

Značky: prepäťovej, výměnným, modulom, ochrany, prepätia, zvodič

Text:

...obdĺžnikový alebo trojuholníkový, ale kruhový je najvýhodnejší z výrobného hľadiska a manipulácie s výmenným modulom prepäťovej ochrany pri jeho zasúvaní do základne prepäťovej ochrany. Navádzacie kolíky, umiestnené na spodnej strane výmenného modulu prepäťovej ochrany, majú valcový tvar, pričom zapadajú do navádzacích otvorov v základni prepäťovej ochrany tak, že pri zasunutí navedú výmenný modul prepätovej ochrany do presnej polohy proti...

Varistorová prepäťová ochrana s kompaktným tepelným odpojovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5544

Dátum: 07.10.2010

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H02H 3/20, H01C 7/10, H02H 9/04...

Značky: varistorová, prepäťová, odpojovačom, tepelným, ochrana, kompaktným

Text:

...jednou bočnou stenou dolieha na najmenej jednu bočnú plochu kontaktného plechu. Zároveň je v ohybe kontaktného plechu 4 vytvorený priestor pre vloženie predpruženej tlačnej pružiny 6. Tlačná pružina 6 sa jedným koncom opiera o izolačnú podložku tvoriacu opornú plochu 5 a druhým dolieha na tyčku 7 z izolačného materiálu, ktorá tak vytvára silu pôsobiacu na propojovací kovový pásik 9 v tvare L.Prepojovací kovový pásik 9 je koncom dlhšej...

Varistorová prepäťová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5337

Dátum: 07.01.2010

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H02H 3/20, H01C 7/12, H02H 9/04...

Značky: ochrana, varistorová, prepäťová

Text:

...opiera o puzdro 1 varistora 6 a druhým koncom o pevnú časť 12 obrátenú k puzdru 1. Kontakt 11 je tu tvorený jedným vývodom 62 varistora 6.Puzdro 1 je v uvedenom príklade vybavené štyrmi úchytmi. e tu vytvorený pridržiavací úchyt 2, prvý zabezpečovací úchyt 3 pre zabezpečenie polohy jedného 61 prívodu varistora 6, ktorý je určený k pripojeniu k doske plošného spoja 14, tvarovacím a pridržiavacím úchytom 4, ktorým prechádza druhý prívod 62...

Koaxiálna bleskoistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287137

Dátum: 21.12.2009

Autori: Suchý Jaromír, Dudáš Jozef

MPK: H01R 13/66, H01C 8/00, H01C 7/12...

Značky: bleskoistka, koaxiálna

Zhrnutie / Anotácia:

Koaxiálna bleskoistka s pripojovacím koaxiálnym káblom (5) je tvorená telesom (7) prispôsobeným na vstupnej a výstupnej strane na pripojenie s pripojovacím koaxiálnym káblom (5) vybaveným konektorom (9) na pripojenie k chránenému zariadeniu, kde v pozdĺžnej osi telesa (7) je umiestnený stredný vodič (4) koaxiálnej bleskoistky. Teleso (7) koaxiálnej bleskoistky je aspoň na jednej zo strán na pripojenie k chránenému zariadeniu vybavené pevne...

Materiál s CTP charakteristikou pre stredne- a vysoko-teplotné aplikácie, samoregulačné štruktúry s jeho obsahom a spôsob jeho výroby.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9344

Dátum: 04.07.2008

Autori: Lagréve Christian, Fermin Christian, Paul Bert Philippe

MPK: H01C 7/02, C08L 67/02

Značky: vysoko-teplotné, struktury, výroby, aplikácie, spôsob, obsahom, materiál, stredne, samoregulačné, charakteristikou

Text:

...kábli obsahujúcom najmenej dva elektrické vodiče, okolo ktorých je vytlačovanýmateriál podľa vynálezu. Je výhodné, ak sú vodiče rovnobežne a umiestené pozdlžne v kábli pozdlž oboch okrajov kábla. vodiče sú udržiavané v danej polohe tým, že pri extrúzii sa okolo nich vytláča páska z materiálu uvedeného V tomto vynáleze. Okolo pásky je potom vytláčane lôžko z izolačného materiálu ako ohňovzdorný polypropylén alebo...

Odpor, obzvlášť odpor typu SMD, a príslušný spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6198

Dátum: 18.10.2007

Autor: Hetzler Ulrich

MPK: H01C 1/14, H01C 7/00, H01C 17/28...

Značky: spôsob, odpor, výroby, obzvlášť, príslušný

Text:

...1 typu SMD. Nezávisle od hrúbky nosného telesa 2 je mechanická zatažiteľnost odporu 1 typu SMD V dôsledku mechanickéhoĎalšou nevýhodou odporu 1 typu SMD sú vysoké náklady na galvanizáciu, ktoré tvoria približne 25 celkových výrobných nákladov. Tieto vysoké náklady na galvanizáciu sú spôsobenétým, že musí bočná zmena kontaktovania od oboch nosných prvkov2.1, 2.2 k odporovej dráhe 4 prevziat celý tok prúdu, takže sú požiadavky na hustotu a...

Zariadenie na ochranu proti prepätiu, zahrňujúce platničku z varistorového materiálu a taviteľný prvok premosťujúci platničku z varistorového materiálu v prípade tepelného preťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13898

Dátum: 01.11.2006

Autori: Kamel Sherif, Politis Zafiris, Samaras Konstantinos

MPK: H01C 7/12

Značky: prepätiu, ochranu, taviteľný, zahrnujúce, proti, zariadenie, tepelného, prvok, varistorového, premosťujúci, materiálů, preťaženia, platničku, případě

Text:

...vytvorený z varistorového materiálu a elektricky spojený s oboma, prvým i druhým, elektródovými prvkami, a elektricky vodivý tavitelný prvok. Taviteľný prvok sa reagujúc na teplo vzariadení taví a vytvára prúdovú cestu medzi prvým a druhým elektródovým prvkom cez taviteľný prvok.0010 Podľa niektorých uskutočnení, prúdová cesta vytvorená taviteľným prvkom úplne prebieha od prvého elektródového prvku na druhý elektródový prvok taviteľným...

Zvodič prepätia, pozostávajúci z na lište namontovaného základného telesa s elektrickými pripájacími svorkami a z výmenného zástrčného dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2517

Dátum: 08.05.2006

Autor: Zahlmann Peter

MPK: H01C 7/12, H01T 1/00

Značky: namontovaného, pozostávajúci, lište, elektrickými, pripájacími, základného, výměnného, svorkami, tělesa, zástrčného, zvodič, dielů, prepätia

Text:

...funkčného stavu, musia byt demontované a je treba ich individuálne vyšetriť meracím prístrojom, Na dokumentáciu revízie vzariadeniach svysokými požiadavkami na spoľahlivosť, napr. velektrárňach alebo v petrochemických priemyselných zariadeniach, je okrem toho potrebnéprotokolovanie kontroly so znázornením jednotlivých krokov kontroly a výsledkov.Na trhu vsúčasnosti dostupné pristroje na ochranu proti prepätiu sindikáciou poruchy na...

Veterná elektráreň s meničom a minimálne jedným vysokovýkonným rezistorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15835

Dátum: 08.07.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: H01C 3/10, H01C 1/16, F03D 7/00...

Značky: rezistorom, meničom, elektráren, jedným, minimálne, vysokovýkonným, veterná

Text:

...pod pozdĺžnou osou, vhodným usporiadaním jednotlivých odporových článkov môže byť vysokovýkonný rezistor podľa vynálezu skonštruovaný zo štandardných odporových článkov rovnakého druhu.0013 Spôsobom opísaným v predchádzajúcom texte je vytvorený vysokovýkonný rezistor,ktorý môže byť výhodne použitý ako zaťažovací rezistor (dump load) uvýrobcov energie,predovšetkým veterných elektrárňach. Nato môžu byť viaceré vysokovýkonné rezistory...

Usporiadanie odporov, spôsob výroby a merací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1260

Dátum: 16.04.2004

Autor: Hetzler Ullrich

MPK: G01R 19/00, H01C 1/00, H01C 1/14...

Značky: merací, výroby, spôsob, odporov, obvod, usporiadanie

Text:

...navzájom oddelenýchodporových elementov, ktoré môžu viest vždy jeden elektrickýVo výhodných prikladných uskutočneniach vynálezuobsahuje usporiadanie odporov podľa vynálezu dva od sebanavzájom oddelené odporové elementy, takže súčasne môžu bytmerané dva elektrické prúdy.V rámci vynálezu je ale tiež možné, aby usporiadanie odporov obsahovalo viac ako dva (napríklad štyri) od seba navzájom oddelené odporové el ementy , aby bolo možné me...

Koaxiálna bleskoistka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3484

Dátum: 02.05.2003

Autori: Suchý Jaromír, Dudáš Jozef

MPK: H01C 8/04, H01R 13/66, H01C 7/12...

Značky: bleskoistka, koaxiálna

Text:

...základné prevedenie s valcovou redukciou na výstupnej strane bleskoistky, jeho detail je na obr. 2. Na obr. 3 je naznačene riešenie, ked je valcová redukcia vytvorená ako integrálna súčasť telesa koaxiálnej bleskoistky. Obr. 4 znázorňuje upevnenie valcovej redukcie k telesu koaxiálnej bleskoistky. Na obr. 5 je uvedené riešenie, pri ktorom je koaxiálna bleskoistka vybavená valcovou redukciou na oboch svojich koncoch.Konštrukčné riešenie...

Nízkoohmový elektrický odpor a spôsob výroby nízkoohmových elektrických odporov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 33

Dátum: 17.07.2002

Autor: Hetzler

MPK: H01C 1/142, H01C 17/28

Značky: nízkoohmový, nízkoohmových, spôsob, odporov, elektricky, elektrických, odpor, výroby

Text:

...zliatiny nemusia byť leptané, čím sa odstránia nevýhody štruktúrovania pomocou leptania, totiž vytvorenie vybiehajúcich vyleptaných bokov,ktoré nie sú kolmé, a ktore vedú k veľkým výchylkám hodnôt odporuS výhodou sa prejaví to, že podľa vynálezu sa po fotolitografickej definícii plôch, ktoré majú byť vylúčené, môžu veľmi presne galvanicky vylúčiť pomerne hrubé medené kontaktné vrstvy, pričom je najmä dôležité vytvorenie bokov kolmé k...

Konzola na stožiare vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1597

Dátum: 10.09.1997

Autor: Golec Antonín

MPK: H01C 1/01, H01T 4/06

Značky: vysokého, stožiare, napätia, konzola

Text:

...Obdĺžnikové plochy tvarovaného plechu,naväzujúce na plochy trojuholníkové sú ďalej vybavené otvormi na umiestnenie obmedzovačov prepätia.Celá konzola na uchytenie obmedzovačov prepätia je vyrobená z oćelového plechu hrúbky 3,5 mm až 5 mm, a V profile U sú vytvorené otvory pre uchytenie konzoly ku stožiaru VN- napr. pomocou trmeňa. Na použitie na priehradových stožiarochje možné konzolu vybavit medzikusom vyrobeným z nosiča profiluKonzola na...

Indikátor porúch bleskoistky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280196

Dátum: 08.03.1995

Autori: Gazzola Christian, Gauchon Joël

MPK: H01T 1/12, H01C 7/12

Značky: bleskoistky, indikátor, poruch

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z dvoch protiľahlých elektród (1, 2) zapojených na jednej strane do série varistorom (3) s nízkym napätím, ktorým prechádzajú eventuálne výboje blesku, a na druhej strane paralelne zapojeným odporom (7). Indikátor je ďalej vybavený vizuálnym signalizačným zariadením vo forme puzdra (11) alebo pásika (11').

Zariadenie pre nastavenie úrovne signálu s pamäťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270109

Dátum: 13.06.1990

Autor: Knap Ján

MPK: H01C 10/00

Značky: úrovně, nastavenie, signálu, pamäťou, zariadenie

Text:

...prednoati voči klasickým elektronický zariadeniam v ton, Ze ovládacie napätia je galvanioky oddelene od neetavovanej úrovne aignálu, krátkodobo alebo trvalá prerušenie dodávky elektrickej energia neeá vplyv na naetavenú úroveň elgnálu, nepotrebuje udrłieveoie napätie o externý zdroj. vzhladom na miniatúrne rozmery zariadenia pre nastavenie úrovne signálu s panišou je možne unlestnič na doaku ploöneho spoja e ovledaoie prvky v neobeedzenej...

Způsob lokalizace a odstranění poruchy odporového meandru při výrobě tenkovrstvých rezistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269712

Dátum: 14.05.1990

Autori: Malec Zdeněk, Piroutek Jan

MPK: H01C 3/12

Značky: meandru, tenkovrstvých, odstranění, odporového, způsob, rezistorů, výrobe, poruchy, lokalizace

Text:

...diagnostikovet.Na obr. l je vyznačena topografie elementárního děliče při diagnostice a na obr. 2 je znázorněno náhradní zapojení elementárního děliče. číselná aymbolika je pro oba výkresy shodná. Elementární dělič se skládá z odporového mesndru§,g, který je překlenut odporovými propojkami § 1 a opatřený diagnostickými kontakty§,§ Ž Na diagnostické kontakty je připojen zdroj konstantního napětíl, mezi kontakty,3 a §je připojen voltmetr 5...

Polovodičový tenzorezistor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266216

Dátum: 13.12.1989

Autori: Švarc Jurij, Tchorik Jurij, Gorbačuk Nikolaj, Sakidon Petr

MPK: H01C 10/12, G01B 7/18

Značky: polovodičový, tenzorezistor

Text:

...cunbxonerupoaauuoro MoúoxgncmànànůéćxoroVŕeguanuxa.nanaaone TeM~ nepąTyp 4,2-450 K nsuenaerca Hecymeciaekuo, a.TçMnepaTypHmä Kpswůuwueuru HH Heñuoro pacmnpenua repuauga H apcennna rannan B STÓÉ ánanasoHe.łéMnepaTypjönuaxu, TO aenuqnua HGHHHQŘHÓCTH rpanyuponąyabň xapaxrépxcrkxhVłensopesnc ropa ne MGHHBTCH ow reunepawypu,4 qTonoàBqnäeT ndüqnbsbaafa npennoménnuň Ten 3 ope 3 HcT 0 p B mMpOK 0 Mpa 50 HéMnHHa 30 ŘÉjŤéHQ§àTyg,Ó 54...

Povlak pro ochranu elektronických součástek a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264561

Dátum: 14.08.1989

Autori: Zadák Zdeněk, Kušnierik Ondrej, Hanzlíček Dalibor, Bartoň Karel, Vank Jaromír

MPK: H01C 1/02

Značky: ochranu, součástek, povlak, elektronických, způsob, zhotovení

Text:

...vlhkosti, zlepší se hodnoty průrazného napětí Q vzhled povlaku. Podstata způsobu zhotovení povlaku spočívá v tom,že nanesené vrstvy tmelu se vytvrzují 10 až 120 minut při teplotě 50 °C až 450 °C appo zchladnutí poslední vrstvy se utěsňujíl až 5 násobným nanesením methyltriethoxysilanu, částečně hydrolyzovaného 30 až 95 vody stechiometricky potřebné pro úplnou hydrolýzu ethoxyskupin, a vytvrzením těsnicích vrstev při teplotě 3.0 °c až 3...

Potenciometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264447

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: H01C 10/06

Značky: potenciometr

Text:

...nevýhoda je odstraněna u potenciometru podle vynálezu, který se skládá z odporové desky a ocelové plenžety stejného tvaru jako odporovâ deska, pýičemž planžeta je upevněna rovnoběžně s odporovou doskou na jednom konci, izolovaně od odeorové desky a na protilehlé straně desky je umístěn posuvný magnet. Ocelové planžsta může být pokryta vrstvou uälechtilćho kovu jako je měä. Při posunovani permanentního mąqnetu se postupně...

Tenkovrstvé odporové obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264048

Dátum: 12.05.1989

Autori: Brode Wolfgang, Dintner Helmut, Lerm Albrecht, Henneberger Jürgen, Riesenberg Rainer

MPK: H01C 1/16

Značky: odporové, tenkovrstvé, obvody

Text:

...conpornnnç 3 264048 mna c npuaeàennem K coowsewcwsymmeny cyMMapHoMy conporunneuuw oTnenbHúx pewwmmxmwwmmľ B nepnom npumepe (npecwasneuaom na puc. 1) mna ynpomeuun nena noxa Hcxonr . OT cnnmerpuqnux cTpyKTyp KOHTaKTOB-H npononnmnx nopomex 1, Kax ouu MOPYT 5 HTh saanm, Hanpnuep, ycnosnnmn noxnmqenna pe 3 HCTHBHHX cxeM K BHGNHHM ener~MGHTHM IDOBQIIOTJHOTO MOEPBJKa. HHR STOPO CBMOPO IÍDOCTOFO cnyqan DESHCTHBHBIEanenenrm pexoneuąyerca...

Trimr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260895

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: H01C 10/10

Značky: trimr

Text:

...a na obr. 2 příklad, kdy je izolační podložka sevřena na obou koncích.Izolační podložka 1 je opatřena z jedné strany jednou vrchní odporovou ,vrstvou 2 a z druhé strany jednou spodní odporovou vrstvou 3, které obsahují například kyslič 4nik ruthenia. Na vrchní odporové vrstvě 2 je dvojice kontaktů 4, 14 a na spodní odporové vrstvě 3 je dvojice kontaktů 5, 15, kde kontakty 14 a 15 jsou V tomto případě spojeny. Izolační podložka 1 je v tomto...

Spřahovací ústrojí dvojice potenciometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260666

Dátum: 12.01.1989

Autor: Rychnovský Michael

MPK: H01C 10/14, H01J 37/28

Značky: ústrojí, dvojice, spřahovací, potenciometrů

Text:

...do kinematického řetězce, do kterého je vložena alespoň jedna soustava na sobě uložených, omezeně otočných dorazových pod ložek s nosem, kde nos každé dorazové podložky zasahujedo dráhy nosu předeházející dorazové podložky, přičemž mezi první dorazovou podložkou každé soustavy a na ni navazujícím prvkom kinematiokého řetězce je uspořádán první doraz, zatímoo mezi posledni dorazovou podložkoua na ni nàvazujícím prvkom kinematického řetězce je...

Způsob výroby variantou z kysličníku zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260045

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bartsch Wolf-dieter, Voigtsberber Bärbel, Bühling Dieter

MPK: H01C 7/10

Značky: zinečnatého, výroby, způsob, kysličníku, variantou

Text:

...sro ocymecrnnnercacoqewaunem cnenywmux npnanaxonza) Hnuxokcnnuoe ocHg§ąpg.nemecwno c oxcuo nucnywa max n 06 aBKY.nerHpymT àcxnmunTenbHo ronbxo npmnecnmn oxcnnos cnenýmmux sneueuwon Mapraneu,xoőanbr, Turan n HHKEHB, npnwen B cmecu Konuearpaunn ernx oKcHoB ycranasnnnaerca Ha cñeymmneaennuuHu Oxcu Mapranua 0,70 no 0,80 Monąĺ Oxcnn Koőanawa 0,20 no 0,40 Mon.Z6) Cnexauue npeccoaauuu na 9 Toä cMecH cupues co CKODOCTBD nonorpeaa öonbme 240...

Proměnný odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258996

Dátum: 16.09.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: H01C 10/10

Značky: odpor, proměnný

Text:

...upravování odporové hodnoty proměnneho odporu i zá provozu e to po zapouzdření, přičemž nevyžaduje podstatné zvětšení rozměrů a nezhoršuje spolehlivost obvodu. vynález využívá piezoelektrických vlastností tlustých odporových vrstev, obsahujících například ruthenium nebo vizmut s vysokou piezoresistivni konstentou.- 2 258 996 Příklady vytvoření proměnného odporu podle vynálezu jsouechematicky uvedeny na přiloženém výkrese. Na obr. 1 je...

Nízkošumový potenciometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 258978

Dátum: 16.09.1988

Autori: Laipert Miloš, Moos Petr, Trnka Josef

MPK: H01C 10/06

Značky: potenciometr, nízkošumový

Text:

...potlačí zapojením dolní propusti g na výstup nízkošumového potenciometru.Nízkošumový potenciometr pracuje tak, žeprvní a druhý spínač S 1 a S 2 střídavě připojují jednu elektrodu Q prvního kondenzátorĺ C 1 Eezí svorky l a Ž. Obdobňě třetí e čtvrtý spínač Š a žł stšídavě připojují jednu elektrodu Z druhého kondenzá toru C 2 mezi svorky Ž a Q. Tím se systém chová jako odporovýHodnota proměnných odporových částí, realizovaných s přepínanými...

Ventilační jednotka brzdového odporníku trakčních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257682

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kahoun Miroslav, Pohl Jiří

MPK: F01P 5/06, H01C 1/08

Značky: jednotka, vozidel, ventilační, trakčních, odporníku, kolejových, brzdového

Text:

...pásů, se snižuje, protože odporník je ochlazo ván nerovnoměrně. Tento jev bývá řešen neustálýmzvětšovánímmnožství vzduchu zvyšováním výkonu motorventilátoru, což je energeticky i konstrukčně nákladné a ekonomicky nevítanêVýše uvedené-nedostatkvjodetranuje ventilačnf jednotka brzdových odpornfků trakčnfch kolejových vozidel sestávajfcf z elektromotoru, axiálnfho ventilátoru a mezikusu podle vynâlezu,jehož podstata epočívâ v tom, že ve vnitřní...

Konstrukce potenciometru nebo proměnného odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257042

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klíma Miloš, Košťál Emil

MPK: H01C 10/14

Značky: konstrukce, proměnného, odporu, potenciometrů

Text:

...který je opatřen průhlednou vodivou elektrodou. Běžec potenciometru nebo proměnného odporu je tvořen pohyblivým zdrojem záření.Výhodou této konstrukce potenciometru nebo proměnného odporu je, že nedochází k mechanickému kontaktu běžce a odporové dráhy, čímž má systém prakticky neomezenou životnost, která je dána životnosti zdroje záření, tedy například svitivé diody, laserové diody apod. Rovněž stabilita parametrů takto vytvořeného...

Zařízení pro dálkové nastavování plochého potenciometru žádané hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243554

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vodieka Jan, Oebík Vladimír

MPK: H01C 10/00

Značky: nastavování, žádané, dálkově, hodnoty, zařízení, plochého, potenciometrů

Text:

...při pohledu dovnitř plochého potenciometru žádané hodnoty. Na obr. 5 je znázorněn otočný vršek při pohledu dovnitř plocheho potenciometru žádané hodnoty.ru 1 žádané hodnoty je přitlačeno kolečko 8 s gumovým obložením, viz obr. 1, 2. Tento přítlak zajišťuje pružina 12. Kolečko 8 je pevně uchyceno na hřídeli 7, která prochá~ zí vodítkem 9, proti axiálnímu pohybu je zajištěna pojistnýmí kroužky 10 a 11 a je spojena s výstupní hřídelí...

Topný odpor s malou setrvačností

Načítavanie...

Číslo patentu: 240921

Dátum: 01.10.1987

Autor: Tolar Miroslav

MPK: H01C 3/02, H05B 3/40

Značky: setrvačnosti, topný, odpor, malou

Text:

...médiu dokonale ořukovet jednotlivé úseky odporu. Aktívní úseky odporu činí 98 celkového odporu,a tim je dosaženo vysoké tepelné účinnosti topného odporu Rozložení jednotlivých aktivních úseků prakticky nezpůsobuje hydraulickou ztrátu a přispívá k vytvoření turbulentního charakteru proudění mědia,a tim k účinnějšimu tepelnému přestupu.Přiklad provedení topného odporu s malou setrvačností. podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde je...

Způsob současného nastavení přesných hodnot elektrického odporu a jeho teplotního součinitele u měřicího odporového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245367

Dátum: 15.09.1987

Autor: Majtán Ján

MPK: H01C 17/22

Značky: přesných, prvků, odporového, hodnot, nastavení, současného, součinitele, elektrického, způsob, měřicího, odporu, teplotního

Text:

...můstku na nulovou hodnotu se použije teplotně nezávislý kovový odpor. Výhodou zde jsou menší rozměry a hmotnost kompenzačních odporů, a tím í lepší teplotné dynamické vlastnosti snímače. Z nezbytnosti realizovat tyto kompenzační odpory s přesnými individuálními hodnotami zvlášť pro každý případ však vyplývají vyšší náklady. Ani při uvedeněm zpüsobukompenzace se však nedosáhne potřebných přesných hodnot, neboč spojení uvedených odporůs...

Odrušovací odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240731

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bartl Ján, Buzáši Ján

MPK: H01C 7/20, H01C 7/18

Značky: odpor, odrušovací

Text:

...izolační podložce podle vynálezu vykazuje velkou tepelnou odolnost, odolnost proti vlhkosti a jiným agresivním výparům. odpory je možné vkládat do jednotlivých odrušovacích prvků bez povrchové ochrany. Odrušovací účinnost nemůže být oproti drátovým odrušovacím odporům snížena shlukováním závitů odporového drátu. Od-rušovací odpory podle vynálezu je možné vyrábět hromadné, zvláš 4tě použije-li se válcových keramických tělísek. Odrušovací...

Selektivní leptaný vrstvený systém pro integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 251945

Dátum: 13.08.1987

Autori: Brode Wolfgang, Hinüber Wilfried, Steinhauer Ingo, Schreiber Hartmut, Bäther Karl-heinz, Henneberg Jürgen

MPK: H01C 17/06, H01C 7/00

Značky: systém, obvody, vrstvený, integrované, selektivní, leptaný

Text:

...pemennñ npemne Bcero TEM, qwo Bce cnou MOFYT nonyqawhcx B npéenax ouoň cucwemm ncxoHoro Mawépnana. 3 T 0 nosnonner ncnonbsosarb npenmymecweo Bbmoxoů repmocwoüKOCTH Mawepnana Ct-Si. Heoxuanno öbmo oöuapymeuo oTcyTcTBHe asaamuoü numàysun Memny cnoauu, Tax qTo namoxan repmoycwoňqnnocwb Marepnana Cr«Si une na HOHBBY aceů cnoucroů cucreue. , Onna H 3 BHDHBHTOB H 3 o 6 peTeHHs npenycMaTpHBaeT, qro rpanuuamne cnou uMemT cooruomenue aTOMOB Cr/Si,...

Plošný elektrický odpor s vysokou přesností a nastavitelnou ohmickou hodnotou, a způsob nastavování této ohmické hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243452

Dátum: 15.07.1987

Autori: Horák Jioí, Seragnoli Enzo

MPK: H01C 7/18, H01C 7/00, H01C 3/12...

Značky: plošný, hodnotou, nastavování, hodnoty, presnosti, způsob, nastaviteľnou, ohmické, ohmickou, vysokou, elektricky, této, odpor

Text:

...obvodom, přičemž k nastaveni výsledné obmické hodnoty odpo~ ru se tento výřez provádí mezi stranou főlie e uvedenou číselnou značkou. Tyto číselná ned-v ky podstatne usnadñují značení sdruženych ohvodd, které ee maji propojit e provádění vyřazů.vynález bude vysvětlen v souvislosti s výkreaem, kde obr. í je schematický pddorys elektrického odporu podle vynálezu eobr. 2 ukazuje ve zvětšeném měŕítku část odporu z obr. I, přičemž ukazuje...

Zapojení obvodu pro řízení regulovatelného odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239528

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jelínek Jindoich, Eerbák Ivan

MPK: H01C 1/00

Značky: obvodů, zapojení, řízení, odporu, regulovatelného

Text:

...podle výnálezu je to, že poháněcí motorek bloku regulovatelného odporu je bezkontaktně spínán vždy na maxiÁ mální napájecí napětí, takže nedochází k necitlivosti při malých změnách řídícího signálu, přičemž i životnost a četnost spínání je proti dosavadním řešením značně vyšší. Lzapojení obvodu pro řízení regulovatelného odporu je příkladně schematicky znázorněno blokovým schématem na připojeném výkresu.Obvod pro řízení regulovatelného odporu...

Způsob výroby odporové dráhy vrstvových potenciometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232005

Dátum: 01.04.1987

Autor: Skalický Jan

MPK: H01C 17/06

Značky: dráhy, výroby, způsob, potenciometrů, vrstvových, odporové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby lineárních a nelineárních průběhů odporové dráhy vrstvových potenciometrů technologií sítotiskem. Odporová dráha, hlavně nelineárních průběhů je složena z několika vrstev o různém specifickém odporu, vzájemně vodivě spojených. Na podložku se nejdříve nanese vyrovnávací vrstva o stejné tloušťce jako ostatní vrstvy a po postupném zasušení se na ni nanese odporová vrstva s nejnižším specifickým odporem včetně kontaktní...