Gvozdjaková Anna

2-(Chlóracetylamíno)-6-substituované benzotiazoly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269044

Dátum: 11.04.1990

Autori: Konečný Václav, Varkonda Štefan, Tichá Ester, Pohanková Mária, Gvozdjaková Anna, Henselová Mária, Dobrovodská Alžběta

MPK: C07D 277/82

Značky: 2-(chlóracetylamíno)-6-substituované, přípravy, spôsob, benzotiazoly

Text:

...až 50 °C a spracovala sa rovnako ako v príklade 1. ziskal aa 2-(chlőracatylamino)-6-metoxybenzotiazol (zlůčenina B) 3 teplotou to penia 241 až 242 °c vo výřežku 7 a 95.Elementárna analýza pre CIOHQN S 0 C 1, molekulová hmotnosť 256.39Semená pohanky (Fagopyrum vulgare L.) sa vyeiali do pokuených nádob naplnaných hlinito-piesočnatou padou do riadkov v počte 25 aamien na nádobu a nachali aa vyrásť do štádia kličnych listov, Pton aa vyjednotili na...

Tuberkulostaticky účinné alkylestery kyseliny N-/2-(4-chlórbenzotiazolyl)/ditiokarbamidovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266108

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hrušovský Dušan, Gvozdjaková Anna, Odlerová Želmíra

MPK: A61K 31/27

Značky: přípravy, alkylestery, tuberkulostaticky, kyseliny, spôsob, účinné

Text:

...účinnými látkami.Nasledujúce príklady bližšie vysvetľujú, ale nijako neobmedzujú prípravu zlúčenin podľa vynálezu.K roztoku 0,05 mól (15 g) N-/2-(4-chlôrbenzotiazolyl)/ditiokarbamátu draselného v 40 cma dimetylformamidu za stáleho miešania pri teplote O °C počas 15 minút sa prikvapká 0,05 mől(6,7 g) metyljodiqu. Potom sa reakčná zmes mieša pri 20 °C 4 hodiny. vylúčené kryštáliky sa odsajú a filtrát sa vyleje na ľad. žltú zrazeninu po...

Spôsob prípravy metylesteru N-(2,6-dimetylfenyl) alanínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264833

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mikulášek Slavoj, Gvozdjaková Anna, Konečný Václav

MPK: C07C 101/08

Značky: n-(2,6-dimetylfenyl, spôsob, přípravy, metylesteru, alaninu

Text:

...ktorý sa využíva V poľnohospodárskych ochranných príprav kách.zlúčenina podľa vynálezu je využiteľná na prípravu vysokoúčinných herbicídnych prípravkov samostatne, alebo v zmesi s inými zlúčeninami, alebo ako medziprodukt pre čalšiu syntézu.Teraz sme zistili, že látka vzorce Isa pripravuje spôsobom, ktorý spočíva V reakcii 2,6-dimetylanilínu s metylesterom kyseliny alfa-brómpropiônovej v prostredí dioxánu pri 150 °C až 160 °C za...

2, 6-Dimethylfenylkarbamoylmetylpyridíniumchlorid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263363

Dátum: 11.04.1989

Autori: Konečný Václav, Hýblová Oľga, Gvozdjaková Anna, Varkonda Štefan

MPK: A01N 43/40

Značky: 6-dimethylfenylkarbamoylmetylpyridíniumchlorid, spôsob, přípravy

Text:

...pyridinom v prostredi cyklohexánu pri teplote miestnosti po dobu troch hodín.Nasledujúci príklad bližšie vysvetľuje, ale nijako neobmedzuje pripravu zlúčeniny podľa vynálezu.V trojhrdlovej banke opatrenej miešadlom. spätným chladíčom a prikvapkávacim lievikom,sa mieša 25 cm sa prikvapká 0,1 mol (8 cm 3) suchého pyridínu. Po dvojhodinovom miešaní pri teplote miestnosti 2 reakčného prostredia sa vylúči olej, ktorý rýchlo tuhne. Surový produkt...

Kombinovaný regulačný obvod tlakovej regulácie hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242518

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jantovie Jozef, Bahidský Karol, Gvozdjaková Anna, Vavrík Milan

MPK: F03C 1/06

Značky: kombinovaný, hydromotora, tlakovej, regulačný, regulácie, obvod

Text:

...dosky,reaguje na zmeny regulovanej veličiny, t. j. tlaku hydromotora s malým tázovým posunom, čo zabezpečuje rýchlosť, stabilitu a kvalitu regulačného procesu. .Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený príklad prevedenia kombinovaného regulačného 0-bvodu tlakovej regulácie hydromotora podľa vynálezu.Kombinovaný regulačný obvod tlakovej regulácie hydromotora pozostáva z prvéhoservovalca 9, v. ktorom je uložený prvý servopiest 1...

Permeabilní žárovzdorná keramická hmota pro filtraci tavenin barevných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239236

Dátum: 15.05.1985

Autori: Novák Ludvík, Zemanová Mária, Gvozdjaková Anna

MPK: C04B 35/18

Značky: tavenín, hmota, žárovzdorná, barevných, filtrací, keramická, permeabilní, kovů

Text:

...keramickou technologií vyrábět tvarovky pro riltraci tavenin barevných kovů, i nosiče katalyzátorů. Dají se z ní vyrábět i tepelně izolační staviva.lPermeabi 1 ní žárovzdorná keramická hmota podle vynálezu je tvořeno směsi obsahující 5 až 15 vody (s), 30 obj. až 60 obj. některé kaolinitioké suroviny vybraná z řady plavený kaolin, halloysit, kaolinitický jíl o obsahu nad 35 oxidu hlinitého (b), dále 10 obj.~až 50 objemových některé...

Spôsob prípravy 2-hydroxybenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217692

Dátum: 16.07.1984

Autor: Gvozdjaková Anna

Značky: spôsob, 2-hydroxybenzotiazolu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I Reakcia sa uskutočňuje medzi 2-benzotiazolylsulfonanu draselného vzorca II a kyselinou chlóroctovou vzorca III Cl-CH2COOH (III) vo vodnom prostredí za dobu 4 hodín. Pripravená zlúčenina sa používa ako medziprodukt pri syntéze látok pôsobiacich špecificky na zvyšovanie obsahu cukru v cukrovej repe.

Substituované 3/2-naftotiazolyl/-tetrahydro-1,3,5-tiadiazín-2-tióny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215169

Dátum: 15.10.1982

Autori: Gvozdjaková Anna, Gögh Tibor

Značky: substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava substituovaných 3/2-naftotiazolyl/-tetrahydro-1,3,5-tiadiazín-2-tionov. Vynález spadá do odboru organickej syntézy. Účelom vynálezu je spôsob prípravy zlúčenín obecného vzorca I kde X znamená tolyl-, fenyl-, propyl- alebo naftylskupinu. Reakcia sa uskutočňuje pri teplote miestnosti v prostredí dimetylformamidu medzi 2-naftotiazolylditiokarbamátom sodným vzorca II formaldehydom a amínom obecného vzorca X-NH2, kde X má vyššie uvedený...