Gupta Antje

Enzymatický spôsob enantioselektívnej redukcie ketozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288326

Dátum: 28.12.2015

Autori: Bange Gert, Neubauer Peter, Breese Klaus, Gupta Antje

MPK: C12P 41/00, C12P 7/02, C12N 9/04...

Značky: enzymatický, redukcie, spôsob, enantioselektívnej, ketozlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka enzymatického spôsobu enantioselektívnej redukcie organických ketozlúčenín na zodpovedajúce chirálne hydroxyzlúčeniny. Ako enzým sa používa alkohol-dehydrogenáza.

Spôsob enantioselektívnej enzymatickej redukcie hydroxyketónových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9361

Dátum: 14.12.2006

Autori: Gupta Antje, Bobkova Maria, Tschentscher Anke

MPK: C12P 13/00, C12P 41/00, C12P 7/62...

Značky: zlúčenín, enzymatickej, enantioselektívnej, spôsob, hydroxyketónových, redukcie

Text:

...sa regenerácia kofaktora NADPH uskutočňuje0008 WO 2004/111083 A opisuje spôsob na enantioselektívnu enzymatickú redukciu ketónov, najmä 2- a 3-oxokyselinových esterov, pričom reakcia sa katalyzuje oxidoreduktázou0009 Vo WO 2005/108593 A sa opisuje spôsob na výrobu 1-butanolu, pri ktorom sa 2-butanon redukuje karbonylreduktázou,napríklad 2 organizmu Candida parapsilosis a koenzýmom V dvojfázovom systéme.0010 Vynález si kladie za úlohu...

Spôsob enantioselektívnej enzymatickej redukcie ketozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9718

Dátum: 27.07.2006

Autori: Tschentscher Anke, Bobkova Maria, Gupta Antje

MPK: C12P 7/02

Značky: enantioselektívnej, spôsob, redukcie, ketozlúčenín, enzymatickej

Text:

...koncentráciách ( 5 ). Pri opísaných systémoch pritom vytvára redukovaná, väčšinou zle vodo-rozpustná ketozlúčenina, spolu s organickým rozpúšťadlom organickú fázu. Niekedy je dokonca možné vypustiť take organické rozpúšťadlo, v takom prípade je organická fáza vytvorená redukovanou ketozlúčeninou (DE 10119274, DE 10327454.4,DE 103 37 401.9, DE 103 OO 335.5). Regenerácia koenzýmu sa pritom uskutočňuje so súčasnou oxidáciou sekundárnych...

Oxidoreduktázy so stereoselektívnou redukciou ketozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18292

Dátum: 20.07.2006

Autori: Tschentscher Anke, Gupta Antje, Dupont Maria

MPK: C12P 7/02, C12P 41/00, C12N 9/02...

Značky: redukciou, oxidoreduktázy, stereoselektívnou, ketozlúčenín

Text:

...brevis (DE0009 Dnes známe enzýmy však nedostačujú nato, aby sa rozšírili na celkový potenciál trhu a uspokojili dopyt po stereoselektívnej redukcii ketozlúčenín. To je na jednej strane odôvodnené tým, že jednotlivé enzýmy disponujú veľmi rozdielnymi vlastnosťami s ohľadom na substrátové spektrum,optimum hodnoty pH, ako aj na stabilitu voči teplote a rozpúšťadlám, ktoré sa často navzájom dopĺňajú. Preto môžu samotné pomerne...

Oxidoreduktázy na stereoselektívnu redukciu ketozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17972

Dátum: 20.07.2006

Autori: Dupont Maria, Gupta Antje, Tschentscher Antje

MPK: C12N 9/02, C12P 41/00, C12P 7/02...

Značky: redukciu, ketozlúčenín, oxidoreduktázy, stereoselektívnu

Text:

...brevis (DE0009 Dnes známe enzýmy však nedostačujú nato, aby sa rozšírili na celkový potenciál trhu a uspokojili dopyt po stereoselektívnej redukcii ketozlúčenín. To je na jednej strane odôvodnené tým, že jednotlivé enzýmy disponujú veľmi rozdielnymi vlastnosťami s ohľadom na substrátové spektrum,optimum hodnoty pH, ako aj na stabilitu voči teplote a rozpúšťadlám, ktoré sa často navzájom dopĺňajú. Preto môžu samotné pomerne podobné,...

Oxidoreduktázy na stereoselektívnu redukciu ketozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17971

Dátum: 20.07.2006

Autori: Dupont Maria, Gupta Antje, Tschentscher Anke

MPK: C12P 41/00, C12P 7/02, C12N 9/02...

Značky: stereoselektívnu, redukciu, ketozlúčenín, oxidoreduktázy

Text:

...s vysokou enantioselektivitou je možné uviesť0009 Dnes známe enzýmy však nestačia na to, aby sa rozšírili na celkový potenciál trhu a uspokojili dopyt po stereoselektívnej redukcie ketozlúčenín. To je na jednej strane odôvodnené tým, že jednotlivé enzýmy disponujú veľmi rozdielnymi vlastnosťami so zreteľom na substrátové spektrum, optimum hodnoty pH, ako aj na stabilitu voči teplote a rozpúšťadlám, ktoré sa často navzájom dopĺňajú. Preto...

Oxidoreduktáza získaná z rodu Pichia capsulata

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8874

Dátum: 28.05.2004

Autori: Bobkova Maria, Gupta Antje, Zimmer Anke

MPK: C12N 9/02, C12P 7/04, C12P 7/22...

Značky: oxidoreduktáza, získaná, pichia, capsulata

Text:

...je 80 až 99,5 ,zvlášť 90 až 99,5 , hlavne 99 až 99,5 aminokyselín identických so sekvenciou aminokyselín SEQ ID NO 9. Merania špecifickej aktivity oxidoreduktázy zodpovedajúcej SEQ ID NO 9 alebo ich dalej definovaných derivátov alebo analógov sa uskutočňuje pomocou skuŠobneho systému opísaneho V príklade 1.0014 Tento vynález sa ďalej týka oxidoreduktázy vykazujúcej sekvencie aminokyselín SEQ ID NO 9 a je raz, dvakrát, trikrát, štyrikrát...

Oxidoreduktáza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8985

Dátum: 07.01.2004

Autori: Bobkova Maria, Gupta Antje, Zimmer Anke

MPK: C12N 9/02, C12P 7/42

Značky: oxidoreduktáza

Text:

...(1998. Ako príklad sa uvádza postup naenzymatickú výrobu. R-2-hydroxy-4-fenymaslovej kyseliny pomocou D-laktátdehydroqenázy zo stafylokokovej epidermitidy (Industrial Biotransformations, Liese, K. Seelbach, C.Wandrey, WILEY~VCHVerlag, (2000. Nedostatkom koenzýmovej regenerácie formiatdehydrogenázou je malá špecifická aktivita formiatdehydrogenázy (4 až 10 U/mg) a vysoké náklady na Výrobu enzýmu. Tým je z ekonomického hľadiska...

Spôsob enzymatickej redukcie NAD a NADP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5394

Dátum: 20.11.2003

Autori: Zimmer Anke, Gupta Antje

MPK: A61K 31/7084, A61K 31/00, A23L 1/48...

Značky: enzymatickej, spôsob, redukcie

Text:

...prostriedok. Systém obsahujúci dehydrogenázu mravčanu, C 02,HCOgZ NAD, NADH pritom dosahuje rovnovážne koncentrácie aké boli predpovedané spomocou termodynamických rozváh. Reakcia môže byť tiežobrátená, pričom sa rovnováha posunie.0008 Vynález smeruje modifikáciu procesných podmienok a procesných krokov k zlepšeniu uvedených nevýhod. Táto úloha sa podľa vynálezu riešipoužitím vodnej enzymatickej redukcie NAD alebo NADP s pomocou...