Gudymov Ernest

Práškový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 267693

Dátum: 12.02.1990

Autori: Schingnitz Manfred, Mangler Rolf, Reuther Christian, Fleischer Klaus, Radionov Boris, Semenov Vladimied, Berger Friedrich, Gudymov Ernest, Göhler Peter, Fedotov Vasilij

MPK: F23D 1/00

Značky: práškový, horák

Text:

...COHMEHH. GTD HBPBFOPOIKG aaxpenneua OIHHH KPGBM C IHHWEH. ÄPVFHM C PVGGWKOÍ BOIHHOFO oxmamneunn. H B OTBBPCTHHX KDRKCHBJĎHD K KSWIOMV COOTBETCTBVDNGHV BHHYCKHOHV CDHJV TIK FQDHENBHO H 0 OÄHDH BTYJK 8. WTOOCTEBTCM KOMbuBDOñPa 3 HHü SIUOP MBMÄN BHHNCKHHM COHJOM H BTYIKOŘ. HPHHBM. DTÄGJBHHE BTVJKH B 8018 B HCHOMHEHHHB OTHDCHTÓIBHO HX KDGKCHBJBHD. WIMeD 6 Pñ 3 HHB YFMYGWBHHH C OCTJIJBHHEHIEJBHBŘMEFD 383098 R HEPYMHH CTOPOHH PVSBWKH AM 2...

Zařízení ke zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266396

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mangler Rolf, Göhler Peter, Gudymov Ernest, Berger Friedrich, Schingnitz Manfred, Gamburg David, Seidel Wolfgang, Fedotov Vasilij, Semenov Vladimír

MPK: C10J 3/48

Značky: zařízení, uhelného, prachu, zplyňování

Text:

...Kopnyca aanemenu Ha aucoTe Buxnnunň nnocK 0 cTMnuneyPonbHUň PQPEHKM. anycknue 0 TBüpcTMn Kananou pacnúnDmeHu Man nnycKHuMM HaTpyóKaMM nan napa KoaKcMaanH 0 K HMH M n aüxomux cTeHKa× Kopnyca B HECKOnhKM×. pacnpeneneHHu× no era aucnTe pänax paanemcwu conna nan nnnumna mnnu Mnapaunnmnoň 3 MynbCMM. HpM 970 Kananu MoryT 6 NTb MCHUHHBHN KBK uTBepcTMM Mexny 0 dnMumuKuň M Mnnnwumcň MAMcnenauu Ma Tya M 3 orneynopnoň CTBJM.üauamenmd annapara ncnmuoukoñ...

Zařízení pro zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266234

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gudymov Ernest, Rodionov Boris, Berger Friedrich, Semenov Vladimír, Fedotov Vasilij, Peise Helmut, Wenzel Winfried, Schingnitz Manfred

MPK: C10J 3/48

Značky: uhelného, zplyňování, prachu, zařízení

Text:

...nococa peunpxynupymmero rasa na Bepxaero mecwona, nepena naànenux nonmen ÓHTB (nnacosna- N mna Hanemnoñ beunpxynsuuu) 3 HaqHTenhHuM, qro npnnonr x nosgmeHum 3 úeprosawpar npn paőowe annapawa.HenbwñpennonaraeMoro H 305 peTeHHH.HBHHeTCH nonumenue Haexnocwn paöoru, ynyu meune Kaqecwna nonyuaenoro renepawopnoro rasa H-cnnmenue 3 HeprosampaT Ha ero nonyqenne.B ocuony nso 6 peTeHnsnonoxeHa saaua nooöpawb KÓHCTDYKHHD annapawa TaKnM oöpaaou, qwoöu...

Čepový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 256949

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gudymov Ernest, Fedotov Vasilij, Berger Friedrich, Lucas Klaus, Semenov Vladimír, Schingnitz Manfred

MPK: C10J 3/48

Značky: čepový

Text:

...TOPO,uro oHH Henocpecwaenuo pacnonaramrcn oxnaxaeuun qacrnuu a oxnaxnammen cpee, rán H ncnéncwnue Torn T 0 mamu ycwaonneuu nepneuukynnpno nnmeunm oxnaxammeň cpenu H rennooönek nponcxour npn nonepeuuou oMu~ nànuu aneuenrong VI- pesxo ynennquwb nouepxuocwn TGUHOOÓMEHB, npnxoumymcn na onn mnn.B Hňmecnenywmeñ Tadnnue npnseneum nnomann oxnaxennx npn ouuaxoaoü creneuu omnnonxn (25) gnn rpyönoro axpaua H akpaua HS àxsnnucwanrumx nucron H/Hnx...

Způsob výroby stabilních tablet s obsahem hydrochloridu N-/2-diethylaminoethyl/-4-amino-benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242444

Dátum: 01.12.1987

Autori: Gudymov Ernest, Reuther Christian

MPK: A61K 31/165, A61K 9/20

Značky: stabilních, výroby, hydrochloridu, způsob, obsahem, tablet

Text:

...potížemi. Vzhledem k rozdílně velikosti částic účinné látky a laktosového granulátu probíhárhomogenizace velmi nesnedno a dále vyrobené tablety jsou mechanicky málo pevné. Navíc jejich chemická stabilita není vyhovující.inalší známý způsob výroby tablet a obsahem hydrochloridut N-(2-diethylaminoethylĺ-4-aminobenzamidu epočívá v přímém li V 3 242 444aování účinné látky se směsi mikrokryetalické celulosy a přímo tabletovatelného mléčnéhd...

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242438

Dátum: 01.12.1987

Autori: Semenov Vladimír, Gudymov Ernest

MPK: C23F 11/10

Značky: systémy, oběhové, kovů, inhibitor, vodní, koroze, uzavřené, směsný

Text:

...se má pohybovat v rozmezí 9 až 12. VSměsný innibitor koroze podle vynálezu má vysokou účinnost,zejména ve vodách s nízkým obsahom solí, se sníženým obsahem vápenatých a hořečnatých iontů. Zvláště významný je jeho účinek při potlačování koroze na rozhraní voda - pára a.v parním prostoru, přičemž ve vodách s obsahem.vápenatých iontů omezuje i tvorbu vrstev nerozpustného uhličitanu vápenatého.Hlavní oblastí jeho použití jsou vodní temperační...