Grimová Jaroslava

Ketonické deriváty 4(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269461

Dátum: 11.04.1990

Autori: Grimová Jaroslava, Fišnerová Ludmila, Brůnová Bohumila, Tíkalová Jana, Kocfeldová Zuzana, Maturová Eva

MPK: C07D 239/91

Značky: 4(3h)-chinazolinonu, deriváty, ketonické

Text:

...řadu nežá«doucích vedlejších účinkú. Z tohoto důvodu je jeho používání stále více omezováno a v mnoha zemích byl už úplně z humánní medicíny vyloučen.Způsob výroby látek obecného vzorce I a dosud nepopsaných látek vzorců II a III je blíže popsán v následujících příkladech provedení.K roztoku 5,84 g 4/3 H/-chínazolinonu v B 0 m 1 dimethylformaidu se přidá při počáteční teplotě 25 °C pbstupně 1,24 5 80 n 1 ho hydrídu aodného, sěs se zahřeje 15...

Deriváty sulfonamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269448

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křepelka Jiří, Nováček Alois, Grimová Jaroslava, Holá Vladislava, Körner Jaroslav, Sedláčková Venuše

MPK: C07D 237/20, C07C 143/80, C07D 239/69...

Značky: deriváty, sulfonamidů

Text:

...dobrou entibakteriální účinnost (B až 16 13/1) u henů z če ledi Enterobecteriaceae látka e nethqlieoxazolovýn zbytkem U sro pozieivních mikroorganienů měla výraznou antibakteriální aktivitu (8 až 16 115/1 u knenů Stephylococcua aureue.Dále bylo provedeno stanovení erutní toxicity po Jednorásoven podání látek p. o. kovovou eondou do žaludku u nyääích eanců mene HBI konárovický chov ve vaze 25 až 30 g.Pokugnć skupiny byly po 10 zvířatech....

Způsob přípravy (2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10-ylthio)alkanových kyselin a jejich amidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268629

Dátum: 14.03.1990

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír, Grimová Jaroslava

MPK: C07D 337/14

Značky: jejich, způsob, amidů, přípravy, kyselin

Text:

...se odpařł ve vokuu. zbytek kryatalisuja ze směsi ethanolu a acetonu a vyčistí se krystalisací z Z-propanolu. Ve výtěžku 5,0 g I 94 1/ se złská forma A S-/2 ~chLor-10,11-dihydrodłbznzolb,flthiep 1 n-10-yl/isothiuroníunchloridu tajłct př 1 137 až 140 °c. Kryatalisací za směsi zthanolua ztheru se ziskt for e tajscs pri 133,5 až 134 °c.Sněs 4,L g předošLé làtky lforny A nebo B/ a 6 L SH-Naon se nłchb o vari pod zpětnýn chtndłčen 2 h v...

Polysírový ester glykosaminoglykanu, resp. jeho sodná sůl a způsob výroby těchto látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265558

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zemanová Ivana, Maturová Eva, Grimová Jaroslava, Roubal Zdeněk, Franc Zdeněk, Krajíčková Jana

MPK: C07H 11/00

Značky: glykosaminoglykanu, resp, látek, sodná, ester, způsob, těchto, výroby, polysírový

Text:

...prekurzory použity D-l(14 C)-glukosamin a L-(5-3 H)-prolin. V kolagenní frakci byl stanoven hydroxyprolin a izolován 3 H-hydroxyprolin. Z frakce proteoglykanové byly izolovány proteoglykany a stanoven obsah bílkovin, hexosaminu a zjíšřována radioaktivitat 140-glukosaminu a 3 H-prolinu jako míra inkorporace radioaktivních prekurzorü do bílkovinné a polysacharidové složky proteoglykanú. Ze získaných výsledků vyplynulo, že v přítomnosti...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264648

Dátum: 14.08.1989

Autori: Grimová Jaroslava, Michalský Jiří, Přehnal Arnošt, Ferenc Milan, Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila, Dvořáková Alena

MPK: C07D 209/28

Značky: indometacinu, esterů, způsob, tropovou, kyselinou, výroby

Text:

...v prostředí toluenu V přítomnosti cyklického amidu typu laktamů thionylchloridem připraví chlorid indometacinu, který,aniž by se izoloval, reaguje dále ve stejném prostředí s kyselinou tropovou při teplotě 20 až 50 °C na žádaný ester. Produkt se izoluje bud odsátím a hydrochlorid laktamu se odstrañuje promýváním pevné substance vodou, nebo se reakčni směs po skončené reakci zředí toluenem a hydrochlorid se odstraňuje promýváním...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264470

Dátum: 14.08.1989

Autori: Grimová Jaroslava, Přehnal Arnošt, Pihera Pavel, Ferenc Milan, Michalský Jiří, Dvořáková Alena, Brůnová Bohumila, Hájíček Josef, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 209/28

Značky: způsob, tropovou, kyselinou, indometacinu, esterů, výroby

Text:

...přids benzin, produkt se odsaje a promývá ee v pevném stavu. Surový este se čistí krystalizací z methylalkoholn, výtěžky čistého produktu se pohybují v rozmezí 65 až GB E.Provedení zpúsobu podle vynálezu je velmi jednoduchá a technologický a ekonomický prínos je evidentní.Bliłši podrobnosti jsou patrné 2 pŕlkledů provedení, které způsob podle vynálezu pouze dokládají, ale neomezují. .K suspenzi 17,9 g indometeoinu v B 0 ml toluenu se pridá...

2-(6,11-Dihydrodibenzo/b,e/thiepin-11-ylamino)alkanové kyseliny, jejich ethylesery a amidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262162

Dátum: 14.03.1989

Autori: Valenta Vladimír, Dlabač Antonín, Grimová Jaroslava, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/12

Značky: jejich, kyseliny, ethylesery, amidy

Text:

...Tato látka poskytuje substitučními reakcemi .s ethylestery halogenoctrovýoh a Z-halogempropioimových kyselin ethyiestery vzorce l, R 1 r OC 2 H 5. S výhodou se přitom použije ethylesterü kyseliny chloroctove, bromcctové, Z-chl-onpropionove a Z-bromjprojpionové. Sulistituční reakce yprobíhají neupř. v ioluenil při tepl-otě varu tohoto rozpouštědla za jpřítomnos-ti bezvodých aikaiických uhličitanü a ,při reak-čwní době několika desítek...

Spasmoanalgetické čípky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261586

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vyhnálek Karel, Grimová Jaroslava, Sechserová Marcela

MPK: A61K 9/02

Značky: spasmoanalgetické, čípky

Text:

...aplikovaných jsou běžně užívané metamízol, chloríd pítořenonía a bromid fenpíverínia. Analgetikum metamízol potencuje spasmolytícký účinek chloridu pítofenonía, který působí na hladké svalstvo. Anticholínergní látka bromíd Fenpíverínía zesíluje, spasmolytický efekt dvěma mechanismyja to anticholinergnímúčinkem, působícím na parasympatická zakončení a slabým ganglioplegickým účinkem, působícím na nervový přenos v synapsich ganglií...

Analgetické čípky se spasmolytickou složkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261585

Dátum: 15.07.1988

Autori: Sechserová Marcela, Grimová Jaroslava, Vltavský Zdeněk, Vyhnálek Karel

MPK: A61K 9/02

Značky: spasmolytickou, čípky, složkou, analgetické

Text:

...(Moskva) 21, 16, 1972 Plaxco J. M. a sp., J. Pharm. Sci. 56, 809, 1967 Bočej B. a sp., Farmacíja (Sofia),28, 16, 1978 Kassem A., Pharmazíe 30, 472, 1975).Léčívýmí látkami analgetíckých čípků se spasmolytíckou složkou rektálně aplíkovaných jsou běžně užívané paracetamol, chloríd pítořenonía, bromíd Fenpíverínía a dihydrofosForečnan kodeinía. Analgçtíkum paracetamol potencuje spasmolytícký účinek chloridu pítofenonía, který působí...

Způsob zpracování odpadního rmutu po sorpci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244083

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mišák Jozef, Kuchao Miroslav, Grimová Jaroslava, Brůnová Bohumila, Široký Jaroslav

MPK: G21F 9/04

Značky: sorpci, odpadního, rmutu, způsob, zpracování

Text:

...snížení spotřeby neutralizačního činidla. Tím, že se sníží objem odpadního rmutu, sníží se i spotřeba elektrické energie na jeho čerpaní do kalojemu.Na přiloženém výkresu je znázorněno schěma.zapojení navrhovaného způsobu zpracování odpadního rmutu po sorpci do klasického zpüsobu zpracování uranových rud.Při provádění způsobu zpracování odpadního rmutu po sorpci,které předchází proces mĺetí vstupní rudy 3 v mlýnech 1, proces eměäování fází...

Tricyklické nenasycené kyseliny a jejich amidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254741

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lichá Irena, Maturová Eva, Polívka Zdeněk, Protiva Miroslav, Grimová Jaroslava

MPK: C07C 57/50, C07C 103/58, C07C 103/133...

Značky: kyseliny, jejich, amidy, tricyklické, nenasycené

Text:

...se zředí 350 ml vody a promyje se benzenem. Vodný roztok se potom okyselí 150 ml 15 kyseliny chlorovodíkové a extrahuje se dichlormethanem. Extrakt se vysuší a odpaří. Zbytek se krystaluzuje z 95 ml benzenu. Získá se 22,0 q (78 ) směsi(E)- a (Z)-isomeru žádané kyseliny, t.t. 150 až 170 OC. Dvě další krystalisace z benzenu poskytnou 11,5 q (41 ) konstantně tajícího (E)-isomerů, t.t. 174 až 175 °C.odpařením matečných louhů získaný zbytek...

Způsob přípravy nových (2-(4-terc.aminofenylthio)fenyl)octových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252338

Dátum: 13.08.1987

Autori: Maturová Eva, Protiva Miroslav, Grimová Jaroslava, Kmoníček Vojtěch

MPK: C07C 149/43

Značky: 2-(4-terc.aminofenylthio)fenyl)octových, nových, kyselin, způsob, přípravy

Text:

...efekt při inhibici karagenancváho otoku u myší /o 22 /.způsob přípravy látek vzorce I podle tohoto vynálezu spočíva v reakcích kyseliny /2-jodfenyl/octové /Šindelář K. et al., Col 1 ect.Czech.Chem.Commun. gl, 1 734 /1972/ s 4-/dimetyl-amino/-thiofenolem/Banfield J.E., J.Chem.Scc. łggg, 456/, 4-piperidinothiofenolem /Kmoniček V. et al., collect.Czech.Chem.commun. âł, 937 /19 B 6/ a 4-morfolinothiofenolem /lit. jako předeälá látka/...

3-arylcyklohexyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237750

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kuchař Miroslav, Brůnová Bohumila, Grimová Jaroslava, Maturová Eva

MPK: C07C 53/136

Značky: 3-arylcyklohexyloctové, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových 3-arylcyklohexyloctových kyselin (I), připravovaných hydrogenací 3-arylcyklohex-2-enylidenoctových (II) nebo 3-arylcyklohexylidenoctových kyselin (III) na vhodném katalyzátoru za atmosférického tlaku a při teplotě 20 až 30 °C. Rovněž je popsána syntéza kyselin II a III z odpovídajících 3-arylcyklohex-2-enonů, resp. 3-arylcyklohexanonů reakcí s trialkylfosfonoacetátem a následující hydrolýzou. Kyseliny (I) se vyznačují...

6-PurinylN-(2-chlorethyl)karbamát a thiokarbamát a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249576

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beitová Marta, Mělka Milan, Reichlová Růžena, Černý Antonín, Pokorná Stanislava, Miko Milan, Kejhová Irena, Křepelka Jiří, Grimová Jaroslava

MPK: C07D 473/38, C07D 473/30

Značky: thiokarbamát, 6-purinyln-(2-chlorethyl)karbamát, výroby, jejich, způsob

Text:

...inhibice charakteristických znaků a příznaků onemocnění biologických objektů nesoucích nádory, zejména inhibice růstu nádoru,P 4 doby přežívání biologického objektu a inhibice zvyšování počtu a růstu nádorových buněk. Nádorový růst může být pozorován klinioky, nebo v pokusech in vivo, tj. na experimentálních zvířatech, nebo in vitro,např. na tkáních a buňkách připravených z nádorů. stanovení nádorového růstu může být prováděno vážením...

Způsob výroby 3-[2-(2-benzimidazolyl)benzoyloxyethyl]-4-(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249493

Dátum: 12.03.1987

Autori: Roubal Zdeněk, Grimová Jaroslava, Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 403/12

Značky: způsob, 3-[2-(2-benzimidazolyl)benzoyloxyethyl]-4-(3h)-chinazolinonu, výroby

Text:

...v literatura (D. W. Hain ee sp., J. her. Chan. Soc. 79, 427, | 957, B. E. Baker ae ap., J. Ors. Chou. 17, 46. 1952)»Pri. provedení apůaobu výroby podle vynález ae úćelně postupuje tak, le ae a kyseliny vaorce II půaobenín roatoku ethylútu aodnáho vo vhodné rospoultadle, nejlépe dinethwlfornaIidu, pripraví aodnl sůl, ktera se v další Iasi nechá reagovat a Jodethylderiviteu vaorca III, přidanýn v pevné forme. nejlépe při teplota okolo 100...

Kyselina 6-oxodibenz/b,e/-1,4-oxathiepin-2-octová

Načítavanie...

Číslo patentu: 237486

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šindelář Karel, Protiva Miroslav, Grimová Jaroslava

MPK: C07D 327/08

Značky: kyselina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem je kyselina 6-oxodibenz(b,e)-1,4-oxathiepin-2-octová vzorce I. Tato látka vykazuje v experimentu na krysách protizánětlivou účinnost, z čehož lze vyvodit její použitelnost v léčbě zánětlivých onemocnění. Kyselinu vzorce I lze připravit cyklizací (laktonizací) kyseliny /3-(2-karboxyfenylthio)-4-hydroxyfenyl/-octové zahříváním s acetanhydridem.

2-Aryl-8-chlor-6-flavonylalifatické kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247572

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kuchař Miroslav, Grimová Jaroslava, Brůnová Bohumila, Maturová Eva, Němec Jiří, Frycová Hana

MPK: C07D 311/30

Značky: 2-aryl-8-chlor-6-flavonylalifatické, kyseliny

Text:

...příklady provedení vynález dostatečně iluotrují, ale nijak neomezují. P f I k l a d 1Do reakčni baňky se předložt 3-chlor-4-hydroxy-5-(4 ~isopropylbenzylidenacetyl)fenyloctová kyselina 24,3 g, (70,5 milimolul a přelíje se 940 ml kyseliny octově. Do roztoku se přikape 13,6 g (84,5 milimolu) bromu tak, aby teplota reakční směsi nepřestoupila 20 °C a poté se při této teplotě michá ještě 5 hodin. Pžidá sevl 125 ml 1 roztoku thiosiłičitanu...

Estery 3-(2-hydroxyethyl)-4(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247557

Dátum: 15.01.1987

Autori: Němeček Oldřich, Grimová Jaroslava, Fišnerová Ludmila, Roubal Zdeněk

MPK: C07D 239/88

Značky: estery, 3-(2-hydroxyethyl)-4(3h)-chinazolinonu

Text:

...inertního organického rozpoultödla typu chlorovaného alkanu s 1 až 2 atomy uhliku, napriklad dichlornetanu. pil toplotł míltnosti. všechny použité výchozi látky a meziprodukty jsou známá a lze je pfipravit pontupy známymi z literatury.Při farmakologickém hodnocení esterů obecného vzorce I prokázal zojnňnl enter 3-(2-hydri-xyetyl)-4(3 H)-chinazonlinonu a kyseliny 2-(2-benzimidazolyl)benzoově vo Irovnlní s aminofenazonem jako standardem tak...

Amidy odvozené od 2-aminobenzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230343

Dátum: 15.10.1986

Autori: Grimová Jaroslava, Němeček Oldřich, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 235/30

Značky: 2-aminobenzimidazolu, amidy, odvozené

Zhrnutie / Anotácia:

Amidy odvozené od 2-aminobenzimidazolu obecného vzorce I ve kterém skupina RCO- značí zbytek kyseliny 1-(p-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indolyloctové, benzylové, difenyloctové, 4-chlorfenyloctové, 4-methoxyfenyloctové, 4-fluorfenyloctové, 4-nitrofenyloctové, 3,4-dimethoxyfenyloctové, fenoxyoctové, 2-chlorfenoxyoctové, 4-chlorfenoxyoctové, 2,4-dichlorfenoxyoctové, fenoxyisomáselné, 4-chlorfenoxyisomáselné, 4-chlorbenzoové, nikotinové a...

5-[5-fenyl-2furyl]tetrazol-1-ylalkánové kyseliny, ich alkalické soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233434

Dátum: 15.08.1986

Autori: Maturová Eva, Martvoň Augustín, Janda Ľubomír, Rybár Alfonz, Votický Zdeno, Grimová Jaroslava, Košalko Rudolf

MPK: C07D 405/04

Značky: kyseliny, 5-[5-fenyl-2furyl]tetrazol-1-ylalkánové, alkalické, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka 5-substituovaných tetrazol-1-ylalkánových kyselín s protizápalovými účinkami s ďalšou možnosťou ich využitia pri príprave polosyntetických antibiotík beta laktámového typu a spôsobu ich prípravy. Spôsob prípravy uvedených kyselín je založený na alkalickej hydrolýze odpovedajúcich esterov kyselín.

5-[5-fenyl-2-furyl]tetrazol-2-ylalkánové kyseliny, ich alkalické soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232344

Dátum: 15.07.1986

Autori: Votický Zdeno, Janda Ľubomír, Rybár Alfonz, Maturová Eva, Martvoň Augustín, Grimová Jaroslava, Košalko Rudolf

MPK: C07D 405/04

Značky: 5-[5-fenyl-2-furyl]tetrazol-2-ylalkánové, alkalické, kyseliny, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález "5-[5-(substituované fenyl)-2-furyl]tetrazol-2-ylalkánové kyseliny, ich alkalické soli a spôsoby ich prípravy" sa týka prípravy 5-substituovaných tetrazol-2-ylalkánových kyselín s protizápalovými účinkami s ďalšou možnosťou ich využitia pri príprave polosyntetických antibiotík beta laktámového typu. Spôsob ich prípravy je založený na alkalickej hydrolýze odpovedajúcich esterov kyselín.

6-Substituční deriváty kyseliny 5-(2-amino-4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226946

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kotva Rudolf, Křepelka Jiří, Grimová Jaroslava, Mělka Milan

Značky: 5-(2-amino-4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové, kyseliny, 6-substituční, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

6-Substituční deriváty kyseliny 5-(2- amino-4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové obecného vzorce I, ve kterém R značí skupinu methylovou, n-pentylovou, fenylovou, p-tolylovou nebo 3,4,5-trimethoxyfenylovou.

Farmakologicky účinné deriváty kyseliny 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-al)propanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 231636

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kotva Rudolf, Křepelka Jiří, Grimová Jaroslava

MPK: C07D 239/46

Značky: deriváty, 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-al)propanové, farmakologicky, kyseliny, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových farmakologicky účinných derivátů kyseliny 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl) propanové, substituovaných v polohách 2 a 6 pyrimidinového skeletu. Látky vykazují protizánětlivou aktivitu na screeningových modelech.

Estery 2-hydroxyalkylbenzimidazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229095

Dátum: 15.04.1986

Autori: Grimová Jaroslava, Fišnerová Ludmila, Němeček Oldřich

MPK: C07D 235/16

Značky: estery, 2-hydroxyalkylbenzimidazolů

Zhrnutie / Anotácia:

Estery 2-hydroxyalkylbenzimidazolů obecného vzorce I ve kterém n značí 1 nebo 2 a skupina RCO- zbytek kyseliny 1-(p-chlorbenzoyl)-5-metoxy-2-metyl-3-indolyloctové, 4-chlorfenyloctové, 4-metoxyfenyloctové, 4-fluorfenyloctové, 4-nitrofenyloctové, 3,4-dimetoxyfenyloctové, fenoxyoctové, 2-chlorfenoxyoctové, 4-chlorfenoxyoctové, 2,4-dichlorfenoxyoctové, fenoxyisomáselné, 4-chlorfenoxyisomáselné, 4-chlorbenzoové, nikotinové a isonikotinové.

Způsob přípravy ethylesteru 2-(4′-isobutylfenyl)mléčné kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220734

Dátum: 15.12.1985

Autori: Smrž Rudolf, Grimová Jaroslava, Němeček Oldřich, Brůnová Bohumila, Kuchař Miroslav

Značky: kyseliny, 2-(4'-isobutylfenyl)mléčné, způsob, přípravy, ethylesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy ethylesteru 2-(4'-isobutylfenyl)mléčné kyseliny reakcí ethylesteru kyseliny 4-isobutylfenylglyoxylové s methylmagnesiumjodidem, který se provádí v prostředí toluenu, při teplotě od -10 do 10 °C, s výhodou při teplotě od -2 do 2 °C. Titulní sloučenina je základním meziproduktem syntézy klinicky používaného antiflogistika a analgetika.

Způsob přípravy 3-chlor-4-hydroxyfenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220733

Dátum: 15.12.1985

Autori: Brůnová Bohumila, Němeček Oldřich, Grimová Jaroslava, Kuchař Miroslav

Značky: kyseliny, 3-chlor-4-hydroxyfenyloctové, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 3-chlor-4-hydroxyfenyloctové kyseliny demethylací kyseliny 3-chlor-4-methoxyfenyloctové, který se provádí působením chloridu hlinitého v molárním poměru 2 až 3 : 1, s výhodou 2,5 : 1, v rozpouštědle typu o-, p- nebo m-xylenu, chlorbenzenu nebo ve směsi těchto rozpouštědel, při teplotě varu reakční směsi. Titulní kyselina je klíčovým meziproduktem přípravy antiflogistik a analgetik.

Amidické deriváty kyseliny terebové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219842

Dátum: 15.10.1985

Autori: Němeček Oldřich, Fišnerová Ludmila, Kučera Jaromír, Grimová Jaroslava

Značky: kyseliny, jejich, výroby, terebové, amidické, deriváty, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou amidické deriváty kyseliny terebové (2,2-dimethyl-5-oxo-tetrahydrofuran-3-karboxylové), obecného vzorce I ve kterém A je aminoskupina, substituovaná 4-acetaminofenylem, 4-fluorfenylem, 2-pyridylem, 2-karboxyfenylem, 5-chlor-2-karboxyfenylem, nebo je to 1-(4-benzyl)piperazinová skupina a způsob přípravy těchto látek. Látky se připravují tak, že se kyselina terebová převede v prostředí dichlormethanů při teplotě místnosti...

Estery kyseliny terebové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219841

Dátum: 15.10.1985

Autori: Fišnerová Ludmila, Kučera Jaromír, Grimová Jaroslava, Němeček Oldřich

Značky: výroby, terebové, způsob, jejich, estery, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou estery kyseliny terebové (2,2-dimethyl-5-oxo-tetrahydrofuran-3-karboxylové), obecného vzorce I ve kterém R je 4-acetaminofenyl, 2-diethylaminoethyl, 2-(1-methylpiperazin-4-yl)ethyl, 2-(theofylin-7-yl)ethyl, 2-(4-oxo-3H-chinazolin-3-yl)ethyl a 2-(7-chlor-4-oxo-3H-chinazolin-3-yl)ethyl a způsob jejich přípravy. Látky se připravují tak, že se kyselina terebová převede v prostředí dichlormethanu při teplotě místnosti...

10-(Dimethylaminoalkyl)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin-10- karbonitrily a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 225571

Dátum: 30.09.1985

Autori: Protiva Miroslav, Šindelář Karel, Grimová Jaroslava

Značky: jejich, 10-(dimethylaminoalkyl)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin-10, karbonitrily

Text:

...I jsou popsány v příkladech provedení.Látky vzorce I podle vynálezu jsou nové. Base je v případě látky I n 2 krystalická, v případě látky l n 3 je olejovita. Obě poskytují neutralisací farmaceutický nezavadnými anorganickými nebo organickými kyselinami krystalické soli, které jsou vhodnější než base k farrnakologickým testům a pro přípravu lékových forem. Novou látkou je též výchozí 10,11-dihydrodibenz 0 b,f)thiepin-lü-karbonitrll, jehož...

Způsob přípravy kyselin 10,11-dihydrodibenzo-(b,f)-thiepin-10-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 225569

Dátum: 30.09.1985

Autori: Protiva Miroslav, Grimová Jaroslava, Šindelář Karel

Značky: kyselin, způsob, 10,11-dihydrodibenzo-(b,f)-thiepin-10-karboxylových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kyselin 10,11-dihydrodi-benzo(b,f)thiepin-10-karboxylových obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku nebo atom chlóru, vyznačující se tím, že se 10,11-dihydrodibenzo (b,f) thiepin-10-karbonitrily obecného vzorce II, ve kterém R značí totéž jako ve vzorci 1, podrobí hydrolyse.

Deriváty 2-fenyl-5-oxopentanových kyselin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 215499

Dátum: 01.01.1985

Autori: Němeček Oldřich, Grimová Jaroslava, Fišnerová Ludmila

Značky: 2-fenyl-5-oxopentanových, deriváty, jejich, způsob, výroby, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou deriváty 2-fenyl-5-oxopentanových kyselin a způsob jejich přípravy. Látky se připravují alkylací sodné soli fenylmalonanu etylnatého beta-chlórketony, alkalickou hydrolýzou surového 2,2-disubstituovaného malonanu etylnatého a dekarboxylaci vzniklé surově dikarboxylové kyseliny za zvýšené teploty. U látek byla testována protizánětlivá účinnost a ve srovnávacích testech s preparátem Brufenem vykázaly některé z látek v...

Cynnamylpiperazinové deriváty a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 217261

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kopicová Zdenka, Grimová Jaroslava, Protiva Miroslav

Značky: jejich, cynnamylpiperazinové, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových 1-cinnamyl-4-(aminoacetyl)piperazinových derivátů a jejich solí, v jejichž molekulách je aminoskupina tvořena anilinovým, propionanilidovým a 4-hydroxy(nebo propienoxy)-4-aryl-piperidinovým zbytkem, přičemž v arylu může být substituce atomem chloru, fluoru nebo trifluormethylen. Látky podle vynálezu jsou nenarkotickými analgetiky, které mají v testech vyvolávání bolesti mechanickým nebo chemickým drážděním podobnou...